DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 5928)
ĐÀN GIỜ DẬU
NGÀY 2 THÁNG 6 MẬU TUẤT 
NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2018
TẠI TÒA ĐÌNH QUỐC NỘI
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #193

 

Thoáng thoáng kỳ đồng nhi mạng lễ

Túc trí KHAI TRƯỜNG đáo mạng cơ

Di đoàn tu luyện cao KỲ VIÊN tựu

Phúc đài duyên tụ đáo ngươn lai

Chu di đoan [cắt đứt] nghiệp ký [gởi thân] vai đạo

Lão KỲ HOA hạ thế duyên [pháp] đài.

[KHAI TRƯỜNG = mở trường đạo Giáo Hội Thiên Trường. KỲ VIÊN = Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi tăng đoàn của Cồ Đàm an trú tu tập khi xưa. DI ĐOÀN TU LUYỆN CAO KỲ VIÊN TỤ = Tăng đoàn của Cồ Đàm năm xưa tại Kỳ Viên nay hội tụ.  KỲ HOA HẠ THẾ DUYÊN ĐÀI = duyên tọa pháp đài dưới thế tại Hoa Kỳ.]

 

Lão chèo tiếp đoạn KỲ TÂM trang

Lão chèo chống điền Canh thâu loạn

Lão bưng thuyền tháo Tuất kỳ năng

Lão chống chèo thuyền khô bộc duệ

Lão Kỳ Tam nương loạn khai HOÀNG

Lão dung nghị chuyên đạo ký NHƠN

Lão khai kệ tùng loan khắp NHỊ

Lão bút Tiên xu hướng về y

Lão đăng khai đồng ý NHƠN HOÀNG

Lão bút điên đăng tọa như nhiên

Kỳ Ba thu đoạn tiết trời mây đạm

Phút thảo loan nhi ban chiến NHỊ lâm

Phong du tiên bối đoàn khai LẠC

Khắp khắp Kỳ Ba áng phong ra.

 

Đoạn đoạn kỳ năng tiền phú động

Dạo bút khai hoa đáo động nham

Thiên thiên nhi chiến kỳ bổn thảo

Lý tục NHIÊN ĐĂNG khấu kỳ lao

Bổn bổn thể sắc hào [trí tuệ] liên mịch [che phủ]

Tiếng tiếng lai THIÊN từ khúc ca hoan

Trì khấu nan kỳ chung ngoạn khải

Tấn tấn NHIÊN MÔN đạo trí khai

Giềng môn đạo thể loan cầu phúc

Lan nhánh bồng an khái châu tiên

Dụ phong Tân đều hoa kết tụ

SÔNG [HÀ] đàng mây thoảng khiếu [gọi] KỲ NHÂN

Lão chung tiễn CÀN [THIÊN] khoa mộng lộ

Nhiều lần ấn chi khái độ như nhiên

Sang Thu Đông Kỳ Ba gọi

Thử tiếng đàn xưa phúc huy ban

Đoạn độ kỳ môn tràng đáo ngộ

Bôn thống giang ba khí tề đông

Lão mạng phủ đình chi lệ khổ

Đoan tiết MINH khai CHIẾU TRỜI ra.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #194

 

Dung nan chi câu đà phúc NHỊ

ĐẠO đạo phúc THIÊN cơ kháo nhơn đàng

CHỦ những kỳ công gia đàng thủ lễ

LIÊN HOA năm Canh [Tí] thấu ngoạn nhi đa.

[ĐẠO CHỦ NHỊ THIÊN = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên Ngôi Hai Trào Tam. LIÊN HOA = Liên Hoa Tiên Nương, phong danh của bà Nguyễn Thị Viên, thân mẫu của Sư Bà Dương Thị Sâm Huỳnh Hoa Tiên Kim Tiên Huệ Phật.]

 

Kỳ Tam THÁNH VÀNG CƠ phục lịnh

CHIẾU tướng oai đoàn kể phong dung

Lao tương tri lậu cơ cầu phúc thẩm

Tưởng đáo OAI NGHI kiếp trần sinh.

 

[VÀNG = Huỳnh.  CƠ = Nương. THÁNH VÀNG CƠ = ám chỉ Huỳnh Hoa Tiên Nương, là phong danh mà Mẹ Diêu Trì đã ban cho sư bà Dương Thị Sâm, Phối Sư Thượng Sâm Thanh của Chiếu Minh Minh Nguyệt, phong danh Huỳnh Hoa Tiên, đắc vị Kim Tiên Huệ Phật.]

