THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY MÙNG 6 THÁNG 2 NĂM QUÝ MÃO

25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3027)

ĐÀN GIỜ TÝ
Ngày 06 Tháng 2 Năm Quý Mão
(Ngày 25 tháng 2 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG

 

Xin Lưu Ý: Trong Thánh Giáo này có rất nhiều đảo ngữ. Cần phải hoán vị mới nắm đúng ý của câu. Thí dụ như câu "Tánh diệu hiền Thầy lựa nguyên căn" cần phải đảo lại thành "Thầy lựa nguyên căn tánh diệu hiền".
 

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_4A


Thi:
 

NGỌC MINH CƠ ĐẠO THẦY TRỜI CHA

HOÀNG ÂN CHỌN LỌC HIỀN ĐỨC HÒA

THƯỢNG THIÊN TÁ THẾ CHÂU MIỀN CHUYỂN

ĐẾ HÓA ĐỊNH PHÂN ĐẠO TRUYỀN RA.

 

PHỤ LÃO TỪ BI GIÁC NGỘ CON

LẬP ĐẠO CỨU LINH CẢNH MẤT CÒN

KỲ BA TRỜI MỞ CẦU XOAY CHUYỂN

HIỀN ĐỨC NGHĨA NHÂN HIẾU CHO TRÒN.

 

Giảng:
i.

Con khá tỉnh dụng công tu sửa

Tánh diệu hiền THẦY lựa nguyên căn

ĐẠI PHONG THẦN tu vẹn tại trần

Kịp tỉnh ngộ tu tròn PHỤ ban

 

Nghiệp quả khảo con ơi thông rõ

PHỤ vui mừng nhắc nhở danh thơm

Nhục vinh chẳng nghĩ mất còn

Lo tròn mạng sứ con còn ngày sau

 

Tận đã đến năm châu lần chết

Kíp đăng trình ngày mệt tới lần
Con đường siêu đọa mình mang

Con cần chọn lựa hai hàng một đi

 

Sự tình trường PHỤ trì con trẻ

Khổ đau nhiều con lẹ bước đi

Kỳ này cái chết thảm kỳ [lạ]

Chết chùm chết đống ai bi vô thường

 

Tử thần đến lôi gì chẳng sót

Nẻo con đi chẳng lọt một ai

Bao quanh lưới phủ trời mây

Bên mình sắp họa tới này ớ con

 

Là con tiên [cũng] chẳng còn tánh mạng

Xảy nạn tai hỗn loạn hoang mang

ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG

CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ

 

LUẬT SÀNG SẢY mà mơ còn mộng

Đừng trễ bê gió lộng thổi ngang

ĐẠI PHONG THẦN SẮC TỨ BAN

CON NÀO CÃI LỊNH BẤT PHÂN PHỤ HOÀNG

 

Sao đừng trách xử phân chẳng dễ

Sự tuần hoàn trận thế địa cầu

Nạn lần lần nạn khổ đau

Chúng ta đang ở địa cầu nạn tai

 

Đã kể ra chẳng sai tình thế

Mẹo đã sang đẫm lệ chứa chan

ĐỊA CẦU ĐANG Ở VẬN TÀN

Cõi này bỏ xác chết lần không tu

 

Người ít kiếm hút thu lần hết

Hệ Thống Dương cuộc kết ra sau

MẶT TRỜI NỨT NỔ NGÀY SAU

Lại phải chết cả, bảy xào còn ba

 

Sau sự chiến ra ma ra quỷ

Hiện tại mà chúng giữ linh hồn

Do THAM SÂN SI nghiệp dồn

Vai tuồng ma quỷ dại khôn do mình

 

CHA TỪ PHỤ tận tình chỉ rõ

Mà hàng tu thấy đó lộn lầm

Con tu khai mở trí tâm

Cái thân ai chết hồn lâm đọa rồi

 

Khắp thế giới sắp hồi cuộc biến

Thì MẮT TRỜI chiếu diện trần gian

Để soi sáng Quả Địa đàng

Khắp châu tan rả cuộc nàn gớm ghê

 

Chín (9) hành tinh động bề địa quả

Trời hư không biển cả sóng luồn

Hằng giờ hằng phút vỡ tuôn

Ở trần thấu hiểu vở tuồng sắp khai

 

