DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM CANH TÍ

22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 1 tháng 5 năm Canh Tí
Ngày 21 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

NGỌC MINH KINH:
PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH
 
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_42

Thi
 

DIỆT TIÊU TIÊU DIỆT KIẾP NHÂN SINH 

DI ĐÀ HẰNG MỞ CHUYỆN DUY LINH
RẰNG MAU TỈNH GIẤC VƯỢT MÊ BIỂN

DI ĐÀ KIM SẮC PHẨM NHẠN THINH.


[NHẠN = Chữ Nhạn bộ Chuy có nghĩa là thư tín, tin tức, thông điệp. THINH = thanh = lời. KIM: đương lai, hiện tại. SẮC: sắc lệnh, răn bảo.]
 

Giảng
 

TĨNH TÂM phút xét suy thời loạn

TÂM TẤT THỊ PHẬT cũng kề gần

Ngày giờ giây phút bụi trần rũ

ĐẠO ĐÂU XA bởi lòng thoái sân.

 

Ngắm cảnh trần hoàn hợp lại tan

DI ĐÀ PHẬT TỔ vọng xa gần

Xót thương kẻ thế mãi mê muội

Cung đàn sáo nhạc mãi âm vang.

 

Sông mê khổ thoát lòng cầu ước

PHẬT muốn thế ni TẠNG TRÍ LƯỢC

PHẬT ĐƯƠNG THỂ, GIẢI NHÂN GIAI CỌNG [NGHIỆP]

KHAI TRÍ TUỆ CĂN LINH THÔNG BƯỚC.

 

CỨU NHÂN KHỔ NẠN CÕI TA BÀ 

HIỆN ÁNH MƯỜI PHƯƠNG DIỆU DIỆU XA 

LÒNG TỪ THƯƠNG XÓT NHÂN GIAN CHÚNG

DI ĐÀ PHẬT TỔ PHÓNG QUANG TÒA.

 

Trần ảo vần xoay bạc ác hung

Điên đảo đảo điên độc dữ cùng

Chúng sinh u ám tối tăm loạn

Nước bể lệ tuôn đoạn thảm chung.

 

DI ĐÀ BI ĐẠI đời sa đắm

PHẬT TỔ hư vô hướng thiện tầm

Bụi trần phiền não oan gia nghiệp

TÂM KINH TU ĐỨC LỰC VÔ [VI] THÂM.

 

Sổ vàng ghi chép ác thiện toán
Nhân gian xa gần nước muôn dân

Hư không y THƯỢNG THIÊN sắc thế

THIỆN PHÁP mô trì giả chúng nhân.

 

TÚC THẦN TÚC TRÍ NHÂN ÁI KÍNH 

PHỔ ĐỘ CẢM HÓA BI CỨU LINH

Linh nhân lợi lạc phương thường kiến

PHẬT QUÁN TỪ BI THỜI HIỆN THINH.

 

Nhân sinh ly loạn nhân nạn dữ

Oán tất hãi kinh nhứt thiết chư

Nhận thu bất tận tu vô lượng

Diệt khổ đắc sinh phiêu phiêu như.

 

TÂM LÀ QUÝ NHỨT  chớ coi khinh

ĐỪNG MÊ ĐỪNG LOẠN bởi tâm mình

DƯỠNG TÍNH AN THẦN TÂM PHẢI ĐỊNH

CHO KHIẾT CHO TỊNH MỚI AN BÌNH.

 

Mau tỉnh giấc nồng bớ nhân sinh

Tranh ăn tranh thứ [cao thấp] tự giết mình

MỞ LÒNG QUẢNG ĐẠI TỪ BI CHÚNG

ÂN HỒNG NGỌC CHỈ SẮC BAN LINH.

 

TU mọi sự thế chính vững bền

ĐỨC TIN TÍN SỬA LÒNG CỐ TU

Làm nên biết rõ sanh kịp nền

Chuẩn phàm tục hoá thanh tao tự.

 

BIẾT HỐI TU TRÌ được thân nên

Hối kịp cảm tắc nam tín nữ

Ngộ đạo chí công sức lực truyền

CẢI HÓA TRONG SẠCH NỢ TRẦN RŨ.

