DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM TÂN SỬU

08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3512)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 6 Năm Tân Sửu
7/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO

Bấm Vào Thanh Để Nghe

Thi

TRUNG TRUNG HOA LỐI LỘ MÒN VONG

ĐỔI THAY MUÔN VẬT TÁN TIÊU CHỒNG  

ĐIỀU SÁI QUẤY [VỚI] PHẬT NGƯỜI LÀM ÁC

LUẬT CÔNG BÌNH HIỆN TẠI TRUNG ĐÔNG. 

 

NHỜ PHẬT DẠY ĐẠO LÀNH MỚI HIỂU
CỨU TỬ HƯỜN HÓA ĐỘ SINH SIÊU

NGHE LỜI PHẬT QUY CÂU BÁT ĐỨC  

CHỚ HIỀM THÙ MANG CHỮ TỘI ĐIỀU.

 
Giảng

Mau thức tỉnh theo lời Phật dạy

Lòng từ bi ngó thấy các ngươi

Tội ác phản nghịch của người

TÒA ÁN ĐẠO xử sanh ôi ngũ đài

 

Khuyên các ngươi bỏ ngay hung dữ

Hành thiện lòng sáu chữ LỤC ĐÀ

Tu chơn hiền đức đặng qua

Cắt ly tình xé bỏ tà lành thăng

 

BẠCH [NGỌC] ĐẾ y nói rành ma quỷ

Hoá nhiều nơi nhìn kỹ ám mờ

Khiến ra chia rẽ trung khờ

Kẻ ngu trung thực khiến cho phải vầy

 

ĐỊA với MẪU giang tay bồng bế

MẸ tròn vuông đổ lệ sanh linh

Đạo người chẳng hiểu luật kinh

Nên mờ linh ám chúng sinh lạc lầm

 

NHỜ VÔ VI KHAI TÂM CỘI MẠCH

TỪ MỞ KHAI PHÂN RẠCH CHỞ CHE 

LỤC THÂN THẾ GIỚI AN BỀ 

NHƯNG SAO NAY LẠI Ủ Ê MÂY TRỜI 

 

THÁNH KIM TINH ĐỘ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN 

CHUYỂN CHÌ ĐỒNG HÓA BIẾN KHẮP CHÂU 

BẠC VÀNG SẮT KẼM THIẾT THAU

THÁNH KIM BIẾN HÓA NGŨ CHÂU TU HÀNH 

 

NĂM NGŨ LÃO VƯƠNG DANH MINH ĐẾ

MỞ ĐẠO DÌU THẾ GIỚI CÁC NƠI

ĐIỂM HỒNG NO ẤM VẬT LOÀI 

PHÂN RÀNH ĐẠO CẢ CÁC NGÀI RA KINH

 

NHỜ MỘC ĐỨC QUÂN TINH CỨU RỔI

ĐEM ĐẠO LÀNH TRUYỀN NỐI CHÚNG SANH

NHỜ THỦY QUAN NHÂN CHỈ RÀNH

CHÚNG MUÔN LOÀI VẬT TU HÀNH THẢO CĂN 

 

HỎA ĐỨC TINH, HỎA QUAN, HỎA THÁNH

ĐẾN THƯỢNG THIÊN ĐỨC THÁNH TINH QUÂN

ĐOÁI THƯƠNG DÂN KHỔ ÁCH NÀN

THÁNH TINH QUỐC ĐẠO CANH THẦN MẪU ÂN

 

ĐẠO THƯỢNG THIÊN TỪ ÂN GIẢI PHÁP 

HẠ SANH LƯU THÁNH THẬP [TỰ] TRUYỀN RĂN

DI ÂN BỐ ĐỨC THẾ GIAN 

ĐEM TIN LÀNH THUYẾT ĐẠO VÀNG CON NGHE

[THÁNH THẬP TỰ = Tây Phương Giáo Chủ Jesus Christ.]

