DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM TÂN SỬU

28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 18 Tháng 3 Năm Tân Sửu
Ngày 29 tháng 4 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2021_7

 

TRỐNG LỊNH KHAI BA HỒI VANG VỌNG

HIỆU CAO HOÀNG CHUYỂN GIỌNG LÂM XAN

THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] CHUYỂN ĐẠO KHAI BAN

PHÁP CẨN VÔ THƯỢNG MẬT ĐÀN KỲ KHAI.

 

Đoạn tuồng cổ Thiên Đài cơ lộ

CHÓT NGƯƠN BA PHỔ ĐỘ ĐẠO KHAI

Pháp tân MINH hiệu chuyển xoay

HUYỀN linh thống nhất GIÁO KHAI vi truyền.

 

Khởi đầu công bước tiến đạo chơn

Lưỡng cảnh tu ta chọn lựa đường

Tầm nhìn tạm giả trần nương

Chơn không chơn tánh tạm đường chúng sanh

 

Thiện nhơn đắc tu thành diệu thủ

Thay sắc không đồng trụ lọc xuyên

Sửu Tân thành tại toại duyên

Xem coi kỳ phận trần miền bao phân

 

THUYỀN ĐỨC LỚN TẠI TRẦN [THIÊN] TÒA CHUYỂN

Mình thoát vào một chuyến kỳ công

Vô vi kỳ đuốc minh lòng

Ánh đèn chiếu rọi màn không THIÊN HOÀNG

 

KHAI GIÁO ĐẠO rõ ràng hầu chuyển

CHIẾU CẨM NANG LỰA TUYỂN VÀO TRONG

Vi truyền Thiên định điển đồng

ĐÒ KỲ BA CHÓT đưa đồng nguyệt sơn

 

NGỌC [ĐẾ] XUẤT THẾ HUYỀN CHƠN KHAI ĐẠO

Lực vô không TAM GIÁO chỉ truyền

LỘ CƠ PHỔ ĐỘ KỲ DUYÊN

NHỨT TÂM VÔ THỊ ĐẠO HUYỀN MINH CÔNG

 

AI BIẾT ĐẠO THIÊN CÔNG TỪ PHỤ

XUẤT ẨN KỲ TÂN CỰU QUY MINH

Ân di danh tá khai hình

Vô hình túc PHỤ OAI THINH chọn hiền

 

Ngó trở lại lên thuyền QUỐC ĐẠO

Nhờ có thang quí báo bước vô

Chúng ta lên đến Tây hồ

THÁNH KHAI MỞ CỬA NAM MÔ LÊN ĐÒ

 

Bốn cửa khổ lánh cho thân hỉ

Chớ mê say tỉnh nghỉ lo tu

Chớ mê sa đoạ mê mù

Phải chịu lặn hụp nhiễm từ khỏi lên

 

Đường QUỐC ĐẠO đem lên níu nắm

Chắc một lòng bước dặm ngàn xa

Muôn ngàn đường quả mau ra

NHỜ ĐỨC [NGÀI] DÌU ĐẮT MA HA MỚI MẦU

 

[NGỌC] LÀNH với ĐỨC [NGÀI] thi nhau bước đến

Chúng ta cùng nhận lệnh THIÊN HOÀNG

Phân tô chia giới rõ ràng

Gieo giống tốt hưởng tội răn công bình 

 

TA CHỦ GIÁO HUYỀN MINH BAN BỐ

CHA MẸ LÀNH hữu lộ gọi hiền

Thương dân TRỜI mới tỏ khuyên

Phân rành cội mạch gọi liền ráng nghe

 

LỜI HOÀNG PHỤ tiếp thu dễ hiểu

Pháp chánh chơn soi chiếu Kỳ Ba

Tha răn ơn ĐỨC PHỤ hoà

PHẠM LUẬT TRỜI khó dung tha nơi nào

 

Tam cõi xét biết bao ngàn tội

THÁNH MINH VƯƠNG HỐI VỘI CHÚNG TU

Là người dơ uế sình phù

Mang rong hình xác tối u dơ là

 

Theo đạo đức ấy ta niệm Phật

Dốc tu hành niệm Phật từ bi

Không nhiễm tứ khổ thoát qui

Nhờ mối đạo giáo quy y tu hành

 

Bông hoa tốt con lành đến chốn

ĐỨC TỪ BI mở rộng cửa vô

Liên Hoa ta đặng điểm tô

Đừng để hoa tàn nam mô chẳng kịp

 

QUAN THẾ ÂM liên hiệp đạo xây

Chúng tự nghĩ kỳ này áng đạo

QUAN ÂM NAM HẢI chỉ giáo

Tu chuộc tội lỗi nhờ tháo mở tù

 

