THIÊN THƠ THÁNG 8 NĂM 2021

01 Tháng Tám 20214:16 CH(Xem: 7603)

TỔNG CỘNG 8 BÀI
CẬP NHỰT LẦN CHÓT
VÀO LÚC 19:29 GIỜ CALI
NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 2021


LỜI THÔNG BẠCH ĐẾN TOÀN THẾ GIỚI
 
Trong hơn 4 năm qua, HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã liên tục gởi xuống GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG rất nhiều THÁNH GIÁO, THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN và KINH ĐIỂN. Có nhiều người hữu duyên đã vào tới website ONGLAIDOKY3.COM. Trong số đó người đại căn đại phước có sứ mạng lớn thì tự hiểu ra lý lẽ nhiệm sâu, tự khắc thức ngộ, tự tu chỉnh bản thân để hoàn lại căn Tiên cốt Phật và tự nhiên nối kết với Khuyền Không Thiên Thượng. Người kém căn kém phước dầu có vào đọc một vài lần thì sau đó cũng một đi không trở lại.  Còn đa phần hữu căn hữu phước tiếp tục trở lại để tìm đọc nhưng, thật lòng mà nhận xét, đều chỉ hiểu lờ mờ dầu cố gắng đến mấy, không phải vì thiếu trí năng mà vì Thiên Thơ vốn khó có thể hiểu trọn vẹn trừ khi có khả năng tiếp nhận bằng tâm linh trực giác.

Giai đoạn chuyển giao THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN vào tay GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG đã xong. Giai đoạn triển khai ĐỒ TRẬN VÔ VI ứng hiện thành SỰ KIỆN HỮU HÌNH đã và đang diễn tiến ngày càng quyết liệt hơn. Trong bối cảnh huyên náo của thế  trần, người có đức tin vào đời sống tâm linh càng lúc càng hoang mang và mất phương hướng vì Đời Đạo trở nên hỗn loạn, vàng thau đồng một giá, hàng giả nhiều người ưa.
 
Vì thế mỗi tháng GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG sẽ cố gắng chọn ra một vài bài trong số THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN hay THÁNH GIÁO hay KINH ĐIỂN có thể làm sáng tỏ những CHỦ ĐỀ TRỌNG YẾU với hy vọng GIÚP CHO MỌI NGƯỜI NHẬN RA PHƯƠNG HƯỚNG một cách rõ ràng để không bị cuốn hút trong thế giới tâm linh cạn cợt động loạn, không bị những kẻ tà vạy mượn danh đạo tạo danh đời dẫn đi sai đường, không bị tổn thương trong những biến cố bão bùng của THỜI KỲ ĐẠI THANH LỌC đang triển khai. 
 
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG thực sự muốn tiết lộ vào thời điểm này để người hiền và người tu, người đại căn và người hữu căn, người có sứ mạng và không có sứ mạng, tiếp nhận và thay đổi theo chiều hướng tích cực.
 
Ở thời điểm này Từ Đạo sẽ không nói "úp mở" và buộc phải giải trình "tất tần tật" VÌ LỢI ÍCH CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH, dầu có thể gây ra hiểu lầm. Vậy xin cho phép Từ Đạo bắt đầu ngay đây.

Những điểm quan trọng mọi người cần nắm vững là:
  1. GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG không phải là một giáo hội do người dưới thế dựng lên.  Giáo Hội Thiên Trường là do HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNg KHAI MỞ VÀ ĐẶT TÊN,  còn người dưới thế chỉ nhận lệnh và thực hiện.  
  2. Giáo Hội Thiên Trường gồm có Hội Thánh Hữu Vi (các Thiên Long & Thiên Hoa  dưới thế gian) và Hội Thánh Vô Vi (tức là Phật Tiên Thánh trên cõi Huyền Không Thiên Thượng). Hai Hội Thánh này liên thông phối hợp thành một cộng đồng gọi là PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI để thực hiện công việc chuyển hóa thế gian.   
  3. Giáo Hội Thiên Trường được ủy nhiệm DỰNG CỜ mở đường THÁNH ĐỨC TÂN DÂN và ĐỨC NGÀI được đề cử đại diện cho phần hữu vi lẫn phần vô vi dưới thế gian cũng như được ủy quyền điều động lực lượng PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI để vận hành Cơ Thiên chuyển hóa thế gian.
  4. Giáo Hội Thiên Trường là CƠ QUAN VÔ VI & HỮU VI DUY NHẤT TRÊN THẾ GIAN được ẤN CHỨNG là NƠI các kim thân Phật Thánh Tiên dưới thế TRONG THỜI NÀY VÀ TRONG TƯƠNG LAI NHIỀU TRĂM NĂM VỀ SAU phải quy về để cùng nhau triển khai LONG HOA ĐẠI HỘI và tiếp tục giải quyết công việc HẬU LONG HOA ĐẠI HỘI nhằm chuyển hóa thế gian và tiếp tục chuyển hóa thế gian cho đến khi đạt được mục tiêu THÁNH ĐỨC TÂN DÂN.
  5. Giáo Hội Thiên Trường là CƠ QUAN VÔ VI & HỮU VI DUY NHẤT TRÊN THẾ GIAN nắm giữ THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN.  Nắm giữ THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN có nghĩa là được ủy quyền để triển khai THIÊN CƠ theo LẬP TRÌNH CỦA HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG.  Cũng có nghĩa là CÁC ĐẤNG VÔ VI trong TAM GIỚI cũng nằm trong sự điều động của ĐỨC NGÀI.
  6. Thiên tai kinh hồn, dịch bệnh kinh hồn, chiến tranh kinh hồn là những biến cố trong THỜI KỲ ĐẠI THANH LỌC ứng hiện theo LẬP TRÌNH CỦA HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG mà gọi theo cách khác là THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN.  Không một cá nhân nào DƯỚI THẾ hay TRÊN THIÊN có thể tự ý thay đổi LẬP TRÌNH SÀNG LỌC LẬP ĐỜI TÂN DÂN NÀY.  Vì vậy, cũng không một NGƯỜI NÀO DƯỚI THẾ có thể TỰ NHẬN CÔNG, TỰ XƯNG LÀ mình có đủ quyền năng vô vi biến nguy thành an cho bá tánh tại một làng, một quốc gia hay một châu lục theo ý riêng. CHỈ CÓ NHƠN SANH TỰ CỨU NHƠN SANH. NẾU ĐẠI ĐA SỐ BIẾT QUAY ĐẦU LOẠI BỎ SUY NGHĨ VÀ HÀNH VI VỊ KỶ, TÀ VẠY, ÁC ĐỘC; THAY ĐỔI CÁCH SỐNG THA HÓA, TRỤY LẠC; THÀNH TÂM TRAI LẠT, SÁM HỐI TỘI LỖI; LO HÀNH THIỆN TÍCH ĐỨC, DỨT TUYỆT SÁT NGHIỆP; NGÀY NGÀY CẦU NGUYỆN VỚI ĐẤNG CHA MẸ TRỜI VÀ VỚI PHẬT THÁNH TIÊN TAM GIÁO TÒA... cho đến khi THẾ GIAN TỊNH HÓA thì THỜI KỲ SÀNG LỌC liền chấm dứt.  KÉO DÀI BAO LÂU và DÂN SỐ CÒN ĐƯỢC BAO NHIÊU thì còn tùy vào sự thức tỉnh mau chậm của nhơn sanh.
  7. Giáo Hội Thiên Trường có ĐỦ ÂN OAI HUYỀN VI để cứu chúng dân. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Cho đến khi chúng dân nào THỰC SỰ NHẬN RA VÀ QUAY ĐẦU thì lúc đó chúng dân đó sẽ được CỘNG ĐỒNG PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI cứu giúp. 
  8. Vì cộng nghiệp hắc ám của thế gian, trong THỜI KỲ ĐẠI THANH LỌC này, từ bậc ĐẠI ĐỨC cho đến KẺ TỘI ĐỒ đều phải chịu chung cảnh ngửa nghiêng không ngoại trừ một ai. Nhưng BẬC CHƠN HIỀN sẽ thoát nạn còn KẺ TÀ ÁC phải tiêu vong.
  9. Giáo Hội Thiên Trường là cửa THÁNH MINH LẬP ĐỜI.  TÀ HAY CHÁNH ĐỀU PHẢI QUI VỀ MỘT MỐI vì tất cả đều là con cái của ĐỨC CHÍ TÔN.  Rất nhiều vị cao ngôi trong TAM GIỚI đã hóa thân xuống thế. Kim thân của các vị đang hiện diện. Các vị này dầu là từ TẦNG NÀO, CÕI NÀO, CUNG NÀO, ĐỘNG NÀO cũng đều PHẢI MAU QUY VỀ MỘT MỐI để cùng nhau chuyển hóa thế gian. Các kim thân phải nghe theo sự thúc đẩy của chính Chơn Linh mình để mau tìm tới Giáo Hội Thiên Trường. Không được bám víu vào sự an nhàn hoặc mê danh hám lợi mà bỏ qua sứ mạng đã cam kết trên Thiên Quốc trước khi xuống thế!  Nếu các kim thân mãi bám víu vào sự an nhàn hay mãi hám danh lợi mà khăn khăn ù lỳ hoặc muốn đứng một mình một cõi, tự hùng tự bá, tự xưng tự lập thì sẽ dẫn đến kết cục không tốt đẹp. TÒA ÁN TAM GIÁO KHÔNG THIÊN VỊ MỘT AI. Đây không phải lời vu vơ mà là THIÊN ĐIỀU.
  10. Kể từ năm Canh Tí 2020, Thượng Ngươn đã bắt đầu. Thời kỳ ĐẠI THANH LỌC cũng thực sự bắt đầu. Thời kỳ tuyển chọn TÂN DÂN cho NGƯƠN THÁNH ĐỨC cũng bắt đầu.
Xin ghi nhận rằng 10 điều được nói rõ ở trên không phải để khoác lác hay để đe dọa bất cứ ai.  Tất cả 10 điều vừa nói trên đều đến từ cõi Huyền Không Thiên Thượng thông qua các vị Hiệp Thiên Huyền Nam và Hiệp Thiên Huyền Nữ (họ hoàn toàn tách biệt với sinh hoạt của Giáo Hội Thiên Trường, đến từ các tôn giáo khác nhau, và ở cách xa Giáo Hội Thiên Trường hàng ngàn dậm, cũng không sinh hoạt chung với Giáo Hội Thiên Trường) chứ không đến từ ý riêng của Từ Đạo hay của bất cứ người nào trong Giáo Hội.  Từ Đạo hy vọng những bài Thiên Thơ dưới đây sẽ minh chứng phần nào. Và, như đã từng nói, Từ Đạo hy vọng có thể giúp cho các nhơn hiền hữu căn hữu phước nhận ra phương hướng, biết mình cần phải làm gì, và phải quy hội về đâu.  Xin hoan hỉ tha thứ cho sự thẳng thắng của Từ Đạo.  
 
Huynh Trưởng của Giáo Hội Thiên Trường.  Hết.

 
 
BÀI 1.

Bài này lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào tối 27 tháng 11 năm 2017 trước mặt đông đảo môn đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tại Tòa Đình Quốc Nội, Cà Mau, Việt Nam.

HUYỀN KHÔNG LÀ CỬA THÁNH MINH LẬP ĐỜI

 

Sáu mươi năm trả nghiệp đời

Lênh đênh bể ngạn chơi vơi ái hà

Đâu màng hai chữ Long Hoa

Đâu mơ kỳ phận Thiên Tòa định phân

Dè đâu tỉnh giấc mộng trần

Gia trung Mẹ gọi nhập thần hóa Tiên

Lập Triều hội Địa Nhân Thiên

Diễn tuồng Ân Tứ Long Liên xứ người

Tuồng đời đã hết xinh tươi

Đàn Thiên khải khúc tả tơi địa cầu

Từ đây miết tới năm châu/trâu

Tang tang tịch tịch còn đâu tang tình

Tan tình mới ngộ huyền linh

Mới hay Thiên Quốc lập trình Huyền Không

Mang câu Bác Ái Đại Đồng

Chèo thuyền Thánh Đức lựa dòng Tân Dân

Bớ người thuyền đến các lân

Tây Lầu đổ bến lần khâng trể đò

Đò này chèo bởi Ông To

Cậy dầm bát nhã chẳng lo sóng thần

Bao nhiêu cũng đón cũng mầng

Mầng con của Mẹ trở chân quay về

Minh Thiên đã nặng câu thề

Thế gian chưa giác chưa về Thiên Ngai

Ô hô thương phận Đức Ngài

Hóa thân xuống thế ngày ngày lệ lau

Châu sa vì bởi lòng đau

Dân tình thế thái nát nhầu nghĩa nhân

Nay đương là lúc Phong Thần

Phong Thiên phong Địa phong Trần Chiếu Quân.

Chiếu Quân này Thị Từ huynh

Sắc truyền thập vạn hiền minh qui trào

Vạn Trời vạn Phật cột vào

Vô vi nhập lại một màu Bạch Chơn

Bạch màu Kinh Ngọc nguồn cơn

Chơn CànTrời quyết Thánh Nhơn lộ hình

Rồng Vàng phun bạch thủy linh

Lão Hồng phủ điển vô hình khai tâm

Kim Bà phát sóng quang âm

Từ Tôn Vô Lực gieo mầm Thông Thiên

Báo cho nam nữ căn hiền

Tại trần đang có Phật Thiên hiện hình

Vô Vi Kỳ Đạo Siêu Linh

Huyền Không là cửa Thánh Minh lập đời.
 
CHÚ GIẢI BÀI 1:


Sáu mươi năm trả nghiệp đời

Lênh đênh bể ngạn chơi vơi ái hà

Đâu màng hai chữ Long Hoa

Đâu mơ kỳ phận Thiên Tòa định phân

Dè đâu tỉnh giấc mộng trần

Gia trung Mẹ gọi nhập thần hóa Tiên

Lập Triều hội Địa Nhân Thiên

Diễn tuồng Ân Tứ Long Liên xứ người

 

[Đoạn trên tóm lược về quá trình của "một phàm phu tục tử" nay trở thành Đức Ngài. Ý của đoạn trên nói: KỲ PHẬN của Đức Ngài là do THIÊN TÒA ĐỊNH PHÂN chứ không phải tự ý mình theo đuổi như một loại công danh tôn giáo, muốn cũng không được mà không muốn cũng không được.  Đến ngày tháng thiên cơ dĩ định, huyền năng của Mẹ vận chuyển làm cho tên phàm phu đó TỈNH GIẤC MỘNG TRẦN để TRỞ VỀ GIA TRUNG (tức trở về Thiên Quốc, trở về với Từ Mẫu Chí Tôn), từ một tục tử đang LÊNH ĐÊNH BỂ NGẠN CHƠI VƠI ÁI HÀ bổng dưng biến thành một Đức Ngài của hôm nay, dĩ nhiên là phải trải qua quá trình tu luyện dưới sự giám sát của Thiên Thượng thì mới NHẬP THẦN HÓA TIÊN.  Đức Ngài nhận ÂN TỨ của Thiên Thượng, có đầy đủ Tam Ấn, đứng ra LẬP TRIỀU đình Đạo, HỘI ĐỊA NHÂN THIÊN (tập họp Phật, Thánh, Tiên dưới thế), cho chư vị Thiên LONG và LIÊN Hoa DIỄN TUỒNG LONG HOA nơi xứ người. XỨ NGƯỜI = nói rộng là khắp cả Phương Tây, nói hẹp là tại bang California xứ Hoa Kỳ.]

