DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM ĐINH DÂU

09 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 11177)
  
 
 
 

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày 14 Tháng 11 Năm Đinh Dậu

  
   
   

https://youtu.be/MwZcJ9bEnK8

PHÁP ÂM 113A:

“Đau bệnh xác y thay đổi hình

Thân trần uể oải mở điển linh

Gánh cho sanh chúng phen tuồng hạ

Sắp cuộc trời Âu nguyện thái bình

Nhìn tới xem lui thân tâm xót

Nhớ Phật xưa kia hiến thân mình

Tùng bách cơ duyên khá cảm bàn

Theo ân tam xứ tứ thắng gian

Cheo leo trước gió nhìn cương kỷ

Đặc nhiệm mầu thinh hố hò khoan

Liên tử hồi khai Thiên Hà ái

Thụ dĩ thần lương khúc khải đàn

Khai điệu xin ân khách chỉ đài

Huấn từ đại hội kiến Như Lai

Hoa sen tinh khiết tầm ẩn bóng

Tiểu khu trường thịnh mở lực oai

Khả ân Phật cảnh qui bổn thiểm

Khói tỏa la đà rực nhánh mai

Mai chèo xuôi ngược một dòng sông

Bước đến Long Hoa mở đại đồng

Thân hành đạo chuyên tâm vượt khó

Tròn duyên phần thanh tỏa màu châu

Chiếu thâu thâu chiếu đở cạnh màn

Đúng thời đúng lúc mới vẽ vang

Phật Thánh Thần Tiên chờ Thiên lịnh

Ấp ủ cơ năng dựng lớp lang

Cảnh màn đưa tới tuồng thời định

Mạng chiếu tam quang chấp Oai Thinh

Minh Minh Hoàng dựng âm hoài lộ

Trống điểm sang Canh Thiên xây Đình

Châu thông thâm diệu ân hoài cổ

Lão Mẫu hư không chiếu kỳ dinh

Nhân nhân tái huấn tuồng kim cổ

Nhị Nhị Hoàng Minh ngoại túc hình

Dẫn mạch trong ngoài soi, gội, mở

Thân hình bổn gốc lố thân sinh

Liên đài Phật Thánh tinh hoa rộ

Hiệp nhứt sen đài chứa thâm tình

Bồ đào nhược thủy đàng trào võ

Lão Mẫu liễu thâu lậu liễu hình

Từ tôn từ đại vạn thiên cố

Ánh dương hòa nhựt khí chơn linh

Vạn vạn chơn linh đều chuyển bộ

Lão Mẫu y nhiên diệu chư linh          

Chín hai tàng ức nương nương độ

Đại xá hồng ân Long Huê đình

Đại Thánh giỏi hay tài chi đó

Hiệu Thiên Nhơn Thánh bậc chánh minh

Tay a ngoại biến chỉ chẳng khó

Lớn không bốn phía biết thân mình

Môn quan muốn chở nào có khó

Long Huê đại hội phi đàn na"

 
    
   

https://youtu.be/fYNGl0YM96s

PHÁP ÂM 113B:

Nhị nhị Hoàng Thiên năng một chỗ

Thiện thần lui tới bảo an ninh

Cửu Thiên phương lạc hoa trác trổ

Sen vàng đua nở hóa liên minh

Bàn đào rượu cúc Lão Mẫu

Hư vô trời đất Kim Nương Mẫu

Phiêu phiêu áo mão Oai Thinh Hậu

Ấp ủ diệu nương nương hiệu không xong

Di đài Minh Quốc Hoàng thông chiếu

Tri nan cửu khấu ứng đài phiêu

Di di mạng lịnh nguyên chung xứ

Mộc mộc Cô Hoàng tỉ đông tiêu

Hoàng hoàng Nhị túc đa dung tú

Khải mạch y trầm ẩn lánh điều

Oai thần phách đáo môn quan tự

Tiên phụng Hoàng Minh lập Thuấn Nghiêu

Ân ấn Hoàng Nhi Nhị cung dinh

Đẩy đưa bộc lộ lập nguyên in

Tam Ngươn hội thánh quy nguồn cội

Đơn canh chiến mã ẩn cảnh tình

Chọn đúng duyên cơ vào cung nội

Mây phùn giăng tiếng thảo trung trinh

Khôi nguyên kỳ nhiệm chờ phút cuối

Quốc dựng nền xong lẽ bóng hình

Tri kỷ tri âm tròn ân cội

Sở sở năng năng các bộ hình

Sắc không không sắc thiêng liêng trổi

Chín phẩm Ngọc Tòa vận công Huỳnh

Ghe không đáy đò đây hiếu khách

Giác nhạn tam nhân vật chịu tai

Đàn thâu mở luật đợi ngày

Tấn tuồng có một không hai quy về

Trên dinh cửa tế bề môn mở

Ngọn đuốc tôi ai mở đợi trông

Hò xan cống liếu phẳng xông  

Khoan hò đúng vạch tường thông vô hình

Di Tôn Mẫu tự hư không chuyển

Thạnh trị nhơn sanh điển linh truyền

Bát bát Tam Hoàng thiên triều hạ

Tuế tuế phụ huynh bất gian niên

Nam ngũ mộ phận bâng tòa quả

Mật trì ba biến phổ xong truyền

Hữu hữu nhơn sanh Già Lão tá

Tiếp linh thánh đạn chiếu diệu tiên.

Quốc trào Tây cơ dựng

Chăm lo vung phân bón

Đảnh bồng non chen vào

Cơ Thiên Đạo Xuân sang

Rực ánh vàng chung hưởng

Phẩm lịnh nương khải phím

Cúc tụ kiếm cung xương

Tới lúc chưa định kỷ.

Tiếng đàn hò liếu cống xan

Hò khoan khoan hò hớ khoan khoan hò

Ngày nay vẽ mặt nung lò

Tiếng đàn nhịp điệu đàn hò đầu đuôi

Xem coi vác quảy chưn dời

Pháo lịnh khai nổ liên hồi sớm trưa

Phen này thương thế bủa tua

Trăm ngàn khốn khó lịnh thừa kỳ ba

Chịu khai quy bổn nhiệm tòa

Đông cung trào cựu tẩm hà diện truy

Sắc khai màu lộ vô vi

Bửu tòa mở lịnh lực kỳ chẳng yên

Tới đây chấm dứt điển thiên

Mẫu Từ lui điển tỏa tiên cung đường.”


 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 388)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 250)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 264)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1161)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1035)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 982)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1253)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1606)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1561)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1517)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1349)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1730)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1417)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1629)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2298)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1966)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2179)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2107)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2827)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2482)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4293)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3372)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3790)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.