Ai chưa tầm đi ngay thần hệ

Thì điển quang PHỤ BỆ CHÍN CUNG

Bản lai lai bản sau cùng

NGŨ HÀNH THIÊM THIẾP NẠN CHUNG TRẬN NÀY

 

Tam muội hỏa cháy hoài không tắt

Sau sinh linh đem mắt mà nhìn

LONG HOA ĐẠI HỘI xác [thúi] ình

Giờ cuối bế mạt căn linh sống còn

 

RẤT KHÓ KHĂN HỘI LONG BẾ MẠT

RỚT NHƯ TÊN NÃ PHẠT ĐOẠN NÀY

LINH HỒN QUÁ DỮ CHUYỂN XOAY

XÁC LỀNH TRÔI NỔI KỲ NÀY HỐ SA

 

ĐẢO ĐIÊN PHẬT CỨU MÀ KHÔNG XUỂ

TRẬN ĐỊA VÀO VÔ KỂ THƯƠNG VONG

NGÃ CHƠN CHƠN NGÃ ÁP VÒNG

LONG HOA KHAI DIỄN THẬT LÒNG LO TU

 

TRẬN TAM SẮC gồm thu thế giới

Các thứ chi đổi mới lần xem

Bị thu một khối chẳng êm

Bị thu Hành Ngũ ngưng chìm chúng sanh

 

Phải bị mượn ma hành quỷ kéo

Bị mắc mưu chết méo chết đơ

Nửa sống nửa chết một giờ

Sống quen vương đế xưng cơ quen rồi

 

DI LẠC PHẬT ĐỨC TRỜI KHÔNG BỎ

NGƯỜI HIỀN TU XÁC ĐÓ LẬP ĐỜI

Kỳ này phải rớt tơi bời

Chưa đủ năng lực xác thời bị xa

 

TRẬN THỨ HAI lòi ra mặt thiệt

Ở cõi nào ta biết điều gì

CỘNG ĐỒNG ĐẠI HỘI KỲ THI

TÁ DANH DIỆU DỤNG PHÁP KỲ ẨN BAN

 

PHỤ LÃO TA XUỐNG TRẦN ĐÂY PHÁP

ĐỨC KIM THÂN PHÙ HẠP RA CƠ

GIAO CHO BỬU PHÁP KỊP GIỜ

XUỐNG TRẦN GIÁO ĐỘ TRẺ KHỜ LẮNG NGHE

 

Mắt phàm không thấy nè một chúng

Vì vô minh giây phút khổ đau

Giết mình lên bực danh sầu

Không tu lo bước qua cầu thân tâm

 

NGỒI QUÁN LẠI tu tầm quá trễ

Tật xấu mình cứ để trong tâm

NHẬP ĐỊNH LÝ TRÍ SÁNG TẦM

BIẾT MÀ HƠI THỞ NHẬP TÂM ĐIỂM CẦN

 

KỲ THÁNH ĐỨC lìa trần cơn nóng

NGÀY LẬP ĐỜI hình bóng biết mình

Kiếp này cần phải thông minh

THƯỢNG ĐẾ MƯỢN XÁC CHƯA TIN NGỌC HUYỀN 

 

GIÁNG CƠ KHAI ĐẠO TIÊN chỉ dạy

Tự gây ra lại dại ớ con

Con đường tội lỗi xa hồn

PHÁP MÔN ĐỐN GIÁO dĩ con chính mình

 

Hỏi thế con thân mình chưa tụ

Mà Phật nào tha thứ dựa vào?

Chư Phật Tiên Thánh buồn sao

Cũng như hiện tại TỰ CAO XƯNG MÌNH

 

Nếu ỷ lại căn linh CHA MẸ

Ỷ thần quyền nói hẹ nói hành

Xác kia mượn xác đấu tranh

Có nhiều xác tử xưng rành cao ngôi

 

PHỤ mượn xác đúng người đúng việc

Biết rõ hơn thân chiết tử đồng

Tạm mượn pháp đạo giáo bồng

Là mượn xác hẳn tử đồng thể cơ

 

Chờ đến việc dạy cho tất cả

LÃO PHỤ GIÀ giáng hạ khuyên răn

Còn ca còn hát kệ rằng

Mà nó rộng hành quỷ bàng kéo lôi

 