 

Tuồng đời đã hết xinh tươi

Đàn Thiên khải khúc tả tơi địa cầu

Từ đây miết tới năm châu/trâu

Tang tang tịch tịch còn đâu tang tình

Tan tình mới ngộ huyền linh

Mới hay Thiên Quốc lập trình Huyền Không

 

[TUỒNG ĐỜI ĐÃ HẾT XINH TƯƠI = một cảnh báo chấm hết những ảo tưởng của nhân loại rằng "mọi sự vẫn tốt lành", một cảnh báo rất là bất thường.   MIẾT TỚI = là từ đây trở đi với tốc độ càng lúc càng nhặc.  NĂM CHÂU/TRÂU = NĂM CHÂU & NĂM TRÂU. NĂM CHÂU là nói cả thế giới còn NĂM TRÂU là nói cho tới năm Sửu.  ĐÀN THIÊN KHẢI KHÚC TẢ TƠI ĐỊA CẦU = cái gọi là TUỒNG ĐỜI ĐÃ HẾT XINH TƯƠI sẽ diễn tiến từng bước theo Thiên Thơ Đồ Trận mà Thiên Thượng ủy thác vào tay Giáo Hội Thiên Trường để Đức Ngài căn cứ theo đó mà vận hành đúng với Cơ Thiên. Và khi mà KHÚC ĐÀN THIÊN KHẢI lên trong giai đoạn tới (từ năm Bính Thân 2017 cho tới năm Quí Sửu 2033) thì toàn thế giới sẽ tơi tả.  TANG TANG TỊCH TỊCH = là âm thanh của tiếng đàn, nhưng cụm chữ này  còn ẩn chứa thiên cơ chết chóc vì hai chữ TANG TANG còn là tán thán từ “Tang tóc! Tang tóc!” và TỊCH TỊCH còn là tán thán từ “Chết chóc! Chết chóc!”.  CÒN ĐÂU TANG TÌNH = là còn đâu mà dung dăng dung dẻ được nữa.  Cụm chữ này cũng ẩn chứa thiên cơ rất bi thảm vì hai chữ TANG TÌNH còn có nghĩa là “tình hình tang tóc”.  TAN TÌNH MỚI NGỘ HUYỀN LINH = là tình hình tan nát hết rồi thì lúc đó chúng sinh mới giác ngộ sức mạnh của huyền vi diễn ra trước mắt mà không thấy, ngay tại thế gian mà chẳng biết.  Đến lúc đó, MỚI HAY THIÊN QUỐC LẬP TRÌNH HUYỀN KHÔNG, tức là tới lúc đó thế gian mới biết Đức Ngài THIÊN QUỐC thừa lệnh Nước Trời THIÊN QUỐC lặng lẽ vận hành LẬP TRÌNH HUYỀN KHÔNG để chuyển hóa thế gian Lập Đời Tân Dân ra sao.  Cũng xin nói rõ Thiên Thơ Đồ Trận không phải là Sấm Giảng Tiên Tri.  Sấm Giảng Tiên Tri thì có thể đúng mà cũng có thể sai. Còn Thiên Thơ Đồ Trận là chương trình hành động của Huyền Không Thiên Thượng đã được Đức Chí Tôn Ngọc Phụ, Đức Mẹ Diêu Trì và Tam Giáo Thánh Tòa phê chuẩn vì thế những sự kiện trong đồ trận nhứt định phải lần lượt biến thành hiện thực dưới thế gian.] 

 

Mang câu Bác Ái Đại Đồng

Chèo thuyền Thánh Đức lựa dòng Tân Dân

Bớ người thuyền đến các lân

Tây Lầu đổ bến lần khâng trể đò

Đò này chèo bởi Ông To

Cậy dầm bát nhã chẳng lo sóng thần

Bao nhiêu cũng đón cũng mầng

Mầng con của Mẹ trở chân quay về

 

[Giáo Hội Thiên Trường sẽ MANG CÂU BÁC ÁI ĐẠI ĐỒNG mà rao giảng khắp thế gian. Đức Ngài sẽ CHÈO con THUYỀN THÁNH ĐỨC này để tuyển lựa nhân hiền thuộc DÒNG TÂN DÂN bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc.  BỚ NGƯỜI = là tiếng gọi khẩn thiết gởi đến mọi người.  THUYỀN ĐẾN CÁC LÂN = là con thuyền Đại Đạo đã đến nơi phồn hoa đô hội. TÂY LẦU ĐỔ BẾN LẦN KHÂNG TRỂ ĐÒ = tức là con thuyền Đại Đạo này đang đậu bến Tòa Chương ở Phương Tây (vào thời điểm này là tại California), nếu chúng sanh cứ lừng khừng không dứt khoát lên thuyền thì sẽ trể chuyến đò này.  ĐÒ NÀY CHÈO BỞI ÔNG TO = tức là con thuyền Đại Đạo kỳ chót này do chính Đức Ngọc Ngài đích thân cầm chèo.  CẬY DẦM BÁT NHÃ CHẲNG LO SÓNG THẦN = Đức Ngài cậy vào cây DẦM BÁC NHÃ trí của mình để đưa người qua sông cho nên mọi người không phải LO sợ SÓNG THẦN.  BAO NHIÊU CŨNG ĐÓN CŨNG MẦNG = tức là con thuyền Giáo Hội Thiên Trường là con thuyền không đáy cho nên BAO NHIÊU người CŨNG sẽ ĐÓN, cũng sẽ MỪNG vui để đón.  MỪNG là vì những đứa CON CỦA MẸ biết trở chân quay về.]    

 

Minh Thiên đã nặng câu thề

Thế gian chưa giác chưa về Thiên Ngai

Ô hô thương phận Đức Ngài

Hóa thân xuống thế ngày ngày lệ lau

Châu sa vì bởi lòng đau

Dân tình thế thái nát nhầu nghĩa nhân

 

[MINH THIÊN = là một tôn danh khác của Đức Ngài.  Vì ĐÃ NẶNG CÂU THỀ là ngày nào mà THẾ GIAN CHƯA tỉnh GIÁC thì Đức Ngài CHƯA VỀ THIÊN NGAI của mình.  Trong kim thân dưới thế, Đức Ngài phải NGÀY NGÀY LAU LỆ.  Những giọt nước mắt rớt xuống (CHÂU SA) BỞI ĐAU LÒNG VÌ chứng kiến cảnh đời vào thời mạt hạ DÂN TÌNH THẾ THÁI NÁT NHẦU NGHĨA NHÂN.]     

 

Nay đương là lúc Phong Thần

Phong Thiên phong Địa phong Trần Chiếu Quân.

Chiếu Quân này Thị Từ huynh

Sắc truyền thập vạn hiền minh qui trào

Vạn Trời vạn Phật cột vào

Vô vi nhập lại một màu Bạch Chơn

Bạch màu Kinh Ngọc nguồn cơn

Chơn CànTrời quyết Thánh Nhơn lộ hình

 

[Hiện NAY ĐƯƠNG LÀ LÚC PHONG THẦN.  CHIẾU QUÂN đang sắc PHONG cho các vị THIÊN, sắc PHONG cho các vị ĐỊA, sắc PHONG cho người TRẦN gian.  CHIẾU QUÂN NÀY đích thực là TỪ THỊ HUYNH.  CHIẾU QUÂN ban sắc lệnh cho THẬP VẠN HIỀN MINH dưới thế phải QUI TRÀO tức qui vào Giáo Hội Thiên Trường.  VẠN TRỜI VẠN PHẬT CỘT VÀO VÔ VI, NHẬP LẠI MỘT MÀU BẠCH CHƠN = tức là không còn phân biệt bên TRỜI hay bên PHẬT mà phải CỘT VÀO VÔ VI, tức là lấy THIÊN ĐẠO VÔ VI làm cột trụ.  Tam Giới sẽ chỉ còn lại BẠCH CHƠN GIÁO.  BẠCH là MÀU của NGỌC KINH, CHƠN là NGUỒN của ngôi CÀN TRỜI.  Nay TRỜI QUYẾT THÁNH NHƠN đã đến lúc LỘ HÌNH.  CHIẾU QUÂN = có nghĩa là VUA ÁNH SÁNG CHÓI RỌI]

 

Rồng Vàng phun bạch thủy linh

Lão Hồng phủ điển vô hình khai tâm

Kim Bà phát sóng quang âm

Từ Tôn Vô Lực gieo mầm Thông Thiên

Báo cho nam nữ căn hiền

Tại trần đang có Phật Thiên hiện hình

Vô Vi Kỳ Đạo Siêu Linh

Huyền Không là cửa Thánh Minh lập đời.

 

[RỒNG VÀNG = HUỲNH LONG, danh xưng mã hóa, kim thân Di Lạc Phật Vương dưới thế.  LÃO HỒNG = chỉ Đức Hồng Quân Thượng Tổ. KIM BÀ = chỉ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.  TỪ TÔN VÔ LỰC = VÔ LỰC TỪ TÔN = VÔ VI ĐẠI LỰC TỪ BI ĐẠI QUANG MINH NHƯ LAI THIÊN TÔN. Tại trần hiện nay đã có một vị PHẬT THIÊN/THIÊN PHẬT hiện hình. VÔ VI KỲ ĐẠO SIÊU LINH = một nền ĐẠO VÔ VI thần KỲ cực LINH diệu của Kỷ Nguyên Di Lạc. Trong giai đoạn Thánh Đức Tân Dân đang dần hình thành, nền Đạo đó khởi từ CỬA HUYỀN KHÔNG tức cửa Giáo Hội Thiên Trường là nơi mà các đấng THÁNH MINH LẬP ĐỜI TÂN DÂN.]

 
BÀI 2:

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis bang MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 lúc 13:57 P.M. giờ California. 

 

VIỄN THANH THIÊN NGỌC

 
Viễn du mấy lớp CAO ĐÀI

THANH TAM TỨ THÁNH luận bài vô vi
THIÊN HÀ VÕ TRỤ DIÊU TRÌ
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ huyền vi xuống trần
Dựng đài CỘT MỘC TÂN DÂN

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC sóng tần hai mươi

Bản Đạo tánh thuận hành sóng điện
Hít thở điều loại bỏ tập riêng
Nước dừa bạch thủy giải liền
NGUYÊN CĂN TRỞ LẠI HOA LIÊN thiện hành
Tập tành tánh huệ ngộ sanh
Tâm từ bác ái trí thành tam thanh
Xạ hương khẩu bạch sẵn dành
CĂN XƯA NHỚ LẠI TƯƠNG SANH ĐẠO ĐỜI
Khai bản giáo CAO ĐÀI TIÊN THƯỢNG
ĐỨC NGỌC HOÀNG cho xuống trần gian
Hữu bàn mấy lượt đạo đàng
THỜI NAY TRỞ LẠI CHUYỂN LÀN SÓNG TÂN
Năm CANH TÝ mở màn NGƯƠN THƯỢNG
Lọc sẩy sàng chọn mượn xác nương
LẬP THÂN THÁNH ĐỨC TỒN TRƯỜNG
Điển trên chiếu sáng chơn đường đại căn
CĂN HỮU ĐỨC THƯỜNG HẰNG CHÍ ĐẠO
Đáo về nơi đời mới thanh cao
Thiện tâm trí huệ bước vào chơn như.

 

CHÚ GIẢI BÀI 2:

 

Viễn du mấy lớp CAO ĐÀI
THANH TAM TỨ THÁNH luận bài vô vi

 

[Bài này là điển của Tam Thanh Tứ Thánh bổ xuống.  Các ngài cho biết Đấng Cao Đài đã “viễn du mấy lớp”, tức là cho đến nay tính ra đã xuống thế khai lập “mấy trào” rồi.  Trào ở đây là triều đình đạo.  Chính xác hơn, đến nay đã xuống 3 lần và lập ba trào. Hiện nay là trào tam do Đức Ngài lãnh đạo.]

Thiên hà võ trụ DIÊU TRÌ
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ huyền vi xuống trần

 

[Diêu Trì Kim Mẫu và Huyền Khung Thượng Đế đều đã hóa thân xuống thế.  Kim thân của hai vị đang có mặt tại thế gian và đang có mặt trong Giáo Hội Thiên Trường.]

Dựng đài cột Mộc TÂN DÂN
THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC sóng tần hai mươi
 

[Chữ NGỌ chiết tự chữ Nhân trên chữ Thập dưới. Chữ MỘC chiết tự chữ Thập trên chữ Nhân dưới. Cả hai chữ NGỌ và MỘC đều ám chỉ Thầy Nhân Thập.  Thầy là Thầy Thượng Đế.  Còn Thầy Nhân Thập là mượn hình ảnh của Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để chỉ Ngôi Hai tức hóa thân của Thượng Đế dưới thế gian. Jesus Christ Gia Tô Giáo Chủ là Ngôi Hai hạ sinh tại trời Tây hai ngàn năm trước.  Ngôi Hai trào một Cao Đài Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu và Ngôi Hai trào hai Nhị Thiên Giáo Chủ Võ Văn Phẩm hạ sinh tại Phương Đông trên đất nước VN thời cận đại và cả hai đã quy thiên vào thập niên 1930s.  Đức Ngài Hoàng Di Thiên là Ngôi Hai trào tam thời nay.  Hiện nay hóa thân dưới thế của Diêu Trì Kim Mẫu cũng có mặt và đang chung tay với Đức Ngài, để dựng cờ khai Hoa Hội mở màn THƯỢNG NGƯƠN lựa tuyển TÂN DÂN cho NGƯƠN THÁNH ĐỨC.  DỰNG ĐÀI CỘT MỘC chính là nói Đức Ngài (cột Mộc) và Giáo Hội Thiên Trường (dựng đài).  SÓNG TẦN HAI MƯƠI = tần sóng 20 Hertz.  Một đặc điểm của thời kỳ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC là địa cầu rung động ở SÓNG TẦN 20 Hertz Schumann Resonance, khác với trước đó chỉ rung động ở  sóng tần 7.83 Hertz Schumann Resonance, sóng tần mới này sẽ chuyển hóa và nâng trình độ tâm linh của các chúng sanh phù hợp lên một tầm cao mới.]


