THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 9 NĂM 2023

01 Tháng Chín 20231:39 SA(Xem: 5520)Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Long Ẩn St. Louis, bang Missouri, chuyển thông điệp đến Đức Ngài vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 lúc 21:01 tối, giờ California.
 

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO KỲ BA VÔ VI

 

NGUỒN chơn lí điểm sâu nhơn loại

ĐẠO càn khôn giềng mối Long Hoa

TÂM trong trời đất đồng hoà

CHƠN như THIỆN THỆ giao thoa khôn càn.

 

BỬU phan kinh chú hàng linh giác

GIÁO THIÊN TRƯỜNG giải thoát chúng sanh

HỒI quang phản chiếu ngọn ngành

QUI tâm thanh bạch lòng thành NHƯ LAI.

 

THẾ GIAN GIẢI thuần chay tịnh hoán

XÉT tột cùng bất đoạn tâm thân

Ô hô pháp tướng tân dân

QUẢ nhân võ trụ cân phân hoàn toàn.

 

THIÊN NHÂN SƯ giáng đàn Long Ẩn

ĐẠO PHẬT THẦY chuyển vận kỳ ba

TÂY Đông chung một Bửu Toà

AN NAM PHẬT QUỐC trung hoà thế gian.

 

CHÍNH BIẾN TRI chơn đan diệu dược

BẬC MINH SƯ được phước tu hành

CỬU Huyền Thất Tổ rạng danh

TRÙNG Đài tam bửu chúng sanh thiện thành.

 

MINH HẠNH TÚC đồng hành pháp thể

CHIẾU trình qua thực tế xưa nay

ĐẠO khai ngộ biết CAO ĐÀI

NGÔ VĂN CHIÊU tánh mạng NGÀI CHỦ CÔNG.

 

THƯỢNG SĨ hoà đồng tôn giáo

VI pháp trần tướng tạo từ tâm

thường hiển hiện dương âm

SẮC không pháp giới khỏi tầm có không.

 

Nếu bỏ sạch có không thành PHẬT

Thì NHƯ LAI ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU

Thế giai giải bệnh tâm mù

THIÊN NHÂN SƯ đã thoát tù khổ đau.

 

PHẬT THẾ TÔN toàn năng toàn giác

NHÂN sinh càng bệ rạc đua tranh

TẠI tâm chưa ngộ ngọn ngành

TRẦN gian tường tận thực hành như lai.

 

Nay ĐỨC NGÀI giáng khai THIÊN ĐẠO

Rằm Trung Thu KIM MẪU, CỬU NƯƠNG

Hai ba Quý Mão THIÊN TRƯỜNG

Lập đàn Bát Quái Cửu Trùng bố ban.

 

ỨNG CÚNG lộ đền vàng điện ngọc

THÂN tâm này trắc lộc từng phần

TẠI Ta Bà giới rõ phân

TRẦN gian đoạn chấp rồi lần về không.

 

THIÊN KHAI giáo khảo thông phật báu

HUỲNH ĐẠO thời pháp bảo càn khôn

KỲ BA tăng chúng đệ môn

VÔ VI THIÊN-PHẬT GIÁO TÔNG CAO ĐÀI.

 

CHỈ ĐỨC NGÀI công khai thế giới

MỘT PHẬT-THIÊN thể mới khôn càn

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI lập đàn

BAN truyền tam cõi phướn hàng MINH THIÊN.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Long Ẩn St. Louis, bang Missouri, chuyển thông điệp đến Đức Ngài vào ngày 22 tháng 9 năm 2023 lúc 01:24 sáng, giờ California.
 

NGỌC KIM QUI

 

NGỌC ấn minh châu THIÊN ĐẠO HUYỀN

KIM Tiên THÁI ẤT TRẠNG TRÌNH biên

QUI lân long phụng đồng tâm nguyện

ĐẠO pháp vô vi GIÁO CHỦ truyền.

 
[GIÁO CHỦ = Huyền Thiên Thượng Đế tức Huyền Khung Thượng Đế, cũng là Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]

