DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM CANH TÍ

22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1577)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 1 tháng 5 năm Canh Tí
Ngày 21 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền

NGỌC KINH
Phẩm Di Đà Kim Sắc Nhạn Thinh
[Chữ Nhạn bộ Chuy: danh từ có nghĩa là  thư tín, tin tức, thông điệp. Kim: đương lai, hiện tại. Sắc: ấn sắc]


(bấm vào thanh đen âm thanh để nghe)


Diệt tiêu tiêu diệt kiếp nhân sinh

DI ĐÀ hằng mở chuyện DUY LINH
Rằng mau tỉnh giấc vượt mê biển

DI ĐÀ KIM SẮC PHẨM NHẠN THINH.

TĨNH TÂM phút xét suy thời loạn

TÂM TẤT THỊ PHẬT cũng kề gần

Ngày giờ giây phút bụi trần rũ

ĐẠO ĐÂU XA bởi lòng thoái sân.

Ngắm cảnh trần hoàn hợp lại tan

DI ĐÀ PHẬT TỔ vọng xa gần

Xót thương kẻ thế mãi mê muội

Cung đàn sáo nhạc mãi âm vang.

Sông mê khổ thoát lòng cầu ước

PHẬT muốn thế ni tạng TRÍ LƯỢC

PHẬT ĐƯƠNG THỂ GIẢI NHÂN GIAI CỌNG

KHAI TRÍ TUỆ CĂN LINH THÔNG BƯỚC.

Cứu nhân khổ nạn cõi Ta Bà

Hiện ánh mười phương diệu diệu xa

LÒNG TỪ THƯƠNG XÓT NHÂN GIAN CHÚNG

DI ĐÀ PHẬT TỔ PHÓNG QUANG TÒA.

Trần ảo vần xoay bạc ác hung

Điên đảo đảo điên độc dữ cùng

Chúng sinh u ám tối tăm loạn

Nước bể lệ tuôn đoạn thảm chung.

DI ĐÀ BI ĐẠI đời sa đắm

PHẬT TỔ hư vô hướng thiện tầm

Bụi trần phiền não oan gia nghiệp

Tâm Kinh tu ĐỨC lực VÔ thâm.

Sổ vàng ghi chép ác thiện toán
Nhân gian xa gần nước muôn dân

Hư không y thượng thiên sắc thế

Thiện pháp mô trì giả chúng nhân.

Túc thần túc trí nhân ái kính

Phổ độ cảm hóa bi cứu linh

Linh nhân lợi lạc phương thường kiến

PHẬT quán từ bi thời hiện thinh.

Nhân sinh ly loạn nhân nạn dữ

Oán tất hãi kinh nhứt thiết chư

Nhận thu bất tận tu vô lượng

Diệt khổ đắc sinh phiêu phiêu như.

Tâm là quý nhứt chớ coi khinh

Đừng mê đừng loạn bởi tâm mình

Dưỡng tính an thần TÂM phải ĐỊNH

Cho KHIẾT cho TỊNH mới an bình.

Mau tỉnh giấc nồng bớ nhân sinh

Tranh ăn tranh thứ tự giết mình

Mở lòng QUẢNG ĐẠI TỪ BI chúng

Ân hồng NGỌC CHỈ sắc ban linh.

TU mọi sự thế chính vững bền

ĐỨC TIN tính SỬA LÒNG cố tu

Làm nên biết rõ sanh kịp nền

Chuẩn phàm tục hoá thanh tao tự.

BIẾT HỐI tu trì được thân nên

Hối kịp cảm tắc nam tín nữ

Ngộ đạo chí công sức lực truyền

Cải hóa trong sạch nợ trần rũ.

Hóa đất phúc nay đến Nước Thiên

Mê tránh kẻ thế muôn hồng tử

Giữ việc mọi đàng chuyên tâm bền

Theo chân ĐẤT PHẬT TÒA VÀNG NGỰ.

Lành nhiệm kỳ thay lòng MỘT NIỆM

Cảm hóa mai sau mọi đàng tu

Đức vẹn bền chí năng hành thiện

Hóa giải bi ai ĐẠO ĐỨC tu.

Chúng sanh phiền não lộ tắc phiền

ĐỨC hoán thông vô thiên thủ thiên

Niệm PHẬT PHẬT độ linh sanh chúng

Hiện thân vớt kẻ đối PHẬT tiền.

[chữ Tắc bộ Đao = thì, liền ngay]


Muôn dân sĩ tử

BI TỪ mở lòng

Một lòng mộ đạo

Tận đạo thần tôn

Báu muôn phần quí

Một khi thoát nạn

Tiêu tan bịnh tai

Đông Tây Nam Bắc

Thời lạc tiêu tan

Ân cần niệm Phật

Thời tất ách tai

Khi nay sóng gió

Túc mô thông lực

Tỉnh thức kiến PHẬT

Có ĐỨC có NHÂN

Thế trần giáng độ

Nạn khổ siết bao

Cảnh nào hẹp lối

Hại người gớm ghê

Đục mê nặng nề

Lối về chẳng rõ

Bảo cho đường lối

Viên hội NHỨT LINH

Tiền sinh trái nghiệp

Vạn kiếp oan thù

Người u ám đọa

Vạn khổ liên miên

Trần miền trầm luân.