Bản Đạo tánh thuận hành sóng điện
Hít thở điều loại bỏ tập riêng
Nước dừa bạch thủy giải liền
NGUYÊN CĂN TRỞ LẠI HOA LIÊN thiện hành
Tập tành tánh huệ ngộ sanh
Tâm từ bác ái trí thành tam thanh
Xạ hương khẩu bạch sẵn dành
CĂN XƯA NHỚ LẠI TƯƠNG SANH ĐẠO ĐỜI

[BẢN ĐẠO TÁNH = Tánh của Bổn Đạo = đồng thời cũng nói BẢN TÁNH của ĐẠO.  THUẬN HÀNH SÓNG ĐIỆN = (1) với nội hàm là "tánh của bổn đạo" thì câu trên nói là bổn đạo phải tự tu chỉnh để sóng bản thể hòa được với tần sóng mới 20 Hertz của địa cầu; (2) với nội hàm là BẢN TÁNH của ĐẠO thì câu trên nói "bản tánh của Đạo" là thuận hành với sóng điện.  Cả hai nội hàm đều đúng.  HÍT THỞ ĐIỀU LOẠI BỎ TẬP RIÊNG = Tức là phải dụng công phu hít thở để loại trừ những điều gọi là tập khí cá nhân. NƯỚC DỪA BẠCH THỦY GIẢI LIỀN = Tức là phải thanh lọc cơ thể với nước trắng hay nước dừa.  NGUYÊN CĂN TRỞ LẠI HOA LIÊN HIỆN THÀNH = Khử trược lưu thanh tới mức hoàn thiện thì NGUYÊN CĂN đã hoàn lại bổn tánh Phật Tiên, đã THÀNH HOA LIÊN HIỆN ra giữa thế gian.]     
 

Khai bản giáo CAO ĐÀI TIÊN THƯỢNG
 

[Khai bản giáo = là khai tôn giáo bản địa Việt Nam gồm Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa và Hòa Hảo.  Cao Đài Tiên Thượng = là Huyền Khung Thượng Đế.]

ĐỨC NGỌC HOÀNG cho xuống trần gian
Hữu bàn mấy lượt đạo đàng
THỜI NAY TRỞ LẠI CHUYỂN LÀN SÓNG TÂN.


[Tất cả các vị tiền bối chức sắc khi xưa được lịnh Thượng Đế xuống thế để đứng ra “khai bản giáo” tức Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo thì ngày nay các vị đều trở lại và hiện đang có mặt trong Giáo Hội Thiên Trường để tiếp tục sứ mạng vào thời kỳ SÓNG TÂN 20 Hertz.]

Năm CANH TÝ mở màn NGƯƠN THƯỢNG
Lọc sẩy sàng chọn mượn xác nương
LẬP THÂN THÁNH ĐỨC TỒN TRƯỜNG
Điển trên chiếu sáng chơn đường đại căn
CĂN HỮU ĐỨC THƯỜNG HẰNG CHÍ ĐẠO
Đáo về nơi đời mới thanh cao
Thiện tâm trí huệ bước vào chơn như.

[NĂM CANH TÍ MỞ ĐẦU NGƯƠN THƯỢNG = Năm Canh Tí 2020 là thời điểm mở đầu Ngươn Thượng. LỌC SẨY SÀNG CHỌN MƯỢN XÁC NƯƠNG = Cũng là thời điểm mà các vị trên Huyền Không Thiên Thượng sẽ SÀNG LỌC và CHỌN lựa kim thân xứng đáng để tá điển NƯƠNG vào mà hành sự. LẬP THÂN THÁNH ĐỨC TỒN TRƯỜNG, ĐIỂN TRÊN CHIẾU SÁNG CHƠN ĐƯỜNG ĐẠI CĂN = Những ĐẠI CĂN có chí LẬP THÂN THÁNH ĐỨC TRƯỜNG TỒN thì ĐIỂN ở TRÊN Huyền Không Thiên Thượng sẽ CHIẾU SÁNG CHƠN ĐƯỜNG của họ.  CHƠN ĐƯỜNG =
ngay chỗ huyệt Mi Gian giữa hai chân mài. Sâu phía sau Mi Gian là Trí Huệ Cung, là chỗ trú của Con Mắt Thứ Ba, là chỗ Huyền Quan Khiếu xuất hiện.  Khi Chơn Đường sáng lên là lúc Huyền Quan Khiếu đã xuất hiện, Trí Huệ Cung đã sáng, Con Mắt Thứ Ba đã được mở.]   

 


BÀI 3.

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis bang MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 2 tháng 4 năm 2020 lúc 17:47 P.M. giờ California.
 

NGỌC NGÀI NHẤT TRẦN


NGỌC HOÀNG thất đại viễn du tiên

NGÀI đến trần gian THƯỢNG THÁNH HIỀN
NHẤT bản thời nay Tiên Phật hiện
TRẦN DÀ hiện diện ứng HUYỀN THIÊN.
  
Nhị thần tay ấn cầm cân

Khai môn mở cổng đón dân TAM ĐIỀN
Phụng tiên lưỡng ngũ thiên nhiên
MƯỜI HAI ĐỆ TỬ HUYỀN THIÊN XUỐNG TRẦN.

 
ÔNG TIÊN LỚN cầm tay dẫn lối

Cuối Hạ Ngươn khai điển Thượng Ngươn
Đúng kỳ hẹn ước nhơn quờn
Đáo lai cõi thế vâng lời càn khôn.

 
Năm trăm năm trước bảo tồn
NĂM NAY ĐÚNG HẸN quang môn chiếu về
Ngôi Trần Đỏ PHẬT THẦY đại thể
ĐẤNG THIÊN liền cho gọi đặt tên
Trùng Đài Phật Thánh Thần Tiên
Cung vi trở gót chung miền Tây Đông.

  
Thường ÔNG ĐẠO luận bàn cơ bút
Pháp thân hành hiển đạo BỬU SƠN
Hiện ông PHẬT THÁNH CHƠN NHƠN
Hồi qui bá tánh bổn quờn TÂY AN.
  
Khải về tam hiệp thời gian
Trường An ÔNG ĐẠI diễn đàn hôm nay
ÔNG THẦY TẠI CHỖ PHẬT ĐÀI
CỬU CUNG GÁNH VIỆC ĐẤT ĐAI TOÀN CẦU
THIÊN TAI BỆNH DỊCH TỚI ĐÂU
LONG THẦN HỘ PHÁP ỨNG HẦU LỤC CHÂU


Năm trăm năm trước Khải đầu
Hôm nay linh ứng nhiệm mầu càn khôn
Tây Đông hội việc bảo tồn
Nghinh Thiên lãnh Địa GIÁO TÔNG đất thành
Truyền hình tranh đấu liên doanh
Kiếm tìm chỗ trật đúng giành lập công
Hỏi ÔNG ĐẠI định ngày hồi phục?


Đáp lại rằng chuyện mục hồng tâm
Đăng đàn tạ lễ dương âm
Càn khôn võ trụ đường tầm về đây
Thiên địa đại một lần tỉnh vậy
Tịnh thần châu truyền tải trời mây
Mở khai cung cõi lịnh THẦY
Xuống đây nhận việc lần này làm xong

 

CHÚ GIẢI BÀI 3:

 

NGỌC NGÀI NHẤT TRẦN

[NGỌC NGÀI = Đức Ngài Ngọc Hoàng Thượng Đế.]

NGỌC HOÀNG thất đại viễn du TIÊN
NGÀI đến trần gian THƯỢNG THÁNH HIỀN
NHẤT bản thời nay Tiên Phật hiện
TRẦN DÀ hiện diện ứng HUYỀN THIÊN.

[NGỌC NGÀI THẤT ĐẠI VIỄN DU = Đức Ngài Ngọc Hoàng Thượng Đế hóa thân xuống thế gian trong xác thân con người (thất đại).  TIÊN NGÀI ĐẾN TRẦN GIAN THƯỢNG THÁNH HIỀN = Ngài hóa thân xuống thế là bậc Thượng Thánh Hiền. NHẤT BẢN THỜI NAY TIÊN PHẬT HIỆN = Một bổn kim thân duy nhất hiện thân Tiên Phật dưới thế. TRẦN DÀ = bình thường là nói Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa và Hòa Hảo nhưng hai chữ TRẦN DÀ ở đây là danh xưng đại diện cho cộng đồng PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI trong đó bao gồm cả Phật Mẫu Phật Thầy, Liên Hoa Cửu Phẩm, Quan Âm Phổ Đà Sơn Phật. Đại diện cho TRẦN DÀ dưới thế chính là Giáo Hội Thiên Trường.  HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế cũng là Huyền Khung Cao Thượng Đế. TRẦN DÀ HIỆN DIỆN ỨNG HUYỀN THIÊN = Cộng đồng TRẦN DÀ sở dĩ được hình thành là để hổ trợ HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ xuống thế lần ba trong kỳ khai màn Hạ Ngươn Phán Xét và Thượng Ngươn tuyển chọn Tân Dân.]

 
Nhị thần tay ấn cầm cân
Khai môn mở cổng đón dân TAM ĐIỀN
Phụng tiên lưỡng ngũ thiên nhiên
MƯỜI HAI ĐỆ TỬ HUYỀN THIÊN XUỐNG TRẦN.

 

[TAM ĐIỀN = đồng nghĩa với Tam Giới: Thượng Thiên, Trung Thiên và Hạ Thiên.  KHAI MÔN = là lập Giáo Hội Thiên Trường. MỞ CỔNG = là mở cổng Giáo Hội Thiên Trường. ĐÓN DÂN TAM ĐIỀN = là đón rước chư vị Phật Thánh Tiên từ các tầng, các cung, các cõi, các động trong Tam Giới nằm trong cộng đồng PHẬT THÁNH LIÊN KỲ HẢI HỘI xuống trần nhận việc.  MƯỜI HAI ĐỆ TỬ HUYỀN THIÊN XUỐNG TRẦN = Trong số đó có cả 12 đệ tử của Huyền Thiên Thượng Đế cũng đã xuống trần.  NHỊ THẦN TAY ẤN CẦM CÂN, KHAI MÔN MỞ CỔNG ĐÓN DÂN TAM ĐIỀN = Xin xem Hỏi Đáp ở cuối bài 3 này.]

 
ÔNG TIÊN LỚN cầm tay dẫn lối
Cuối Hạ Ngươn khai điển Thượng Ngươn
Đúng kỳ hẹn ước nhơn quờn
Đáo lai cõi thế vâng lời Càn Khôn.


[ÔNG TIÊN LỚN CẦM TAY DẪN LỐI = Kim thân dưới thế của Huyền Thiên Thượng Đế, tức là Đức Ngài, sẽ đích thân dẫn dắt kim thân của 12 đệ tử này cùng kim thân chư Phật Thánh Tiên đang có mặt dưới thế. CUỐI HẠ NGƯƠN KHAI ĐIỂN THƯỢNG NGƯƠN ĐÚNG KỲ HẸN ƯỚC NHƠN QUỜN = Vào thời kỳ Cuối Hạ Ngươn đầu Thượng Ngươn là thời điểm hẹn ước và tất cả chư vị trong thân NHƠN (người) sẽ nhận linh điển để hiệp QUỜN linh bổn Phật Thánh Tiên. ĐÁO LAI CÕI THẾ VÂNG LỜI CÀN KHÔN = Các vị xuống thế là theo lịnh của Thầy Mẹ.]

 
Năm trăm năm trước bảo tồn
NĂM NAY ĐÚNG HẸN quang môn chiếu về

Ngôi Trần Đỏ PHẬT THẦY đại thể
ĐẤNG THIÊN liền cho gọi đặt tên
Trùng Đài Phật Thánh Thần Tiên
Cung vi trở gót chung miền Tây Đông.
 

[NĂM TRĂM NĂM TRƯỚC BẢO TỒN = giá trị huyền khải của Sấm Trạng Trình từ hơn 500 năm trước vẫn bảo tồn. NĂM NAY ĐÚNG HẸN QUANG MÔN CHIẾU VỀ = đến năm nay (2021) là thời điểm đúng hẹn quang điển chiếu về khai triển Thiên Thơ (bài Thiên Thơ này đã giao xuống từ năm 2020). PHẬT THẦY = thế gian quen gọi là Phật Thầy Tây An, nhưng thật ra người được gọi là Phật Thầy Tây An chỉ là một hiện thân của Phật Thầy dưới thế, nay nên hiểu PHẬT THẦY là nói bổn gốc không phải nói hiện thân trước kia ở làng Tây An. ĐẤNG THIÊN = Đấng Trời, tức Thượng Đế. ĐẤNG THIÊN LIỀN CHO GỌI ĐẶT TÊN = Tức Thượng Đế sẽ điểm danh từng vị trong số 12 vị đệ tử của Huyền Thiên Thượng Đế để các vị qui về Giáo Hội Thiên Trường. TRÙNG ĐÀI = Cửu Trùng Đài, là cơ quan nắm quyền lực vận hành.  TÂY = ám chỉ Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường tại California, Hoa Kỳ.  ĐÔNG = ám chỉ Tòa Đình Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường tại Đầm Dơi, Cà Mau.  TRÙNG ĐÀI PHẬT THÁNH THẦN TIÊN, CUNG VI TRỞ GÓT CHUNG MIỀN TÂY ĐÔNG = Cửu Trùng Đài điều động Phật Thánh Thần Tiên. Tất cả chư vị xuống thế đều phải trở gót cung vi về dưới mái nhà Giáo Hội Thiên Trường, dầu đang ở bên Đông (trong quốc nội) hay đang ở bên Tây (ngoại quốc), để chung tay hiệp lực hoàn thành sứ mạng đã được giao phó trước khi xuống thế.]

 
Thường ÔNG ĐẠO luận bàn cơ bút
Pháp thân hành hiển ĐẠO BỬU SƠN
Hiện ông PHẬT THÁNH CHƠN NHƠN
Hồi qui bá tánh bổn quờn TÂY an.

 

[ÔNG ĐẠO = Đức Ngài.  HIỂN ĐẠO BỬU SƠN = làm cho hiển hiện cái lý lẽ cao siêu nhiệm mầu của Đạo Bửu Sơn.  HIỆN ÔNG PHẬT THÁNH CHƠN NHƠN HỒI QUI BÁ TÁNH BỔN QUỜN = hiện nay Đức Ngài đang hồi quy bá tánh để giúp họ hiệp quờn linh bổn của mình.  TÂY AN = tại Trường An của Phương Tây, ám chỉ bang California của Hoa Kỳ, không phải chữ kép nói làng Tây An.]  
  
