DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY MÙNG 4 THÁNG 4 NĂM TÂN SỬU

28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 4 Tháng 4 Năm Tân Sửu
15/5/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH:
TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_08
 
Giảng

QUAN ĐẾ BỔN Ta về nhập xác

Khuyên người noi tu lạt chay lòng

Điều tôn quân sửa hóa nên phong

Dạy việc tu khó công ra sức
 

Tùy phải đạo giữ cho an lực

Sức tu hành biệt nhứt bực nhì

CHỌN NGƯỜI TÀI THIỆN ĐỨC TỪ BI

DỰNG LẠI CUỘC CỔ Y LẬP ĐẢNH  
 

ĐẠO TIÊN THIÊN một lòng Phật Thánh

ĐẠO NGƯỜI đừng xa lánh đường tu

Dời không đổi TRỜI đâu có phụ

Đường HUỲNH ĐẠO TÂY DU rộng mở
 

Kíp diên khương mới biết HUYỀN CƠ

Nay ĐẾ QUAN ân bố lượng tường

Giả nghịch giả chữ rằng tu hưởng

Thiên cơ biến trần dương thế giới
 

Còn đôi ba trông gẫm hỡi ơi

Rằng chữ họa nơi nơi tan xác

ĐẾ BỔN Ta khuyên tu chay lạt

Hổ ác lang xé xác đón đường

Dịch nẩy mầm lớp [lớp] chạy [tìm] chỗ nương

Ngày suy thế rõ tường tạm dựa

Cờ đã thất vàng thau chọn lựa

HỘI [TÁI] LẬP TRẦN THIÊU LỬA THẾ GIAN

Người niệm tu hiền đức lạc an

LONG HOA CHỌN SẢY SÀNG KHÔNG SÓT

Có bao lâu không tu dại dột

Cho trẻ già mau vọt lo tu

BỔN QUAN TA TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ

Lai BỆ NGỌC PHỤ TỪ lân các

Rán tu tâm coi đời hưởng lạc

Nay mỏng manh phước bạc đến gần

COI PHÉP LẠ NGỌC ĐẾ XỬ PHÂN

COI TIÊN THÁNH PHẬT THẦN HIỆN BỦA

Khổ thấy rồi lê thứ thớt thưa

Lớp đau chết dịch vừa tiếp diễn

CỨU LÀM SAO [ĐƯỢC] THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN

DIỆT LẬP ĐỜI RẦN THIÊN TUỒNG ĐỊNH

Nhẫn nhục chờ hạ màn TRỜI TÍNH

Cười chỉ một, mười chín khóc tiêu [vong]

Khắp dương gian chưa đặng ba chiều

Cơ sàng lọc sót tiêu sống đặng

[NẾU] TRỄ THỜI KỲ MẤT HẲN VẬN NAY

Lóng tai nghe rõ tiếng pháp dày [dầy]
 