Tu lo dọn sửa đời THÁNH ĐẠO

ĐỪNG Ỷ MÌNH TRÍ NÃO THÔNG MINH

Si mê theo lối tà tin

THÂN MÌNH LẦM LỖI CĂN LINH CẠN LẦN

 

Những biến cố chuyển vận tàn tiêu

Cho bước sống thoát siêu lo dọn

Nạn còn sắp tới ghê hồn

Bước nào chắc bước mất còn tới đây

 

Nên cơ thiên PHỤ xoay PHỤ chuyển

Chỉ giáng cho mọi chuyện đường tu

Nếu còn nghi ngại lạc thù

Chức cao quyền lớn chữ tu chưa rồi

 

ẤN THIÊN HUYỀN PHỤ NGÔI XUẤT HIỆN

ĐỦ LỰC NĂNG BIẾN CHUYỂN TÓM THÂU

HỌA TAI LẮM CHUYỆN THẢM SẦU

Ớ CON TỈNH LẠI MỘT BẦU SẮP TAN

 


Bấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_4B

 

Chư Bồ Tát thế gian đương độ

Kỳ trận này động nổ ra ma

TRẬN NÀY RẤT KHÓ VƯỢT QUA

VỪA CA VỪA KỆ, PHỤ GIÀ CHUYỂN XOAY

 

Chuyển xoay xử cuộc này thấy được

Chết chết rồi sàng lược tiêu tan

Mây mù từng lớp đen đàn

Máy bay nó rớt giặc đàn chiến xong

 

Sự khổ đến ngoài trong cảnh thế

Pháp thông qua điển thể chuyển xoay

TÂM THÔNG NGHE ĐƯỢC PHÁP THẦY

THẦY CHA PHỤ LÃO KỲ NÀY CHỦ MINH

 

Cho nhân sinh biết tình thế giới

Thấu lo tu đi tới bến bờ

Điển trùm thân thể trẻ thơ

Oai nghi lời nói tiếng hò réo kêu

 

Ai muốn biết bến kiều SÔNG rạng

CÓ CHIẾC ĐÒ hình dạng phụng rồng

Bao giờ đụng được cạnh SÔNG

Tự nhiên phát sáng nối vòng cầu xoay

Tại nhắm mắt không tài nào thấy

Tại không tu chìm đáy sông sâu

Khéo tu thì nổi vòng cầu

Vụng tu chìm đắm đường đâu ra ngoài

 

Bởi vì tu ly hai PHÂN CHÚA

Loạn môn ba HÁT MÚA QUÁ NHIỀU

Nói xa không tưởng vậy kêu

Trận giông rồi đến ngã chiều hay chưa

 

RÁN ỨNG THI đủ vừa cầu bắt

PHÒ CHÚA MÌNH mới chắc công hầu

Bất lương tiêu tán còn đâu

LÀM QUÂN TRUNG CHÚA ĐẠO MẦU PHỤ GIA

 

Truyền khuyên giử tín mà trai gái

Tới thảm thương nạn xảy cười đời

Lăng xăng vì bởi chết người

Đông Tây Nam Bắc KHẮP NƠI KÊU TRỜI

 

ĐỔI LÀM SAO CON NGƯỜI RA THÁNH

Hội cuộc này khó tránh lắm con

Khuyên đừng theo quỷ ma cuồng

Bởi ai lộn xộn héo mòn xác thân

 

Mẹo chạy quanh chúng dân ai biết

Hết bò trâu ôi thiệt chẳng an

Chuột nằm chờ có PHỤ CÀN

Lo âu suy nghĩ điêu tàn tới đây

 

Rồng với rắn cứ xoay cuộn mãi

Heo cứ kêu chuột chạy loanh quanh

Trên bờ rắn rít cua vành

Sấu thần chờ mé xé banh con người

 

Lời PHỤ GIÀ con ôi cẩn thận

ĐẠO ma theo nó quấn lấy mình

Lọc lừa sắp hết châu sinh

Buồng ai nấy kéo cho mình vượt qua

 

Đời ly loạn xót xa con hỡi

Lo tỉnh tu bước tới ĐÒ RA

CHIẾC ĐÒ VỐN [CỦA] NGỌC [ĐẾ] PHỤ GIÀ

NGÀY SAU MỚI THẤY NGỌC TÒA THẦY CHA

 

Đời Sấm Khổ ngựa qua gió thoảng

Tận thế đời ly loạn đảo điên

Mau mau thu xếp cần chuyên

Sân si hỷ nộ bỏ liền lánh xa


ii.