 

HÓA ĐỨC PHÚC nay đến NƯỚC THIÊN [ĐƯỜNG]

Tránh mê kẻ thế muôn hồng tử

Dữ [và] việc mọi đàng kiên tâm đền

THEO CHÂN ĐỨC PHẬT TÒA VÀNG NGỰ.

 

LÀNH NHIỆM KỲ THAY LÒNG MỘT NIỆM

Cảm hóa mai sau mọi đàng tu

Đức vẹn bền chí NĂNG HÀNH THIỆN 

HÓA GIẢI BI AI ĐẠO ĐỨC TU.

 

Chúng sanh phiền não lộ tắc [tức thì] phiền

ĐỨC hoán thông VÔ [CỰC] THIÊN THỦ THIÊN

NIỆM PHẬT PHẬT ĐỘ LINH SANH CHÚNG

HIỆN THÂN VỚT KẺ ĐOÁI PHẬT TIỀN.
 

Kệ
 

Muôn dân sĩ tử

BI TỪ MỞ LÒNG

MỘT LÒNG MỘ ĐẠO

TẬN ĐẠO THẦN TÔN

Báu muôn phần quí
Một khi thoát nạn

Tiêu tan bịnh tai

Đông Tây Nam Bắc

Thời lạc tiêu tan

ÂN CẦN NIỆM PHẬT

Thời tất ách tai

Khi nay sóng gió

Túc mô thông lực

TỈNH THỨC KIẾN PHẬT

CÓ ĐỨC CÓ NHÂN

THẾ TRẦN GIÁNG ĐỘ

Nạn khổ siết bao

Cảnh nào hẹp lối

Hại người gớm ghê

Đục mê nặng nề

Lối về chẳng rõ

Bảo cho đường lối

VIÊN HỘI NHỨT LINH

Tiền sinh trái nghiệp

Vạn kiếp oan thù

Người u ám đọa

Vạn khổ liên miên

Trần miền trầm luân.

Giảng


TẦM CƠ LINH GIÁC ĐỘ NHÂN SANH

LONG ĐÌNH THỊ HIỆN THIÊN HOÀNG THÀNH

Chiếu soi điền trụ muôn sự khó

Sắc mà sắc vẫn TRỜI BAN LÀNH.

 

Định tâm an lạc một lòng thành

Ngộ tâm kiên dốc não rũ thanh

TRÌ KINH TU ĐỨC BÌNH AN THỌ

ÔN NHU TỪ BI ĐẤT PHÚC LÀNH.

 

Rõ ràng bệnh tật tai ách lửa

Tội ác xét ghi tỉnh hồn chưa?

PHÉP TRỜI PHÂN MINH KIÊU NGẠO TỘI

HỘI ĐẾN TIÊU TAN [hỏi] sao thớt thưa.

 

Dương trần nhiều nỗi thảm thương vong

Chúng sanh chẳng biết rộng LƯ BỒNG

Phận hiền thắc [không đổi] tựa CŨ TÙNG BÓNG 

CHUYỂN XOAY NGƯƠN BA chóng BÓNG TÙNG.

 

TỪ BI XEM TRỌNG LÒNG TỪ CHÚNG 

Kêu một cõi đời dụng năng khai

ĐÀ RÕ Ý DUYÊN CHÁNH PHÁP HÁI

DỰNG CẢNH THUẤN NGHIÊU LẠI THỜI LAI.

 

Trẻ già tựa cánh soi gương mãi

CAO XANH điểm hóa tại tâm căn

Nhẹ nhìn Phương Tây định thức thần

Trổ Kỳ Tam QUỐC dạy hồi sanh.
 

Lắng nghe nhè nhẹ thanh sử kiết

Nghiệm kim suy cổ trời đất xiết

Tương tàn tương sát thiệt tranh ao

Nay thời tăm tối biết thế nào.
 
Mau mau tỉnh ngộ lau Phật cảnh

GỐC TÍCH NGƯỜI XƯA điểm kiểm thanh

Lòng giục ngắm nhìn tranh nhân thế
Gió Tây lay thổi đến chiều về.
 

GẦY DỰNG CẢNH BỐN BỀ SÁNG CHÓI

SEN ĐÀI MỌC MỤC CHỒI ĐÂM TRỖI

CHỈ [CHO NGƯỜI] THIỆN TU HÀNH KHỎI NGẨN NGƠ

DIỆU PHÁP LIÊN HOA CHUYỂN TRẬN CỜ.

