DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM MẬU TUẤT

21 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 13950)
Đàn Giờ Mão
Ngày 2 tháng 1 năm Mậu Tuất - Tết
Ngày 17 tháng 2 năm 2018
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 130A
 

THU mấy cuộc trận đồ Thiên Ý

Tiếng xưng hô văng vẳng hùng kỳ

Dỡ tận gốc đến bờ bốn phía

Trống MÊ LINH đặt Chúa nguyên uy

Chúng Vương Quốc trận thuở tiền hiền

Tâm giá buốt vì dân trồng tỉa

Định thiên thư trời đất chuyển xoay

Đổi quang cảnh chúa tôi đôi phía

Ba hồi trống MÊ LINH hòa cố

Giọt lệ chào quân tử thi oai

Ngẫm lại xem NỮ TƯỚNG ANH HÀO

Kỳ trạch mật nghẹn dòng HOA bay

CẦM CHÈO MŨI LÁI CHO THÔNG THẠO

VIỆC NƯỚC CỜ QUI CẢ ĐỒNG BÀO

Oai lực tiếng NỮ HÀO đất Việt

Lực giọng vang gương tỏa má đào

 
[Thu = Phạm Xuân Thu, thế danh kiếp vừa qua của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải.  Chiếu theo tài liệu của Đạo Cao Đài thì phàm thân xưa kia của Bát Nương là nữ tướng Hồ Đề của Hai Vua Trưng.  Điều này có lẽ đúng vì ở đây cũng nói như vậy, chỉ là không có hai chữ Hồ Đề trong nội dung.]

Dậu qua Tuất tới hiển điển quang

Tên nẫm hiệu xưng CỰC NHƠN HOÀNG

Xuống phàm biện hộ gái hiền ngoan

Nào ai có đặng luyến tử năng

Bạc vàng, châu báu, tiền sao sánh

Cố tưởng đè sâu LIỄU LIỄU HÀNH [HẠNH]
Mấy thước tàng linh mang nặng mỏi

Cung kính đi vào mắt đỏ xanh

Căn phần xác hội đau len lỏi

HOÀNG CỰC NHƠN ÔNG tỏ vài lời.

 

[Biện hộ gái hiền ngoan = biện hộ cho kim thân dưới thế của Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử.  Hoàng Cực Nhơn Ông tỏ vài lời = Mong Đức Ngài phân xử và nói vài lời cho kim thân của Ngũ Nương.]

 

Tấu tấu NHƠN ÔNG nhi nữ LIỄU [HẠNH]

Chơn xuống phàm điểm tựa xét soi

Xin NHƠN ÔNG bi lang [thầy thuốc từ bi] giải khiếu
Lai giáng cơ bát luật luận nêu

Nhờ Thuần Dương Lữ Tổ phi thường

Tốc tốc xuống Tây Đường chiếu diệu

KHAI ĐẠI ĐẠO CHỦ NHƠN CHƠN CHƯỞNG

Chở động nhiên kiếm huệ phi dương

LONG HUÊ đến phục hồi THIÊN MẠNG

ANH ÍCH hồi trần tâu Phẩm Thượng

Ra đời khổ tá hiện xác đang

Trước mũi ghe sóng gió thân mang

Nào đâu nệ MINH HOÀNG soi xét

Nhập thể trần tên họ rõ ràng.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 130B

 