Thiên tùng nhân nguyện vô vi

Tam công đồng nhất độ vì nguyên nhân

Thanh trong sạch tánh mạng cần

Hồi quang phản chiếu hiện dần linh đan

Vô vi công áng rõ ràng

Lửa thiên tam muội đốt tan bụi trần

Cam lồ cung nguyện thánh nhân

Về quê thất đại trọn phần chơn linh

Minh tâm kiến tánh Bửu Huỳnh

Sư môn đệ tử CHIẾU MINH Hoa Kỳ

Về nơi GIÁO ĐẠO VÔ VI

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI liên kỳ PHẬT THIÊN

ĐẠO KHAI giáo chuyển mọi miền

Sơn hà xã tắc phá điền Quốc ra

Tam Châu Bát Bộ VI ĐÀ

CỒ ĐÀM tận độ Ta Bà chúng sinh

Nhân gian ứng cúng ĐẠO HUỲNH

LONG HOA DI LẠC thánh minh hiện tiền

Từ đây tới [khi] lộ MINH THIÊN

TÂY AN CỔ tự phật tiên giáng trần

Lựa từng tông gốc thiện căn

ĐEM VỀ GIÁO HỘI phát phân ngôi hàng

Tân Dân Thánh Đức điểm quang

ĐẠO THẦY trong sáng lọc gàng tường tri

Cung nghinh NGỌC ĐẾ DIÊU TRÌ

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI lập đời.

 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Long Ẩn St. Louis, bang Missouri, chuyển thông điệp đến Đức Ngài vào ngày 10 tháng 9 năm 2023 lúc 07:02 sáng, giờ Việt Nam.


CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ NGỰ TRƯỜNG THIÊN

 

CAO DIỆU HUYỀN KHUNG giáng thể Ngài

ĐÀI HUỲNH ĐẠO GIÁO VÔ VI khai

THƯỢNG Ngươn Thánh Đức MINH SƯ đáo

ĐẾ ngự TRƯỜNG THIÊN đạo pháp THẦY.

 

Thầy mừng con cái của Chí Tôn.

Hôm này Đàn Long Ẩn chuyển đến Kỳ Hoa để toả ngộ vài điều Ngươn Thượng.

 

Từ năm Canh Thân 1920 Thượng Đế đã định và đặt cho ngài quan phủ Ngô Văn Chiêu nhận pháp môn vô vi đạo và đã tu hành, đắc xuất thế gian.

 

Đến năm Bính Dần 1926 đã chuyển tiếp đến Chùa Gò Kén và mở Tam Kỳ Phổ Độ toà thánh hữu hình.

 

Năm Ất Hợi 1935 Tam Nhật Đàn tại Bát Quái Đồ Thiên Hà Tiên đã được chuẩn bị cho [việc] khai Hội Long Hoa năm Bính Tý 1936 để CHUYỂN NGUYÊN CHƠN VỀ TRẦN THẾ MÀ KHAI GIÁO ĐẠO HUỲNH VÔ VI. Vì còn biến loạn, và thường biến, vừa tu hành cho chuyển trả nghiệp, mà [mãi] cho đến năm Quí Mão 2023 THẦY [mới] chuyển SỰ CHẤP PHÁP VÔ VI của các MINH SƯ [nên nay] đã hội hiệp về THIEN TRUONG UNIVERSAL CHURCH tại HOA KỲ.

 

Chí Tôn đã ban ơn cho con cái của Ngài lập nên THIÊN TRƯỜNG GIÁO là hội ngộ giao đầu bốn biển năm châu [theo cách nói cũ] rồi để KHAI GIÁO ĐẠO HUỲNH KỲ BA VÔ VI lập đời thay bầu trái đất và đổi cả càn khôn võ trụ.

 

Đàn tiền GIÁO ĐẠO TÂY PHƯƠNG hôm nay, vâng lịnh ĐỨC NGÔ, các vị Giáo Tông, Ngài Hộ Pháp, Ngài Thượng Phẩm, Ngài Thượng Sanh, các ngài Đầu Sư, chánh Phối Sư và các ngài Minh Sư giáng đàn tại Saint Louis [Missouri] nơi tiếp giáo bốn miền bắc nam và đông tây quốc gia Hoa Kỳ.

 

Con cái của Đức Chí Tôn [hãy] nghiêm trang mà [tham cứu cho] thấu lí bài:

 

Nhật nguyệt giao hoà buổi Thượng Ngươn

Minh tâm kiến tánh ĐẠI THIÊN TRƯỜNG

HUYỀN THIÊN TẠI THẾ cùng TAM GIÁO

Diệu Pháp Liên Hoa thất bửu hườn.

 

Đắc pháp huyền hư cõi NGỌC TÒA

Hạ truyền NGUYÊN THỂ [THỂ NGUYÊN] buổi Long Hoa

Độ chơn sanh chúng cùng tam giới

Hạnh ngộ Tiên Ông giải bệnh đa.

 

Kỳ ngộ nhơn tiên Thánh Đạo HUYỀN

Bửu Toà Tam Giáo pháp MINH THIÊN

Long châu ngọc bút Hà Tiên chuyển

Ẩn dấu Minh Chiêu giáo Đạo Huỳnh.

 
[HÀ TIÊN CHUYỂN = chuyển thông điệp (long châu ngọc bút) đến ông Tiên họ Hà.]