RÁN HIỂU CHO RA rộ mới vui

Thức giấc rán lên chớ có lùi

Nhủ khuyên người đạo trui rèn luyện

HẠNH ĐẠO RÁN TU, GIẢI ĐẶNG LÊN.

NẾU TU PHẢI MỨC NÊN GIẢI TỤC

GÌN CÂU LỤC TỰ THÂN HẠNH PHÚC

MỚI LÀ ẨN Ý LỤC [TỰ] DI ĐÀ
KHAI TÂM BỔN THIỆN NÊU RÕ DẠ.

CỐ GẮNG TẦM XEM HẠ CỔ BÀY

Chỉ trong BỐN BỰC LONG LẦU giải

CHIẾC BÓNG TỪ BI TÁI HẠN KỲ
XUẤT THẾ gian truân giải nan phỉ.

KHẢ ÁI DUY TÂN LÝ NGỘ BÀY

ĐẤT NAM [VIỆT] CHÓI RẠNG TỪ BI TRẢI

DIỆU HUYỀN KIM CỔ TÁI LÂM TRẦN

PHÁP THIÊN LUÂN CHUYỂN ĐẶNG TÁNH BỒNG [LAI]
BỒ TÁT TỪ BI NGÕ PHẬT THÔNG

Lái thuyền nang sóng vừng bốn vách

Duyên rộng khói lồng cảnh mục sông.

Hồng trần khó kiếm KHÁCH vào đây

NGỌN ĐUỐC TỪ BI CHIẾU SÁNG ĐẦY

SOI ĐƯỜNG PHƠI TRẢI PHANH PHUI CẠN 

NHÃN QUANG THẦN NHÌN THẨM BAN MAI.

 
[KHÁCH = này nằm trong 4 chữ "QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO" của Bửu Sơn Kỳ Hương đã được tiên khải và lưu giữ hơn nửa thế kỷ.  Chữ KHÁCH này là chỉ NGƯỜI XƯA tái lâm trần.]

 
BÌNH MINH [MINH THIÊN] sáng trong trời nắng ấm

Gom hết văn thi tỏa trông tầm

HỘI YẾN điển linh thân thân diệu

TÂY CUNG văng vẳng CỐ TRUY thầm.
 
[MINH THIÊN = một tôn danh của Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế.]
  

SÔNG [HÀ] còn biển rộng tưới thân mang

Lòng son tha giác hướng định bày

THIỆN HIỀN SỨC MỞ NGÀI PHẬT PHÁP

DIỆU PHÁP THINH ÂM MỞ THẦN XOAY.

 
Ngắm nhìn bốn phía cõi trời mây

Một cõi HUYỀN THIÊN tỏa kỳ tài

Vẹt màn ngũ uẩn kỳ hồi khó

LÂM PHÀM THỬ THÁCH THẾ NHÂN [CÓ] HAY?
 

RÁN NIỆM NAM MÔ giải luật trần

NGƯỜI TU PHẢI RÁN LẬP CÔNG HUÂN

KHAI CĂN MỞ TRÍ DIỆU THÂM ĐÁO

CHỮ TU CHƠN CHÁNH THOÁT VI NĂNG.

 

Ngày lẫn đêm MONG CẦU QUỐC ĐẠO

Cả đời hành đạo rõ âm hao

Quyết đi tới chốn non tiên cảnh

TỪ BI miệng niệm một cảnh nào.
 

Màu trời HỘI YẾN SỚM QUY VỀ

Chèo cho ngay lối thoát kiếp mê

Dù cho KHẢO QUẢ không lùi bước

QUYẾT CHÍ TU HÀNH DỰA BỒ ĐỀ.

 

Canh Tí [2020] bước sang cuối Thu tàn

Đảo lộn viễn cảnh đời chớp tan

Một khi TRỜI giáng hồi sinh tử

Ai thoát Tam Đồ khổ não nàn.

 

TAM THIÊN THẾ GIỚI tiêu trần cấu

NIỆM PHẬT NHỨT TÂM cảm hoá cầu

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN TỪ BI CỨU

Nhân thế thời tiêu định sáu câu.

 

Mở phút vui đầy đủ nghĩa nhân

Thâm sâu ý nặng chạy lớp màn

Năng ngộ tạo hình mở ra ý

CHỈ BÓNG TỪ BI LỘ THIÊN HOÀNG.