NỮ HOA THÁNH MẪU CỬU THIÊN soi

Lầm lạc quỷ thôi rồi ác gây

Thế gian rộng xét tội đầy

Muôn loài vạn vật tiêu thây xác hồn

 

Trên quở phạt ngàn muôn bổ hoá

Tu cầu trừ sửa dạ thiện lành

ĐẾN TÒA THÁNH ĐẠO TU HÀNH

NGỌC PHỤ CỬU VỊ BAN LÀNH PHƯỚC ÂN

 

Người biển khổ tỏ phân CHƯ THÁNH

Cung thỉnh cầu CHÍ THÁNH OAI LINH

ĐỨC CẢ ra phép mầu gìn

Đem thân bổ báo đem hình thánh [làm] bia

 

Tu tỉnh chuộc lỗi kia lầm lạc

Lỗi đời nay ta phát tâm tu

Vì chúng phờ phỉnh si ngu

Phật Trời quở phạt ngôi TỪ hiện BI 

 

TÂY VƯƠNG MẪU địa vi vô thuỷ

Mở cung ngôi các vị LÃO TIÊN

Vì người quên pháp MINH HUYỀN

CỬU TRÙNG NGỌC ĐẾ CHA TRUYỀN [LỊNH] ĐẠO KHAI

Phân ngũ châu ba ngai thế giới

Đẹp hình thân sáng rọi dạy răn

Tiếng LÀNH, PHỤ dạy kệ rằng:

NỮ NAM GIÀ TRẺ BA NGÀN HÓA SANH

 

Đem hiền ngu thiện lành trở lại

Phật Đường truyền hội này rõ ghi

Noi theo chánh đạo quy y

DI ĐÀ PHẬT TỔ từ bi giải trừ

 

Lo gây giống CHA TỪ THÁI CỰC

Điểm Hồng Linh trợ lực chuyển xoay

Càn khôn phổ độ không hai

Đem võ trụ hiệp thái lai Thiên Đường

 

MỞ LONG HOA Thiên Thượng điểm không

DI LẠC GIÁO PHÁP đồng bổ hoá

Hai ngàn năm [Kỳ] Ba thuyết hạ

Quày tâm trau sửa dạ nhờ THẦY 

 

Từ THÁNH THỦY mở khai Bát Quái

Mở càn khôn hiệp lại lấp xây

Thiên địa tuần hườn nơi này

HÓA LIÊN HOA CỨU MUÔN LOÀI THOÁT QUA

 

Đừng để ách phong ba bão tố

Ngôi địa cầu tang lộ bao trùm

Bạch huê xà vẫy hoa um

TRÁI ĐẤT NỨT TÁM HỌA TRÙM NĂM CHÂU

 

Không nơi nào thoát đâu vùng vẫy

Khiến cho dân tiêu bấy nào nương

Bể trầm ai thoát lệ rưng

Nhờ THẾ CHÍ cứu muôn dân kiếp này

 

Người phàm tục không ai dòm rõ

Đến tội rồi thấy khổ nạn tai

VẠN DÂN THIÊN HẠ TỪ NAY

SỬA LẠI THẾ GIỚI HỘI NÀY PHỤC NGUYÊN

 

Thức tỉnh lại con hiền dại dột

Đừng rẽ chia thương một giống loài

Phân màu da tiếng hình hài

Giống Trời Thánh Phật chờ ngày đắc qua

 

Dạy NHÂN ĐẠO dung hoà hiếu đức

Tính sự ngay trung thực tâm thành

Đem nền đạo phổ chúng sanh

Cầm cân bác ái dạy [người] lành bước ra

 

Truyền thiên cơ dòm ra mới thấy

Một gánh thơm từ ái đạo lành

VÔ VI CHỦ GIÁO HÓA SANH

PHÂN TƯỜNG BIỆN BẠCH ĐÀNH RÀNH VÀNG KHOE

 

Cảm đức đạo tha ân cho trẻ

Sửa trị đời thỏ thẻ năm châu

Thọ ơn QUỐC ĐẠO ân sâu

THÁNH KIM điều trợ đạo mầu oai ân

 

KHAI MỞ ĐẠO CHO DÂN TU BỔ

Năm ngôi tà phá hoại chúng vô

Bốn ma ba quỷ phá đạo đồ

Vạn dân thế giới niệm nam mô

 

Cải pháp bửu vô hình ngoại cõi

Vận đổi xây ngũ tánh nhân loài

Không tuân giáo chỉ ngũ hành đàng

THÁNH CẦM CÂN TẠO HÓA TIÊU ÔI.

