THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 12 NĂM 2023

01 Tháng Chín 20231:39 SA(Xem: 5073)Chấp bút trong ngày lễ Giáng Sinh năm 2023.
Tri Ân Chúa Ki Tô Giáng Thế.


Giác hồng trần len lỏi chốn mê

Đạo từ bi gốc cội bồ đề

Lần theo chân giác tử đưa về

Gieo mầm thiện ruộng xấu đâu chê

Bám víu chi dầu là giai lệ

Mỏng mòn rồi cuộc tàn thê thê

Xin quay gót trở lại cố quê

Mau mau kíp hồi đầu kẻo trễ

Lau gót chân cho ai đâu nệ

Chảy máu hồng chuộc tội cứu thế

Hiến xác thân hóa hình thánh thể

Hai nghìn năm đúng giữ câu thề

Hiện thân ngày Đại Hội Long Huê

Chiên đàn thấy triều ban khánh tể

Thiên Địa Nhân hội nhau đâu dễ

Mấy ngàn năm mới có một kề

Cửa Trường Thiên mau hỡi môn đệ

Đóng lại rồi kiếp kiếp trầm nê

Lời cảnh tỉnh phải đâu gian kế

Thương cho người chẳng rõ gớm ghê

Đất trời nổi phong ba cuộc hề!!!
(Anh Cả GHTT)
 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 lúc 18:31 tối, giờ California.
 

CHIẾU PHỔ TRUYỀN HUỲNH QUANG

 

NGỌC bút trao tâm ĐẠO BỬU HUỲNH

HOÀNG Thiên Hậu Thổ được thông linh

THƯỢNG Ngươn Thánh Đức Tân Dân định

ĐẾ NGỰ TRƯỜNG THIÊN GIÁC CHÚNG SINH.

 

Nay khai mở cung đình PHẬT MẪU

Cõi THIÊN TRƯỜNG xuyên thấu càn khôn

Đạo từ LỊNH CỦA THIÊN TÔN

HIỆN THÂN ĐỘ THẾ ĐỆ MÔN BA KỲ.

 

THIÊN TRƯỜNG HỘI vô vi pháp cảnh

Đạo đất trời đổi tánh chúng sinh

Vạn linh tái hiện công trình

QUAN ÂM ĐỊA MẪU THIÊN MINH PHẬT THẦY.

 

Vượt thế giới dựng xây cung các

Ngàn dặm xa về Bát Quái Đài

Toà Thành cơ pháp đạo khai

PHẬT BÀ TÂY MẪU ĐƯƠNG LAI GIÁNG TRẦN.

 

Lần báo trước hồng ân Tam Bảo

Thượng Ngươn này lai đáo về đây

Định an cư trú dựng xây

Thân tu giải thoát tâm ngoài càn khôn.

 

Đồng giác ngộ tử tôn DI LẠC

MẪU hiện tiền kề sát thân tâm

Giải cho thoát khỏi lạc lầm

Đắc nhân tâm phật diệu âm địa cầu.

 

Hầu tại thế nhiệm mầu pháp tướng

MẪU TÂY NƯƠNG hiện tượng THIÊN TRƯỜNG

Cung nghinh lộng phướn mười phương

Về nơi an lạc thẳng đường LONG HOA.

 

CHIẾU SẮC LỊNH TA BÀ THẾ GIỚI

Phổ Đà Sơn loan tới Phương Nam

Truyền tin CHO KỊP THOÁT PHÀM

HUỲNH QUANG GỘI XÁC nữ nam thực hành.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 lúc 05:51 sáng, giờ California.


MẪU BAN PHƯỚC TRỜI CHO CON ĐẠO

 

Nương xác cốt ĐỘ TRẦN GIÁC NGỘ

GIÁO THIÊN TRƯỜNG MỚI LỘ VĂN THƠ

Tịnh bình bạch thuỷ phướn cờ

Pháp LONG HOA HỘI định giờ Kỳ Ba.