Khải về tam hiệp thời gian
Trường An ÔNG ĐẠI diễn đàn hôm nay
Ông THẦY tại chỗ Phật Đài
Cửu Cung gánh việc đất đai toàn cầu
Thiên tai bệnh dịch tới đâu
Long thần hộ pháp ứng hầu lục châu

 

[ÔNG ĐẠI = ám chỉ Đức Ngài.  ÔNG THẦY = ông Thầy Trời Thượng Đế.  Trường An = Đất Trường An của Phương Tây, ám chỉ California của Hoa Kỳ.  DIỄN ĐÀN = ám chỉ website onglaidoky3.com = đồng thời DIỄN ĐÀN còn có nghĩa là diễn giải mật đàn.  PHẬT ĐÀI = Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường.  CỬU CUNG = Cửu Trùng Đài, nơi nắm quyền lực vận hành. TRƯỜNG AN ÔNG ĐẠI DIỄN ĐÀN HÔM NAY = Đức Ngài đang DIỄN ĐÀN tại California vào thời điểm hiện nay.  ÔNG THẦY TẠI CHỖ PHẬT ĐÀI, CỬU CUNG GÁNH VIỆC ĐẤT ĐAI TOÀN CẦU = Đức Ngài tại Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường đang vận hành Cửu Trùng Đài trong vô hình để triển khai Đồ Trận khắp địa cầu. THIÊN TAI BỆNH DỊCH TỚI ĐÂU, LONG THẦN HỘ PHÁP ỨNG HẦU LỤC CHÂU = khắp cả Lục Châu, bệnh dịch tới đâu thì có LONG THẦN HỘ PHÁP ỨNG HẦU theo sự điều động của Đức Ngài. Nói một cách khác là Đức Ngài có đầy đủ Ân Oai để chuyển thế.]  


Năm trăm năm trước khải đầu
Hôm nay linh ứng nhiệm mầu càn khôn
Tây Đông hội việc bảo tồn
Nghinh Thiên lãnh Địa GIÁO TÔNG đất thành

[NĂM TRĂM NĂM TRƯỚC KHẢI ĐẦU = ý nói Sấm Trạng Trình đã huyền khải một sự kiện quan trọng từ 500 năm trước. Sự kiện quan trọng đó là gì?  Là “có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh.”  HÔM NAY LINH ỨNG NHIỆM MẦU CÀN KHÔN = Sự kiện được Trạng Trình huyền khải đã ứng hiện hôm nay.  TÂY ĐÔNG HỘI VIỆC BẢO TỒN = Trong phạm trù nhỏ thì Tòa Đình Quốc Nội của Giáo Hội Thiên Trường tại Cà Mau và Tòa Đình Quốc Ngoại của Giáo Hội Thiên Trường tại California hội hiệp dưới mái nhà chung là Giáo Hội Thiên Trường, nhưng trong phạm trù toàn cầu thì Phương Tây và Phương Đông phải hội hiệp dưới mái nhà Giáo Hội Thiên Trường để thực hiện cơ bảo tồn trong Thượng Ngươn Thánh Đức. Huyền khải của Chí Tôn là sẽ "mang câu bác ái vào nhà từ bi".  GIÁO TÔNG = là vị trí đứng đầu của một nền Đại Đạo, ở đây ám chỉ vai trò Giáo Tông của Đức Ngài.  NGHINH THIÊN LÃNH ĐỊA GIÁO TÔNG ĐẤT THÀNH = Đức Ngài Giáo Tông trên thì tiếp lịnh của Thượng Thiên, dưới thì gánh việc địa cầu để hoàn thành công việc dưới thế gian.]
 

Truyền hình tranh đấu liên doanh
Kiếm tìm chỗ trật đúng giành lập công.

Hỏi ÔNG ĐẠI định ngày hồi phục?


[Hiện nay thì dư luận vô cùng ồn ào trên YOUTUBE.  Nhiều vị xuống thế mê danh mê lợi, xưng hùng xưng bá, tự giành công lớn.  Hỏi Đức Ngài có định ngày để hồi phục tôn ti cương kỷ?  Đó là ý của ba câu trên.  Thực ra chư vị xuống thế đều phải biết không có một vị nào có thể tự mình thay đổi LẬP TRÌNH CỦA HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG tức chương trình đã được phê duyệt, dầu là vị đó  lớn đến mức nào trên Thiên.  Các vị xuống thế đều có tên trong cộng đồng PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI (trừ khi bị loại trừ vì không chấp lịnh) cho nên khi chấm công thì là công chung của tất cả chứ không riêng của một vị nào.  Kim thân dưới thế của vị nào mà tự vỗ ngực xưng tên nói là “nhờ tôi” thế này thế kia thì những lời nói đó là xuất từ tâm hồn của cõi giới Tam Đồ Khổ chứ không phải xuất từ tâm hồn của cõi giới Phật Thánh Tiên.  Vỗ ngực xưng tên là phạm THIÊN QUI.  Tiếp tục như thế có thể sẽ bị TAM  GIÁO TÒA xử phạt.]
 
Đáp lại rằng chuyện mục hồng tâm
Đăng đàn tạ lễ DƯƠNG ÂM
CÀN KHÔN VÕ TRỤ đường tầm về đây
THIÊN ĐỊA ĐẠI một lần tỉnh vậy
Tịnh thần châu truyền tải trời mây
Mở khai cung cõi LỊNH THẦY
Xuống đây nhận việc lần này làm xong.

 

[Đáp rằng đó là chuyện con mắt và trái tim hồng trần (tức tâm nhiễm ô). Hãy ĐĂNG ĐÀN mà TẠ tội và đáp LỄ với Đấng CÀN KHÔN VÕ TRỤ rồi tìm đường đến với THIÊN ĐỊA ĐẠI (Cha Mẹ Trời). MỞ KHAI CUNG CÕI LỊNH THẦY, XUỐNG ĐÂY NHẬN VIỆC LẦN NÀY LÀM XONG = Tất cả chư vị của các cung các cõi, đặc biệt là 12 đệ tử của Thượng Đế, đều nhận lịnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống trần làm việc. Đã nhận lịnh của Ngọc Ngài xuống thế thì phải quy về với Ngọc  Ngài dưới thế, phải quy về với Giáo Hội Thiên Trường để nhận việc. Và lần này phải làm cho xong.]


HỎI ĐÁP:


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis bang MO, nhận thông điệp từ  Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 28 tháng 7 năm 2021 lúc 12:29 P.M. giờ California.

Nhị Thần tay ấn cầm cân

Khai môn mở cổng đón dân Tam Điền.

 

Hỏi: Hai câu trên ý nghĩa là gì?

Đáp: Mỗi chữ trong hai câu trên sẽ được giải thích với 4 câu lục bát bên dưới.

 

NHỊ Nguyên thế giới Đông Tây

Ngũ Chi hiệp nhất lần này Nhất Nguyên

Thất Đại võ trụ nối liền

Nhất Nguyên thế giái Sơn Liên Đạo Thầy.

 

THẦN Tiên Thánh Phật về đây

Chơn như tự tánh Mẫu Thầy Âm Dương

Long Hoa điển sóng điện trường

Võ văn qui hội Đạo Đường Thiên Tôn.

 

TAY vịn Thiên Đạo Giáo Tông

Khải ban sắc lịnh công môn Ngọc Ngài

Đức Hải Cao Đại Huỳnh khai

Hai ba năm nữa hiển bài vô vi.

 

ẤN Thiên Ấn Địa Liên Kỳ

Phổ Môn Sơn Bửu hữu vi tại trần

Quốc Khách Đại Đạo Tân Dân

Đại Đồng Tam Giáo liên tần vô vi.

 

CẦM bình tịnh thủy Diêu Trì

Độ dân Thánh Đức hóa vi chánh tà

Điệp trùng mặt lưới Thiên La

Tâm không nhất thể Trần Dà độ chơn.

 

CÂN bằng trời đất dược đơn

Âm dương trung Đạo Báu ơn Ngọc hoàn [viên tròn]

Liên Sơn ấn điển linh đan

Châu minh ngọc sắc Tây An Phật Thầy.

 

KHAI trần kết nối Đông Tây

Thiên Trường Giáo Hội đủ đầy dương âm

Báo trong thế giới diệu tâm

Tiên Ông hiện hữu thậm thâm nhiệm mầu.

 

MÔN qui tự tánh dẫn đầu

Thoàn tâm bát nhã nông sâu mỗi thời

Trẻ già đừng vội buông lơi

Nghiệp trần dần chuyển đạo đời an nhiên.

 

MỞ đầu Ngươn Thượng Thầy khuyên

Bá gia lượm lặt tâm Thiên Mẫu Huyền

Tu chung rồi đến tu riêng

Cho vừa kha khá Hoa Liên đợi chờ.

 

CỔNG công chánh trực Đồ Thơ

Giao thoa thế giới dựng cờ Long Hoa

Tâm không đón khách Ta Bà

Thông linh trời đất trung hòa đạo tân.

 

ĐÓN xem nhân vật xa gần

Bình hòa như vậy chung phần thế gian

Thiên Nhơn Địa hiệp tuần quờn

Ấn tâm diệu pháp Liên Sơn giải bài.

DÂN Tân Ngươn Thượng đến ngày

Lập đài Bát Quái kiến Ngài Long Quân

Âu Cơ Phật Mẫu báo thân

Giải qua khổ ách Thiên Ân đáo thần.

 

TAM Thiên Tam Giáo Tam Tần

Điểm xong câu chữ rõ dần Thiên Thơ

Khuyên trong bổn đạo đừng mơ

Định thần tịnh pháp đúng giờ Long hoa.

 

ĐIỀN Nam nước Việt Thiên Tòa

Giáo Tam xuống lịnh Trần Dà cứu dân

Lập thân lập hội xa gần

Bách niên Tam Thế điển tần Liên Sơn.


Hết Hỏi Đáp.

 
BÀI 4.

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis bang MO, nhận thông điệp từ  Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 lúc 12:22 P.M. giờ California.

 

PHÂN VÙNG TRẦN THẾ
 
PHÂN ranh rạch mức rõ ràng
VÙNG thiên nhân địa chuyển sang lớp màn
TRẦN miền hiện ẩn ngổn ngang
THẾ gian động chuyển xóm làng ngày nay.
 
Hội Tứ Tài thần quyền xuất chúng
Đảo vòng cầu trở lại lần hai
TAM THIÊN hiện diện NGỌC ĐÀI
TIÊN ÔNG NHỨT ĐẠI ĐỨC NGÀI CHUYỂN XOAY.
  
Hồng binh biến cầu Âu trời Mã
Hội Tứ Tề kiêu cứu tà ngau
Luận công chính địa Phật Dà
Giáo gươm xuất chúng Hồng Hà đóng đô.
 
ĐINH MẠC LÝ Thăng Long chấn giữ
Đảo bình sơn nguyên MÃ HỒI QUI
Luận theo triết lí DIÊU TRÌ
Cam go mấy bận vậy thì chuyển lên.
 
Đàm luận với TIÊN ÔNG ĐỨC NGHĨA
Hỏi HUYỀN THIÊN có được hay không?
Chuyển lời TAM GIÁO THUẬN LÒNG
Tay không lãnh việc Đất Rồng hồi tâm.
 
Một cuộc thế chuyển xoay đổi mới
Mỗi linh căn thiện định hành tâm
Chuyên cần chánh điển huyền thâm
Chuyển căn gốc cội diễn tầm đủ môn.
 
Pháp Phật Thánh Tiên Thiên tại thế
Được lịnh TRỜI MẪU ĐẤT CÀN KHÔN  
Liền tâm phát toả sóng tồn
Năm trăm năm hiện bảo môn MẸ THẦY.

 

CHÚ GIẢI BÀI 4:
 

PHÂN ranh rạch mức rõ ràng
VÙNG Thiên Nhân Địa chuyển sang lớp màn
TRẦN miền hiện ẩn ngổn ngang
THẾ gian động chuyển xóm làng ngày nay

[Thiên hành động. Khắp thế giới bị khoanh vùng cách ly. Trần miền ngổn ngang trăm mối lo.  Từ phố chợ tới làng quê đều động chuyển theo Cơ Thiên.]
 
Hội Tứ Tài thần quyền xuất chúng
Đảo vòng cầu trở lại lần hai
TAM THIÊN hiện diện NGỌC ĐÀI
TIÊN ÔNG NHỨT ĐẠI ĐỨC NGÀI CHUYỂN XOAY
 

[HỘI TỨ TÀI = Tứ Trụ Triều Đình, ý nói cấp lãnh đạo tối cao của chính quyền.  HỘI TỨ TÀI THẦN QUYỀN XUẤT CHÚNG = Lãnh đạo chính quyền cho rằng mình hay mình giỏi.  ĐẢO VÒNG CẦU TRỞ LẠI LẦN HAI = Đợt Một của Đại dịch Covid đi trọn một vòng thế giới xong sẽ đáo lại lần hai.  Lúc đó thử xem còn khoe tài hay giỏi nữa không. NGỌC ĐÀI TIÊN ÔNG NHỨT ĐẠI = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế.  TAM THIÊN HIỆN DIỆN NGỌC ĐÀI TIÊN ÔNG NHỨT ĐẠI ĐỨC NGÀI CHUYỂN XOAY = Thượng Đế Đại La Thiên đang hiện diện giữa thế trần và Đức Ngài đang chuyển xoay Cơ Thiên của Thời Kỳ Đại Thanh Lọc.]
 

Hồng binh biến cầu Âu trời Mã
Hội Tứ Tề kiêu cứu Tà Ngau
Luận công chính địa Phật Dà
Giáo gươm xuất chúng Hồng Hà đóng đô.

[HỘI TỨ TỀ = HỘI TỨ TÀI = Tứ trụ triều đình, lãnh đạo tối cao của chính quyền.  KÊU CỨU TÀ NGAU = Kêu cứu với Tàu, Nga.]  

 
ĐINH MẠC LÝ Thăng Long chấn giữ
Đảo bình sơn nguyên MÃ HỒI QUI
Luận theo triết lí DIÊU TRÌ
Cam go mấy bận vậy thì chuyển lên.

[ĐẢO BÌNH SƠN NGUYÊN = Bình nguyên tới núi đồi đều đảo lộn. MÃ = NGỰA = NGỌ.  Chữ NGỌ chiết tự gồm chữ NHÂN ở trên, chữ THẬP ở dưới.  MÃ HỒI QUI = Nhân Thập về nước = cùng nghĩa với câu “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh” trong Sấm Trạng Trình. ĐẢO BÌNH SƠN NGUYÊN MÃ HỒI QUI = ý nói Thầy Nhân Thập sẽ trở về quốc nội lúc xảy ra những biến thiên lớn.] 

 
Đàm luận với TIÊN ÔNG ĐỨC NGHĨA
Hỏi HUYỀN THIÊN có được hay không?
Chuyển lời TAM GIÁO THUẬN LÒNG
Tay không lãnh việc Đất Rồng hồi tâm.

[HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Bạch Ngọc Đế = Thái Cực Thánh Hoàng Đại La Thiên Đế.  TIÊN ÔNG ĐỨC NGHĨA = Ám chỉ Đức Ngài.  Đoạn này nói TAM GIÁO THUẬN LÒNG đặc biệt giao ĐẤT RỒNG vào tay Đức Ngài để Đức Ngài lo việc chuyển hóa con cháu ĐẤT RỒNG, cho họ cơ hội  HỒI TÂM mà quay đầu lo tu.  Nhờ cơ hội này mà Đất Rồng đã được che chở trong suốt Đợt Một của Đại Dịch Covid.]    


Một cuộc thế chuyển xoay đổi mới
Mỗi linh căn thiện định hành tâm
Chuyên cần chánh điển huyền thâm
Chuyển căn gốc cội diễn tầm đủ môn.
 