NHẪN, NHẪN, NHẪN BÌNH AN ĐẮC NHẪN

CHỮ DI ĐÀ CHIẾU RẠNG TÂM TA

Chuông bon ngân dồn đánh vang xa

Đường chơn nẻo chánh ta rán nhớ

 

Trao sửa mình tâm trí đạo trò

Lòng thương nên dặn dò một đạo

Mấy đoạn trường châu khắc còn đâu

Chẳng rời tai mắt châu soi rọi

 

HUYỀN PHÁP thâm tiếng vọng nghe rồi

NGỌC MINH CHIẾU định ngồi truyền bá

HOÀNG phủ giáo cảnh đời chót hạ

THƯỢNG cứu nguy kỳ tạn cùng thời
  

ĐẾ vi hành chuyển hóa lo chung

CẠN cuộc thế RÁN DUNG HÒA LÝ

LỜI PHỤ ĐẾ từ đây kết ý

VỚI lòng tin dạ chí con thành

 

TRẺ điêu tàn cảnh mạt mau nhanh

Mù sáng tỏ nghe rành cứ tiến

Con hiểu đạo lo tu phát triển

Trước rồi sau cảm thiện trẻ già

 

Tình thiêng liêng với trẻ PHỤ CHA

Con ghi dạ TỪ GIÀ khổ ngỏ

Tại trần gian tang thương thấy rõ

Họa phước do con đó đón mời

 

Nhân nào quả nấy đó con ôi

Gây ác phải tơi bời thân xác

Đó LUẬT TRỜI chẳng sai nào khác

Chữ ĐẠO phân chánh ác công minh

 

Sửu giáp Dần coi khó làm thinh

Đầu đông môn trần tình trôi thả

Cuộc sắp tới sảy sàng tất cả

Dứt ngọn đèn ngươn hạ bôn chôn

 

Cuộc tới đây hay chưa mất còn

Tu rán sửa nói không nói quá

Cho nên LÃO PHỤ GIÀ chuyển hóa

Tu thả trôi tất cả bao năm

 

Nỗi khó lòng giọt lệ huyền thâm

Đừng dối thế bào cầm coi khó

Lưới trời bủa gớm thay khó đở

Đạo kêu rềnh trẻ bớ nghe cần

 

Đâu trung thần còn ẩn trần thân

TRỜI phân định trọn ân HOÀNG khải

Ai khôi phục ngai vàng sau thấy

Gặp lúc tu khó mấy rán hành

 

Bước gian nguy lối nẻo công danh

Tu vững chắc đắc thành biến chuyển

Cảnh lạc nguyệt quang đài nhạc tiếng

Xuân bách tu biến chuyển năm giây

 

Đời Thượng Ngươn buồn nói việc này

Còn ai nói PHỤ THẦY CHA coi

Tu không vững phải nhào lạc lối

Biết A Tỳ nghe nói khuyên cùng

 

Năm canh tường sức mỏn cùng chung

Thìn tỵ ló vi khung trời Á

Khỉ ra kêu vĩnh vôi chặt dạ

Chuyện trên trời hối hả LONG HOA

 

Đủ Tây Đông Nam Bắc quốc gia

Ai làm chủ PHỤ GIÀ xưng hát

VỌNG BA TIẾNG TRỐNG VANG TAN NÁT

TƯỚNG BINH TRỜI CHUYỂN DẠT HAI BÊN

 

Nước tràn bờ giặc giả chiếm quyền

Đi đâu vội mũi tên bắn hạ

Thương tiếc cho tu giả lao đao

Tuồng thi đổi PHONG THẦN LAI ĐÁO

 

TRỜI NGỌC LỐ trẻ nào coi thử

BỔN ĐẦU TUỒNG CHÍNH BỔN HỒI LƯU

Rắn rồng lộn trận nhừ không yên

NGÔI BỬU TỰ TỪ UY LỰC CHUYỂN

 