Tâm để quán nghe tai vang vọng

PHÁP BÁT NHÃ đem về lu trống

Mạch pháp tâm quán động huệ năng

BỔN ĐẾ TA CHƠN LÝ HÓA HOẰNG 

NỀN ĐẠI ĐẠO TRUYỀN RĂN KHUYẾN THIỆN 

HỘI LONG HOA TÂY PHƯƠNG SẮP HIỆN 

HỘI RỒNG MÂY XUẤT HIỆN HUỲNH LONG

LỘ VĨ ĐUÔI BẤT CHIẾN VẠN RỒNG

NÊN MỚI CÓ HỘI LONG VĨ LỘ

Thảm cho thế loạn cơn dịch hổ

TẬN DIỆT KỀ KHÓC LỠ TỪ NAY

Thấy đời biến chuyển rã không hay

Cơ sàng lọc biết ai đặng cứu

Thiên tai thảm họa khốn lường giữ

MUỐN TU MÀ LƯỠNG LỰ CHẦN CHỜ

BỔN ĐẾ Ta dòm thấy bây giờ

Ôn dịch mửa lan cơ thể [khốn] đốn

Chữ sầu bi đau đớn trần hồng

Đã muộn màng [vì] bỏ trống đức năng

RÁN KIẾM CHỮ TU HÀNH THẦM LẶNG
 

Lần thứ chót ĐẾ QUAN lời gọi

Rèn tâm lành BÁC ÁI MỌI NGƯỜI 

SẠCH DẠ PHẬT TÂY TRỜI SEN VẼ

TRÍ HUỆ ĐẦY LÒNG TRỐNG THÁNH KỆ
 

Nghe tiếng chuông ngân khẽ đêm khuya

Người khôn nghe rạng tỏ sẻ chia

NGHE RỜI TỈNH CÕI KIA VỀ ĐẾN

Tỏ thiên cơ mèo kêu chẳng mến

Họa khôn lường dịch bệnh tràn lan

Tỏa tâm sự ĐẾ QUAN lộ bản

PHÁP BÍ TRUYỀN BỔN PHÁN TIÊN TRI

Ắt khổ lắm THÁNH cai loài quỷ
 

Chớ mê sai bệnh trì bất tỉnh

Chớ dắt chúng bốn cửa thoát hình

Kéo đời cùng đạo chỉnh cùng nhau

Đường QUỐC ĐẠO vô hình muôn thấu
 

Theo điều lành trung hậu cuộc đời

Ba mươi bảy loài quỷ khắp nơi

Khiến chia rẽ đạo đời nó báo

Truyền răn dạy điều lành phước tạo

Đời đạo ôi ĐỨC BÁU tốt thay

BỔN QUAN Ta dấu tích xưa nay

Đem QUỐC ĐẠO chỉ bày thời rõ

Biến thế giới dịch tai thấy đó

Cả ngũ châu xứ sở lưu truyền

Rằng ĐẾ Ta QUAN THÁNH kệ khuyên

Giáo chỉ rõ ĐẠO HIỀN mạch cội

Nhắc điều hiền QUAN Ta mới gọi

Hỡi dân lành phước tội lời khuyên

THÁNH TINH QUANG hóa độ trung hiền

TỨ THÁNH PHÁP răn truyền vi hóa

TAM THÁNH QUÂN từ ân chi hạ

Hóa kiết tường dắt ra lành dữ

Nơi thế giới mang hình TÒA TỨ [GIÁO]

NĂM NGÔI [NGŨ CHI] truyền hạ trụ đạo cân

Hành luật tội xét ra công hạn

Khuyên nam nữ lập thân hành đạo

Sửa hạo ly TÒA THÁNH BƯỚC VÀO

Không tỉnh thức khi nào sửa đổi

BA MƯƠI SÁU ĐẾ CUNG kêu gọi

A DI ĐÀ NGUỒN CỘI PHẬT KY

BẢY MƯƠI HAI LẬP THÁNH TIÊN KỲ

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN TRI KÊU GỌI

TỪ NGƯƠN THỦY THIÊN TÔN GIÁO HỘI
 

THIÊN CHÚA NỀN chung cội trở xoay

TÒA THÁNH ĐẠO lượng xét muôn loại

QUAN [ĐẾ] chỉ rõ ai tài khôn đậu

KHÔNG NGHỊCH KÍCH PHẠM VÀO NGỤC CẤU
 

Quỷ cô độc xé cấu còn chi

Khi giận dỗi oán trách sân si

Mang tội ác những gì mình tạo

Gây biến sanh lộn lẫn chung vào
 

Phạm hình phạt làm sao răn đạo

Rằng vô thủy MƯỜI ĐIỀU [RĂN] khuyên bảo

Gọi BỒ ĐỀ TỔ LÃO hạ phàm

Kêu réo dân trở lại ĐẠO [KỲ] TAM

SƠ BÀN CỔ hoằng năm [chi] kêu gọi

Chỉ tội ác tràn trề thế giới

TIẾC LOÀI NGƯỜI NÔNG NỔI CÔNG DANH

[CÒN] NGƯỜI HIỀN TU CHẲNG NGHĨ GIẬT GIÀNH

HIỀN ĐẮC QUẢ công thành về đến

MAU TỈNH HỒN ngôi xưa cội bến

ĐỨC VÂNG LÀM thân hiển mai sau

THEO HỌC ĐẠO lời Phật quy câu

BỎ TỘI LỖI ĐẠO MẦU TIẾN TỚI

NHỜ PHẬT TRỜI THỨ THA TỘI LỖI

DẠ TỪ BI coi gọi chân thành

CÂN BÁC ÁI hóa nhiều tổ tánh

LUẬT CÔNG BÌNH TRUYỀN THÁNH ĐẠO NHÂN

XÂY LẬP LẠI HÒA BÌNH THUYẾT DẪN.

 
Thi

QUAN [VÂN] TRƯỜNG CÔNG LUẬT CHẲNG THA ĐÂU

THÁNH HIỀN ĐỨC HẠNH PHẠT THƯỞNG CẦU

ĐẾ PHÂN THẤY RÕ CÔNG BÌNH LUẬT

QUÂN LÝ KHÔNG SAI TỰ HỐI MAU.

