DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3052)


DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG
NGÀY 2 THÁNG 6 MẬU TUẤT, GIỜ DẬU
NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2018
HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIM NGỌC THANH HUYỀN
TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG QUỐC NỘI


Pháp Âm #193. https://youtu.be/C6C3CT9eVLg

PHÁP ÂM #193

Thóang thoáng kỳ đồng nhi mạng lễ

Túc trí khai trường đáo mạng cơ

Di đoàn tu luyện cao Kỳ Viên tựu

Quốc đài duyên tụ đáo nguyên lai

Chu di đoan nghiệp ký giai đạo

Lão Kỳ Hoa hạ thế duyên đài

Lão chèo tiếp đoạn kỳ tâm trang

Lão chèo chống điền canh thâu loạn

Lão bưng thuyền tháo tuất kỳ năng

Lão chống chèo thuyền khô mộc duệ

Lão kỳ tam nương loạn khai hoàn

Lão dung nghị nhiên đao hộ ký nhơn

Lão khai kệ tùng loan sắp liệu

Lão bút tiên xuống hướng về

Lão đăng khai đồng Tí Nhơn Hoàng

Lão bút điên đăng tọa như nhiên

Kỳ ba ru đoạn tiết trời mây đoạn

Phút thảo loan y ban chiến nghị lâm

Phong du tiên bối đoàn khai lạc

Khắp khắp kỳ ba áng phong lai

Đoạn đoạn kỳ năng tiền phú hậu động

Dạo bút khai hoa đáo động nham

Thiên thiên nhi chiến kỳ bổn thảo

Lý tục nhiên đăng khấu kỳ lai

Bổn bổn thể sắc màu liên mịch

Tiếng tiếng lai thiên từ khúc ca hoan

Trì hà khấu nan kỳ chung ngoạn khải

Tấn tấn diên môn đạo trí khai

Viềng môn đạo thể loan cầu phúc

Lan nhánh bồng an trái châu tiên

Dụ phong tân điều hoa kết tụ

Sông đàn mây thoảng chiếu kỳ nhân

Lão chung tiển Càn qua mộng lộ

Đường đường ấn chi thái độ ung dung

Sáng Thu Đông kỳ ba gọi

Thử tiếng đàn xưa phút huy ban

Đoạn đoạn kỳ môn tràng đáo ngộ

Bon thống giang ba khí tề công

Lão mạng phủ đình chi ngại khổ

Đoan tiết Minh khai Chiếu trời ban."


Pháp Âm #194. https://youtu.be/6ZArhAW6S1E 

PHÁP ÂM #194

"Dung nan di câu đà phúc dị

Đạo đạo phút thiên cơ kháo nhân đài

Chủ những kỳ công gia đàn thủ lễ

Liên Hoa năm canh thấu ngoạn như đa

Kỳ tam Thánh Vàng cơ phục lịnh

Chiếu tướng oai đoàn kể phong dung

Nan tương tri lậu cơ cầu phúc ngẩm

Tưởng đáo oai nghi kiếm chồi xanh

Liên liên đăng niệm đồng trí tợ

Điệu khúc Liên Hoa phái nào xưa

Chiếu chiếu Tề Quốc năng tri ngộ

Đoạn khúc đà cơ chiếu bạch khai

Kỳ thúc đoản nan cơ tri mệnh

Đáo đáo kỳ trần hải tím

Trung dung năng cơ kỳ khải tấu

Màn phục hồi đàn chiếu phong cơ

Chí huyền chiếu trọn kỳ môn đạo

Chánh chánh đồ lao khí Đông nguyên

Tài phúc tận đoan kỳ trí đoạn

Nhánh nhánh công đồ tạo Càn hoang

Lộ ánh Mai Vàng thâu về tiếp

Khí khái bách nhiên tạo lý xan như

Ri ri ra ra rị rị rà

Rà rị ri ra rá rị ri

Oán oán tề nhiên cầu đồng toại

Phúc dạ nhiên thông đáo Ân Thiên

Nan chi tự từ nan chi tự

Phổ khắp nhuần khai đạo Như Lai

Nương Nương phúc thẩm chào Đông nội [Đông nội v/s Tây ngoại]

Tiếng tụ Thu nhiên phán chi đăng

Chu chu Đông lai hà phú thùy lai

Đàn thiên Xuân phổ khúc lai kỳ

Tạo Thiên phúc kỳ tam phủ đoản

Năng ký Xuân làng hảo tân du

Chiếu Chiếu Minh Nguyệt đàn tiếu ngọa

Chỉ chiến môn đà hổ già ban

(một đoạn thơ tiếng Ấn)

(một đoạn đối đáp tiếng âm)"

  
 

Pháp Âm #195. https://youtu.be/A_JC3TfylhQ 

PHÁP ÂM #195
[Vài lời với chư hiền Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội]
 
 
 

Pháp Âm #196. https://youtu.be/VvGcwzVxXoo 

PHÁP ÂM #196
[Làm rõ vai trò Ngôn Sứ và trách nhiệm của Hiệp Thiên Đài]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 743)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1482)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2043)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2664)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3406)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.