DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM ĐINH DẬU

07 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 16439)
 
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 7 tháng 11 năm Đinh Dậu
Ngày 24 tháng 12 năm 2017
Ngày Đức Chúa Giáng Sinh
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 112A:

 

MINH MINH diệu chiếu khai tựu giá

Tứ tứ xuất quang HOÀNG NHỊ GIA

NƯƠNG NƯƠNG tỏa chiếu quang tiền thức

Liễu liễu tùng lai Bồ Đề TA.

 

LÃO MẪU từ bi dạo Ta Bà

Đơn truyền mật phó xác hồn qua

Như trăng trong sáng đoan chính dạ

HUYỀN HUỲNH thông đạt tịnh ma ha.

 

Vô hình vô sắc vô thanh khả

Tu VÔ [VI] LÝ ĐẠO chẳng rời xa

Từ bi phổ độ lần chuyển hóa

Văn Đạo tu hành tỉnh thức ra.

 

Mùi hương lan tỏa tầng mây xanh

HƯ KHÔNG MẸ giáng tức hồn nhanh

VÔ CỰC [tầng] điển linh hồi qui tụ

MẸ giáng pháp tòa chuyển xác [NGỌC] LÀNH.

[Ngọc Lành là một thiên danh do Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Huyền của Giáo Hội Thiên Trường. Thế danh của Ngọc Lành là Nguyễn Thị Thanh.]

 

MẸ tặng con tất cả là KHÔNG

Bao nhiêu châu báu rồi cũng KHÔNG

Nhắm mắt xuôi tay đành phải bỏ

Cuộc đời kết cuộc cũng số KHÔNG.

 

Tam Thánh Tòa Chương MẪU đắp môn

Lịnh khiếu [kêu] đàng sâu lệ trào tuôn

Trận cờ bảo mật thành bốn phía

MẬT LỆNH TRỜI TÂY TIẾNG TRỐNG DỒN.

 

[Trời Tây ở đây ám chỉ California, Hoa Kỳ nơi đặt trụ sở của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

MINH HOÀNG CHIẾU LỊNH đò đưa tới

OAI LỰC THÁNH HIỀN thủ phận hồn

Đúng cơ TRỜI LỊNH cờ phất phới

MẸ độ chơn tu chiến Tây Bồng.

 

Khải đàn lĩnh thụ tầng cao mới

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG chiếu đài môn

LỊNH NƯƠNG kỳ nhiệm LONG HOA cõi

Tâm chánh MA HA GIÁC LẠC HỒNG.

 

Bủa rọi lực oai chín phẩm mười [phương]

Tòa Đài khai lộ nguyên in bổn

TAM NGƯƠN HỘI THÁNH TRỜI SẮP TỚI

Hành giả vượt sang lướt thẳng xông.

 

Vô hình phê chiếu rạng sáng tươi

Tái HÀ xứ viễn đượm nét HỒNG

Từ hạ tiền căn HOÀNG MINH trỗi

Chu kỳ đảm trách gót NGÀI hiện KHÔNG.

   

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 112B:

 

Ta Ma Xa Xa Nguyên Thủy hồi

PHẨM NƯƠNG cương lĩnh Tây Trào thôn

Du hóa ĐẠO VÀNG chiếu phê rồi

Bước tới chu kỳ ĐẠI MINH CÔNG

Sửa sắc hình NGÀI phúc lành thới

Sen đài cao cả thuận LÔI CÔNG

Sanh TỪ tước vận HUYỀN đời noi

Tích HOÀNG xương kỳ nhiệm nơi thân

Chúc tân niên THÁNH ĐÀI TÒA hội

Còn cung kiếp trần ai QUỐC đông

MỞ CUỘC CỜ THÁNH PHẨM chiều mơi

NHẬN ẤN SƠ KHAI thao gốc THÁNH

VƯƠNG ban tuồng thời vận KIỀN thanh

ĐẾ THÁNH ÂN lập sĩ rai tề

Quốc quốc chịu ÂN THIÊN nguyên kỷ

Chọn mặt KỲ cờ tới đông HOA

Chúng sanh mê thúc giả đa ân.
 

