DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM CANH TÍ.

26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 761)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 9 tháng 11 năm Canh Tí
Ngày 22 tháng 12 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
(Bấm vào thanh audio để nghe)

Lẵng lặng mà nghe lời chơn Ứng Biến!

Lệnh CHA MẸ lời vàng ban tiễn

Hướng ngoại cầu vận chuyển đâu hay

Thân làm con của MẸ CHA THẦY

Mượn thân xác xuống đây trần thế

Khác ở chỗ tâm đầy bi lệ [bi= từ bi, lệ = đẹp đẽ]

Xuống trần hồng chẳng nệ tấm thân

Quanh bao năm vun trổ nơi trần

Phước phận đẩy cực thân chẳng nệ

Chỉ muốn người TU ĐẠO BỒ ĐỀ

Tâm từ bi xa quê đất khách

Gầy dựng cơ sự lao muôn ngách

Tài của con phi phách hiển vinh

Sau bao năm nghiệt ngã thân mình

Nay đáng Bực Triết Minh sáng tỏ

Vì tổ tiên MẸ CHA THIÊN ngỏ

Dìu dắt đường thấy rõ tương lai

Đã vượt qua bao sự gánh cay

Nay tỏ ngộ dung hài gầy tạo

Thay mặt CHA ME HIỀN tiếp Đạo

Sắc [lịnh] con tầm giữ ĐẠO RỒNG TIÊN

Được danh nêu KIM NHỨT lượng hiền

Chu toàn tỏ LO ĐIỀN MỐI ĐẠO

TẠO CỬA MÔN thế danh tâm hảo

Sắc chỉ THIÊN CẢ CAO đầy đủ

Chọn hạnh lành điểm hóa điển nhu

THÁI KIM ANH nhân đủ quả lành

Kiền gieo Đạo thiêng liêng … cảnh

Tường thánh thiện tánh sanh bảo dưỡng

Hạnh đủ duyên vạch rõ con đường.

Khuyên bảo con tình thương hiền dạy

QUỐC HƯNG HÀ hình cột tương lai

Sự hy sinh con hãy vững tay

LO MỐI ĐẠO một nhà từ ái

LẬP ĐẠO VÀNG trở lại bổn quê

VỚT LINH CĂN mê đắm chưa về

Thương nòng cốt chung tề một gốc

Ngày dẫn đến từng hồi sàng lọc

Cả năm châu nạn tốc tang thương

Rằng con thơ chẳng rõ tận tường

Bao tang tóc quỷ vương ma khảm

Thương dân chúng vùi thây thê thảm

Đời hạ ngươn máu tẩm bảo giông

Cơn hình phạt ngoài trong giăng rộng

Lý phơi bày điển rộng ÂN TRÊN

Lấy CÔNG BÌNH BÁC ÁI vững nền

CHO NHÂN CHÚNG BƯỚC LÊN ĐẠI ĐẠO

Đã bao phen MẸ CHA tầm rảo

Tỏ đôi lời con thảo lắng nghe

Hỡi con thơ cho kịp buổi về

HÃY CHIA SẼ BỒ ĐỀ ĐẠO CHÁNH

Khuyên mỗi người ĂN CHAY TU HẠNH

Sửa lấy thân làm lành PHẢI TU

Vì thời gian không đợi bước từ

Thế gian già sao tu cho kịp?!

THỪA LỊNH TRÊN CON ƠI MAU TIẾN

Giúp chúng nhân TU HIỆP CHUNG QUY

Bởi thời gian không đợi ta đi

Đừng [làm] trễ bước thuyền bi của Mẹ

Chín sáu ức đưa về mau lẹ

MẸ CHA THẦY bồng bế phước lai

Xuống trần miền vâng lịnh MẸ THẦY

Dù việc vẫn mảy may đã thấy

Vì sinh linh sanh tử mỗi ngày

Đến thiên kỳ lộ thấy chẳng sai

Đừng có một, hiệp hòa trở lại

Lấy tình thương bác ái vị tha

Khuyên bảo chúng MAU TU vội vã

LẬP THIÊN ĐẠO KỲ BA gầy tạo

Đem tình thương trọn vẹn đưa vào

Ngộ không nhiều ráng tạo làm sao

Phương thoát tục lưu truyền Phật Đạo

HỘI LONG HOA cửa vào đón hạnh

Định quả công duyên đủ ta nhanh

Tùy căn duyên chơn tánh lập công

Thơ phổ lộ muôn điều cơ vọng

Điển MẸ CHA chung bóng dắt dìu.

