THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 10 NĂM 2023

01 Tháng Chín 20231:39 SA(Xem: 4944)
Ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão (5/4/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.
 

LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO
(Trích Đoạn 2)
 

Phạt thảm thay TỰ GIẾT LẤY NHAU
Suy thế đời chém giết thảm sầu
Đời cuộc khó năm châu thế giới
TIN BẤT MINH QUỶ MA KÊU GỌI
 
Cơn hiểm nghe sắp tới đừng hung
NGHE PHỤ GIÀ TÔN CHÍ HUYỀN KHUNG
Sau chót xét nạn chung xem thấy
Rằng ĐÓI GẤP tiêu tan động khuấy
 
HỘI LONG HOA sàng sảy xử vong
CHÍ TÔN VỀ QUY CƠ TRÁCH TRỌNG
Sự đến rồi HOA LONG vần tạo
HỘI THÁNH TÔN nhơn loại người nào
 
Tu giữ vững ĐỨC sao [cho] thuần túy
MẶT ĐỊA CẦU SẮP TAN để ý
Nên gần lành PHỤ chỉ còn lời
Chọn ĐỨC LÀNH cứu nạn tại thời
 
Thanh với trước phương trời kê sẵn
Để tiến đến cơ GIÀ LÃO nhắn
SÁNG SUỐT ĐƯỜNG TIẾN THẲNG CON THEO
PHỤ chọn tốt cuối cùng phải khéo
 
GIÀ PHỤ nhìn Quý Mẹo lần tiêu
Dần đã qua Mẹo đến khó nhiều
Nay đời đã dần tiêu hay đặng?
Dữ lành đâu sao không cố gắng!
 
Sự vong tồn PHỤ hãn [biết] ớ con
HỘI LONG HOA MÀN CHÓT XOAY TRÒN
Tới tới tới thon von nghèo hiểm
LƯỚI TRỜI BỦA cõi trần tắt lịm!!!

...

Người đổi người lời lại đổi lời
Sự khổ diễn mười thảm thương ơi
Đời phải chịu ĐÓI THÔI DAI DẲNG
Lại HẠN HÁN, CHIẾN TRANH khóc lặng
 
Cỏ cháy khô ách nạn kéo dài
Ôi thân người phải chịu đổi thay
TAM NIÊN HẠN sau này NẠN ĐÓI
Rán lo tu GẶP TRỜI vận đổi
 
Thương BA NĂM NẠN ĐÓI suy vong
NẠN ÂM BINH loạn động dập dồn
Sấm trời chịu phách hồn tiêu tro
TRẬN BÁT QUÁI NỬA LỪNG GIỚI MỞ
 
ĐỔI XÁC HỒN LÚC ĐÓ LẬP ĐỜI
Đời ham hố nghĩ rằng chẳng tới
Nay dị thời tiết đổi biến hình
Chó trâu trở [lại] trổ tài thông minh
 
Ai khôn lanh thật tình [thì] TU ĐỨC
ĐỨC thiện tâm LÒNG TỪ ra sức
Đời lang [sói] sa [đọa] nỗi cực xác phàm
Biết ăn năn kiếp chót tỉnh tâm
 
Lời nghe nhớ LO TẦM PHẬT PHÁP
ĐÃ TỪ LÂU PHỤ GIÀ CHUYỂN LẬP
Pháp thượng ta tu tập qui căn
Gốc thiện duyên huyền diệu cơ năng
 
KỂ, CHỈ BẢO CHÚNG DÂN KIẾN DIỆN
BẬC CHƠN TU hành mau cứu hiện
Buổi ngươn này kẻ thiện [thì lại] ít căn [cơ]
Người tội ác quá nhiều phát chán!!!
 
 

Ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão (5/4/2023), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.
 

LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO
(Trích Đoạn 1)
 
Than ôi đời MÀN CHÓT PHONG BA
KỲ MẠT PHÁP đoạn sầu xót dạ
Nạn dân tiêu mồi cá mắc câu
Tai trời ách BINH ĐAO nào thấu
 
Tiếng khóc nhơn xé thấu trời xanh
Điều biết trước nay báo điềm lành
NÀY TRẺ HỠI TAN TÀNH TRÁI ĐẤT
Mỗi bước qua [xác] nhơn loại chồng chất
 
BỊNH DỊCH nhiều không đất để chôn
Nạn đáng lo chinh CHIẾN THẾ dồn
Ngày cùng cuối mất còn chân địa
Sự hỗn loạn chết chóc rẽ chia
 
Sinh linh chết ôi kìa mọi nơi
Sự biến động ngày tận này hỡi
Tai họa đưa cận rồi tới đây
Không thể kéo thời gian chậm lại
 
Cấp bách rồi trẻ hãy tu nên
Nhìn ngược xuôi nhận rõ cuộc nền
DÌM NHƠN LOẠI nổi lên sóng gió
Thêm tật bệnh DỊCH nhiều thống khổ
 