 

Liên liên đăng nhiệm đồng trí tuệ

Điệu khúc LIÊN HOA phái nào xưa

CHIẾU chiếu tề QUỐC năng tri ngộ

Đoạn khúc đàn cơ CHIẾU BẠCH [NGỌC] KHAI.

 

[CHIẾU = Giáo Chủ Ngô Minh Chiếu (Ngô Văn Chiêu), Ngôi Hai Trào Một.  QUỐC = Hà Hưng Quốc, Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên, Ngôi Hai Trào Tam. BẠCH KHAI = Bạch Ngọc Cung khai mở.]

 

Kỳ khúc đoạn nam cơ chi mệnh

Kháo đáo kỳ trần khải tiếm

Trung dung năng cơ kỳ khải tấu

Màn phục hồi đàn chiếu phong cơ.

 

Chí HUYỀN chiếu đoạn KỲ MÔN ĐẠO

Chánh chánh đồ lao khí Đông Nguyên

Tài phúc tận đoan KIỀN [THIÊN] trí đoạn

Nhánh nhánh công đồ tạo CÀN [THIÊN] hoan.

[HUYỀN = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế.]

 

Lộ ánh MAI [ANH] VÀNG [KIM] thâu về tiếp

Khí khái bác nhiên tộ lý xan thơ

Ri Ri Ra Ra Rị Rị Rà

Rà Rị Ri Ra Rá Rị Ri.

 

Hoán hoán tề nhiên cầu đồng nhi toại

Phúc dạ niên thông đáo ÂN UY

Nan chi tự từ nan chi tự

Phổ khắp nhuần KHAI ĐẠO di lai.

 

NƯƠNG NƯƠNG phúc thẩm chào Đông Nội

Tiếng tự cơ NHIÊN phán chi ĐĂNG

Chu chu Đông lai HÀ phú thùy lai

Đàn THIÊN xuân phổ khúc lai kỳ.

[NƯƠNG NƯƠNG = Kim Tiên Huệ Phật, Sư Bà Dương Thị Sâm. CHÀO ĐÔNG NỘI = Chào Đông Cung Nội Điện tức chào Đức Ngài. HÀ THIÊN = Đức Ngài Hà Hưng Quốc Hoàng Nhị Thiên Ngôi Hai Trào Tam.]

 

Tạo THIÊN phúc Kỳ Tam phủ đoản

Năng ký xuân đàng thảo tân du

Chiếu CHIẾU MINH NGUYỆT ĐÀN tiếu ngọa

Hỉ kiến môn đà Hỗ Già ban.

 

[Hỗ = hỗ thẹn.  Hỗ Già = cách xưng khiêm nhượng của Sư Bà Dương Thị Sâm Huỳnh Hoa Tiên tức Đức Kim Tiên Huệ Phật. CHIẾU MINH NGUYỆT ĐÀN = Chiếu Minh Minh Nguyệt Đàn cũng là Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt tại Trà Nóc, Cần Thơ, trực thuộc Hội Thánh Chiếu Minh, Tòa Thánh Long Châu, nơi Sư Bà đã tu luyện và truyền đạo cho các môn đồ.]


Si Tăng Lấp-Pa Ô Si Cờ-Đa
Con Si Tà Ta Đà Si Cà Mạ
Si Ta La Ma Na Sí Ố-Ồ
Ô Ớ-Ơ-Ờ Ta La Ma Si
Si Ta Na Má Si Ca Na Tanh
Ma Si Na Măng Ná ...
 

[Đoạn đối đáp tiếng thiêng Lão Nương với Đức Chưởng Pháp của Giáo Hội Thiên Trường và Thập Nhị Hiền Thủ của BSKH tại Tòa Đình Quốc Nội.]


 


 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #195
[Vài lời với chư hiền Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.]
 
 

 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #196
[Làm rõ vai trò Ngôn Sứ và trách nhiệm của Hiệp Thiên Đài.]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 640)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1018)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1349)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1004)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1554)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1579)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3122)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3063)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2593)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3552)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2610)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3866)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2805)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2980)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2857)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2541)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2699)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2866)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2489)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2750)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2608)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2415)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2408)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2701)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2622)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2908)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2765)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2943)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3531)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3442)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3463)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3261)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3396)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4650)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4456)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4284)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4715)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4383)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4639)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4814)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4251)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4275)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4589)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4285)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4229)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4445)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4573)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4405)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5253)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4759)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4492)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4706)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5295)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4859)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5812)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5339)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6423)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.