Ớ TRẺ ƠI PHỤ HUYỀN [THIÊN] CHA DẠY

Y MÀ THEO, DÙ NGƯỢC THUYỀN QUAY

DỰNG CHỮ VÀNG TỚI NGÀY PHẢI NHỚ

Thương trần mê phân giải nghe lo

 

Thấy ĐẾ VƯƠNG tu ngó trị vị

Thấy cuộc thế cái đời đen xí

Xét kỹ sau năm khỉ đến chừng

MINH CHÚA RA MUỐN BIẾT TRỜI [HUYỀN] KHUNG

 

Thây trôi dạt liệu cùng đừng giải

Còn đói khát thiết tha cả thảy

ĐẠO VÔ VI CHA THẦY ÁNH SÁNG

Người tới lui đau đói khóc than

 

Niên Quý Mẹo định phân lần chết

BẢNG PHONG THẦN diệt rõ chết lết

Khá mau tu gần hết thời gian

LỤC DI ĐÀ NIỆM KHÁ ÂN CẦN

 

Năm nay mẹo nhộn nhàng than khóc

Tới ôn dịch chết lần thui mất

LÃO ĐÂY RA SÀNG LỌC ĐỔI THAY

Quỷ với ma hung dữ kỳ này

 

Thân tịnh khẩu LÚC NÀY NIỆM PHẬT

Hăng tàn sát lối tu bị chật

Gặp phải cơ duyên, thật cơ may

PHỤ LÃO ĐÂY CỨU THẾ HẰNG NGÀY

 

Lo bàn tính họa thây rơi rả

Chỉ dắt trẻ tu hành chánh quả

Khá tỉnh con PHỤ GIÀ LỜI TRUYỀN

KHUYÊN THỨC TỈNH ĐẠO MẦU VẬN CHUYỂN

 

Lấy lời truyền pháp hiện tới màn

Coi HỘI LONG khó nỗi vô vàn

Cuộc giành xé tan hoang không ngớt

Hãy lo tu hồi này màn chót

 

Việc tiêu điều chẳng lọt một ai

NGHE PHỤ GIÀ LO TU HẰNG NGÀY

MAU CẢI SỬA LẦM TU MÌNH TẠO

Giờ phút chót gọi kêu trẻ thảo

 

Ai muốn nghe rốt ráo hồi đầu

Ngồi nghe đây phân cạn chỉ sâu

MÊ KHÁ TỈNH PHÁP CÂU PHỤ DẠY

Đời chán ngán lo tu đừng ngại

 

Sắp hết tuồng sàng sảy càng suy

Có biết hay xảy đến chuyện gì

Sa đắm lợi ôi thì đọa lạc

Ba lo bảy càng suy quỷ bắt

 

Sự sai lầm căm tức vô cùng

ĐÂY ĐẠO ĐỨC TẤM MÀNG PHỤ DỤNG

THỦ ĐẮC CHƠN CHẲNG LUẬN LINH QUANG

Rằng kệ ngộ một đường lưu quán

 

Ngọn đăng mở lau thân dầu khó

Chê LÃO đừng cười khẩu vi vô

Điển rải ban biết rõ đạo mầu

Hãy sốt sắng tiếng kêu trẻ thấu

 

Đời này căn nháo nhào muôn thảm

Dầu khôn lanh cũng chết chi hamBấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_4C

Sửa làm sao thực tâm tu hành

Ấy lời truyền PHỤ kệ chỉ rành

 

Qua ngựa chạy tanh banh tiêu rả

Cả thế giới nạn tai chết quá

Sợi chỉ mành mòn quá được đâu

Việc thảm sầu đang đến cuộn sầu

 

Thương những trẻ trách sao không cứu

ĐEM ĐẠO LÀNH DỤNG LỐI PHỤ TỪ

Kêu trai gái dại, ngu, mê [phải] nghĩ

Thời ngày sau có cuộc ly kỳ

 

Sông cạn khô sấu gì rượt chạy

Cửa Thánh Tiên trẻ mau trở lại

Nghĩ cho cùng vì dại ma lôi

Cọp sấu tha xé xác tanh hôi

 