 

Đắc thành đạo bạch trình CHA MẸ

Mau rửa tay lè lẹ về ngai

PHONG THẦN rạng vẽ Liên Đài

Chờ người tu bước đặng ngay trở về

 

TÂY THIÊN TỰ bốn bề phóng độ

ĐẠO VÔ VI phân chỗ thoát qua

An dòng ĐẠI ĐẠO thượng toà

Mở thiên soi đuốc Đức Ba kỉnh NGÀI

 

Khai truyền độ mở khai truyền độ

Đạo cảm linh bạch lộ chiết thân

Đem muôn ngàn điểm gội nhuần

Cảm linh xét tánh tình QUÂN xuất HIỀN

 

Chiếu ngũ canh trung hiền tu chánh

Nguyệt tinh quang xét tánh đạo soi

Võ trụ đêm thanh chiếu hồi

NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU cứu rồi thế gian

 

Ngôi dựng tạo tinh quang QUỐC ĐẠO

TIÊN ĐẠO [Kỳ] Ba dựng tạo độ đời

Dòng Hồng Lạc CHÚA [của] dân tôi

Thượng thiên hạ địa toạ ngồi hoá thân

 

Hoá thân cốt trở lần nhân loại

Nuôi dưỡng thân nhân loại chúng sanh

Thuyết răn truyền đọc thiện lành

Đem phước thiện vớt hoạ sanh tiếp hườn

 

NGỌC tiền chơn HOÀNG THƯỢNG đuốc soi

Lố lố khai thơi thới chí mầu

KHÔNG CHÙA KHÔNG MIỄU KHÔNG LẦU

AN DÂN QUỐC ĐẠO NGŨ CHÂU THIỆN TÒA

 

LONG VÂN hoá THÁNH TÒA chờ lệnh

Cứu khổ hườn PHÁP CHUYỂN độ sanh

NGŨ CHÂU TRUYỀN ĐẠO CƠ THÀNH

Hạ Ngươn tận thế tranh danh làm gì

 

Văn độn giáp chữ gì hiệp nhất

Coi láo lơ mê tật tranh giành

Đà khoanh tay áo tranh danh

Mười ba lớp trận khó thành hại vương

 

Đời khổ hải thế dương nhân tạo

Nhìn gớm ghê quả báo thế muôn

Sông mê chìm đắm đời buồn

Ngũ Lôi hành đánh khó luồn được đâu

 

TA thấy khổ ngũ châu mau lánh

Tai hoạ trời khó lánh thiệt là

Đem thây lấp biển quỷ tà

Hoạ tai rơi lụy yêu ma hiệp bè

 

Giữ phước đức trở về đạo chánh

Đợi lệnh CHA mô chánh an bề

Pháp này thức tỉnh chúng mê

Thiết tha tha thiết gọi về thế gian

 

Ra kinh pháp đành rành thấy đó

Muốn tu thân hành khổ từ bi

Nghịch lòng mắc hoạ trời thì

Chọn hiền ngay thảo cứu nguy an bề

 

Tu nhẫn nhẫn làm hề hoá độ

Hội đổi xây lại trở ngôi lành

Cho qua tai khổ tử sanh

Đạo mầu học hỏi chung quanh ĐỨC HIỀN  

   

Nhờ trên Quảng Tứ Thiên suy xét

Thế khỏi tai thế thiệt thọ quy

HOÀNG THIÊN sắc triệu đúng kỳ

Truyền linh giác tánh Thiên vi hườn hình

 

Trong lục phương THÁNH MINH gia vọng

NGỌC TRỜI CÔNG trụ cổng vạn Thiên

Phong can âm vũ vô chiêng

MINH LONG HOA PHÁP quán kiền chưởng khai

 

Khôi đẳng bất cực lai độ chúng

Dân bổ tu đạo dụng hiến thân

Đọc coi xét kỷ từng hàng

Dịch rành đạo luật MINH hằng chư VƯƠNG

 

Già hoá trẻ soi gương nhân loại

Hoá cốt thân trở lại như xưa

Thể ta như cũ hình vừa

Tái sanh bầu lại nhiệm thừa cùng nhau.

 

Thông hanh cảm hữu chờ thực diện

Khách trang khương quới bất phùng HUYỀN

THIÊN nhai lư chánh xuyên tương kiết

Nhu đắc nhiên y tư lưỡng nhiên.

 

Tân suy đối đối nguy cầu tại

Hồi phản kỳ ngươn thỏ thẻ tai

Ngược thời khoan trỗi mau tu bước

Mất còn tiển bạn sắp cận nầy.

 

NGỌC CHIẾU lộ bàn đáo cáo sanh

HOÀNG THIÊN chi hối há tu lành

THƯỢNG TỪ dụng hướng tương nhơn hoá

ĐẾ THƯỢNG thả đề xuất đại thành.


 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 950)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 578)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 552)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1519)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1964)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1374)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2869)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3877)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2872)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3067)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2749)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2670)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2930)
PHÁP ÂM 2021_08.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3197)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3816)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3754)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3723)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5118)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4457)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4558)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4620)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4518)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4725)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5484)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4968)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.