[Đây là một cuộc chuyển thế vĩ đại. Mỗi linh căn phải ráng THIỆN ĐỊNH, HÀNH TÂM, CHUYÊN CẦN tiếp nhận CHÁNH ĐIỂN HUYỀN THÂM để CHUYỂN CĂN GỐC CỘI.]  

 


Pháp Phật Thánh Tiên Thiên tại thế
Được lịnh TRỜI, MẪU ĐẤT CÀN KHÔN
Liền tâm phát toả sóng tồn
Năm trăm năm hiện Bảo Môn MẸ THẦY.

 

[PHÁP PHẬT THÁNH TIÊN THIÊN hiện đang TẠI THẾ. Đó là do Cha Trời Mẹ Trời ban phát Ân Oai. Năm trăm năm Pháp Phật Thánh Tiên mới hiện tại Bửu Môn của Mẹ Thầy sắp định. Bửu Môn đó là cửa Giáo Hội Thiên Trường.]


BÀI 5:

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis bang MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 4 tháng 4 năm 2020 lúc 10:49 A.M. giờ California.

 

KINH LINH CHÍ TÔN

 

KINH cùng địa chấn ải đầu non
LINH hải di sơn đạo nghĩa còn
CHÍ ĐỨC CAO ĐÀI ÔNG TUYỂN CHỌN
TÔN NGHIÊM LỊNH MỚI GIỮ LÒNG SON.
 

Xuống thế dừng chân quả đất này
Phải hành phụng sự ĐẠO TRỜI MÂY
LONG HOA chơn đức người soi thấy
Khách đạo chuyên tầm điển Phật Tây.

An lạc đạo tâm giữ tánh thiền

LIÊN HOA đến hiện Phật Nhơn Tiên
Buổi đầu khai sáng nền CAO ĐẠI
HÒA HẢO BỬU SƠN được nối liền.

Khách tầm LIÊN ĐẠO rước thiền nhân
HẢI HỘI LIÊN HOA phủ điển tần
Tôn Giáo qui hồi tâm điển ấn
Hoàn cầu chuyển động LỊNH THIÊN ÂN.

Chuẩn thay NGỌC ĐẠI diễn trình qua
Mở HỘI LONG HOA tại QUỐC nhà
Hai mối Đông Tây cùng tiếp giá
NGỌC HOÀNG điển chỉ mở HUỲNH HOA.
 
HUỲNH HOA đạo điểm nhớ rằng hay
CANH TÝ năm nay đã hẹn ngày
Tỉnh giấc liêu mài tầm Sấm khải
HỘI ĐỒNG THIÊN ĐẠO tại Đông Tây.
 
Đông Tây, NAM VIỆT nối CỜ HOA
Điểm hẹn CA LI hiệp một nhà
KHÔNG CHÁNH KHÔNG TÀ KHÔNG TỰ ĐẠI
TRẦN DÀ CHỦ ĐỊNH ĐẾN CÙNG CHA.
 
MẸ cho xuống thế mấy hầu ca
Để đến hôm nay gặp được NHÀ
THIÊN QUỐC TÂN BÌNH QUYẾT ĐỊNH CẢ
ĐẠO ĐỜI CHÍNH THỐNG LỊNH VUA CHA.  
 
Giáo phái Đạo tôn phải thuận hoà
HẢO HUYỀN THIÊN MỘC MỞ LONG HOA
Đại căn võ trụ nghe Thiên họa
Thức tỉnh nhớ thông điển Phật Già.
  
MƯỜI HAI MÔN ĐỆ ở trần gian
Thiếu rớt nhiều năm sống an nhàn
Kỳ nay đúng hẹn LONG HOA bản
Trở về phụng sự PHẬT TÂY AN.
  
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO gọi TRƯỜNG THIÊN 

BẢY MỐI ĐẠO thông các đại miền
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐÀI CAO ĐẠI HIỆN
TRẦN DÀ ấn chỉ hiệu SƠN LIÊN.
  
LIÊN SƠN soạn giảng THÁNH KINH luân
Chỉ SÁCH TRỜI ban xuống điển tần
Sóng mới hai mươi tâm huệ ẩn
Lộ bài cơ đạo QUỐC và TÂN.
 
Các ĐẠO PHÁI, CHI phải thuận hành
Giờ này ĐẠO ĐIỂN khắp nhơn sanh
Đại căn trở lại cùng chung gánh
Cứu giúp nhơn sanh vạn đại thành.
 
ẤN PHẨM TRẦN GIAN ĐÃ SẴN DÀNH
Đạo Đời phân gánh rõ Tam Thanh
MƯỜI HAI ĐỆ TỬ  thiền, tâm, hạnh
Hiện hữu linh căn phải thực hành
 
Thiền tâm nhận điển Phật Tây An
SẤM GIẢNG TÒNG SƠN TẠI BẢN LÀNG
SÁCH CŨ NHIỀU TRANG CHƯA PHIÊN BẢN
Còn nhiều cơ bút rất liên quan.
 

Đến với BỬU SƠN tại Nam Trào
Sông cầu cửu khúc mũi Cà Mau
Đầm Giang Nam Hải về ngôi báu
Khai ngộ nhiều câu thật nhiệm mầu.
  
HẸN NGÀY KHAI HỘI THÁNH THẦN TIÊN
BẢN GIÁO GHI TÊN PHẬT HIỆN LIỀN
Kĩnh lễ đại căn cùng tịnh luyện
Tâm linh soi sáng, BÚT SƠN LIÊN.


CHÚ GIẢI BÀI 5:

KINH cùng địa chấn ải đầu non
LINH hải di sơn đạo nghĩa còn
CHÍ ĐỨC CAO ĐÀI ÔNG TUYỂN CHỌN
TÔN NGHIÊM LỊNH MỚI GIỮ LÒNG SON.


[CHÍ ĐỨC CAO ĐÀI ÔNG = Chí Đức Cao Đài Tiên Ông = Cũng là Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Cũng là Huyền Thiên Thượng Đế.  Chư vị Phật Thánh Tiên xuống thế lần này là do Đức Thượng Đế TUYỂN CHỌN. Phải giữ một lòng son sắt với sự phát nguyện của chính chư vị trước khi xuống thế.  Đây là LỊNH của Đấng TÔN NGHIÊM.]
 
Xuống thế dừng chân quả đất này
PHẢI HÀNH, PHỤNG SỰ ĐẠO TRỜI MÂY
LONG HOA chơn đức người soi thấy
Khách đạo chuyên tầm điển PHẬT TÂY.

 

[ĐẠO TRỜI MÂY = Thiên Đạo Vô Vi.  Xuống trái đất này chỉ là tạm dừng chân.  Phải thực hiện lời hứa. Phải phụng sự Thiên Đạo Vô Vi. Khác đạo phải chuyên tâm tìm. Đây là PHẬT TÂY xuống ĐIỂN.]
 
An lạc đạo tâm giữ tánh thiền
LIÊN HOA đến, hiện Phật Nhơn Tiên
Buổi đầu khai sáng nền CAO ĐẠI
HÒA HẢO BỬU SƠN được nối liền.

 

[LIÊN HOA ĐẾN = Ám chỉ các vị Phật Thánh Tiên xuống thế gian. HIỆN PHẬT NHƠN TIÊN = Phật Thánh Tiên hiện trong thân xác con người hay còn gọi là Nhơn Phật, Nhơn Thánh, Nhơn Tiên.  BUỔI ĐẦU KHAI SÁNG NỀN CAO ĐẠI, HÒA HẢO BỬU SƠN ĐƯỢC NỐI LIỀN = Buổi đầu Thượng Đế lập nền Đại Đạo Cao Đài, nay nối liền với Bửu Sơn, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo.]

Khách tầm LIÊN ĐẠO rước thiền nhân
HẢI HỘI LIÊN HOA phủ điển tần
Tôn Giáo qui hồi tâm điển ấn
Hoàn cầu chuyển động LỊNH THIÊN ÂN.

 

[LIÊN ĐẠO = Các mối Đạo phải liên thuyền để độ chúng, liên thuyền dưới mái nhà Giáo Hội Thiên Trường.  LỊNH THIÊN ÂN = Lịnh của Đức Chí Tôn Vô Thượng.  HẢI HỘI LIÊN HOA = Cách gọi khác của cộng đồng PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI = CỜ DÀ = TRẦN DÀ.]
 

Chuẩn thay NGỌC ĐẠI diễn trình qua
Mở HỘI LONG HOA tại QUỐC nhà
Hai mối Đông Tây cùng tiếp giá
NGỌC HOÀNG điển chỉ mở HUỲNH HOA.


[NGỌC ĐẠI = ám chỉ Đức Ngài.  CHUẨN THAY NGỌC ĐẠI DIỄN TRÌNH QUA = Xác nhận những chú giải vừa rồi của Đức Ngài về những bài Sách Trời trong tháng 4 năm 2020 là chuẩn xác.  QUỐC = thế danh của Đức Ngài là Hà Hưng Quốc, ghép chung với NGỌC ĐẠI thành QUỐC NGỌC ĐẠI hay NGỌC ĐẠI tên QUỐC.  QUỐC NHÀ = Quốc Gia = Việt Nam = đồng thời cũng là NHÀ của QUỐC tại California.  MỞ HỘI LONG HOA TẠI QUỐC NHÀ = Xác nhận HỘI LONG HOA MỞ TẠI HAI đầu MỐI cùng một lúc là tại Cà Mau của Việt Nam và tại bang California của Hoa Kỳ.  HAI MỐI ĐÔNG TÂY = Nói hẹp thì MỐI ĐÔNG là Tòa Đình Quốc Nội tại Cà Mau và MỐI TÂY là Tòa Đình Quốc Ngoại tại California của Hoa Kỳ, còn nói rộng thì MỐI ĐÔNG là toàn Đông Phương và MỐI TÂY là toàn Tây Phương .  HAI MỐI TÂY ĐÔNG CÙNG TIẾP GIÁ NGỌC HOÀNG = MỐI ĐÔNG và MỐI TÂY phải liên kết nhau thành một mối để TIẾP GIÁ NGỌC HOÀNG. NGỌC HOÀNG ĐIỂN CHỈ MỞ HUỲNH HOA = Một vị có tôn danh là HUỲNH HOA đã MỞ ĐIỂN CHỈ của NGỌC HOÀNG để đọc 3 câu trên.]  

 
HUỲNH HOA đạo điểm nhớ rằng hay
CANH TÝ năm nay đã hẹn ngày
Tỉnh giấc liêu mài tầm Sấm khải
HỘI ĐỒNG THIÊN ĐẠO tại Đông Tây.
 
[ĐẠO ĐIỂM = điểm đạo.  GIẤC LIÊU = GIẤC TÂY LIÊU = Giấc ngũ. MÀI = Miệt mài. TẦM = Tìm kiếm. SẤM KHẢI = Sấm giảng tiên tri.  TỈNH GIẤC LIÊU MÀI TẦM SẤM KHẢI  HỘI ĐỒNG THIÊN ĐẠO TẠI ĐÔNG TÂY = Ý nói hãy tỉnh giấc ngũ miệt mài, rồi đi tìm SẤM KHẢI của HỘI ĐỒNG THIÊN ĐẠO,
Đông Tây đều có cả. Thiên Thơ Đồ Trận là của HỘI ĐỒNG THIÊN ĐẠO giao xuống thế gian cho Giáo Hội Thiên Trường. Muốn biết Sấm khải (Thiên Cơ) chính xác thì đến Tòa Đình Quốc Nội tại Cà Mau hoặc Tòa Đình Quốc Ngoại tại California thì sẽ được nghe. Vì sao chính xác?  Vì chính Đức Ngài được ủy quyền vận chuyển Cơ Thiên thì làm sao không chính xác được.]

 
ĐÔNG TÂY, NAM VIỆT NỐI CỜ HOA
ĐIỂM HẸN CA LI HIỆP MỘT NHÀ
KHÔNG CHÁNH, KHÔNG TÀ, KHÔNG TỰ ĐẠI
TRẦN DÀ CHỦ ĐỊNH ĐẾN CÙNG CHA.

 

[ĐÔNG TÂY NAM VIỆT NỐI CỜ HOA = Tòa Đình Quốc Nội tại Việt Nam phải nối kết với Tòa Đình Quốc Ngoại tại Hoa Kỳ, tức nối kết Đông Tây.  ĐIỂM HẸN CA LI HIỆP MỘT NHÀ, KHÔNG CHÁNH KHÔNG TÀ KHÔNG TỰ ĐẠI = Giáo Hội Thiên Trường tại bang California của Hoa Kỳ là điểm hẹn để HIỆP cùng nhau dưới MỘT mái NHÀ, KHÔNG nói CHÁNH, KHÔNG nói TÀ, KHÔNG được TỰ ĐẠI. TRẦN DÀ CHỦ ĐỊNH ĐẾN CÙNG CHA = Vì cộng đồng PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI đã lãnh trách nhiệm phải mang tất cả con cái của Cha (dầu tà hay chánh) ĐẾN CÙNG CHA.  TRẦN DÀ = Cộng đồng PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI.]    

 
MẸ cho xuống thế mấy hầu ca
Để đến hôm nay GẶP ĐƯỢC NHÀ
THIÊN QUỐC TÂN BÌNH QUYẾT ĐỊNH CẢ
ĐẠO ĐỜI CHÍNH THỐNG LỊNH VUA CHA.

 

[GẶP ĐƯỢC NHÀ = Gặp được ngôi nhà chung là Giáo Hội Thiên Trường. THIÊN QUỐC TÂN BÌNH = THIÊN BÌNH TÂN QUỐC = Là một thiên hiệu của Đức Ngài. THIÊN QUỐC = Một trong số những tôn danh của Đức Ngài.  THIÊN BÌNH = Lấy từ Cân Thiên Bình là một pháp khí của Thượng Đế dùng để cân tội phước của tất cả vạn linh trong Tam Thiên Thế Giới (nói theo tín ngưỡng nhân gian).  THIÊN QUỐC TÂN BÌNH QUYẾT ĐỊNH CẢ, ĐẠO ĐỜI CHÍNH THỐNG LỊNH VUA CHA = Dầu là vấn đề thuộc ĐỜI hay thuộc ĐẠO cũng đều do Đức Ngài QUYẾT ĐỊNH CẢ vì đó là LỊNH CỦA VUA CHA.]     
 
Giáo phái Đạo tôn phải thuận hoà
HẢO HUYỀN THIÊN MỘC MỞ LONG HOA
Đại căn võ trụ nghe THIÊN họa
Thức tỉnh nhớ thông điển PHẬT GIÀ.
 

