DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

21 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 10814)

 
 
   

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày 2 Tháng 1 Năm Mậu Tuất

  
 
 

https://youtu.be/3_-plRSd1Yg

  

PHÁP ÂM 130A

“Thu mấy cuộc trận đồ thiên ý

Tiếng xưng hô văng vẳng hùng kỳ

Dở tận gốc đến bờ bốn phía

Trống Mê Linh đặt chúa nguyên uy

Chúng vương quốc trận thuở tiền hiền

Tâm giá buốt vì dân trồng tỉa

Định thiên thư trời đất chuyển xoay

Đổi quang cảnh chúa tôi đôi phía

Ba hồi trống Mê Linh hòa cố

Giọt lệ trào quân tử thi oai

Ngẫm lại xem nữ tướng anh hào

Kỳ chặt mật nghẹn dòng hoa bay.

Cầm chèo mũi lái cho thông thạo

Việc nước cờ quy cả đồng bào

An lực tiếng nữ hào đất Việt

Lực giọng vang gương tỏa má đào

Dậu qua Tuất tới hiển điển quang

Cam nhẫn hiệu xưng Cực Nhơn Hoàng

Xuống phàm biện hộ gái hiền ngoan

Nào ai có đặng luyến tử năng

Bạc vàng, châu báu, tiền sao sánh

Khéo tưởng đè sâu liễu Liễu Hành
[Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu = Thanh Hoa công chúa = Chúa Tiên Cung Ngũ Nương Diêu Trì = Đại Tài Phật Mẫu]

Mấy thước tàng linh mang nặng mỏi

Cung tính đi vào mắt đỏ xanh

Căn phần xác hội đau len lỏi

Hoàng Cực Nhơn Ông tả vài lời

Tấu tấu Nhơn Ông nhi nữ Liễu  

Chơn xuống phàm điển tựa đuốc soi

Xin Nhơn Ông bi lang giải khiếu. [bi lang = thầy thuốc từ bi]


Lai giáng cơ pháp luật luận niên

Nhờ thần giáng lữ tỏ phi thường

Tốc tốc xuống Tây đường chiếu diệu

Khai Đại Đạo chủ nhơn chơn chưởng

Chở động nhiên chiếm huệ phi dương

Long Huê đến phục hồi nhiên mạng

Anh Ích hồi trần tái tẩm thượng
[Tể Tướng Án Anh, Yến Anh = thời Chung Vô Diệm]

Ra đời khổ tá hiện xác đang

Trước mũi ghe sóng gió thân mang

Nào đâu nệ Minh Hoàng soi xét

Nhập thể trần tên họ rõ ràng”


  
  

 https://youtu.be/iK0SKWQQht0

  

PHÁP ÂM 130B

“Bất tri nhơn y y nhơn chủ

Thiên đại thiên tam cửu cửu ghi

Đảnh đảnh Cực Hoàng Nhơn khuyết khẩu

Vạn bửu nan nan báo thuyết trường

Nhơn vô ngã ngã vô chung hậu

Tương kiến nhi Liễu lưỡng khoán tâu
[Liễu Hạnh = Vân Hương Thánh Mẫu = Ngũ Nương DiêuTrì]

Thiên tiên hiếu chủ mê bảo hướng

Hướt phước khoan khử trược gom thâu

Hư vô lộng tám trăm hỏa lượng

Đạo tu nghìn điển dễ khó tường.

Tâu tâu báo Nhơn Ông Cực Chủ

Hiển hiển đàn Thiên chiếu đồng tương

Khách đợi ngồi chơi bởi thiếu đò

Thương hiệu hùng anh chiến mã đo

Bởi vì điển hội âm cơ mật

Không sánh sắc tâm mất hình vô

Nhận ân nhiên thới thiêng liêng Phật

Ra mắt tam ngươn điều hòa mặt

Hội Thánh ra đời cai luật pháp

Sửa tròn vuông đời đưa giống Lạc

Dẫn tới tự căn vô tướng pháp

Vô tướng tướng vô chân khôi giáp

Vô hình tuyệt diệu nắm trong ngoài

Tuyển căn chánh pháp không cao thấp

Thao lượt đánh hứng trong thế giáo

Hồi thúc phen này quy tựu tan

Nguyệt kiến thánh nhân Tây An cổ

Cửa cái Thiên Môn đã an bày

Khai gấp lý triều ca ngồi chỗ

Giảng khúc nôi đem cẩn đấp môn

Vun vén tinh diệu pháp môn Trời

Xin chờ đóng cũ tôi mới lộ

Hẹn non sông danh hiển đợi chờ

Lòng hiếu khách ngược xuôi chơn độ

Tạc danh hiền tỏa ngát phen kỳ

Cần vương lộ long dung về chỗ

Giờ sáu khắc quy điều chấp chỉ

Chó kiếm ăn thật chạy tụ quy

Ngày mùng chấp khuôn y năm mới”

 
 
  

https://youtu.be/-UDM6EGYvIs

 

PHÁP ÂM 130C

“Sửa đời Tân Bửu lực tư duy

Thẩm thẩm Hà nhiên thiên Đông thống

Bản diễn lai lai diễn Chơn Ông

Hà dĩ đáo niên kỳ chi Tổ

Thủy hỉ lâm lăng chịu đầu công

Gọi hiệp sắc chi phong sơn hải (?)

Đoạn cơ mầu Minh Đạo vô tông

Nương hồi cảnh đàn cơ hồn gởi

Xuất toàn tài khó mở hội Đông

Tòng quang lực lăn tròn lành cội

Bộ máy Thiên tham luận kỳ đồng

Hồi hồi cổ khai khai vận thới

Nghĩa nhân huyền sắp cảnh phương sanh

Hợp chi cảnh thế cờ kỳ tới

Chữ một màu hai thể tường thông

Cờ bị chiếu tới đầu cơ mới

Thả quăng sao huyền pháp vô song

Trải bao kiếp ngàn năm căn cội

Danh đồng án nặng vai kiếp sống

Cuộc triều ca kỷ năng thay đổi

Lịnh Từ Nghi lột, nắm, bế bồng

Sương lã chã hoa lơ đằng chả.

Du kỳ chánh pháp nền phân

Tiếp vào dẫn đến đại đồng chiều mai

Long Châu khai mở quy lai

Cơ Thiên bày phận đường dài Long Châu

Chắt chiu chiu chắt đặng sâu

Vô hình nhìn lộ đôi câu mách rằng

Thao thao lược lược mọi tầng

Đêm nay kết tụ Canh dần [dần] tượng ân [Canh Tí  2020]

Mục hay hai mục thi ban

Duy tân chánh pháp vén màn luận thêm

Định kỳ kỳ định bức rèm

Sắc cầm từ cáo tạm đem tiền trào

Hồi quy vô ảnh khép vào

Tạm dứt thiên điển hẹn sau đong đầy.”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 391)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 793)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 477)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 487)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1551)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1376)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1194)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1308)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1470)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 1814)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1766)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1686)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1865)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1864)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1550)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1543)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1622)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1895)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1617)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1699)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1800)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1752)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2567)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2217)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 1945)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2116)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2385)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2305)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3096)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2764)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3879)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 3994)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4385)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3272)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1669)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4787)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5046)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5123)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4216)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3461)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3557)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4044)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3568)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 3979)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4220)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 4876)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3759)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5090)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4388)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3201)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3351)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5138)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3966)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 4689)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4273)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4107)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30518)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31134)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26326)
Pháp Âm 143-145.