DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM ĐINH DẬU

07 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12221)
 
 
 
 
ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày 7 Tháng 11 Năm Đinh Dậu

NGÀY ĐỨC CHÚA GIÁNG SINH

  
  
   

https://youtu.be/Kb3ghG4l5ik

 

PHÁP ÂM 112A:

Minh Minh diệu chiếu khai tựu giá [1]

Tứ tứ xuất quang Hoàng Nhị gia

Nương nương tỏa chiếu quang tiền thức

Liễu liễu Tùng lai bồ đề ta.

Lão Mẫu từ bi dạo Ta Bà [1]

Đơn truyền mật phó xác hồn ra

Như trăng trong sáng đoan chính dạ

Huyền huỳnh thông đạt tịnh ma ha.

Vô hình vô sắc vô thanh khả

Tu “VÔ” lý đạo chẳng rời xa

Từ bi phổ độ lần chuyển hóa

Văn đạo tu hành tỉnh thức ra.

Mùi hương lan tỏa tầng mây xanh

Hư không Mẹ giáng tất hồn nhanh

Vô Cực điển linh hồi qui tụ

Mẹ giáng pháp tòa chuyển xác [Ngọc] Lành.

Mẹ tặng con tất cả là KHÔNG

Bao nhiêu châu báu rồi cũng không

Nhắm mắt xuôi tay đành phải bỏ

Cuộc đời kết cuộc cũng số không.

Tam Thánh tòa chương Mẫu đấp môn

Lịnh khiếu đàn sầu lệ trào tuôn

Trận cờ bảo mật thành bốn phía

Mật lệnh Trời Tây tiếng trống dồn.

Minh Hoàng chiếu lịnh đò đưa tới

Oai lực thánh hiền thủ phận hồn

Đúng cơ Trời lịnh cờ phất phới

Mẹ độ chơn tu chuyến Tây Bồng.

Khải đàn lĩnh thụ tầng cao mới

Chư Phật mười phương chiếu đài môn

Lịnh Nương kỳ nhiệm Long Hoa cõi

Tâm chánh Ma Ha giác Lạc Hồng.

Bủa rọi lực oai chín phẩm mười

Tòa đài khai lộ nguyên anh bổn [anh = ngọc đẹp, ánh ngọc]

Tam Ngươn Hội Thánh chờ sắp tới

Hành giả vượt sang lướt thẳng xông.

Vô hình phê chiếu rạng sáng tươi

Tay Hà xứ viễn đượm nét Hồng

Từ hạ tiền căn Hoàng Minh trổi

Chu kỳ đảm trách gót Ngài thông.”

 
Chú Thích [1]: Trích bài viết “Chủ Tể Vạn Linh” từ Bạch Dương Kỳ blog:

“Ngài ấy chính là Vị Chủ Tể Vạn Linh của Tam Giới Thập Phương Chí Tôn Chí Quý Vô Lượng Thanh Hư - Minh Minh Minh Thượng Đế, đấng toàn năng, vĩnh hằng, tồn tại ở khắp mọi nơi. Ngài là mẹ của Chư Phật ba đời, vạn tiên bồ tát, chư thiên thần thánh, cũng là vị thần Chí tôn duy nhất của vũ trụ. Minh Minh Thượng Đế ( Lão Mẫu ) không chỉ là mẹ của linh tánh, mà còn là vị đại chủ tể sáng tạo vũ trụ, sanh dục thiên địa, vận hành nhật nguyệt, trưởng dưỡng vạn vật. Minh Minh Thượng Đế là vị chơn tể vạn linh vĩnh hằng không thay đổi, vĩnh viễn tồn tại, độc nhất vô nhị, vô thỉ vô chung ( chẳng có chỗ bắt đầu, chẳng có chỗ kết thúc ), bất sanh bất diệt, tồn tại ở khắp mọi nơi, toàn năng biết hết tất cả mọi thứ. Thánh linh của Minh Minh Thượng Đế thần diệu khôn lường, biến hoá vô cùng, là nguồn gốc của vạn vật, là chủ tể của vạn hoá, do đó tôn tôn xưng là : “ Vị Chủ Tể Vạn Linh của Tam Giới Thập Phương Chí Tôn Chí Quý Vô Lượng Thanh Hư - Minh Minh Minh Thượng Đế ”. 