[GIÁO PHÁI ĐẠO TÔN PHẢI THUẬN HÒA HẢO = Các Đạo, các Giáo Phái phải thuận thảo hảo hòa với nhau. HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế. MỘC = Đông Mộc Công, ông Trời chưởng quản khí Dương hướng Đông (nói theo tín ngưỡng nhân gian).  Chữ MỘC chiết tự chữ Thập trên và chữ Nhân dưới cho nên MỘC còn ám chỉ NHÂN THẬP tức THẦY NHÂN THẬP nói trong Sấm Trạng “Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh.”  HUYỀN THIÊN MỘC MỞ LONG HOA = Thầy Nhân Thập là Huyền Thiên Thượng Đế xuống thế khai tuồng LONG HOA HỘI.  ĐẠI CĂN VÕ TRỤ NGHE THIÊN HỌA THỨC TỈNH = Các đại căn nghe THIÊN Thượng họa bài phải THỨC TỈNH để NHỚ lại trước khi xuống trần gian thì mình là ai và xuống trần cho sứ mạng gì để rồi THÔNG ĐIỂN với PHẬT GIÀ.  PHẬT GIÀ = Ám chỉ Huyền Thiên Thượng Đế.]
 

MƯỜI HAI MÔN ĐỆ ở trần gian
Thiếu rớt nhiều năm sống an nhàn
Kỳ nay đúng hẹn LONG HOA bảng
Trở về phụng sự PHẬT TÂY AN.

[12 đệ tử của Huyền Thiên Thượng Đế xuống thế đã nhiều năm sống trong an nhàn rồi, đã bị THIẾU RỚT rồi, nay đúng hẹn chư vị có tên trong BẢNG (danh sách) LONG HOA phải trở về phụng sự PHẬT đang trú ở Trường An của Phương Tây (California).  Ba chữ PHẬT TÂY AN ở trong đoạn này không có y nói Phật Thầy Tây An nhưng sẳn đây cũng muốn hỏi đạo đồng: Phật Thầy Tây An là hiện thân thứ nhất của PHẬT THẦY trước đây và lần lượt cho đến sau hết là Đức Huỳnh Phú Sổ, tổng cộng 5 lần tá điển hiện thân. Vậy thử hỏi PHẬT THẦY thực ra là Đấng Huyền Vi nào có biết không?  ]
  

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO GỌI TRƯỜNG THIÊN

Bảy mối Đạo thông các đại miền
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐÀI CAO ĐẠI HIỆN
TRẦN DÀ ẤN CHỈ hiệu SƠN LIÊN.

 

[BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO = BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO THIÊN KHAI KỲ BA VÔ VI = Tân Bửu Sơn Kỳ Hương do Tam Giáo Tòa khai mở tại Hoa Kỳ.  TRƯỜNG THIÊN = Giáo Hội Thiên Trường. ĐẠI MIỀN = 6 Châu Lục trên Thế Giới.  BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO GỌI TRƯỜNG THIÊN, BẢY MỐI ĐẠO THÔNG CÁC ĐẠI MIỀN = Giáo Hội Thiên Trường cũng là ngôi nhà chung của Bửu Sơn Huỳnh Đạo. Giáo Hội sẽ liên thông 7 mối Đạo trên thế giới dưới mái nhà của của Giáo Hội.  QUỐC KHÁCH ĐẠI = QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO, bốn chữ này đã được Phật Thầy tiên khải cho ĐẠI SƯ TÂN, Kim Sơn Tân Tòa Giáo Chủ, của Bửu Sơn Kỳ Hương tại Cà Mau và bốn chữ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO này được đặt trên bàn thờ Thầy Tổ từ 50 năm trước.  CAO ĐẠI = Thượng Đế Huyền Khung = cũng là Huyền Thiên Thượng Đế.  QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐÀI CAO ĐẠI HIỆN = Thượng Đế sẽ hiện thân ở Tòa Đình QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO.  TRẦN DÀ = CỜ DÀ = Cộng đồng PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI.  ẤN CHỈ = ẤN là đóng dấu và CHỈ là lăn tay. SƠN LIÊN = LIÊN SƠN = TAM GIÁO TÒA.  QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐÀI CAO ĐẠI HIỆN, TRẦN DÀ ẤN CHỈ HIỆU SƠN LIÊN = Ý nói cơ Quốc Khách Đại Đạo, cộng đồng Trần Dà, việc Huyền Thiên xuống thế đều nằm trong  lập trình của Huyền Không Thiên Thượng và được TAM GIÁO TÒA ấn chỉ.]
  
LIÊN SƠN soạn giảng THÁNH kinh luân
Chỉ SÁCH TRỜI ban xuống điển tần
Sóng mới hai mươi tâm huệ ẩn
Lộ bài cơ đạo QUỐC và TÂN.
 

[SÁCH TRỜI = Thiên Thơ Đồ Trận.  LIÊN SƠN = TAM GIÁO.  LIÊN SƠN SOẠN, GIẢNG THÁNH KINH LUÂN = TAM GIÁO SOẠN “Sách Trời” còn giảng giải là tài KINH LUÂN của THÁNH.  SÓNG MỚI HAI MƯƠI = Tần sóng mới 20 Hertz Schuman Resonance, gọi là MỚI vì tần sóng rung động của địa cầu trước đây chỉ 7.83 Hertz nay lên trên 20 Hertz. QUỐC = HÀ HƯNG QUỐC, thế danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên. TÂN = SƯ BẢY TÂN = TRẦN VĂN TÂN, thế danh của Kim Sơn Tân Tòa Giáo Chủ.]

 
Các ĐẠO PHÁI, CHI phải thuận hành
Giờ này ĐẠO ĐIỂN khắp nhơn sanh
Đại căn trở lại cùng chung gánh
Cứu giúp nhơn sanh vạn đại thành.
 

[Huyền Không Thiên Thượng lịnh cho tất cả các Đạo Phái, Chí Phái và tất cả đại căn phải qui về Giáo Hội Thiên Trường để cùng chung gánh vác nhiệm vụ cứu giúp nhơn sanh.  Đó mới là sự nghiệp thành tựu vạn đại. Giờ này Huyền Không Thiên Thượng đang bố hóa ĐIỂN ĐẠO cho khắp cả nhơn sanh trên toàn cầu để khai mở bộ đầu của họ. Ai hữu căn, hữu phước, hữu duyên chịu tu tập hạnh lành &  công phu thiền tịnh thì trình độ tâm linh sẽ được nhanh chóng nâng lên một tầng cao mới.]

 
ẤN PHẨM TRẦN GIAN ĐÃ SẴN DÀNH
Đạo Đời phân gánh rõ TAM THANH
MƯỜI HAI ĐỆ TỬ thiền tâm hạnh
Hiện hữu linh căn phải thực hành!

 

[ẤN PHẨM TRẦN GIAN ĐÃ SẲN DÀNH, ĐẠO ĐỜI PHÂN GÁNH RÕ = Ý nói Thiên Thơ Đồ Trận đã giao xuống Giáo Hội Thiên Trường, trách nhiệm Đạo Đời của 12 vị đệ tử được phân rành và dành sẵn.  TAM THANH = TAM THANH ỨNG HÓA Thanh là nói các đấng do Thượng Đế phân tánh hóa sanh.  TAM THANH MƯỜI HAI ĐỆ TỬ = ở đây nói 12 đệ tử của Thượng Đế (Thập Nhị Thời Quân) là phân tánh của Thượng Đế.  Kim thân của 12 vị đệ tử này phải THỰC HÀNH THIỀN TÂM HẠNH và qui về Giáo Hội Thiên Trường để nhận lãnh sứ mạng đã dành sẵn.]
 
Thiền tâm nhận điển PHẬT TÂY AN
SẤM GIẢNG TÒNG SƠN TẠI BẢN LÀNG
SÁCH CŨ NHIỀU TRANG CHƯA PHIÊN BẢN
Còn nhiều cơ bút rất liên quan.

 
[Cuốn sách Sấm Giảng Tòng Sơn của Phật Thầy Tây An còn nhiều trang liên quan đến vấn đề cơ bút chưa được phiên dịch ra tiếng Việt và chưa được đưa ra công chúng.]
  
Đến với BỬU SƠN tại Nam Trào
Sông cầu cửu khúc mũi Cà Mau
Đầm Giang Nam Hải về ngôi báu
Khai ngộ nhiều câu thật nhiệm mầu.

 
[Bửu Sơn Kỳ Hương tại Sông Đầm tỉnh Cà Mau là chỗ được Huyền Không Thiên Thượng ấn chứng.  Nơi này cũng là Tòa Đình Quốc Nội của Giáo Hội Thiên Trường nơi nối kết với Tòa Đình Quốc Ngoại để thực hiện nhiệm vụ vận hành cơ thiên. Bá tánh và môn đệ Bửu Sơn, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo hãy tìm đến đó mà "nhập trào lãnh chỉ". Nơi đó sẽ được Đức Quan Âm NAM HẢI KHAI NGỘ NHIỀU CÂU THẬT NHIỆM MẦU.]
  
HẸN NGÀY KHAI HỘI THÁNH THẦN TIÊN
BẢN GIÁO GHI TÊN PHẬT HIỆN LIỀN
Kỉnh lễ đại căn cùng tịnh luyện
Tâm linh soi sáng, BÚT SƠN LIÊN.

 

[BẢN GIÁO GHI TÊN PHẬT HIỆN LIỀN = Giáo Hội Thiên Trường là trường thi của đại căn dưới thế.  Một khi đã được ghi tên tức là đã được vào Long Hoa Hội và sẽ thấy PHẬT HIỆN LIỀN.  BÚT SƠN LIÊN = TAM GIÁO TÒA xuống bút.]BÀI 6:

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis bang MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 27 tháng 6 năm 2020 lúc 13:22 P.M. giờ California.

 

HUỲNH KHAI TÂM HOÀN

 

HUỲNH QUANG dòng điển dẫn châu lưu

Khai khó vượt qua ĐẮC ĐẠO TỪ

Tâm thấy muốn ly trừ đoạn dứt

Hoàn cầu võ trụ HẠNH VÔ ƯU.

 

[HUỲNH QUANG, ĐẮC ĐẠO TỪ, HẠNH VÔ ƯU = Tất cả những chữ này gộp lại nhằm ám chỉ TỪ THỊ DI LẠC PHẬT VƯƠNG.]

 

TA BÀ THẾ GIỚI VỀ NGÔI

PHẬT MÔN QUI CHỦ HIỆN RỒI LONG HOA

Tam nhất đẳng HỒNG BỬU HUỲNH

Kỳ ba HUỲNH BỬU thông linh địa cầu

 
[LONG HOA HỘI đã hiện. DI LẠC PHẬT VƯƠNG cũng đã về NGÔI. Ba vị NHỨT ĐẲNG của LONG HOA HỘI là HỒNG, HUỲNH, BỬU.  HUỲNH là HUỲNH LONG. BỬU là BỬU SƠN. Hai vị này sẽ THÔNG LINH ĐỊA CẦU.]
 

TAM GIÁO HIỆN DIỆN HOÀN CẦU

CHÂU LƯU DỊCH CHUYỂN NỐI ĐẦU ĐÔNG TÂY

Tam chi nhất Ngũ Chi Tam Giáo

Đạo một bầu BẠCH ĐẾ HUỲNH QUANG

Tiền câu hội Bửu Cao Hoà
Hậu này đặt vị Bửu Tòa Thiên Khai.

 
[BẠCH ĐẾ = Bạch Ngọc Đế = Huyền Thiên Thượng Đế.  HUỲNH QUANG = DI LẠC PHẬT VƯƠNG.  TIỀN CÂU HỘI BỬU CAO HÒA = Trước là hiệp Bửu Sơn, Cao Đài, Hòa Hảo. HẬU NÀY ĐẶT VỊ BỬU TÒA THIÊN KHAI = Sau đặt Bửu Tòa Thiên Khai.]
 

Đúng bài trước sơ khai đạo giáo

Khải đàn tiên NGỌC ĐẾ giáng cơ

Thời kỳ phân hoá đạo cờ

Chư thiên tạm mượn Đồ Thơ MẪU THẦY

 

Điểm linh hóa lập môn đạo giáo
Chia phái tông chi nhánh vùng miền
Phân vai chức sắc luân phiên
KỲ BA ĐẠI HỘI LONG TUYỀN NHẤT THIÊN.

 
Nam Thiên mới cửa vào Chánh Bửu
Đạo Kỳ Hương Sơn đại Huỳnh Kỳ
Cuộc cờ chuyển ngữ vô vi
THẦY GIAO PHONG ẤN TRỌN BÌ BINH THƠ.
 
Tam qui bản Đại La phong võ
Gió mây về chuyển đổi nghĩ suy
Thiền tâm hạnh nguyện đại bi
ÂU CƠ, DI LẠC CHỌN NI ĐÓNG THUYỀN.
    

Thuyền không đáy nhiều tầng đón đợi
Nhớ con hiền hụp lội sông mê
Giác tha bến đậu trần quê
ĐÔNG TÂY VẠN HƯỚNG DẪN VỀ CUNG SON.
  
HỒNG HUỲNH BỬU LÀ PHƯƠNG CỨU CÁNH
THẾ KỶ NÀY ĐIỂN ĐIỆN TRƯỜNG QUANG
KỲ THI CHÍNH THỨC MỞ MÀN
HÃY MAU THỨC [TỈNH] ĐÓN CÁC HÀNG PHẬT THIÊN.

 

Tiên Thần Thánh chúng loan truyền
Nhận thêm bút chỉ Đại Tiên điểm vào
In trang giấy học tuồng tích tổ
Thuở sơ khai vi pháp đổi thay

 
Kỳ này chú ý PHẬT THẦY
TÂY AN sấm giảng đủ đầy Thiên Nhơn  
Địa Tiên đọc [sấm] giảng Thượng Ngươn
So bài [sấm] giảng cũ hai cầu chơn nhơn.

 
[Chú ý: kỳ này sấm giảng của PHẬT THẦY ở Trường An của Phương Tây đầy đủ cho Thiên Nhơn.]
 
NGỌC THIÊN ĐẠI LA MA HA TÁT

GIÁNG PHÁP TRÀNG XUỐNG ĐIỂN VÔ VI
HUYỀN THIÊN TỌA VỊ HUỲNH KỲ
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI HIỆN HÀNH

 
NHẤT TÔNG PHÁI PHẬT VƯƠNG GIÁO CHỦ
Tạm phong thư cho đặng xưng danh
Thiệt hơn không tánh không tranh
Không phân ngôi thứ không giành tông chi.
 
Hội chủng tánh liên chi nam nữ
Học Thiền chơn TAM GIÁO chỉ bày
Ai người học ĐẠO THẦY KHAI
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO ĐỨC NGÀI VÔ VI

Thì trong tâm trí ĐẠI BI
DIÊU TRÌ PHẬT MẪU độ vì chúng sanh.
 
THIÊN PHÁP MỚI SỬA TÊN SỬA CÁCH
THIỆN HÀNH TÂM CHO HỢP THỜI KỲ
Khoa vi mạch điện tiểu bì
Vi vô đoạn mạch thế thì chuyển lai.
 
NAY PHẬT THÁNH THẦN TIÊN CHUYỂN THẾ

ĐỔI CÀN KHÔN MỘT ĐIỂN MỘT KỲ
ĐÂY LÀ HUỲNH ĐẠO BỬU SƠN
VÔ VI TÔN CHỈ HOÀN CHƠN BẢN HÀNH.
 