 

Đuổi các con đắm mê thế giới

THAY MẶT CHA nên mới xuống trần

Chủ ý đến muôn loài nhân

HUYỀN ĐỨC THÁNH MẪU tất phân cân đều

 

Phước với đức tỏ điều hơn hiểu

Vô thượng thâm luật chiếu thứ tha

Biến ra hình thể soi qua

Mao lông tẩy giác trần hà lao đao

 

Mau tu sửa trước sau nhờ ĐỨC

Nguyện chí thành tỉnh thức mến ÂN

Lo tu luyện tập ân cần

Thiên La tứ khổ nạn gần tiếp theo

 

Trên bao dung nạn eo giảm bớt

Vậy mà dân mãi rớt như tên

Nhân sinh thay đổi than rên

Tự con không biết mau quên PHỤ TỪ

 

ĐỜI TẬN THẾ con hư mê mãi

Phóng xả cho kíp lại gần nhau

Chín mươi hai ức vi cầu

Sợ đời thay đổi địa cầu chuyển rung

 

Đem thang PHẬT trải KHUNG chờ đón

CHÀO NGƯỜI HIỀN TRÊN CHỌN LÊN ĐÒ

MAU MAU BƯỚC ĐẾN đừng lo

Nghĩa ân theo đạo PHẬT CHỜ CHÚNG TA

 

Xét cuộc đời quỷ ma ly loạn

Cấu xé nhau giết lẫn cùng nhau

Oán thù bỏ hết mau mau

KỊP ĐÒ CHA MẸ CUNG TRÀO LỜI XƯA 

 

NGỌC HOÀNG ĐẾ THIÊN THỪA CHIẾU SÁNG 

ĐÓM TINH QUANG DỰNG BẢNG DẮT KHUYÊN 

ĐỨC CHA LẠC, MẸ KHAI QUYỀN

THÂU TÀ MINH GIÁO TRỊ YÊN KHAI TRỪ 

 

Kẻ phước đức hiền nhu bản thánh

Người ác nhân khó tránh tội ương

Tiêu hồn lẫn xác khó lường

BỒNG LAI HỘI YẾN RƯỚC TƯỜNG NGƯỜI TU 

 

Ta GIỮ ĐỨC thinh tu tụng niệm

Đó mới là THOÁT HIỄM thân mình

NIỆM PHẬT THI ĐỨC THÁNH MINH

LUYỆN CHÂN TU TÁNH CẢM LINH NIẾT BÀN 

 

TA NGỌC ĐẾ PHỤ HOÀNG DỰNG TẠO

NGỌC HOÀNG RA ĐẠI ĐẠO CHIẾU BAN

Bảy lằn thiên địa mở toang

Thượng thiên hạ địa âm vang soi tròn

 

TU KHẨN CẤP loài muôn thế giới

Giảm nạn tai chuộc tội cầu tu

HẠ NGƯƠN TẬN THẾ xác thừ

KÍP HỒN THAY ĐỔI LO TU TRỞ VỀ 

 

PHẬT CÒN ĐƯƠNG TRỌN HỀ BA LỚP

CỨU MUÔN LOÀI KẾT HỢP QUI TU

DỰNG THÀNH QUỐC ĐẠO CÕI PHÙ

Chi coi hiệp nhứt căn từ trở lai

 

NGỌC PHỤ thuyết muôn loài hấp chưởng

Chuyển càn khôn sanh dưỡng nguyệt phong

BƯỚC QUA NGÔI ĐẠO ĐẠI ĐỒNG

ĐEM LINH ĐỔI LỚP TRẦN HỒNG RA TIÊN.


Thi
 

TRUYỀN MỞ HỘI LONG VÂN BỔ HÓA

PHƯỚC ĐỨC LÀNH DIỆN KIẾN MẸ CHA

TRÁI THIÊN ĐỊA VÔ TƯ THIÊN HẠ

DỰNG BÍ HUYỀN NÊN ĐẠO THÂN TA. 