Vậy thời Đức Đại Thượng Đế, Huỳnh Đạo, cùng khắp cả [các] đấng Minh Sư thông khảo cho con cái của Chí Tôn phải cấp gấp nhận lịnh điển truyền qui môn y hành theo Đạo Trời:

 

Phi Phi Tưởng Xứ hạnh hành đạo

Ngộ pháp Vô Vi độ vạn sanh.


[PHI PHI TƯỞNG XỨ HẠNH HÀNH ĐẠO = là hạnh hành đạo như Từ Hàng Bồ Tát, hạnh chèo thuyền vớt chúng sinh không biết mõi mệt. Một đoạn trong Di Lạc Chơn Kinh nói tới Phật Từ Hàng (Quan Âm Cổ Phật) như sau: "Phi Tưởng Diệu Thiên hữu [có] Đa-Pháp Phật, Tịnh-Thiện-Giáo Phật, Kiến-Thăng Vị Phật, Hiển-Hóa-Sanh Phật, Trục Tà-Tinh Phật, Luyện-Đắc Pháp Phật, Hộ-Trì Niệm Phật, Khai-Huyền-Cơ Phật, Hoán-Trược-Tánh Phật, Đa Phúc-Đức Phật, như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ-HÀNG BỒ-TÁT, năng du Ta-Bà Thế-Giái thi pháp hộ-trì Vạn-Linh Sanh-Chúng."] 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 4 tháng 9 năm 2023 lúc 06:50 giờ Cali.
 

MỘT ĐẠO HUYỀN KHÔNG

 

MỘT cõi thiên nhiên giống Lạc Hồng

ĐẠO VÀNG ban bố cả non sông

HUYỀN hư pháp bửu TRƯỜNG TAM GIÁO

KHÔNG tánh NHƯ LAI tới [với] đại đồng.

 

THIÊN nhân địa HIỆP MỘT NHÀ CHUNG

TRƯỜNG đạo xưa nay hiển hiện cùng

GIÁO pháp [từ] đất trời như vậy đó

HỘI ĐỒNG TIÊN THÁNH PHẬT trung dung.

[TRƯỜNG ĐẠO XƯA NAY HIỂN HIỆN CÙNG GIÁO PHÁP từ ĐẤT TRỜI. Nó là NHƯ VẬY ĐÓ, HỘI ĐỒNG TIÊN THÁNH PHẬT luôn TRUNG DUNG = Phật, Thánh, Tiên là ngữ tướng thế gian đầy ngã chấp trong một vùng Đông Phương nhỏ nhoi, so với Đại La Thiên vô tận. Thực cảnh của Cửu Trùng Thượng Thiên Giới không có danh tướng chia phân như thế, chỉ có chư linh tiến hóa thấp hay cao mà thôi.  Chư linh tiến hóa cao là các chư linh đã tiến nhập vào các thế giới từ duy độ (cấp độ) 7 cho tới 12. Họ là những chơn linh cao trọng mà thế gian chúng ta gọi họ là Phật-Thánh-Tiên.  Mỗi mỗi chơn linh cao trọng với tâm lượng đại đồng mà tận tụy chung lo cho công việc hướng dẫn quần linh còn yếu kém để giúp đàn em có thể tiến nhập vào các thế giới ở các duy độ cao hơn thông qua chia sẽ giáo pháp ban hành từ Cội Đạo mà họ đã từng được học và tự chứng. Lớp lớp hằng hà sa quần linh cứ như thế mà tiến hóa và tiếp tục tiến hóa. Càng tiến hóa thì càng gần với Cội Đạo.]   

 

KHAI chiếu VÔ VI ĐẠO lập đời

GIÁO KỲ BA MỚI đúng tâm thời

ĐẠO xưa nay vậy huyền không khởi

HUỲNH XUỐNG THẾ GIAN đặng độ đời.

[Từ thuở vũ trụ hình thành đến giờ luôn là như vậy.
ĐẠO luôn khởi từ CỘI ĐẠO, khởi từ ĐÀI CAO TỘT HUYỀN KHÔNG tối thượng thiên giới, cõi giới VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG BẤT KHẢ TƯ NGHÌ của Đấng Chân Chủ Sáng Thế Tạo Hóa Huyền Thiên Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng.]

 

Kỳ thời tam giáo hiệp chung ngôi

Nga Mỹ chọi nhau bởi Luật Trời

THÌ ĐẠO HỮU HÌNH TIÊU HOẠI HẾT

VÔ VI HUỲNH ĐẠO ĐỔI THAY ĐỜI.