Cuộc chiến tranh sụp đổ tinh thần
Ngày tàn sang TỬ NGUYÊN BOM vẫn
TỬ NGUYÊN THỜI KỲ HẬN DIỆT TIÊU
Thảm khốc cho nhơn loại tiêu điều
 
Một con số chết nhiều vô kể
Nguồn tài nguyên hư hỏng sụp kè
Thấy càng ngày nạn thế chuyển tăng
Lực vô biên THIÊN chuyển đã gần
 
Ngày tận thế sự tàn phá hủy
Đứng trước đời chặc lưỡi cơn nguy
Kỳ tận thế vì người chưa thấy
ĐỜI ĐÃ MỎNG TRẺ ƠI NHỚ LẤY!!!

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Long Ẩn St. Louis, bang Missouri, chuyển thông điệp đến Đức Ngài vào ngày 13 tháng 10 năm 2023 lúc 10:55, giờ California.
 

SÔNG CỬU BÁT

 

Sông Cửu Bát Tú tinh cầu

LONG, LÂN, QUI, PHỤNG một bầu càn khôn

Hà Đồ Bát Quái Thiên Môn

Lạc Thư Địa Mẫu hậu tôn san hà

KINH THÀNH QUỐC KHÁCH KỲ HOA

THIÊN NAM MỞ CỬA NGỌC HOÀNG GIÁNG LÂM

ĐẠO KHAI trời đất đồng tâm

Huyền hư đắc pháp cõi tòng LẠC LONG

Không Môn đón khách Lĩnh Hồng

Huỳnh kỳ phướn lọng ĐẠI ĐỒNG TIÊN ÔNG

Đạo tâm nguồn cội Tiên Rồng

Hà Đồ chuyển động CỬU LONG TRẬN ĐỒ

Lạc Thư Ngọc Lũ trống đồng

Dương âm qui chiếu núi sông Hồng Bàng

Vận hành chiếu sắc TÂY AN

Thời gian thay đổi không gian đảo chiều

Qui hồi xã hội Thuấn Nghiêu

Thần Nông tái thế dựng liều sĩ công

Thương gia mới cứu cộng đồng

Ngọc trung niên xuất KIM HỒNG LĨNH ra

Oai thinh tài phép vậy là

HỒNG ĐỊNH QUANG khó trụ và liên doanh

TAM THANH ngồi đó vận hành

Triều cường xuống thấp cam đành rút binh

Lợi sanh chiếu diệu THIÊN BÌNH

Ngư ông đắc lợi Nam Kinh vậy thì

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI

LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM

Đoạn nhìn đỉnh núi Hoàng San

Vàm Nao Ông Chưởng Tây An chiếu trần

PHẬT THIÊN, TAM GIÁO GIÁNG TRẦN

Hà Đồ LONG MÃ thu phân liên kỳ

Lạc Thư định vị huyền vi

QUI MÃ chuyển động bửu kỳ lục châu

PHỤNG MÃ TAM TRẤN bộ đầu

KỲ LÂN MÃ chão gồm thâu ngũ hành

Thư hùng máy tạo lợi sanh

TRẬN ĐỒ tôi chuyển y hành TAM THANH.


 
Huyền Không Thiên Thượng gởi đến nhân loại Lời Cảnh Tỉnh Thế Gian Rốt Ráo thông qua Đàn Pháp của Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão (5/4/2023), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

Cung kính khẩn cầu quý hiền đạo xem qua và
tiếp tay phổ biến (nếu có thể). Xin tri ân công đức.

Xin Bấm Vào Đường Truyền Này Để Truy Cập LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO:
https://www.onglaidoky3.com/p312a722/kinh-loi-canh-tinh-the-gian-rot-rao
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Long Ẩn St. Louis, bang Missouri, chuyển thông điệp đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 lúc 19:02 tối, giờ California
.
 

TAM QUI NGŨ GIỚI THƯỜNG HÀNH

 

Tam qui ngũ giới thường hành

Cơm canh đôi bữa đạm thanh đất trời

Nguyện rằng PHẬT TỔ, PHẬT THẦY

Mười hai HIỀN THỦ đủ đầy về ngôi

Bốn phương tám hướng qui rồi

THẦY, TÔI chính giữa tái hồi trần gian

LONG HOA mở cửa Thiên Đàng

Ba mươi sáu lớp các hàng Thánh Tiên

Giáng lâm theo LỆNH THIÊN HUYỀN

NGỌC trung niên xuất hiện miền lục châu

TRẠNG TRÌNH ấn định bộ đầu

Tái sinh minh mạng linh châu lai hườn

Môn quan SƠN BỬU KỲ HƯƠNG

THIÊN TÙNG nhân nguyện Trà Lơn trở về

Nam mô THÁI THƯỢNG CÔNG TỀ

Chủ quyền THIÊN ĐẠO BỒ ĐỀ THÍCH CA

Giáo văn lộ tại Bửu Toà

Liên hoa cửu phẩm MẸ CHA giáng đàn.