THÁI KIM ANH tỏa ánh phong điều

Tuyên dương việc phúc nhiều phước báu

Định thọ mạng ngắn dài thân hậu

Chiêu cảm nhiều sự thấu thân tâm

Cứu người khi cấp bách năng làm

Không ngần ngại sanh tâm hoan hỷ

Nhìn bảy người thành công bền chí

Lo tu nhơn bền bỉ việc lành

Vạn sự ác tu hiền trở Thánh

Ráng tỏ tường trọn lành trọn hạnh

ĐEM CHƠN TRUYỀN ĐẠO GÁNH [của] MẸ CHA

Tòng giữ nguyên SẮC CHỈ THIÊN TÒA

LỊNH CAO CẢ MẸ CHA gìn giữ

Con đường tu định quả nhân từ

NẮM CHƠN PHÁP NGỌC HƯ đã định

DI LẠC VƯƠNG Ơn Trên đã lịnh

XUỐNG THẾ TRẦN BÀY TÍNH CỨU NHÂN

MỞ CỬA MÔN HOẰNG ĐẠO TRỊ DÂN

THÍCH CA BỔN dắt lần chỉ giáo

Nói theo đó dạy người tâm thảo

Tu ĐẠO TIÊN học thạo cha ông

Làm sao đưa rốt ráo cháu Rồng

Âu Tây Lạc Đại Đồng trở lại

Vì lần này nạn tai sàng sảy

Một không hai thế lai vươn lấy

Phen thảm sầu ta đừng ngậm phải gai

Mãi lợi danh trễ nảy bước thuyền

Chu kỳ đến LONG HOA trễ chuyến

Vì tình thương đưa thuyền cập bến

Hạnh hữu duyên Thánh Đức tuổi tên

XUỐNG NHÂN GIAN ÂN LỊNH ĐẠO TRUYỀN

Lời MẸ dặn CHA TRỜI vận chuyển

Hỡi linh căn mau luyện chữ tu

Mới thông rõ CHÍ CÔNG NGỌC PHỤ

Tu là sửa công phu gìn giữ

Trước và sau cố gắng đừng thù

Đem tâm lòng ta tự suy nghĩ

Cho con thơ đôi lời ngụ ý

Lành phải làm sáng trí trừ mê

Để ngày sau THIÊN ĐẠI bước về

Không còn vướng u mê thế tục

Vì tình thương MẸ CHA giục thúc

Đừng thấp cao nhẫn nhục vui đời

Hãy chung vui ráng kết con ơi

Để tường tận thoát đời bi thảm

Nay mai đây năm châu ảm đạm

Bởi thế nhân một tám cộng chung

Một còn đó con đường tiếp dụng

Cho kịp ngày đáo phụng Thượng Ngươn

Đường quả nhân mau nắm lý chơn

GIỮ CHẶT MỐI ĐẠO CHƠN [của] CHA MẸ

TRÊN MỞ LỐI CON ÔI MAU LẸ

Cửa bước vào quật té đừng nên

Ráng tu hành dành sẵn bước lên

LONG HOA HỘI tuổi tên chờ sẵn

Sống từ bi nơi chốn trần gian

Niệm tưởng CHA MẸ giáng độ toàn

Hạnh Bồ Tát đời này phải ráng

CỨU NHIỀU NGƯỜI BẤT LUẬN LÀ AI

Làm lành thiện hành Đạo chung tay

Đem trí tuệ giải bày việc khó

Cảnh do tâm chơn giác trần nọ

Mượn thiền lam Đạo có trong tâm

Tương trợ tương vui thế cõi phàm

Nhứt nhơn nhứt con làm thiết hạnh

Từ bi vui mỗi người lành mạnh

Đem nụ cười duyên hạnh chúng vui

Rộng tình thương chơn thật đẩy lùi

Trên tất cả niềm vui có được

Thương để cứu tẩy thân uế trược

Rộng tình thương thao lược luyện tâm

Soi gương Đạo giải thoát nơi phàm

Tin có MẸ CHA Long Thần chở

Có phải không?  Con thảo ráng lo!

Gởi đôi câu THÁI họ HÀ duyên

Trao Đạo đạt pháp mầu vận chuyển

Ráng lo tròn Đạo hiển Mẹ Cha.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 178)
Pháp Âm 2021_6.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2021_5.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 639)
Pháp Âm 2021_02
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 635)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 991)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 714)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1872)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1643)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1419)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1504)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1787)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2038)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1944)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1868)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2036)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2045)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1813)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1783)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2088)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1827)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1874)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1937)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1971)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1918)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2783)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2352)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2129)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2320)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2616)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2558)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3305)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2907)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3950)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4082)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4182)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4607)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3473)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1804)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4511)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5223)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5321)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4454)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4489)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3645)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4389)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3763)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4266)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4645)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3732)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4182)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4437)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 5053)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3981)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5348)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4574)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3375)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 5189)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 5100)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3549)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5388)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 4207)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4879)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 5018)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4539)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4350)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30701)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31382)
Pháp Âm 146-148C.