Nay yêu quái trau dồi xác thịt

Nào sắc đen trắng đỏ xanh biếc

Nồng nặc hôi ôi thiệt tanh rình

Rán niệm tu thành đắc hành trình

 

Thân mang khổ vì mình quỷ kéo

Đã muộn rồi THẾ GIAN [ƠI] PHỤ RÉO

LÃO DẠY TU ĐỪNG MÉO ĐỪNG NGHIÊNG

TIN QUỶ MA PHỤ BỎ CHA HIỀN

 

Vì ngỗ nghịch THẦY khuyên nói mãi

Giảng kinh xem ngâm nga điển dạy

BỆ NGỌC lân phải trái xem điều

Màn cuộc xào sàng sảy thớt thiêu

 

Thiên La lưới bủa đều khó thoát

Một hội này con ôi tan tát

HỘI LONG HOA TÀN SÁT RÃ TAN

NÊN LÃO DẠY ĐẠO MẦU ĐỨC TÁNH

 

KÊU KẺ LẦM [LẠC] TÂM THÀNH XEM [KỆ] GIẢNG,

KINH PHÁP GIÀ BAN RẢI DƯƠNG TRẦN

Chữ hạnh đức đạo đàng sống sót

Sớm quày đầu màng trời khó lọt

 

Chúng mê cười nịnh hót tốt chi

Chúng khinh khi chẳng biết tu trì

Nay chọn lựa tu mi chơn tánh

LÃO KHÓC ĐÂY CHO ĐỜI KHÔNG HẠNH

 

Học dở tu tranh cạnh với nhau

Ngày tận thế hụt cơm thiếu gạo

KHUYÊN TRẺ THƠ NGHE LÃO PHỤ GIÀ

PHẢI XÉT SUY CHỚ DẠI RA MA

 

CỬA SẮP ĐÓNG KHÓ QUA MÀN CHÓT

MAU CHÂN BƯỚC CHA LÀNH DỜI GÓT

Đợi trông con màn chót tiếng kêu

TRỜI PHẠT ĐỜI SẼ ĐẾN MAI CHIỀU

 

Khó sống đặng lời kêu đến việc

Người suy nghĩ nhắc ra phải biết

Cuộc trận này thảm thiết lắm con

Đứa gian tà sau chẳng vẹn còn

 

Nên dạy trẻ LÃO không chuốt ngót

Tự cải hối cho thân trót lọt

Người tối tăm phải gọt cho mau

Kẻo khổ thân châu lụy năm châu

 

MAU TRỞ LẠI ĐẠO MẦU CỬA THÁNH

SỬA TẤM LÒNG CHO NHU ĐỨC HẠNH

Mãi trau dồi rán hành đặng sống

Coi đời cổ Thượng Thiên màng lộng

 

Hỡi trẻ ơi đất rộng trời cao

NIỆM DI ĐÀ PHẬT CỨU PHƯƠNG NÀO

Đừng lầm phải mình cao mang khổ

NAY PHỤ GIÀ DẠY TU, quỷ bỏ

 

Nó giành xe thấy nó cuối đầu

Chẳng sợ ai tăm tối tội sâu

Màn lao cực thảm sầu sắp xảy

Điều phải trái chánh tà con hãy

 

Rán mà suy giữ lấy thân mình

NAY NGỌC HOÀNG DANH LÃO THIÊN MINH

CHỜ HỘI BẢNG CHÚNG SINH ĐẮC QUẢ

Nay chưa thấy trẻ vào Tây Giá

 

Diện kiến CHA Tây hạ CỨU TRƯỜNG

Rán tu hành dự hội HOA XƯƠNG

GẦN TIÊU TẬN KHÓ NƯƠNG MINH CHÚA

CHỌN LỰA CON ĐỨC HIỀN CHO DỰA

 

Khổ rồi thời sàng lựa ớ con

Kêu hết lời cải hối mới còn

Máy Thiên Cơ hoạt động bớ con

Cuộc nguy cấp nay mai xáo trộn

 

Sàng với xảy đến nơi khốn đốn

TRỄ HỘI NÀY MUÔN KIẾP KHÓ MONG

Máu chảy dài thành sông trôi xác

Luân hồi họa màn này quỷ bắt

 

Tỉnh lo tu bỏ ác về lành

Vượt qua rồi ngồi ngôi tiên cảnh

Hội này kịp Phật Thánh hầu gần

Rán mà tu đừng có si sân

 