 

QUAN TRUYỀN DẪN DẮT ĐẠO CÔNG BÌNH

THÁNH NHƠN MẦU PHÁP LÝ THIÊN MINH

ĐẾ QUAN BIẾN PHÁP ĐƯỜNG TAM GIÁO

QUÂN QUYỀN LÀNH ĐỨC ĐẠO HÓA HÌNH.

 

THÁNH ĐỨC thiện lương ra tay dìu

Kim châu QUỐC ĐẠO khuyên đổ nêu

Biến sanh CẢI HÓA TOÀN NHÂN LOẠI

Hóa dữ thành hiền QUÂN ĐẾ kêu.

 

NGŨ TINH QUÂN ĐỨC BÀN CỔ xoay

Châu linh mạch cõi hội đủ đầy

Đại công THÁNH MỘC quyết trừ tội

Đạo giáo phân rành đến hóa lai.

 

Ngàn trùng quang tướng biến hóa sanh

PHẬT ĐIỀU PHÁ HOẠI tội lỗi hành

CHÚNG PHẠM mới bị tiêu tan xác

Sanh hoại khổ thân chớ tạo tành.

 

THUYẾT ĐẠO giải thoát mê đời chúng

Răn đời phóng xả ĐẠO NHÂN chung

GIÁO CHỈ RỘNG SÁNG QUANG MINH ĐỨC

ĐỜI HỌC TU TIÊN ĐỨC HẠNH PHÙNG.

 

GIÀ CỔ quá khứ nảy địa THIÊN

Lam nhân hiền thánh đại lực HUYỀN

Lịch kiếp hườn sanh KINH LUẬT ĐẠO

Hạ thế ĐỨC [NGÀI] hoằng kệ RĂN KHUYÊN.

  
Giảng
 

Tuần tra hạ giới chúng nhân

Càn khôn xoay trở khí luân chuyển hồi

Ra tay ĐẠO LẬP LỊNH TRỜI

SỬA NGƯỜI phân biệt ĐẠO ĐỜI thế nao

Không sơ không sót chút nào

THÁNH trì hành tỏi vô rào không nương

Mau mau tự hối tận tường

RỬA TAY BƯỚC ĐẾN HỘI TRƯỜNG ĐẠO [ĐỂ] THI

ĐẾ QUÂN xuất hiện lực kỳ

THÁNH MINH TỪ mở thiên chi hóa đầu

Cho muôn [loài] vực thoát hiểm sâu

Phá lục [đạo] mà trở thoát đầu biến vi

Càn khôn võ trụ chuyển kỳ

QUANG MINH HOÀNG PHỤ chiếu y phép mầu

KINH hòa TAM GIÁO MỘT BẦU

LONG VÂN LẬP TRẬN chuyển hầu HOÀNG MINH.

Thi

 

Hoằng khai TAM GIÁO cõi DI ĐÀ

Chọn hiền thâu lũ quỷ biến ma

Ngồi đó làm chi sao chẳng bước

Vạn kiếp Thần Tiên hóa Liên Tòa.

 
Kệ

Tu nhẫn an bề

TRỞ VỀ ĐẠO CHÁNH

GIỮ PHƯỚC ĐỨC HẠNH

Thứ cảnh tỉnh hồn

Kinh đọc cho khôn

Phiền hờn tránh bỏ

QUAN Ta thấy ngó

Cạn tỏ bảo khuyên

Tất cả chẳng yên

Trần miền lắm khổ

Tu cầu đến chỗ

PHẬT TỔ NHƯ LAI

Dạ bác [ái] khuyên ai

Dạ! Tu kẻo trễ!

QUAN Ta lời kệ

Lâm thế kinh truyền

Vui lòng lập hiến

PHÁP HIỀN ĐỌC COI

NỀN QUỐC ĐẠO BỒI

Mà soi quang tánh.

 
Thi

NÀY CHÚNG SANH NGŨ CHÂU ĐẠI ĐẠO

MAU NÊN TẦM NỀN ĐẠO THOÁT THÂN

TRONG TÁM MUÔN GÂY TẠO BỔ TRẦN

XOAY NHÂN LOẠI GÌN ÂN NGHĨA TẠO.

 

QUAN MINH HIỆP NHỨT BỔN LAI XƯNG

THÁNH HIỀN TẠM GIẢ CÕI THẾ TRẦN

ĐẾ TẦM TRỞ LẠI KHUYÊN GIÁO CHÚNG 

QUÂN TẠM THIÊN THƠ TỎA HỒNG ÂN.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1781)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.