DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3351)


DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG
NGÀY 2 THÁNG 6 MẬU TUẤT, GIỜ DẬU
NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2018
HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIM NGỌC THANH HUYỀN
TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG QUỐC NỘI


Pháp Âm #193. https://youtu.be/C6C3CT9eVLg

PHÁP ÂM #193

Thóang thoáng kỳ đồng nhi mạng lễ

Túc trí khai trường đáo mạng cơ

Di đoàn tu luyện cao Kỳ Viên tựu

Quốc đài duyên tụ đáo nguyên lai

Chu di đoan nghiệp ký giai đạo

Lão Kỳ Hoa hạ thế duyên đài

Lão chèo tiếp đoạn kỳ tâm trang

Lão chèo chống điền canh thâu loạn

Lão bưng thuyền tháo tuất kỳ năng

Lão chống chèo thuyền khô mộc duệ

Lão kỳ tam nương loạn khai hoàn

Lão dung nghị nhiên đao hộ ký nhơn

Lão khai kệ tùng loan sắp liệu

Lão bút tiên xuống hướng về

Lão đăng khai đồng Tí Nhơn Hoàng

Lão bút điên đăng tọa như nhiên

Kỳ ba ru đoạn tiết trời mây đoạn

Phút thảo loan y ban chiến nghị lâm

Phong du tiên bối đoàn khai lạc

Khắp khắp kỳ ba áng phong lai

Đoạn đoạn kỳ năng tiền phú hậu động

Dạo bút khai hoa đáo động nham

Thiên thiên nhi chiến kỳ bổn thảo

Lý tục nhiên đăng khấu kỳ lai

Bổn bổn thể sắc màu liên mịch

Tiếng tiếng lai thiên từ khúc ca hoan

Trì hà khấu nan kỳ chung ngoạn khải

Tấn tấn diên môn đạo trí khai

Viềng môn đạo thể loan cầu phúc

Lan nhánh bồng an trái châu tiên

Dụ phong tân điều hoa kết tụ

Sông đàn mây thoảng chiếu kỳ nhân

Lão chung tiển Càn qua mộng lộ

Đường đường ấn chi thái độ ung dung

Sáng Thu Đông kỳ ba gọi

Thử tiếng đàn xưa phút huy ban

Đoạn đoạn kỳ môn tràng đáo ngộ

Bon thống giang ba khí tề công

Lão mạng phủ đình chi ngại khổ

Đoan tiết Minh khai Chiếu trời ban."


Pháp Âm #194. https://youtu.be/6ZArhAW6S1E 

PHÁP ÂM #194

"Dung nan di câu đà phúc dị

Đạo đạo phút thiên cơ kháo nhân đài

Chủ những kỳ công gia đàn thủ lễ

Liên Hoa năm canh thấu ngoạn như đa

Kỳ tam Thánh Vàng cơ phục lịnh

Chiếu tướng oai đoàn kể phong dung

Nan tương tri lậu cơ cầu phúc ngẩm

Tưởng đáo oai nghi kiếm chồi xanh

Liên liên đăng niệm đồng trí tợ

Điệu khúc Liên Hoa phái nào xưa

Chiếu chiếu Tề Quốc năng tri ngộ

Đoạn khúc đà cơ chiếu bạch khai

Kỳ thúc đoản nan cơ tri mệnh

Đáo đáo kỳ trần hải tím

Trung dung năng cơ kỳ khải tấu

Màn phục hồi đàn chiếu phong cơ

Chí huyền chiếu trọn kỳ môn đạo

Chánh chánh đồ lao khí Đông nguyên

Tài phúc tận đoan kỳ trí đoạn

Nhánh nhánh công đồ tạo Càn hoang

Lộ ánh Mai Vàng thâu về tiếp

Khí khái bách nhiên tạo lý xan như

Ri ri ra ra rị rị rà

Rà rị ri ra rá rị ri

Oán oán tề nhiên cầu đồng toại

Phúc dạ nhiên thông đáo Ân Thiên

Nan chi tự từ nan chi tự

Phổ khắp nhuần khai đạo Như Lai

Nương Nương phúc thẩm chào Đông nội [Đông nội v/s Tây ngoại]

Tiếng tụ Thu nhiên phán chi đăng

Chu chu Đông lai hà phú thùy lai

Đàn thiên Xuân phổ khúc lai kỳ

Tạo Thiên phúc kỳ tam phủ đoản

Năng ký Xuân làng hảo tân du

Chiếu Chiếu Minh Nguyệt đàn tiếu ngọa

Chỉ chiến môn đà hổ già ban

(một đoạn thơ tiếng Ấn)

(một đoạn đối đáp tiếng âm)"

  
 

Pháp Âm #195. https://youtu.be/A_JC3TfylhQ 

PHÁP ÂM #195
[Vài lời với chư hiền Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội]
 
 
 

Pháp Âm #196. https://youtu.be/VvGcwzVxXoo 

PHÁP ÂM #196
[Làm rõ vai trò Ngôn Sứ và trách nhiệm của Hiệp Thiên Đài]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 391)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 793)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 477)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 487)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1552)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1376)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1195)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1309)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1470)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 1814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1766)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1686)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1865)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1864)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1550)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1543)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1622)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1895)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1617)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1699)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1801)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1752)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2567)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2217)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 1946)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2116)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2385)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2305)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3096)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2764)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3880)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 3994)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4386)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3272)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1669)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4787)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5046)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5123)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4216)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3462)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4130)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3560)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4044)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3568)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 3979)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4223)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 4876)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3759)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5092)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4389)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3201)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5138)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3966)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4581)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 4690)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4274)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4108)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30518)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31135)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26328)
Pháp Âm 143-145.
25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12617)
Pháp Âm 139-142.