Tầm đạo xả xác thân nghe dạy

Thời yêu ma phá người tu bậy

Nay ngộ hành rải trái hại dân

LÃO PHỤ GIÀ giáng thế dạy lần

 

ĐẾN KỲ NGỌC PHỤ HOÀNG ĐỊNH TẤT

Kể từ nay khó ngồi tất bật

Ai tu hành thành thật thưởng ban

Lời LÃO nói lọc lừa tường hãn

 

Lo tu hiền tránh đặng khổ lao

Khỏi nạn nguy lời LÃO thâm cao

Khỉ rượt dê rồi sau phụng múa

Người không tu cũng như lá úa

 

Biển lao xao thấy máu tràn lan

Tội mình làm mình chịu chớ than

TRỜI PHẠT ĐỜI TRẦN GIAN ẮT PHẢI

Phút rả tan giông tố bả thây

 

Phượng rượt dê kỳ này nghiêng ngửa

Thây ê hề hao mòn chất chứa

Ngựa hung hăng nghiêng ngửa khóc la

Nhìn lặng trời mà nổi phong ba

 

Vịt kêu la xót xa giông bão

Thời phân xử rán xem trần đảo

Máu tràn đầy vật hao tới người

Ai ham danh lợi mặt vui cười

 

Trần sau chót biết thời phân xử

Cuộc cheo leo rắn bò căn tử

Năm nay dân tội xử mà rầu

Máy trời xoay đổi vậy thời mau

 

THIÊN ĐÌNH HỘI CHƠN MAU LẸ BƯỚC

VÒNG HOÀNG ÂN GIÁO ĐẦU BAN PHƯỚC

LÃO PHỤ ĐÂY NÓI TRƯỚC: không nghe

Mười phần hết chín chết như mè

 

QUY CĂN THIỆN LÃO CHE RỐI LOẠN

Nào là gươm nào giáo phù ban

LỊNH HOÀNG CƠ CAO HOÀNG PHỤ DẠY

Khổ còn dài nạn tai tiếp sảy

 

Gió hiu hiu đợi thấy sầu bi

Đây thảm thiết cảnh buồn suy bí

HỘI ĐỊA tranh quấy, dị tinh tà

Nào là yêu ma khí hét la

 

Mau kịp tỉnh vượt qua đại nạn

Quỷ ồ ào giành xé nát tan

Ác vào nghe tiếng than PHỤ LÃO

Ba hồi thúc thảm buồn cảnh não

 

LỊNH TRỜI BAN THẤU ĐÁO LO TOAN

Cửa Tiên dựa sau này phong bảng

Thác Hoa Liên đắc đặng ngồi yên

Cuộc trần biến chuyển xoay đổi chuyển

 

Thiên Cơ lậu hữu duyên tu niệm

Tầm khá mau tu luyện giồi tìm

Nay có đặng ngồi yên thơi thảnh

Phụng hoàng chớp non cao xòe cánh

 

PHẬT cũng TIÊN tu hạnh tích tâm

NGỌC HOÀNG HẠ GIÁNG CHUNG NGAY TẦM

Đời loạn ly phủ thầm dấu hiệu

Trừ quỷ tà dạ sói thâu tiêu

 

Giống hiền lương ban hiệu Thánh Tiên

Tùy tu đắc sau này phong hiển

ĐẠO VÀ ĐỜI CHA TRUYỀN THỪA LỊNH

MONG SAO CON PHỤC LẠI CĂN LINH

 

THẦY ban thưởng chuyển hình định rõ

Cửa Thánh hồi an lạc vô bờ

Coi Ta Bà hầu gió lẹ lanh

Ngày trổ mặt anh tài đức hạnh

 

Phụng gáy o cửa Thánh Phật Tiên

Niên nay mèo cào cấu lung điên

Lời đi loạn liền liền xảy đến

Cổ quá dài chúng sanh cứ mến

 

Ngoại quốc quanh chinh chiến phủ bao

Bốn phía bu nhau xé ào ào

Trần lao khổ khổ lao thê thảm

LÃO PHỤ GIÀ hiệu danh MẬT THÁM

 