NHẤT TÔNG CHỈ THIỀN VÔ VI ĐẠO
PHÁP MÔN TÂM VẠN LOẠI TRÍ TRI
TỰ NHIÊN VÕ TRỤ LIỀN KỲ
NỐI THÔNG TAM GIỚI DIÊU TRÌ THIÊN TÔN.
 
Phật Tiên Thánh chúng bảo tồn
Mở khai tâm thể càn khôn điều hoà
Nhân tướng pháp MƯỜI HAI CÁNH CỔNG
MỘT CỬA THIÊN cộng lại mười ba
Nhiều tầng nhiều lớp vậy mà
Ba mươi sáu cổng Đại La Thiên Cầu.

 
Một linh thể hành trình vạn pháp
Muốn thoát qua mỗi cửa tầng không
THÌ VÀO CHÁNH ĐIỆN TÂM KHÔNG
CHƠN NHƯ THỂ TỊNH LIÊN THÔNG CỬA TRỜI
HỌC TU PHÁP HẠNH VÔ LỜI
NHƯ NHƯ BẤT ĐỊNH ĐỔI DỜI TRÍ TÂM.
 
THIỀN KHÔNG ĐỊNH LÀ THIỀN TẠI NGOẠI
THIỆN ĐỊNH THIỀN BẤT ĐỘNG CŨNG KHÔNG
TẬP TÂM HÍT THỞ THIÊN DÒNG
CHÂU SA HẠT ĐẸP LIÊN THÔNG NGỌC TÒA.

BẠCH NGỌC ĐẾ MA HA ĐẠI TÁT
ĐIỂN LẦN NÀY XUỐNG THẾ KHÔNG HAI
Lần theo thất đại TRƯỜNG CHAY
Đêm ngày không kể nguyên lai trở về.

NGÔI TAM BỬU NGỌC ĐÀI THƯỢNG  ĐẾ
BẠCH NGỌC CUNG TRUYỀN DẪN NÊ HOÀN
Xuyên tâm khôn đại đài đàng
LIÊN THUYỀN GIÁO CHỦ BƯỚC SANG NGƯƠN NÀY.

Chỉ [có] như vậy [mới] độ nhiều nhơn chủng
Hội đồng bào vật thể tánh chung
Một hai ba bốn năm vùng
Sáu ngày tháng Bảy đảo vùng Thiên Môn.
 
HỌC CHO ĐƯỢC BÀI THI SẤM KÝ
ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG CƠ
ĐÀN NÀY TRỜI ĐẤT ĐỔI THAY
RA CƠ SƠN BỬU ĐẠO THẦY GHI TÊN.
 
MỞ THIÊN HỘI CHỜ NGÀY XÉT LUẬN
MỖI BÀI THI CON TRẺ GỞI VỀ
Phật Thiên Thần Thánh điển tề
Tựu trong giáo chúng cảnh quê yên lành.
 
Mời chư hữu Hảo Hoà Cao Đại
Các chư hiền giáo phẩm năm xưa
VỀ DÂY DỰ HỘI LONG HOA
MẸ CHA ĐÓN RƯỚC TRẦN DÀ CHỦ MÔN.
 
NAM HẢI [QUAN ÂM] đến cùng ngồi một chiếu
Đứng cạnh bên lục tỉnh Nam Thiên
Là cung phẩm vị thất miền
SƠN LIÊN ẤN KHẢO LIÊN THUYỀN ĐẠO CHƠN.
  
Nhân chi thể tánh tâm hoàn bản
Đạo trần gian cửa dễ mà tầm
Liên ÂM QUANG ĐIỂN thậm thâm
NGỌC CUNG TRẦN THẾ DƯƠNG ÂM BỬU TÒA.
 
Đời Thượng Cổ mở khai các pháp
Viết văn này thêm chuyển lời hay
Dòng châu trăng sáng năm nay
Ma Ha Đại Tát về đây toả bày.
 
Năm thứ hai một năm tổng cộng
Ba năm trường giáo pháp đạo cơ
KỲ THƠ Thiên Thượng đợi chờ
Đến ngày đáo hạn ĐỒ THƠ đủ đầy.
 
Hỏi hiểu rõ tầm tri mấy nghĩa
Nghĩa đời thường hay nghĩa vô vi
Nếu không hiểu lí trí tri
Thì vào BẠCH NGỌC tại đình Càu Ma [Cà Mau].
 
Hỏi cho được THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN
PHẬT THẦY xoay ngôn bút nhiều năm
Lập nên QUỐC BỬU HUỲNH KỲ
Thiên quang chiếu sáng vô vi lần này.
 

Tầm NGOẠI QUỐC thì về GIÁO HỘI
THIÊN TRƯỜNG chi đặt tại CA LI
Song ngưu bát tú tinh cầu
BỬU CHÂU LIÊN HỘI HOA KỲ PHƯƠNG TÂY.
 
Tại nơi đó có ông HƯNG QUỐC
Giải huyền cơ tên gọi DI THIÊN [HOÀNG DI THIÊN]
Hiệp nhau gần biển Nam Phương
CA LI SẤM ĐIỂN THIÊN TRƯỜNG GIÁO TÔNG.

 

Đời với Đạo đừng phân cao thấp
Tri ngộ này khó gặp lắm đây
THẦY cho xuống thế lần này
Cùng nhau dìu dắt đủ đầy về cung.
 
Ai đi trước gọi là ANH CẢ
Các Thiên sau thì gọi là EM
Đừng vì một chữ tỵ hèm [hiềm]
Mà hư CƠ ĐẠO CỦA THẦY KỲ BA.
 
Xuống cơ pháp không tên không tánh
Ở nơi xa GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG
Cũng không gần GIÁO HỘI NAM THIÊN
Vậy mong đệ tử hãy làm Chơn Nhơn.

[Bốn câu trên nhắn gởi riêng cho Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ dặn dò không được thân cận với Giáo Hội, dầu tòa đình quốc nội hay tòa đình quốc ngoại, để làm sứ mạng hiệp thiên được trọn vẹn.]
 
Các anh lớn thì dìu em nhỏ
HỌC ĐẠO NGÀI NGỌC ĐẠI TẶNG BAN
PHẬT-THIÊN GIÁO CHỦ VÔ VI
KHÔNG HÌNH KHÔNG TƯỚNG KHÔNG XƯNG THẾ PHÀN [PHIỀN].
 
CƠ THÁNH ĐỨC LÀ CƠ DUY NHẤT
TỪ VÔ VI THẤT ĐẠI LIÊN SƠN
Điển quang chiếu sáng tuần hườn
Không xưng danh tánh không mường ngôi cao.
 
Mượn tay bút TÂM KHÔNG như thể
Thiện NHƯ CHƠN như vậy NHƯ NHƯ
Quyết không lộ tướng lộ tư
Đừng cho danh tước mà hư hữu hình.
 
Đồng nhất thể THÁI SƠN LIÊN ĐẠI
Viễn vô tâm CHƠN ĐẠO dẫn đàng
Học theo SÁCH LUẬT THIÊN HOÀNG
Chỉ ban sấm ký các hàng phẩm cung.
 
ĐỪNG LÊN TIẾNG LÀ AI TÀI GIỎI
ĐIỂN PHẬT NGÀI GIÁNG THẾ TRẦN NHAI
NGỘ KHAI HẠNH HUỆ NGỌC NGÀI
GIÁO TÔNG CHÚ LỊNH VIỄN LAI KỲ NÀY.


BÀI 7:


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng St. Louis bang MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi đến Hoàng Di Thiên vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 lúc 02:54 AM. giờ California.

 
XỬ CẢNH TAM MIỀN

Kim Sơn tái hiện bổn tuồng xưa

Mẫu hoá linh căn tánh đại thừa
Hội Yến Diêu Trì vừa bế lễ
Trường An Ngọc Đế khách lưa thưa
THIÊN TRAO ĐẠO PHÁP BA NĂM LẼ
GIÁC CHÚNG THÔNG LINH NHẤT ĐẠI THỪA
ĐẠI ĐẠO NGỌC HOÀNG AI CHỌN LỰA?
THIỀN HÀNH PHÁP ĐẠO VÔ VI CHƯA?

Nương Công hội yến khắp trần gian
Cổng khép Trường An lịnh NGỌC HOÀNG
GIÁO BẾ HỮU HÌNH CÀN KHÔN TẬN
TÒA TAM VÔ CỰC XỬ PHÂN ĐÀNG
THIÊN NHƠN ĐỊA ĐẠI ĐỒNG CHUNG CẢNH
PHẬT THÁNH TIÊN THẦN NHỎ LỆ VANG
NGỌC ĐẾ SẮC BAN BA CHIẾU BẢNG
TÒA ĐÌNH THỊ HIỆN DẸP TÀ GIAN.
 
CẢNH KHỔ THẢM BAY HỒN PHÁCH LẠC
TAM GIÁO TÒA THƯỞNG PHẠT KHẮP NƠI
CHÚNG SANH KHỔ NẠN TƠI BỜI
THÂN TÂM TÌM BỚI THÁNH LỜI CÒN [KỊP] ĐÂU.
 
Đức Ngọc Đế nghiêm minh tiền hậu
Thẳng một đàng Bắc Đẩu Thiên La
Quan Âm Nam Hải Phổ Đà
Diêu Trì Kim Mẫu xót xa tâm phàm.
 
Tâm nhìn cảnh chia đàng rẽ nhóm
Hiệp rồi tan thấp thỏm chờ tin
Ngóng nhìn ba cảnh sáu đình
THẾ GIAN SAO HỠI U MINH THẾ NÀY!!!!
 
Pháp đã có không lo học lấy
Cảnh khổ này sàng sảy phân minh
Gặp nhau tại chốn Toà Đình
Nét phân pháp lịnh đạo sinh mây rồng.
 
THIÊN TRÚT XUỐNG LIÊN THÔNG LIÊN CƯỚC
XÓA TRẦN GIAN TẨY TRƯỢC GOM THANH
NHIỀU NĂM ĐÃ GỞI PHÁP LÀNH
HÔM NAY BẾ CẢNH DIỆT CÀNH GỐC HƯ.
 
NAY CHẤM DỨT PHÁP THƠ THIÊN ĐẠO
SÁCH TRỜI BAN THIÊN ÁO THẠCH BÀO
NHƠN HIỀN HÒA HẢO ĐÀI CAO
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO MỜI VÀO THIÊN NAM.
 
[Mời nhơn hiền của Hòa Hảo, Cao Đài, Bửu Sơn (bao gồm Tứ Ân và Hiếu Nghĩa) vào Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Quốc Nội nằm tại Cà Mau (Nam Thiên), nơi đó có Kim Sơn Tân Tòa Giáo Chủ (thế danh Sư Bảy Nguyễn Văn Tân đang chờ đợi để đón rước mọi người.]
 
ĐỨC NGỌC ĐẾ LỊNH BAN THẾ GIỚI
HIỆP ĐẠO LÀNH ĐỔI MỚI TƯ DUY
ĐÔNG TÂY NAM BẮC MỖI KỲ
CÁC TÔN GIÁO BẠN CŨNG TRI SÁCH TRỜI.
 
ĐỒNG HIỆP LỮ LẬP ĐỜI THẠNH THỚI
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC KHỞI CHIẾU TRẦN
PHÁN PHÂN CHỨC PHẨM THIÊN CĂN
LONG HOA ĐẠI HỘI TÂN DÂN TOÀN CẦU.


[THIÊN BÌNH TÂN QUỐC = tôn hiệu của Đức Ngài. KHỞI CHIẾU TRẦN PHÁN PHÂN CHỨC PHẨM THIÊN CĂN = Viết sắc chiếu phong phê dưới trần gian gởi lên Thiên Thượng.]
 

BÀI 8:


THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐIỂN


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành tại Việt Nam, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng vào giờ Mão ngày 23 tháng 7 năm Tân Sửu và đã gởi đến Hoàng Di Thiên vào ngày 3 tháng 8 năm 2021 lúc 06:42 AM. giờ California.


VÔ VI PHÁP HIỆN RÁNG CHỈNH TU 

ĐẠI ĐẠO PHỔ HÓA CHIẾU RẠNG LƯU

ĐIỂN HỘI LINH THIÊNG YÊN NHÀ THỚI

HUYỀN DIỆU VÔ VI KHAI MỞ TỪ.

 

[Ám chỉ GIÁO PHÁP VÔ VI của HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO mà Đức Ngài đang truyền dạy nơi GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.] 

  

Sóng gió kéo sang dịch án nàn [nạn]

Than ôi một kiếp cảnh trần gian

Tiếng lòng tan vỡ toàn châu khắp

Thay đổi cảnh sầu tiêu dần, than [ôi]!

 

Thay đổi cảnh quan vững chổ ngồi [quan không có “g”]

Dịch ách tai ương mãi khổ [chơi] vơi

Đức độ tu lấy từ lượng CÓ

ĐÈN TRỜI SOI XÉT, chớ buông trôi !

 

TRẬN CƠ BẢO MẬT tiếng đau sầu

Chúng sinh xem LỊNH MẪU CỜ KHAI

Vận tốc CƠ TRỜI PHỦ CHIẾU DÀI

ĐẠI ĐẠO LỰC ngã phai phút cuối.

 

Đem tới nguồn thương vọng đất trời

THIÊN CƠ đạo bước thời vân chuyển

SỨC MẠNH THIÊN ĐỊNH kỷ đồng nguyên

Cần định phân lai chuyển bốn bờ.

 

CUỘC THIÊN ĐỊNH CHUYỂN XOAY NHƯ CHÓNG

MÁI CHÈO XUÔI NGƯỢC MỘT DÒNG SÔNG

LẶNG TÁNH TỪ BI THUYỀN CẬP BẾN

BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.

 
[Ám chỉ Đức Ngài và sứ mạng của Giáo Hội Thiên Trường.]
 

Khoan hò hò hớ khoan hò hơ

Đêm khuya thức giấc tiếng đàn cò

Hò líu cống xan xan hò líu

Nhịp điệu khoan hò líu líu cơ.

 

Mở mắt nhắm vô hoạ ách tai

Mỗi ngày mỗi tới nạn khổ hoài

Thương xót con lành còn ẩn thế

Chờ đợi MÀN HAI ủ ê dài

 

Thời giờ khoảnh khắc khó tường tri

Vực thẩm ngày gần rõ những gì

Tục phàm căn cội còn chi nữa

Đáo cuộc Ta Bà mấy tu mi ?!!

 

CỐ cố thâu canh mãi dập dồn

HỶ TƯƠNG QUANG LỘ CỘT TÂY ĐÔNG

THƯỢNG CHIẾN HUYỀN [THIÊN] XUẤT KỲ CÔNG ĐỘ

ĐỘNG dấu khôi chơn cố phép trông.
 
[Tây = Phương Tây, ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường nơi bang California của Hoa Kỳ. Đông = Phương Đông, ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường nơi Cà Mau, Việt Nam.]
 