Minh Minh Thượng Đế ( Lão Mẫu ) là gốc rễ của vô lượng trí tuệ, là khởi nguồn của vô lượng diệu hạnh, đầu nguồn của vô lượng công đức. Như sự đại nhân của vua Nghiêu, sự đại hiếu của Ngu Thuấn, đại công của Hạ Vũ, đại đức của Văn Vương, đại tài của Chu Công, cảm ứng của Lão Tử, trung thứ của Khổng Tử, năng tịnh của Thích Ca, bác ái của Giê Su, ngây thơ thuần khiết của Mục Thánh, đại từ của Quán Âm, đại chí của Văn Thù, đại hạnh của Phổ Hiền, cương chánh của Quan Thánh, linh minh của Thuần Dương … chúng thánh thập phương, chư phật ba đời, tất cả những diệu lí nghĩa lí tinh thâm ẩn mật toàn là những cái bộc lộ ra từ trong tánh thể của Minh Minh Thượng Đế ( Lão Mẫu ).
Tánh thể của Minh Minh Thượng Đế ( Lão Mẫu ) tận hư không, khắp pháp giới, hết thảy tất cả những thứ mà chúng ta nhìn thấy được, tất cả những thứ mà chúng ta không nhìn thấy được, thảy đều là những thứ do Minh Minh Thượng Đế đã biến hiện, do đó chúng ta thời thời khắc khắc đều là ở bên cạnh Lão Mẫu. Linh quang của Minh Minh Thượng Đế lớn mà vô cực ( lớn đến không có bên ngoài ), phạm vi trời đất tiểu nhi vô nội ( nhỏ đến không có bên trong ),  nhỏ vào vô gián; phàm là mặt trăng mặt trời các vì sao, sông biển giếng suối, cầu vồng mây trắng, mưa sương tuyết, từng bông từng cây, từng cọng cỏ từng hòn đá, vũ trụ sâm la vạn tượng, thảy đều ở trong biển tánh của Minh Minh Thượng Đế. “ Phúc âm Johan ” nói rằng : “ Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời ( Đạo ), và Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời ở với Thiên Chúa từ nguyên thủy. Nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành, và nếu không có Ngài thì chẳng có gì được tạo dựng” (Jn 1:1-3). ”  Ngôi lời ( Đạo ) và Thần ở cùng với nhau. Ngôi lời ( Đạo ) chính là Minh Minh Thượng Đế.” …

  
 
 

https://youtu.be/aVmU-hEWaWA

 

PHÁP ÂM 112B:

“Ta ma xa xa Nguyên Thủy hồi

Phẩm nương cương lĩnh Tây trào thôn

Du hóa Đạo Vàng chiếu phê rồi

Bước tới chu kỳ Đại Minh Công.

Sửa sắc hình Ngài phúc lành thới

Sen đài cao cả thuận Lôi Công

Tranh từ tước giận hiền đời noi

Tích Hoàng Xương kỳ nhiệm nơi thân

Chúc tân niên thánh đài tòa hội

Còn cung kiếp trần ai Quốc Đông

Mở cuộc cờ thánh phẩm chiều mơi

Nhận ấn sớ khai thao tốc Thánh

Vương ban tuồng thời vận truyền thanh

Để Thánh Ân gặp sĩ khai Tề

Quốc, Quốc chịu ân Thiên nguyên kỷ

Chọn mặt Kỳ cờ tới Đông Hoa.

Chúng sanh mê phúc giả đa ân

Ấn hiệu Diêu Trì giáng trần

Nữ Hoa tọa phẩm cơ nhân sáng ngời

Đai giáp mảo Hoa thời tích cũ

Phận Hoàng Minh tương tú nối đời

Nhị Hoàng Thiên lộ cơ Trời

Qui nguyên Tam Thánh ra đời hồn Thiên.