Tầm cơ linh giác độ nhân sanh

Long Đình thị hiện THIÊN HOÀNG thành

Chiếu soi điền trụ muôn sự khó

Sắc mà sắc vẫn TRỜI ban lành.

Định tâm an lạc một lòng thành

Ngộ tâm kiêng dốc não rũ thanh

Trì kinh TU ĐỨC bình an thọ

ÔN NHU TỪ BI đất phúc lành.

Rõ ràng bệnh tật tai ách lửa

Tội ác xét ghi tỉnh hồn chưa

Phép TRỜI phân minh kiêu ngạo tội

Hỏi đến tiêu tan sao thớt thưa.

 

Dương trần nhiều nỗi thảm thương vong

Chúng sanh chẳng biết rộng Lư Bồng

Phận hiền thắc cũ tựa TÙNG BÓNG [Thắc = sai lầm]

Chuyển xoay Ngươn Ba chóng BÓNG TÙNG.

TỪ BI xem trọng lòng từ chúng

Chiêu một cõi đời dụng năng khai

Đà rõ ý duyên CHÁNH PHÁP hái

Dựng cảnh Thuấn Nghiêu lại thời lai.

Trẻ già tựa cánh soi gương mãi

Cao Xanh điểm hóa tại tâm căn

Nhẹ nhìn Phương Tây định thất thần
Nhựt nguyệt phi đài vẫn Khổng Thánh.

Trổ kỳ tam, QUỐC dạy hồi sanh

Lắng nghe nhè nhẹ thanh sử kiết

Nghiệm kim suy cổ trời đất xiết

Tương tàn tương sát thiệt tranh ao.
 
["trổ kỳ tam" = trở lại lần thứ ba]
 

Nay trời tăm tối biết thế nào
Mau mau tỉnh ngộ lau Phật cảnh

Gốc tích người xưa điểm kiểm thanh

Lòng giục ngắm nhìn tranh nhân thế.

Gió Tây lay thổi đến chiều về

Gầy dựng cảnh bốn bề sáng chói

Sen đài mọc mụt chồi đâm trỗi

Chỉ thiện tu hành khỏi ngẩn ngơ.

DIỆU PHÁP LIÊN HOA chuyển trận cờ
RÁNG HIỂU CHO RA rộ mới vui

Thức giấc ráng lên chớ có lùi

Nhủ khuyên NGƯỜI ĐẠO trui rèn luyện.

HẠNH ĐẠO ráng tu giải đặng lên

Nếu TU phải mức nên GIẢI TỤC

GÌN CÂU LỤC TỰ thân hạnh phúc

Mới là ẩn ý LỤC [TỰ] DI ĐÀ.


Khai tâm bổn thiện nêu rõ dạ

Cố gắng tầm xem hạ cổ bài

Chỉ trong bốn bực LONG LẦU giải

CHIẾC BÓNG TỪ BI TÁI HẠN KỲ.

XUẤT THẾ gian truân giải nan phỉ

KHẢ ÁI DUY TÂN lý ngộ bày

Đất Nam chói rạng TỪ BI trải

Diệu HUYỀN [THIÊN] kim cổ TÁI LÂM TRẦN.


PHÁP THIÊN luân chuyển đặng tánh Bồng [Lai]

BỒ TÁT TỪ BI ngõ PHẬT thông

Lái thuyền nang, sóng vừng bốn vách

Duyên rộng khói lồng cảnh mục sông.


Hồng trần khó kiếm KHÁCH vào đây

NGỌN ĐUỐC TỪ BI chiếu sáng đầy

Soi đường phơi trải phanh phui cạn

NHÃN quang THẦN nhìn thẩm ban mai.
 
[Chữ "Khách" này ý nói nằm trong 4 chữ "QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO" của Bửu Sơn Kỳ Hương đã được tiên khải và lưu giữ hơn nửa thế kỷ.  Chữ "Khách" này là chỉ "Huyền Thiên kim cổ tái lâm trần".]

 
BÌNH MINH sáng trong trời nắng ấm

Gom hết văn thi tỏa trông tầm

Hội Yến điển linh thân thân diệu

Tây Cung văng vẳng CỐ TRUY TẦM.
 
[BÌNH MINH = Minh Thiên = Huyền Minh = Huyền Thiên]
  

SÔNG còn biển rộng tưới thân mang

Lòng son tha giác hướng định bày

Thiện hiền sức mở NGÀI PHẬT PHÁP

Diệu Pháp thinh âm mở thần xoay.
 