CỐ HỶ ẩn truy tẻ xuôi dòng

Tầm xem dương thế thuỷ triều phong

THƯỢNG ĐỘNG HỶ CỐ tri linh cảm

Trổi vọng ngày đêm thảm trải vòng.

 

Đêm thanh say giấc CỐ lướt sang

Thế sự dân sanh nạn ách đàng

VÔ HÌNH NGUỒN SÁNG MAU TẦM ĐẾN

PHỔ ĐẠO KỲ BA RÁNG TU [BƯỚC] SANG [THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC].

 

Xuống trần tái hạn [tiem] kiếm tôi trung

Ấn chuẩn Ngọc [Đế] động cung trường cổ

Độ thiện duyên sắc khai HỶ CỐ

Cảnh MÀN HAI tiêu đổ chẳng yên.

 

CỐ HỶ soi đau bệnh dịch bền

Bản phong rõ đủ tên hình chọn

Vạn vật xoay mọi bề xáo trộn

Kỳ lần tiêu đất trống lần tan

Lời trở trăn mặc gió giông càn [quét]

CỐ ĐỘNG đở chuông vàng khẻ nhẹ

Chúng sanh ôi MAU TU LÈ LẸ

Đời một phen tiêu bẹ xác thân

TẨY DƯƠNG GIAN KIẾN HỘI HOA LÂN

Mau nhịp bước SỬA LẦN TÁNH ÁC

Hòng chen lấn thi nhau TU [AN] LẠC

Thoát ải này CỰC LẠC TÌM PHƯƠNG

Khốn đốn nguy bể khổ khôn lường

CHẾT! CHẾT! CHẾT! TAI ƯƠNG DỊCH RẢI

Ba xe mã ầm ù chạy mãi [Ba xe mã = tham, sân, si]

Nẻo bi ai ta hãy vượt qua

Chốn nhân gian cõi tạm Ta Bà

Đừng vương vấn tu mà trở lại

CUỘC THIÊN ĐÌNH THÁNH ÂN PHÓNG GIẢI

CHỐN BÃI MÊ NHÂN LOẠI NÀN TAI

VÌ KHÔNG TUÂN PHẢI CHỊU ÁCH DÀI

RA QUỐC PHÁP TRỊ CAI NHÂN THẾ

PHẢI CHỊU PHẠT TẨY TRẦN U UẾ

CÓ LỖI [VỚI] [ÔNG] TRỜI CỐ [HỶ] KỂ [ĐỂ] SỬA NGAY

Lỗi tiên nhân tu tỉnh chỉnh hài

Con kỉnh mến đời nay có đạo

Cầu tiên sư đem thân tu báo

Học giữ điều tốt đạo đẹp đời

NGỌC ĐẾ ÔI CHA PHỤ THIÊN TRỜI

Đừng phiền trách con người dương thế

Xin Cửu Trùng vị tha mở kệ

Ban điển [Ngọc] Hư khống chế dịch tràn

Cứu chúng sanh thế giới tóc tang

Đang chịu hứng dịch tràn khống khổ

TÂY VƯƠNG MẪU vén màng lệ đổ

Nhìn thế nhân than khổ trùng vây

BỞI NHÂN SANH CHẲNG BIẾT TU BÀI

NÊN PHẢI CHỊU DỊCH TAI DỒN DẬP

Từ vô thuỷ đến nay thành lập

Mở cung ngôi dạy tập tu lành

Ban tiên sư giáng hạ trần sanh

Dạy sanh chúng thiện lành cách sống

CỐ HỶ nay phân bày tỏ rộng

TẬN DIỆT LẦN MAU CHÓNG LO TU

Hỡi nhân sanh thế giới trần phù

Nghe CỐ HỶ lo tu trở lại

ĐỨC PHẬT TỔ DI ĐÀ ban rải

Phóng hào quang dỗ dạy đạo mầu

Để chúng sanh học lý đạo sâu

Đem đức hạnh đạo mầu khai hoá

ĐỨC TỪ BI DI ĐÀ GIÁNG HẠ

CỨU CHÚNG SANH PHỔ HÓA ĐẠO KHAI

KHAI ĐUỐC TRÍ CỨU DÂN HIỆP LẠI

NHỜ PHẬT SƯ BAN KHAI PHỔ ĐỘ

Phóng kim quang cứu thoát dân vô

Hải sông ngân dòm rõ tục phàm

Chịu xa thác hồn vong lạc tán

HỶ THƯỢNG ĐỘNG LÂM PHÀM CỦNG CỐ

ĐẠO CHÁNH HIỀN PHỤ MẪU KHAI CƠ

LẬP ĐẠI ĐẠO HOÀNG ĐỒ CHỈ BẢO

CHƯ THÁNH ĐỘ TRẦN GIAN PHỤC ĐẠO

VÌ CHÚNG MÊ ĐẠI ĐẠO RA ĐỜI

Nay cầu Phật lo tu chừa lỗi

Thức tỉnh tầm cải hối chỉnh tu

Quyết ăn năn bỏ chuyện oán thù

Ngu mê dại lửa thù biển ái

KỲ THỨ BA XÁ ÂN TRỞ LẠI  

KHAI BẠCH VÂN LIÊN TÁI THÁNH TÒA

MỞ TAM QUAN CỬA RỘNG LIÊN HOA

Mở cửa đạo sen toà trả thảo

Nghe TAM THIÊN tu mau trở đáo

 

VỀ BẠCH LIÊN DỰ [HỘI] THẢO THUNG DUNG

CỐ HỶ VUI NHÂN THÁNH LAI TRÙNG

TRUYỀN HÓA ĐẠO TRÀO [TAM], MỪNG NAM NỮ !

 
[Huyền Thiên Thượng Đế huyền khải 3 lần xuống thế trên đất nước Việt Nam để giáng đạo và khai giáo.  Lần thứ nhất là Ngôi Hai Trào Một, Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu.  Lần thứ hai là Ngôi Hai Trào Hai, Đức Nhị Thiên Giáo Chủ Võ Văn Phẩm. Lần thứ ba là Ngôi Hai Trào Tam, Đức Ngài Hoàng Di Thiên của Giáo Hội Thiên Trường.  Trào Tam = là giai đoạn của Đức Ngài. Cho nên TRUYỀN HÓA ĐẠO TRÀO [TAM] ám chỉ sứ mạng của Giáo Hội Thiên Trường.  Và khi nói "nhập triều lãnh chỉ" là ý nói về Giáo Hội Thiên Trường gặp Đức Ngài để chính thức nhận nhiệm vụ của một Thiên Long hay Thiên Hoa trong thời Thượng Ngươn Thánh Đức này.]
   

Thọ Trời sanh ân đức mau tu

Ba xá ân sanh chúng kỉnh từ

ƠN CHA MẸ BI TỪ BAN HÓA

Ơn nghĩa ấy phước lành phải trả

Lo tu đền sửa dạ bước vào

THỀ MỘT LÒNG THEO ĐẠO THÂN TRAO

CÙNG SƯ PHỤ BƯỚC VÀO THÂN HIẾN

Theo lịnh Phật con không lay chuyển

Lo tu hành bước tiến lên đò

Muôn ngàn năm khó bước mau lo

Khỏi lặn hụp trong gò lửa đỏ


NHỜ ĐỨC THÁNH DANG TAY NÂNG ĐỞ

CHÁNH PHÁP QUI BƯỚC ĐẾN KHAI CỜ

PHEN NÀY TỚI CỐ CHỜ NGỰ CHỈ

MONG TINH TẤN CHÚNG SANH MÔN KÝ


[Đoạn này ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên và Giáo Hội Thiên Trường.]

Chuẩn bị hành trang quý lên đường

Hạ Ngươn này gian khó tai ương

Tu tích trữ Thiên Đường ta đến

CỐ THƯỢNG ban binh bộ tướng trên

Sự THIÊN ÂN thúc lịnh khiết tường

Chọn THIÊN SỨ Đại Đồng tới hướng

Nay thời cuộc dịch cương phong bảo

Kiếp tiêu dao dồn dập lần hao

 

CỔ TRỞ LAI CHÁNH ĐẠO THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN]

DẠY SANH CHÚNG BIẾT ĐƯỜNG TU CHUYỂN


[Huyền Thiên Thượng Đế trở lại, trong thân xác người, để dạy sanh chúng biết đường tu chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa nghiệp lực.]  
 

Giấc ngủ mơ ảo huyền phút cuối

Bốn góc Nam đưa tới phong lôi

PHÁP TỪ BI CHỜ ĐỢI HUỲNH KỲ

Ngày hẹn lại đạo tràng, CỐ HỶ

TẠM NGƯNG PHÁP, cung vi soi chỉ

Trước Trung Ương hồi cổ hà phi

Toà Thượng Phẩm CỐ HỶ cung trở.

 

CỐ cổ chỉ soi phá xuất năng

HỶ phúc toả lan định an dân

THƯỢNG đảnh thần cơ xây diệu pháp

ĐỘNG triều kim hội TAM TÒA vâng.

 

KHAI pháp lai trào CỐ HỶ linh

PHÚT chót hồi lai rạng rở hình

TRIỀU huy Cao Động Môn Thiên mở

NGHI bảo đài sen hội đàn kinh.

 

DIỄN tuồng Thiên Ý nặng ngàn cân

ĐẠT cảm dương thông thức mở thần

THÂN tâm an lạc vui hạnh phúc

TÂM đạo bồ đề lớp màn phân.

 

THƯỢNG chốn cao thiên ngắm ngọn hoa

ĐỘNG gió trần ai CỐ HỶ BÀ

CỐ dụng cảnh tiếng chim khôn hót

HỶ xả thế nhân lập đức hoà.

 

TRẦN dương tai ách dịch khổ lo

ĐỜI đâu biết được chết cận giờ

TỢ màng u tối phải trăn trở

MỎNG manh sát cuối đổi mới chờ.

 

THOÁT nạn lo tu niệm Phật hoài

ẢI này nêu rõ bỏ xác thây

TRÔNG mong Thiên cứu lo tu sửa

GAI chông thoát ải tới liên đài.

 

Non cao luân chuyển đỉnh mây HÀ

Xanh biếc cảm lòng TẬN PHƯƠNG XA

Cỏ mọc nắng táp đố ai rõ

Thảm trải chờ phen nối nhịp qua.

 

Đàn kêu tích tịch tình tan

LỚP MÀN TẨY HẾT TRẦN GIAN PHEN NÀY

Đàn kêu Trâu bước lê dài

Tỏ thảm từng bước Trâu cày lún sâu

Đàn kêu tiếp kế thêm sầu

Trong thời bi kịch đâu đâu cũng tàn

Đàn kêu Hai Bốn [2024] cuộc vang

Bủa lòng bá tánh khóc than ngồi buồn

Đàn kêu cánh nhạn kêu sương

KHÓ LÒNG ỔN NỔI KHẮP PHƯƠNG XÁC ĐẦY

ĐÀN KÊU PHONG HỎA BỎ THÂY

Trời xoay đất chuyển còn hay bất tồn

Đàn kêu mau liệu mà khôn

Lo tu thiện phước năng [tam] công hàng ngày

ĐÀN KÊU NẠN TỚI DẬP THÂY

Thiện lòng cầu Phật ăn chay thoát nàn

ĐÀN KÊU NẠN KIẾP LÂY LAN

DỊCH ÔN DỊCH TẢ PHONG HÀN CHẲNG YÊN  

 

ĐÀN KÊU THỨC TỈNH TU HUYỀN [THIÊN]

LỘ CƠ RA BẢN TRẦN MIỀN LÂU NAY

 
[Hai câu trên ý nói Huyền Thiên Thượng Đế chiết thân xuống thế, Huyền Không Thiên Thượng đã lộ cơ cho biết Đức Ngài đã khá lâu. Tất cả hãy thức tỉnh mau theo Đức Ngài để học đạo.  Giống như hai câu:
CỔ TRỞ LAI CHÁNH ĐẠO THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN], DẠY SANH CHÚNG BIẾT ĐƯỜNG TU CHUYỂN]
   

Đàn kêu chịu cảnh khổ thay

Giờ đây thiên số mỗi ngày gia tăng

Đàn kêu lớp chạy lớp nằm

NẰM NGỒI ĐI ĐỨNG DỊCH TĂNG THẢM SẦU

Đàn kêu mau chóng quay đầu

Lo tu sửa tánh mới hầu thoát nguy

Đàn kêu rích mãi những gì

Xảy ra bao cuộc lâm nguy hồng trần

Đàn kêu nạn tới sắp gần

Ôn thân nhìn kiếp lần tàn mau lo

 

Đàn kêu thanh lộng tơ dò

SẮC TRIỀU THỌ ẤN CAO CỜ TUỒNG KHAI

 
[Hai câu thúc giục các chư hiền đạo có sứ mạng hãy tìm đến Giáo Hội Thiên Trường chính thức nhận việc  "thọ ấn sắc Thiên Triều" để cùng giơ cao ngọn cờ khai tuồng Long Hoa.]
    

Đàn kêu thời ngắn nạn quây

Rưng rưng nước mắt chảy dài lệ chang

 

ĐÀN KÊU GIỤC THÚC LO TOAN

GIAI ĐOẠN KỲ ĐỊNH TIÊU TAN MẤT LẦN

ĐÀN KÊU ẢI NHẤT CÂN PHÂN

MAI CHIỀU NGÕ NGÁCH TIÊU LẦN CÒN ĐÂU

 
[Bốn câu trên nói rằng chư hiền đạo có sứ mạng hãy ráng mà lo toan "qui triều hội thánh". Nếu cứ lần lựa thì sẽ không còn đường nào để đi nữa một khi ẢI NHỨT đã hạ màn.] 
 

Đàn kêu định số thảm sầu

Người còn kẻ mất lo cầu Phật thâm

Đàn kêu ngồi [cửa] mở [tới] chiều nằm

Tốc lương vây bủa khóc thầm trần ai

Đàn kêu mau lẹ tu ngay

Thời còn bao phút bao giây sống còn.

 

CỐ CỐ CHIÊU THƠ PHÁP PHÚ THI

HỶ LẠC ĐÔI VAI TRẢI NHIỆM KỲ

LUI VỀ CẢNH NỘI TẠM AN KHIẾU

CUNG VI TÂY ĐOÀN KHẢI HUYỀN VI.

[Cảnh Nội = Cảnh Quốc Nội.  Cung Vi Tây đoàn = ám chỉ Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường tại bang California, Hoa Kỳ.]HẸN GẶP QUÝ VỊ VÀO THÁNG 9!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5027)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4443)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5357)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4654)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6303)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6741)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5653)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7041)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5872)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6810)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9297)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5214)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5714)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4260)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6812)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8677)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9840)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 5931)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7711)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5850)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6605)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7339)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9804)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12404)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6696)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7399)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7123)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8523)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7165)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8284)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8647)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8648)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9788)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10350)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9371)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6160)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9394)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11307)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12557)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12883)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 12979)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12818)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10530)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 7621)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.