 

TAM THÁNH về ngôi đã đủ đầy

Qui hồi Cửu Vị PHẬT TRỜI xoay

Ngũ Chi phục nhất cùng TAM GIÁO

Giới định tuệ hương tâm tánh này

Thường trụ chỗ KHÔNG vô quái ngại

Hành thiền tam muội thất bồ đề

Gặp THẦY truyền pháp chung môn đệ

Phật Thánh Thần Tiên giáng thế đây.

 

Du hành giấc mộng giữa đời xuân

Thắm thoát bao năm đạo pháp hằng

Chỗ có chỗ không đồng tánh biết

Quay về thực tại rõ tân dân.

 

Bao năm tầm đạo với Thầy Tiên

Giác tánh qui nguyên tạo mối giềng

Thánh Đức Tân Dân liền bước chuyển

PHẬT THẦY truyền pháp mật tâm thiền.

 

Cơ trời đã định ĐẠO KỲ BA

HUỲNH ĐẠO, BỬU SƠN, TÁM một nhà

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG cùng PHẬT MẪU

Qui về TAM GIÁO mở LONG HOA.

 

Đường đi đã rõ mấy năm qua

Nạn kiếp xưa nay thoát được là

Cứu giúp nhơn sanh vào chánh pháp

Phật thừa nhãn tạng pháp tâm ta.

 

Báo rõ mà nghe đạo pháp hay

Trước buổi THIÊN KHAI LỊNH CỦA THẦY

Năm mấy năm qua còn chưa thấy

Này đây PHẬT TỔ, PHẬT THẦY xoay.

 

Đệ môn GIỮ LỄ CỔNG TRƯỜNG AN

NÓI PHÁP đạo tâm thấy Niết Bàn

Để được tân dân còn tại thế

Long Thần Hộ Pháp độ nguyên nhân.

 

ĐÀN GIỜ MÃO - HỘI YẾN DIÊU TRÌ
Ngày 15 Tháng 8 Năm Quý Mão (Ngày 30 tháng 9 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

 
Xin bấm vào đường chuyền này để đọc nội dung thánh giáo của Đức Vô Cực Từ Tôn trong ngày lễ hội: https://www.onglaidoky3.com/p262a731/thanh-dan-nam-thanh-ngay-15-thang-8-nam-quy-mao-hoi-yen
 

 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Long Ẩn St. Louis, bang Missouri, chuyển thông điệp đến Đức Ngài vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 lúc 20:11 tối, giờ California. 
 

THỂ VỊ QUI TAM GIÁO

 

Hổ phách lưu li tặng sĩ Hiền

Minh tâm thấy đặng dạ trung kiên

Tầm tri thấu tỏ tường vân GỖ [MỘC]

Đạo vị tâm giao MẬT PHÁP truyền.

 

CỬU TRÙNG [THIÊN] xoay chuyển đạo tâm biên

Bát cú thi thơ tạo mối giềng

Nội quốc Nhà Bàng Thiên Cấm địa

Sĩ Hiền hiệp LỮ KHÁCH SƠN LIÊN.

 

Trung dung đạo vị buổi hôm nay

Ngộ tánh NHƯ LAI mới tỏ bày

Thiên định BỬU TÒA nơi quốc thể

Đạo mầu NỐI TIẾP buổi sơ khai.

 

Sanh tiền trung thất nhật MINH HUYÊN

Thế kỷ khai nguyên NỐI cửa HUYỀN [THIÊN]

Tâm đạo quay về miền giác ngộ

Trùng Đài lưu trú chỗ Bàn Thiên.

 

Giáo Thọ [Thầy dạy đạo] PHẬT THIÊN ấn ĐẠO HUYỀN [THIÊN]

Tam Thanh thánh thuỷ độ nhân nguyên

Qui hồi cửu khúc Tòng Sơn địa

VỊ THỂ VÔ VI mới được truyền.

 

Mật lịnh GIÀ LAM mối BỬU SƠN

MINH HUYÊN [Phật Thầy] đoàn kết nối Trà Lơn

Manh nha thức đạo từ vô lượng

Tiếp lệnh TÂY AN [Trường An Phương Tây] khả dĩ hơn.

 

Điểm báo TRƯỜNG THIÊN ấn bửu linh

Thời kỳ PHÁP tới cửa THIÊN BÌNH [TÂN QUỐC]

Nay TÔI [TRẠNG TRÌNH] điển đạo toàn môn đệ

PHẢI THỰC HÀNH tâm chánh ĐẠO HUỲNH.
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5811)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5045)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6659)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5850)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7014)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6045)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7541)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6875)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8520)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8880)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10687)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13077)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.