 
Giảng

Kiếp trần ai mê say đày đoạ

KHÔNG BẾN BỜ cũng chẳng cầu [PHẬT] ĐÀ

Chớ mê say nhiễm hoặc nó lâu

Chúng nó kéo ắt mình sa đoạ

 

Lành với đức cao sâu mầu nhiệm

Phước đức lành đạo cả Phật tìm

Theo điều lành phước thiện tánh tâm

Lòng luôn nghĩ sáu câu PHẬT NIỆM

 

Gieo giống tốt cho con gìn hưởng

ĐẠI ĐẠO RA TRỞ LẠI KỶ CƯƠNG  

NHỜ LÃO NƯƠNG THÁNH MẪU VI TƯỜNG

Từ Bi kéo con trần sửa hướng

 

GIỮ RĂN CẤM điều lành đắc quả

Thật việc đời che chở cho qua

Chúng sanh nghe ai lọt người còn

ĐIỀU TỘI ÁC CÁC CON PHẢI SỬA

 

TỰ TU ĐỨC biết đời tận thế

Về [CỰC] LẠC [TÂY] PHANG cảm ĐỨC BỒ ĐỀ

TÒA TRUNG ƯƠNG QUỐC ĐẠO BAN RA

THÁNH HUYỀN ĐỨC NGỌC HƯ NGỌC ĐẾ

 

Trung niên biển tục chỉ hướng sầu

Hiếu tình đạo rộng ẩn ngày sâu

Thuận duyên Xuân Hạ trời nắng ấm

Hoà nhịp phúc tâm sắp cuộc âu

 

ĐỜI TẬN THẾ môn sanh lắm sợ

Vân cảnh âm mở rộng đúng giờ

NHỜ ƠN THẦY BẢO HỘ BỌC CHO

VẸT MÀN NGŨ NAN PHÂN HỒI KHÓ

 

MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO

LỐI XƯA TIÊN CŨNG SẮP NGÀY NÀO 

THƯƠNG DÂN TRỜI MỚI TỎ VIỆC ĐỜI 

LÀNH BIỆN BẠCH NHỜ ƠN CHỦ GIÁO

 

TRỜI VỚI PHẬT CÒN ĐƯƠNG LỰA TUYỂN

KHUYÊN CHÚNG TA GIỮ LUẬT TU HIỀN

MỞ KHOA THI [TỪ] GIÁP TÝ [1924?][NAY] ĐẾN KỲ

DỰNG QUỐC ĐẠO NGHE THẦY TÍCH DIỄN

 

Theo đạo đức khỏi tai khỏi hoạ

Giục người hiền cho [CAO] CẢ xét soi

Điều lành dữ ngũ châu thế giới

VÔ VI CỰC TÔN ÔI BÀN CỔ

[GIÁO] CHỦ TÂY PHƯƠNG THA THỨ MỞ CHO 

Mở ngũ lưới linh đồ quốc chúng

Trong tám muôn gây tạo xoay cùng

Điều hoạ hại trên cùng một đạo

Khuyên bổ tu thế giới cùng vào

Từ đạo đến hội nào tận tuyệt

Muôn loài quỷ nay đà kéo biết

Dắt hồn đi ác thiệt hại người

Tà sa đoạ đi khắp các nơi

Rồi còn khổ các ngươi dồn lại

TA THÁNH MẪU LẬP BÀN Ý DẠY

DỰNG LONG HOA TRỞ LẠI HÒA BÌNH

[THÁNH MẪU HÒA BÌNH = Nữ Vương Hòa Bình = Đức Mẹ Hòa Bình = Mẹ Maria.]

BẢNG PHONG THẦN LẬP CHẤN XÉT MINH

DI LẶC CÕI QUANG MINH CHẮT MÓT

Lập từ bi người tu chắc lọt

Về BỒNG LAI chim hót véo von

SỔ CÔNG THIÊN TRA KỸ ĐỨC CÒN

HIỀN GIẢI THOÁT THÀNH CÔNG ĐẮC QUẢ

ĐEM GIÁC TÁNH VÔ VI BỔ HÓA 

TIẾP DẮT NGƯỜI DÂN DÃ TỪ BI

GÁNH ĐỨC RAO XOAY VẬN NAM KỲ

BỒI QUỐC ĐẠO CHUNG VI ĐỒNG HỘI

CHÍ THÁNH OAI ĐỨC LINH LÀNH CỘI

CHƯ THÁNH PHÂN ĐEM MỐI ĐẠO NGƯỜI

NGƯỜI BIỂN KHỔ THÁNH ÔI THƯƠNG BỞI 

TRỊ MUÔN LOÀI THỨ LỖI TỪ BI

MỞ TỨ ÂN VÌ CHÚNG NGU SI

PHẬT TRỜI PHẠT LÀM CHI, TU LẠI!