 

SẮC chiếu minh thanh Phật Thánh Tiên

LỊNH nguyên tam cõi TRẠNG TRÌNH truyền

TRỜI Nam Quốc Phật đồng tâm đạo

BAN bố hồng ân gặp thánh hiền.

 

MINH lí chơn như buổi Thượng Ngươn

ÔNG tịnh tiến tới THIÊN TRƯỜNG

XUỐNG trần theo lịnh TÒA TAM GIÁO

THẾ pháp vô vi thể NGỌC HOÀNG.

 

ĐẮC tâm không tánh thượng Huỳnh Kỳ

PHÁP Phật Thánh Tiên thập bát qui

HUYỀN diệu CAO ĐÀI KIM MẪU ký

không pháp bửu mở Tam Kỳ.
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 9 năm 2023 lúc 12:10 giờ VN. Nhận thông điệp lúc 00:09 giờ Tý tháng 9 ngày 1 năm 2023 dương lịch Kỳ Hoa Thiên, tức lúc 12:09 giờ Ngọ tháng 9 ngày 1 năm 2023 dương lịch Bảo Giang Nam.

THÁNH ĐÀN THỂ HUỲNH ĐẠO

 

KHAI truyền tam cõi âm dương

GIÁO TÒA định vị tâm đường LONG HOA

ĐẠO THẦY chủ thể đồng hoà

HUỲNH KỲ tại thế BỬU TÒA THƯỢNG NGƯƠN.

 

Thể Pháp mở THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI

Cảnh như lai vạn loại chơn như

Huỳnh quang KIM MẪU lượng từ

Đạo THẦY NGỌC ĐẾ huyền hư tánh đồng.

 

TRẠNG TRÌNH viết khởi thông TAM GIÁO

Luận bàn rồi tái tạo linh châu

VÔ VI HUỲNH ĐẠO đứng đầu

Cùng chung thất bửu gồm thâu khôn càn.

 

Thời hiện đại đồng hành [với] GIÁO HỘI

Phật Thánh Tiên cứu rỗi tâm thân

Vô hình MINH CHIẾU lưỡng tần

Vi huyền pháp bửu cân phân độ đời.

 

Nhìn cho biết THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI

Theo LỊNH THẦY kết nối vô vi

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO vậy thì

Kể từ Ất Hợi [1935] định vì LONG HOA.

 

Năm Bính Tý vừa qua ba sáu [1936]

BỬU hoà CAO Quí Mão hai ba [2023]

Mỹ Nga chống chọi bất hoà

VÔ VI HUỲNH ĐẠO MỞ TÒA XÉT BIÊN.

 

Gom hết phép Phật Tiên Thần Thánh

Cả những phần đạo hạnh thâm sâu

Về theo pháp bửu nhiệm mầu

LIÊN KỲ HẢI HỘI điểm cầu CHÍ TÔN.

 

HUỲNH ĐẠO CHUYỂN PHÁP MÔN THIÊN ĐẠO

Cùng thượng căn KHAI GIÁO KỲ BA

Đời thường minh chiếu tâm ta

Hôm nay BẠCH NGỌC BỬU TÒA xuống đây.

 

Chúng môn đệ gặp THẦY THƯỢNG ĐẾ

Luật quả nhân không thể đổi dời

ĐẠO TRỜI CHỈ MỘT MÀ THÔI

VÔ VI HUỲNH ĐẠO LẬP ĐỜI KỲ BA.

 

Ai thấy biết LONG HOA DI LẶC

ĐỊNH GIÁO TRÌNH thập bát hồi qui

Nguyên nhân pháp bửu can chi

GIÁO TÒA SẮC CHỈ LỊNH KỲ BỐ BAN.

 

HUYỀN KHÔNG ẤN TAM HOÀNG ĐẠO THỂ

DIỆU PHÁP MÔN định để về Thiên

VÔ VI TRỰC TIẾP CĂN HIỀN

Hình thành Tam Bửu mối giềng Thượng Ngươn.

 

Đồng thị hiện linh đơn cứu thế

Cả năm châu bốn bể đổi dời

Thiên Nhân Địa khởi khắp nơi

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO LẬP ĐỜI LONG HOA.

 

Tất cả phải CHUNG NHÀ PHÁP BỬU

Và an nhiên thường trụ TÂM KHÔNG

VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG

ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.

 

Tôi [Trạng Trình] thông khảo ĐỊNH NGÀY KHAI GIÁO

Các nguyên nhân đắc đạo về đây

MINH SƯ TAM GIÁO ĐỦ ĐẦY

THIÊN TÒA NỘI NGOẠI ĐÔNG TÂY Y BÀI. 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4712)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4317)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6789)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7473)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7236)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8701)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10587)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.