Mới tỏ phân cõi TÁM HỘI ĐỒNG

MIỀN PHƯƠNG NAM XEM ĐẶNG TRỔ BÔNG

GIỐNG HIỀN TRỔ HUỆ HỒNG ĐẸP ĐẼ

Giống tươi tốt nhụy bông vừa hé

 

Tu thảnh thơi mau lẹ đắc thành

Cảnh tiên kề khuyên khắp chúng sanh

Ngày hội hiệp đức danh mình có

TU KẺO TRỄ Ớ CON LỚN NHỎ

 

Buổi chia ly ngại gió cơn giông

Sập đất nguy vùi chôn xác hồng

Chôn nhà cửa máu hồng tuôn chảy

THẦY PHỤ KHUYÊN MÔN ĐỒ TRAI GÁI

 

GÌN LỜI VÀNG PHỤ DẠY CHO AN

NẺO DIỆU HUYỀN SOI RÕ TÂM CAN

BỒ ĐỀ TỎ ĐẠO VÀNG GIÁO PHÁP

LÃO DẶN DÒ LƯỚT MÂY ĐIỂN HẠP

 

MỪNG THIỆN NHƠN HỌC TẬP RÁN GÌN

NỀN CHƠN LÝ CÁC CON THỨC TỈNH

THI THUYỀN RA PHẢI NHÌN CHO KỶ

RẤT RÕ RÀNG THẦY CHỈ THỜI CHI

 

ĐÂY CẦU CHÚC TRẺ KỲ KHOA ĐẬU

Phải dặt dè soi cho thấu đáo

Mồi vinh hoa làm đạo chốn buôn

TÀ NƠI TÂM SA NGÃ CHẲNG CÒN

 

Mấy lời dặn bảo toàn thân thể

KIẾM CHO RA DIỆU LÝ GIÀ PHÊ

PHẬN LÃO BÀY PHÁP KỆ HUYỀN THÔNG

KHAI TÂM HUỆ SOI GƯƠNG NÒI GIỐNG

 

KÌA TIẾNG GỌI LÃO ÔNG VANG DỘI

Vui chi mà đeo đắm trần vơi

Mùi binh pháp ngạt thôi rên rỉ

TU NỘI NGOẠI BIẾT ĐƯỜNG TÍNH KỸ

 

Giặc đánh dồn biên thùy không ngưng

Ngọn gươm ba thước trảm không ngừng

Ôi ôi chết máu phun loang chảy

Mèo kêu giọng thảm ôi lần thấy

 

Nạn nạn nhiều chầy bấy ớ con

Nỗi nạn eo rắn rít chui lòn

Sấu chờ mé sau còn nguyên vẹn

Chờ bạo ác nó xé teng beng

 

Chuột chạy rần nổi lên đông nghẹt

Phá chẳng ngừng xác chết lãng xẹt

Thúi hôi thôi bù chét lộ ra

Nẻo sanh tồn như cửa ngựa qua

 

Chớ mến nó trẻ mà phải khổ

Mấy ai giữ đặng tâm tu ngộ

Đường lý chơn LÃO bổ dạy khuyên

Quá thương thay sắp tận đảo điên

 

Trò cũng hiểu cơ huyền THẦY lộ

Rán bước từ tu thân đạo có

Kỳ công chừa quả bổ nêu danh

Quá khen con trẻ thiện tu hành

Tòa sen bước mây xanh trẻ đến.

 

Thi:

 

PHỤ MINH GIÁO LÝ RÀNH GIẢI KHỔ

LÃO ĐƯỜNG CƠ NGÔI VỊ HƯ VÔ

GIA CỨU CÁNH NGƯỜI TU QUYẾT CHÍ

GIA BẠCH THANH A TRỊ KỲ DÒ.   
 

NGỌC SÁNG ÁI TỪ VUI THẤY TRẺ

HOÀNG KẾT CHUNG GƯƠNG KỲ BA VỀ

THƯỢNG ĐỨC THUYỀN KHAI MAU BƯỚC ĐẾN

ĐẾ VUI THẤY TRẺ GIẢI THOÁT MÊ.

 

 


 

Hết.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 232)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1530)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2274)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5733)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3928)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3818)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4117)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4579)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4848)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5474)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5869)
Pháp Âm 2020_40.