Ấn hiệu DIÊU TRÌ giáng trần

NỮ HOA tạ phẩm cơ nhân sáng ngời

Đai giáp mão HOA thời tích cũ

Phận HOÀNG MINH tương tú nối đời

NHỊ HOÀNG THIÊN lộ CƠ TRỜI

QUI NGUYÊN TAM THÁNH ra đời HỒN THIÊN

BẬC HUYỀN căn cơ điền dân lập

Dạy khổ khuôn thông nhập thủ khai

Tỉnh đời CHÁNH ĐẠO kéo dài

Soi đường hướng rộng chuyển xoay khuôn lần

NHỊ HOÀNG THIÊN hữu toàn giảng dạn

Hạ hạ lai tùng tự cổ danh

Phủ điển la kinh phong triều kỉnh

Nam NHỊ HOÀNG tề chỉnh HỘI THÀNH

Đông Tây Nam Bắc phương hướng nhận

Chúa chúa quan quan vô vai nhân

Thiên thiên ngoại hữu nay nay giả

Không không tận tận Tây vạn nhân

Vạn dân gia biến thiền ly chuyển

Vui hưởng cười PHÁP LẠC ư phiên

Hoan hoan ẩn dạng vô xứ bả [cha]

Bất bất hạo nhiên NHỊ hạ điền.

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 112C:

 

Thị nương kim sản rai thổ sản

Thố thố tương thành quờn THIÊN GIANG [HÀ]

Vô vô HÀ xứ LONG GIẢ xứ

THƯỢNG THƯỢNG chi THIÊN thị NHƠN HOÀNG.

 

NHƠN HOÀNG phục hóa âm dương chữ

Tật tật trụ Khôn quẻ hào dư

Nhị tam tứ tẻ phân định chỉ

Phục PHỤC HY [HIÊN] VIÊN chuyển khai từ.

 

Khởi khởi hóa hóa HÀ Tây xứ [Hoa Kỳ]

GIANG HÀ lưu hậu xuất NGŨ [TỬ] TƯ

Năm tòa thăng cảnh cao thâm thẩm

VƯƠNG ĐẾ ĐẾ VƯƠNG hạ binh thư.

 

Binh thư châu tước Đông Thu khẩm

Tám tiết trở xoay chơn cảnh lâm

Ngũ lục QUỐC châu thành phê chiếu

Công phong ĐẠI MỘC dụng môn thần.

 

Lai lai ngân tử đau điền chiếu

THIÊN THƯỢNG THƯỢNG THIÊN hiện trời Nam

Không không khí khí Càn Khôn chiếu

Tảo tảo lục tân tối đại hàm.

 

Xuất xuất thế thọ nguyên danh diệu

Dậu Tuất niên thời tứ tứ bền

Thập Bát trở lai ngày nhứt hiểu

Trăng Mười ý tỏa gắng thành tâm.
 

Nhơn sanh khắp cả chung cùng

LÃO MẪU chỉ giáo QUỐC trung La Thành

Huyền đàn đăng trụ thủy thanh

Mậu Mậu trình ký kinh hành HUYỀN năng

Lập ngày ĐẠI HỘI hương đăng

Tiếp thinh THIÊN phước chiếu đàn an ninh

LÃO MẪU quả đất thinh thinh

Giáng cơ tợ ý NGỌC MINH phang [phương] đào

Đêm tàn gẫm giấc ý CAO

Chúc cầu an ổn NỀN TRAO PHÁP HUYỀN

Tầm xa khó thể kéo vào

NGƯỜI đây sứ mạng chùi lau cực rồi

MẠNG TRỜI đà chiếu khúc nôi

Âm hồn phải chịu khúc nôi Bộ Hình

THƯỢNG HOÀNG ngự chốn Tây Kinh [California]

VĂN CHƯƠNG TAM GIÁO xuất binh Tây Trào

LĨNH NƯƠNG nay đã sắp rào

Vẫn vơ vơ vẫn liếc vào phải tiêu

Hôm nay là buổi khấn Nghiêu

PHONG THẦN khởi sắc xây tiêu trăng đàn.

 

    
   
 
   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1401)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3661)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3509)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3658)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3796)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3460)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3526)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.