 

Cuộc biến chuyển Ta Bà thế giới

ĐẠO NƠI TÂM RỒI TỚI THÔNG LINH

VẸN TOÀN MỚI ĐỘ CHÚNG SINH

NGUYÊN NHÂN HIỆN DIỆN, THÁNH MINH TẠI TRẦN.

 

KIM MẪU GIÁNG HỒNG ÂN NHÂN LOẠI

THÂN THOÁT PHÀM TÂM NGOẠI CÀN KHÔN

Trở về đặng sửa đệ môn

Thế gian giải ngộ, tử tôn hảo hoà.

 

ĐẠO GIÁC NGỘ LONG HOA DI LẠC

MỞ CỬA TÂM NGỘ GIÁC THIÊN NHIÊN

Suối nguồn giáo chuyển khôn kiền

Đời an nhàn ĐẠO RỒNG TIÊN ba kỳ.

 

Điển võ trụ vô vi tại thế

ĐẠO THIÊN TRƯỜNG PHỔ TẾ NHƠN SINH

BỬU CHÂU PHÁP HỘI THIÊN ĐÌNH

Huỳnh quang giải ngộ thái bình khắp nơi

 

Cờ phướn tới, đạo dời HỒNG LẠC

MẪU DIÊU TRÌ CỠI HẠC VỀ QUÊ

LONG HOA LỊNH LỰC CHỈNH TỀ

Qui, Lân, Phụng, Mã vẹn bề âm dương.

 

MẪU gặp xác CỬU NƯƠNG trụ thế

BAN PHÁP THIÊN mà để độ đời

Phước điền cung các tới nơi

TRỜI cho con đạo hưởng đời lạc an.

 

Dòng giống mới Tây phang gởi tới

Đạo nơi tâm chiếu khởi đề huề

KIM THÂN ĐÚNG LỄ MẪU KỀ

Qui, Lân, Long, Phụng TRỞ VỀ NHÀ NAM.

 

ĐỂ THẤY ĐƯỢC HỒNG BÀNG HIỆN THỰC

Chiếu theo chiều, gốc BỰC TIỀN NHÂN

ĐỊNH TRONG THÁNH GIÁO TÂN DÂN

Thì trong bổn đạo tâm thân kiềng thiền [kỉnh lễ].

 

Kim [nay] hồng linh PHẬT TIÊN THẦN THÁNH

ĐẠO PHÁP SINH ĐỔI CẢNH HOA KỲ

TRỊ VÌ GIÁO CHỦ VÔ VI

THÀNH TRÌ TẠO TÁC HỮU VI ĐỊNH HÌNH.

 

THÁNH ĐỨC ĐẠO OAI LINH CHUYỂN ĐỘNG

GIÁO BỬU KỲ GIỤC TRỐNG THÔNG LINH

NGỘ KHÔNG mở cửa THIÊN MINH

Đồng hành lĩnh hội THIÊN BÌNH QUỐC TÂN.

 

PHẦN PHƯỚC ĐẶNG MÔN NHÂN ĐỆ TỬ

ĐẠO TU THỜI TUẦN TỰ TAM CÔNG

Phân chia cho kịp Đại Đồng

Hai bên hội ngộ tâm không lưỡng tần.

 

HUYỀN HƯ PHÁP TÂN DÂN THÁNH ĐỨC

ĐẶNG ĐƯỢC PHẦN CÁC BỰC THƯỢNG TÔN

CĂN XƯA hiện diện [trong] đệ môn

NGUYÊN NHÂN thoát khỏi càn khôn hoàn toàn.

 

HÀNH CHÁNH GIÁC TÂY PHANG PHỔ ĐỘ

ĐẠO THIÊN TRƯỜNG BÁO BỔ NHÂN SINH

Tâm chơn CHÁNH GIÁO BỬU HUỲNH

HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ thông linh khôn càn.

 

Đồng nhứt chánh TAM HOÀNG nhân nhứt

Đạo đồng tâm CÁC BỰC PHẬT, THIÊN

GỘI TỪNG XÁC CỐT THIỆN DUYÊN

Mới hay giác ngộ TRƯỜNG THIÊN kỳ này.

