DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 5606)
ĐÀN GIỜ DẬU
NGÀY 2 THÁNG 6 MẬU TUẤT 
NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2018
TẠI TÒA ĐÌNH QUỐC NỘI
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #193

 

Thoáng thoáng kỳ đồng nhi mạng lễ

Túc trí KHAI TRƯỜNG đáo mạng cơ

Di đoàn tu luyện cao kỳ viên tựu

Phúc Đài duyên tụ đáo ngươn lai

Chu di đoan nghiệp ký giai đạo

Lão KỲ HOA hạ thế duyên đài.

 

Lão chèo tiếp đoạn KỲ TÂM trang

Lão chèo chống điền Canh [Tí] thâu loạn

Lão bưng thuyền tháo Tuất kỳ năng

Lão chống chèo thuyền khô MỘC vệ

Lão Kỳ Tam nương loạn khai HOÀNG

Lão dung nghị nhiên đao ký NHƠN

Lão khai kệ tùng loan khắp NHỊ

Lão bút Tiên xu hướng về

Lão đăng khai đồng ý NHƠN HOÀNG

Lão bút điên đăng tọa như nhiên

Kỳ Ba Thu đoạn tiết trời mây đạm

Phút thảo loan nhi ban chiến NHỊ lâm

Phong du tiên bối đoàn khai LẠC

Khắp khắp Kỳ Ba áng phong ra.

 

Đoạn đoạn kỳ năng tiền phú động

Dạo bút khai hoa đáo động nham

Thiên thiên nhi chiến kỳ bổn thảo

Lý tục NHIÊN ĐĂNG khấu kỳ lao

Bổn bổn thể sắc hào liên mịch

Tiếng tiếng lai THIÊN từ khúc ca hoan

Trì khấu nan kỳ chung ngoạn khải

Tấn tấn NHIÊN MÔN đạo trí khai

Giềng môn đạo thể loan cầu phúc

Lan nhánh bồng an khái châu tiên

Dụ phong Tân [Sửu] đều hoa kết tụ

SÔNG [HÀ] đàng mây thoảng khiếu [gọi] KỲ NHÂN

Lão chung tiễn CÀN [THIÊN] khoa mộng lộ

HUYỀN ấn chi khái độ như nhiên

Sang Thu Đông Kỳ Ba gọi

Thử tiếng đàn xưa phúc huy ban

Đoạn đoạn kỳ môn tràng đáo ngộ

Bon thống giang ba khí tề đăng

Lão mạng phủ đình chi lệ khổ

Đoan tiết MINH khai CHIẾU TRỜI ra.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #194

 

Dung nan DI câu ĐÀ phúc NHỊ

Đạo đạo phúc THIÊN cơ kháo nhân đàng

Chủ những kỳ công gia đàn thủ lễ

LIÊN HOA năm Canh [Tí] thấu ngoạn nhi đa.

 

Kỳ TAM THÁNH vàng cơ [huỳnh cơ] phục lịnh

Chiếu tướng oai đoàn kể phong dung

Lao tương tri lậu cơ cầu phúc thẩm

Tưởng đáo OAI NGHI kiếm trần sanh

Liên LIÊN ĐĂNG nhiệm đồng trí tuệ

Điệu khúc LIÊN HOA phái nào xưa

CHIẾU chiếu tề QUỐC năng tri ngộ

Đoạn khúc đàn cơ chiếu BẠCH [NGỌC] KHAI

Kỳ thúc đoản nan cơ tri mệnh

Kháo đáo kỳ trần khải tiếm

Trung Dung năng cơ kỳ khải tấu

Màn phục hồi đàn chiếu phong cơ

Chí HUYỀN CHIẾU [giai] đoạn KỲ MÔN ĐẠO

Chánh chánh đồ lao khí Đông Nguyên

Tài phúc tận đoan KIỀN [THIÊN] trí đoạn

Nhánh nhánh công đồ tạo CÀN [THIÊN] hoan

Lộ ánh MAI VÀNG thâu về tiếp

Khí khái bách nhiên tụ lý xan thư

Ri Ri Ra Ra Rị Rị Rà

Rà Rị Ri Ra Rá Rị Ri

Hoán hoán tề nhiên cầu đồng nhi tại

Phúc dạ nhiên thông đáo ÂN THIÊN

Nan chi tự từ nan chi tự

Phổ khắp nhuần KHAI ĐẠO DI lai.

 

NƯƠNG NƯƠNG phúc thẩm chào Đông nội

Tiếng tự cơ nhiên phán chi đăng

Chu chu Đông lai HÀ phú thùy lai

Đàn THIÊN Xuân phổ khúc lai kỳ

Tạo THIÊN phúc Kỳ TAM phủ đoản

Năng ký Xuân đàn thảo tân du

Chiếu CHIẾU MINH NGUYỆT ĐÀN tiếu ngọa

Chỉ chiến môn đà Hỗ Già ban.

 

[Hỗ = hỗ thẹn.  Hỗ Già = cách nói khiêm nhượng Lão Nương.]

 

[Đoạn thi pháp tiếng thiêng.]

 

[Đoạn đối đáp tiếng thiêng giữa Lão Nương với Đức Chưởng Pháp và Thập Nhị Hiền Thủ của BSKH tại Tòa Đình Quốc Nội.]

 

[Chiếu Minh Minh Nguyệt Đàn là Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt tại Trà Nóc, Cần Thơ, trực thuộc Hội Thánh Chiếu Minh, Tòa Thánh Long Châu, nơi của Sư Bà Dương Thị Sâm hành đạo. Giáo phẩm của Sư Bà là Phối Sư Thượng Sâm Thanh. Mẹ Diêu Trì phong Thánh danh là Huỳnh Hoa Tiên. Đắc quả vị với phong danh là Kim Tiên Huệ Phật. Đức Ngài Hoàng Di Thiên đã từng có nhân duyên nhập thất Bá Nhựt Trúc Cơ tại chỗ của Sư Bà lúc Đức Ngài còn trẻ.]  

  

 

 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #195
[Vài lời với chư hiền Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.]
 
 

 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #196
[Làm rõ vai trò Ngôn Sứ và trách nhiệm của Hiệp Thiên Đài.]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 337)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 793)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1149)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 2661)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 2703)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2298)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2286)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3423)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2348)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2550)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2808)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2728)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2318)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2563)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2272)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2411)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2581)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2214)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2337)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2175)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2185)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2170)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2432)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2397)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2720)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2529)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2704)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3213)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3040)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3167)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3010)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3161)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4390)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4163)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 3900)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 3978)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4415)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4580)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4150)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4035)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4377)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4039)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 3903)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4375)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4090)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4003)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4093)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4344)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4155)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5024)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4476)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5050)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5598)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5142)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6215)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 6338)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 6318)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 7002)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 5752)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.