THÁNH MẪU VƯƠNG ĐEM CÔNG BÌNH DẠY

PHẬT NHƯ LAI TỪ THÁI CỰC SANH

[THẾ] GIỚI NGŨ CHÂU NHÂN LOẠI VẬT LÀNH

CHUNG THẾ GIỚI HÓA SANH CHẲNG HIỂU

[THÁNH MẪU VƯƠNG = Vương Cung Thánh Mẫu = Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội = Mẹ của Đấng Cứu Thế = Mẹ Maria.]

NGHE MẪU VƯƠNG TIẾNG LÀNH VANG DIỆU

HAI NGÀN NĂM TRỞ [ĐÁO], LIỆU LO TU!

Đời dần tàn trời đất âm u

Gây ác tội tích lưu xử tội

Mở mười tám Địa Ngục bít lối

Xuống Âm Ty xử tội lỗi lầm

VÌ CHÚNG SANH NGHỊCH ĐẠO ÁC THÂM

NÊN GÂY [QUẢ] BÁO HỌA TRẦM ĐEN TỐI

LỰC CÀN KHÔN CHUYỂN XOAY GẤP BỘI

MẶT ĐỊA CẦU RUNG KHỞI ĐỘNG KINH

THỦY HỎA PHONG ẬP ĐẾN THÌNH LÌNH

MAU TU VỘI CHÚA MINH XUỐNG THẾ

CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG NÊN LẬP THỂ

PHẬT XUỐNG TRẦN ĐẠO KỆ CỨU DÂN

ĐẠI ĐẠO KHAI THUYẾT PHÁP BA TRÀNG

RA ĐỜI SỬA BÌNH AN NGÔI TR
 

PHẬT NAM LẦU THƯỢNG HOÀNG DUY TRÍ

CHÁNH PHÁP VỀ ĐỐN HỶ XÃ CHO

MAU LO TU TÌM BƯỚC LÊN ĐÒ 

Nay tỏ rạng mất còn thay đổi

[PHẬT NAM LẦU = Phật Vương Di Lạc. Ngài sẽ xuất thế tại thánh địa Miền Nam Việt Nam.]

THÁNH MẪU chào nữ nam về hội

Đổi lớp hườn về tới HOA LONG

Đà đặng hưởng nêu danh bảng rộng

Khuyên tất cả tầm trong đục gạn

Rán dồi trau sửa học tâm thân

NĂNG HỌC ĐẠO ngày càng rộng nghĩ

KHÔNG: lo học sửa thân môn ký

Đặng công danh bút ký đề tên

TU RÁO RIẾT là người kỉnh mến

ĐẤU TỪ BI PHẬT thiệm quả thành

Không nhiễm hoặc sắc tài xa lánh

ĐỨC CỔ BÀN qui hạnh tầm căn

NỮ OA MẪU THÁNH THIÊN thầm lặng

LÃO TỬ ngươn xuống trần giảm chế

THÁNH từ truyền đạo bố đức ân

MẪU thuyết pháp nghe hoá cân phân

VƯƠNG TRIỀU TÂY MẪU khuyên người dắt

Kỳ rõ xét tra luật đạo răn

Sáng suốt thấu nhìn từ phía xa

MẪU VƯƠNG cỡi hạc trổi vọng xà

[VƯƠNG TRIỀU TÂY MẪU = Tây Vương Mẫu.]

Khoan hò điển gọi màn khai sắc

Nhả pháp đón lời MẪU VƯƠNG TÒA.


Thi

TIÊN CẢNG ÂM VANG VÒNG TAY MẸ

ĐẠI PHÁP TỪ BI TRIỀN KHAI ĐỀ 

PHƯỚC VỀ ĐẠO HẠNG XUÂN HẠNH PHÚC 

THỨC TỈNH CON HIỀN GIẢI THOÁT MÊ. 

SÁNG SUỐT TỈNH TU TRẢI LƯ BỒNG 

HIỀN TÀI ĐỘT PHÁ KHỞI THẦN PHONG

LƯỚI BỦA CÂU PHĂNG XEM KHÓ THOÁT 

MAU TU TRỢ LỨC THOÁT BỂ HỒNG.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1399)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1430)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2427)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3661)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3509)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3657)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3795)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3459)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3688)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3525)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5292)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.