Bậc huyền căn cơ điền dân lập

Dạy khổ khuôn thông nhập thủ khai

Tỉnh đời chánh đạo kéo dài

Đôi đường hướng rộng chuyển xoay khuôn lần.

Nhị Hoàng Thiên hữu toàn giảng dạy

Hạ hạ lai Tùng tự cổ danh

Phủ điển la tinh phong triều kỉnh

Nam Nhị Hoàng tề chỉnh Hội thành.

Đông Tây Nam Bắc phương hướng nhận

Chúa chúa quan quan vô giai nhân

Thiên thiên ngoại hữu nay nay giả

Không không tận tận Tây vạn nhân.

Vạn dân gia biến thiền ly chuyển

Vui hưởng cười phát lạc lạc thiên

Hoan hoan ẩn dạng vô xứ bả

Bất bất hạo nhiên nhị hạ điền.”

  
  
 

https://youtu.be/KZrsSZ-JP-0

PHÁP ÂM 112C:

Nhị nương Kim sản lai thổ sản

Thế thế tương thành quờn Thiên Giang

Vô vô xứ long giả xứ

Thượng thượng chi Thiên thị Nhơn Hoàng.

Nhơn Hoàng phục hóa âm dương chử

Tật tật trụ Khôn quẻ hậu dư

Nhụy tam tứ sẽ phân định dĩ

Phục Phục Hy duyên chuyển khai từ.

Khởi khởi hóa hóa Hà, Tây xứ

Giang Hà lưu hậu xuất Ngũ [Tử] Tư

Năm tòa thân cảnh cao thâm thẩm

Vương Đế đế vương hạ binh thư.

Binh thư châu đước Đông Thu khẩn

Tam tiết trở xoay chơn tỉnh lâm

Ngũ lục Quốc châu thành phê chiếu

Công phân đại Mộc dụng môn thần.

Lai lai Ngân tử đau điền chiếu

Thiên Thượng thượng Thiên hiện trời Nam

Không không khí khí Càn Khôn chiếu

Tảo tảo lục tân tối đại hàm.

Xuất xuất thế thọ nguyên danh diệu

Dậu Tuất niên thời tú tú toàn

Thập Bát trở lại ngày nhất hiệu

Trăng Mười ý tỏa gắng thành tâm.
[18/10 AL là ngày Vía Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì Giáng Thế. "Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết, Đúng trăng mười vào tiết trời đông, Mẫu từ xuất hiện thần thông, Vào ngày thập bát(18/10) trần hồng giáng sinh" Kinh Địa Mẫu của Cao Đài, năm Giáp Tí. Có phải nói vền ngày này?]

Nhơn sanh khắp cả chung cùng

Lão Mẫu chỉ giáo Quốc trung La Thành

Huyền đàn đăng chủ thủy thanh

Mậu mậu [Tuất] trình ký kinh hành huyền năng

Lập ngày Đại Hội hương đăng

Tiếp xin Thiên Phước chiếu đàn an ninh

Lão Mẫu quả đất thinh thinh

Giáng cơ tợ ý Ngọc Minh, Phan Đào

Đêm tàn chấm dứt ý Cao

Chúc cầu an ổn nền trau pháp huyền

Tầm xa cố thể kéo vào

Người đây sứ mạng chùi lau cực rồi

Mạng Trời đã chiếu khúc nôi

Âm hồn phải chịu khúc nôi bộ hình

Thượng Hoàng ngự chốn Tây Kinh

Văn chương Tam Giáo xuất binh Tây Trào

Lĩnh Nương nay đã sắp rồi

Vẫn vơ vơ vẫn liếc vào phải tiêu

Hôm nay là buổi Thuấn Nghiêu

Phong Thần khởi sắc xây tiêu trăng đài.”

    
   
 
   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 262)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 982)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1347)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1417)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1966)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2827)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4293)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.