[SÔNG = ám chỉ HÀ, phàm danh kim thân của Huyền Thiên. HÀ QUỐC = tên họ của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]

Ngắm nhìn bốn phía cõi trời mây

Một cõi HUYỀN THIÊN tỏa kỳ tài

Vẹt màn ngũ uẩn kỳ hồi khó

LÂM PHÀM thử thách thế nhân hay?
 

Ráng niệm Nam Mô giải luật trần

NGƯỜI TU phải ráng lập công huân

KHAI CĂN MỞ TRÍ diệu thâm đáo

Chữ TU chơn chánh thoát vi năng.

 

Ngày lẫn đêm mong cầu QUỐC Đạo

Cả đời hành đạo rõ âm hao

Quyết đi tới chốn non tiên cảnh

TỪ BI miệng niệm một cảnh nào.
 

Màu trời Hội Yến sớm qui về

Chèo cho ngay lối thoát kiếp mê

Dù cho khảo quả không lùi bước

Quyết chí tu hành dựa Bồ Đề.

 

Canh Tí bước sang cuối Thu tàn

Đảo lộn viễn cảnh đời chớp tan

Một khi TRỜI giáng hồi sinh tử

Ai thoát Tam Đồ khổ não nàn.

 

Tam Thiên Thế Giới tiêu trần cấu

NIỆM PHẬT NHỨT TÂM cảm hoá cầu

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN từ bi cứu

Nhân thế thời tiêu định sáu câu.

 

Mở phút vui đầy đủ nghĩa nhân

Thâm sâu ý nặng chạy lớp màn

Năng ngộ tạo hình mở ra ý

CHỈ BÓNG TỪ BI LỘ THIÊN HOÀNG.

 

Khai câu ĐẠO ĐỨC chiếu khắc sâu

Rộng tình BÁC ÁI cuộc trần bâu

Kiếp người chất chứa trần ai khổ

Tìm cõi tu hiền THÍCH CA MÂU [NI].

 

Vô hình thấm thía cảnh lòng nhân

Sức sống đời tận sắp đến gần

Sớm không tu tĩnh chẳng yên thân

Thượng cổ dĩ ghi giáng trần.

 

Ngưỡng thượng đàn xinh có phúc duyên

ẤN SẮC DI ĐÀ chốn đàn tiền

Kim quang chiếu rọi hoan nhiên toại

Xoay hướng TỪ BI bởi CAO THIÊN.

 

Chiết thân rõ bóng ảnh vô hình 

Thần thông vận chuyển bởi tâm linh

Sắc khai nhựt nguyệt Phương Tây phản

Bộ máy thiên thiên chứa cuộc thình.
 
[Thiên thiên = ngày ngày.  Thình = gìn, giữ như cổ ngữ thình lòng có nghĩa là gìn lòng. Chiết thân = tách một phần linh quang/linh thể xuống thế.]

 

TẠO THÍCH GIÁC THUYỀN cẩm nang thơ

CHÁNH PHÁP nghiêm mình một định chờ

Thao lược Đông phong tư nan lái

Chí tỏa tang bồng dạy giấc mơ.

 

BỒ TÁT TỪ BI ngõ PHẬT chờ

Tùng quang hạn mạch truyết tri cơ

Tạo thể hữu vi vô sắc mệnh

Gởi trọn Kỳ Yên đến bến bờ.


["Truyết" là chữ Nôm đồng nghĩa với chữ Triết bộ Xích chữ Hán có nghĩa là "thấu đáo tới tận cùng/rốt ráo"]

 
Dòng giống LẠC LONG cơ đáo thế

Trang sử QUỐC ÂN tái lập tề

Định quốc an bang chuyển dời đúng

Bỏ lỡ uổng công bậc MINH [THIÊN] về.


[Bậc Minh về = Minh Thiên giáng thế.  Minh Thiên = Thiên Minh = Huyền Minh = Huyền Thiên  = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Ngọc Đế = Bạch Ngọc Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời]

 
Tâm tình cổ bóng ẩn tùng ân

Tinh hoa kết tụ [NGỌC] ĐẾ khai thần

Thần Thánh Phật Tiên đều hạ thế

UY PHONG VÕ LÝ tuyệt vời năng.

 

Mật độ khai chốt cột nhà Nam

Ra oai xét bổ vô khuôn tầm

Quân kỷ TAM THANH kỳ lập hạ

Đất Nam chói rạng xuất thần hàm.

 

Kỳ ba Long Hội tạo vĩ mô

Thiện phước trữ nhiều ắt khôi ngô

Màu trời xoay sắp trải nâu áo

Hạng mục HUỲNH KỲ mức tựa hồ.

 

Dữ biết bóng SƠN LINH hồi định

Bến cũ đò khai cảnh vô hình

Mọi cọc tầm sâu nhìn rõ nét

Thuần túy nang thơ tỏa SƠN MINH.


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 445)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 309)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1221)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1115)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1036)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1290)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1600)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
6:58 CH(Xem: 1393)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1756)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1466)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2345)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1999)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2220)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2152)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2871)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2529)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3595)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3408)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3812)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4724)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.