 

Khai câu ĐẠO ĐỨC chiếu khắc sâu

Rộng tình BÁC ÁI cuộc trần bâu

Kiếp người chất chứa trần ai khổ

Tìm cõi tu hiền THÍCH CA MÂU [NI].

 

Vô hình thấm thía cảnh lòng nhân

Sức sống đời tận sắp đến gần

Sớm không tu tĩnh chẳng yên thân

THƯỢNG CỔ DĨ LAI VI GIÁNG TRẦN.

 

Ngưỡng thượng đàn xin có phúc duyên

ẤN SẮC DI ĐÀ CHỐN ĐÀN TIỀN

Kim quang chiếu rọi hoan nhiên toại

XOAY HƯỚNG TỪ BI BỞI CAO THIÊN.

 

CHIẾT THÂN rõ bóng ảnh vô hình 

THẦN THÔNG VẬN CHUYỂN BỞI TÂM LINH 

Sắc khai NHỰT NGUYỆT [MINH]  Phương Tây [Cali] phản

Bộ máy thiên thiên [ngày ngày] chứa cuộc thình [gìn giữ].

 
[HÌNH = gìn giữ, như cổ ngữ “thình lòng” có nghĩa là gìn lòng. CHIẾT THÂN = tách một phần linh quang/linh thể xuống thế mang phàm thân (avatar); thí dụ như Chúa Jesus là chiết thân của Thượng Đế xuống thế gian vì thế được tôn là Ngôi Hai (một avatar của Thượng Đế).  NHỰT NGUYỆT  = MINH = Minh Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế.  Phương Tây = ám chỉ Hoa Kỳ, chính xác hơn là vùng đất vàng California.]

 

TẠO THÍCH [CA] GIÁC THUYỀN CẨM NANG THƠ

CHÁNH PHÁP nghiêm mình một định chờ

Thao lược Đông phong tư nang lái

Chí tỏa tang bồng giải giấc mơ.

 

BỒ TÁT TỪ BI NGÕ PHẬT CHỜ

Phùng quang hạn mạch truyết tri cơ

TẠO THỂ HỮU VI, VÔ SẮC MỆNH

Gởi trọn Kỳ Yên đến bến bờ.
 

[TRUYẾT = chữ Nôm đồng nghĩa với chữ Triết bộ Xích chữ Hán có nghĩa là "thấu đáo tới tận cùng/rốt ráo".]

 
DÒNG GIỐNG LẠC LONG CƠ ĐÁO THẾ

Trang sử QUỐC ÂN tái lập tề

Định QUỐC AN ban chuyển dời đúng

Bỏ lỡ uổng công BẬC MINH [THIÊN] VỀ.
 

[BẬC MINH VỀ = Minh Thiên giáng thế.  Minh Thiên = Thiên Minh = Huyền Minh = Minh Huyền = Ngọc Minh = Minh Ngọc = Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Ngọc Đế = Bạch Ngọc Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời = Đấng Chân Chủ.]

 
Thâm tình CỔ BÓNG ẨN TÙNG ÂN 

Tinh hoa kết tụ [NGỌC] ĐẾ khai thần

THẦN THÁNH PHẬT TIÊN ĐỀU HẠ THẾ

UY PHONG VÕ LÝ TUYỆT VỜI NĂNG.

 

MẬT ĐỘ KHAI CHỐT CỘT NHÀ NAM [VIỆT]

Ra oai xét bổ vô khuôn tầm

QUÂN KỶ TAM THANH KỲ LẬP HẠ

ĐẤT NAM CHÓI RẠNG XUẤT THẦN HÀM.

 

KỲ BA LONG HỘI TẠO VĨ MÔ

THIỆN PHƯỚC TRỮ NHIỀU ẮT KHÔI NGÔ

Màu trời xoay sắp trải nâu áo

Hạng mục HUỲNH KỲ mức tựa hồ.

 

Dữ [và] biết bóng SƠN LINH [THỨU] hồi định

BẾN CŨ ĐÒ KHAI CẢNH VÔ HÌNH

Mọi cọc tầm sâu nhìn rõ nét

Thuần túy [CẨM] NANG THƠ tỏa SƠN MINH.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.