Bất tri nhơn y y NHƠN CHỦ

THIÊN ĐẠI THIÊN TAM CỬU CỬU nghi

Đảnh đảnh CỰC HOÀNG NHƠN [CHỦ] khuyết khẩu

Vạn bửu nang món báu khuyết trừ

Nhơn vô ngã ngã vô chung hậu

Tương kiến NHI LIỄU lưỡng khoán tâu

Thiên Tiên hiếu chuẩn mê đảo hướng

Hước phước khoan khử trược gom thâu

Hư vô lộng tám trăm hỏa lượng

Đạo tu nghìn biển dễ khó tường

Tâu tâu báo NHƠN ÔNG [HOÀNG] CỰC CHỦ

Hiển hiển đàn Thiên chiếu đồng tương

Sắp đợi ngồi chơi bởi thiếu đò

Thượng hiệu hùng anh chiến mã đo

Bởi vì điển hội âm cơ mật  

Không chắc sắc tông mất hình vô

Nhậm HƯNG yên khấu thiêng liêng PHẬT

Ra mắt Tam Ngươn điều hòa mặt

HỘI THÁNH RA ĐỜI CAI LUẬT PHÁP

SỬA TRÒN VUÔNG ĐỜI ĐƯA GIỐNG LẠC

VẬN TỚI SỰ CĂN VÔ [VI] TƯỚNG PHÁP

VÔ [VI] TƯỚNG TƯỚNG VÔ [VI] TRĂNG SOI GIÁP

VÔ HÌNH TUYỆT DIỆU NẮM TRONG NGOÀI

TUYỂN CĂN CHÁNH PHÁP KHÔNG CAO THẤP

THAO LƯỢC ĐÁNH HỨNG TAM THẾ GIÁI

HỒI THÚC PHEN NÀY QUI TỰU KHAI

Nguyệt chiến THÁNH NHÂN TÂY AN CỔ

Cửa cái Thiên Môn đã an bày

Khai gốc Lý Triều Ca ngồi chỗ

Giải khúc nôi đem phận đắp môn

Vun vén phân diệu PHÁP MÔN CHỜ

Xuân chào đóng cũ rồi mới lộ

Hẹn non sông danh hiển đợi chờ

Nồng hiếu khách ngược xuôi chơn độ

Thạc danh hiền tỏa ngát phen kỳ

Cần Vương lộ Long Vân về chỗ

Giờ sáu sắc quy điều sắc chỉ

Chó kiếm ăn thật chạy tụ quy


  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 130C

 

Ngày mùng sắp khuôn y năm mới

Sửa đời tân bửu lực tư duy

Thẩm thẩm HÀ nhiên THIÊN Đông thống

Bản diễn lai lai diễn TRĂNG ÔNG

HÀ dĩ đáo niên kỳ chi cõi

Thủy hủy long năng chịu đầu công

Gọi hiệp sắp chi phong xan hỏi

Đoạn cơ mầu MINH ĐẠO VÔ [VI] TÔNG

Mơ hồi cảnh đàn cơ hồn gởi

Sức tàn tài khó mở hội Đông

Tòng quang lực lăn tròn lành cội

BỘ MÁY THIÊN tham luận kỳ đồng

Hồi hồi cổ [trống] khai khai vận thế

Nghĩa nhân HUYỀN [THIÊN] sắp cảnh thương SÔNG [HÀ]

Hợp chi cảnh thế cờ kỳ tới

Chữ một màu hai thể tường không

Cờ bị chiếu tối đầu cơ mới

Thả quăng phao HUYỀN PHÁP VÔ PHONG

Trải bao kiếp ngàn năm căn cội

Danh đồng án nặng vai kiếp sống

Cuộc triều ca kỷ năng thay đổi

LỊNH TỪ NGHI lột nắm bế bồng

Sương lã chã hoa Lư Bồng khởi.

 

Du kỳ CHÁNH PHÁP nền phân

Tiếp vào dẫn đến ĐẠI ĐỒNG chiều xoay

LONG CHÂU khai mở quy lai

CƠ THIÊN BÀY phận đường dài Long Châu

Chắt chiu chiu chắt đặng sâu

Vô hình nhìn lại đôi câu mách rằng

Thao thao lược lược mọi tầng

Đơm mai kết tụ Canh [Tí] dần tùng ân

Mục hay hai một thi ban

DUY TÂN CHÁNH PHÁP VÉN MÀN luận thêm

Định kỳ kỳ định bức rèm

Chắc cầm Từ [Đạo] cáo [biệt] tạm đem tiền trào

Hồi quy vô ảnh khép vào
Tạm dứt thiên điển hẹn sau đong đầy.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 939)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 673)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 539)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1364)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1989)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1543)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1299)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1143)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1201)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1207)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2111)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2119)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2628)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1943)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2164)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2610)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2472)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2437)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3164)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 2878)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3972)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3865)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3309)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4478)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3406)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5270)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3461)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3540)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3710)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3865)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3772)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3353)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3283)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3196)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3444)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3471)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3275)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3251)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3432)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3384)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3743)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3542)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3667)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4263)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4230)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4111)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4317)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4049)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4487)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6058)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5331)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5036)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5043)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5596)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5730)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5180)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5410)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5490)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5043)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5046)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4885)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5341)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4964)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4928)
Pháp Âm 2020_34.