 

Đồng Nhi hiện PHẬT THẦY, PHẬT MẪU

ĐẠO mà nghe PHÁP thấu sát na

LẶNG TÂM TÁNH, TRÁNH DÈM PHA

Thức mê, định ngộ, đặng mà gặp TA.

 

Trông giống những DI ĐÀ giáng thế

Thì đệ môn kỉnh lễ HUYỀN KHÔNG

Chuyên lo hối cãi Cộng Đồng

Tu tâm tánh mạng mới mong thấy THẦY.

 

Đây đồng đạo lần này ghi nhớ

MẪU VỀ RỒI CHỚ LỠ DỊP MAY

GIÁNG BÀI CHO BIẾT LÝ NÀY

Đông, Tây, Nam, Bắc MẸ XOAY THẾ TRẦN.

 

Để hiện thấy căn phần con đạo

NGỌC HOÀNG liền tác tạo khắp nơi

NĂM NAY THẤU TỎA THÁNH LỜI

ĐẠO ĐỒNG THẤY ĐƯỢC PHẬT TRỜI HÓA NHÂN.

 

XA TRÔNG THẤY CÁC PHẦN THIÊN, PHẬT

VỀ ĐẾN NƠI ĐỊNH ĐẶT TỪNG NGƯỜI

Đạo vàng cứu độ từng nơi

Đông mời gốc PHẬT, Tây mời gốc THIÊN.

 

Để hiểu thấy lý nguyên võ trụ

Thì NGUYÊN NHÂN thường trú vào KHÔNG

Đạo trong đời sống đại đồng

THIÊN TRƯỜNG THẦY ĐỊNH LIÊN THÔNG ĐẤT TRỜI.

 

Vì lý đó mà ĐỜI SỐNG ĐẠO

Thế sự này có GIÁO VÔ VI

Năm này cho ĐIỂN DIÊU TRÌ

Rồng Tiên tu học khoa thi bảng vàng.

 

Chiếu diệu lý THIÊN hoàn NHÂN PHẬT

Định tâm thời CÁC BẬC ĐẠO NHÂN

Nghe qua ngộ đặng trọn phần

THỰC TÂM GIÁC NGỘ TÂN DÂN LẬP THÀNH.

 

Trong bổn đạo đã hành chánh pháp

Thì lý đâu tạo tạc tượng hình

VÔ VI CHÁNH PHÁP THIÊN MINH

Thường thời TÂM ĐỊNH hoá sinh nhơn loài.

 

ĐỘ SANH CHÚNG KHÔNG NGOÀI GIẢI THOÁT

BỎ ĐỒ LAO NHỜ GIÁC NGỘ RA

PHẬT BÀ CHÁNH TRỊ BỬU TÒA

TÂM HÀNH THIỆN NGUYỆN VỀ NHÀ LONG HOA.

 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 3 tháng 12 năm 2023 lúc 02:46 khuya, giờ California.
 
THÁI KIM ANH
 
THÁI biếc đan thanh ngọc bút truyền
KIM ANH nghe chiếu [chỉ] đạo THẦY biên
Phong phê chức vị ĐÀI THIÊN hiệp
Sắc chỉ thiên danh quản CỬU TRÙNG. [Cửu Trùng Đài của chi đạo Bửu Sơn]
 
LÔI ÂM CỔ TỰ còn SƠN BỬU

BẠCH NGỌC THIÊN TRƯỜNG chánh pháp chuyên
MẪU chuyển linh căn về dạy đạo
PHỤNG QUÂN NGỰ MÃ HỘI QUẦN TIÊN.
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, thánh đàn Nam Thành, VN, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài 17.3.2021.  Đăng lần đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2023.

THÁI KIM ANH

 

KIM sanh hiền dạ thế khác thường

NƯƠNG Nương cười một nụ sen phương

VƯƠNG cung hoa rơi nguyệt cửu trúc

TÂY diện bạch vân hiện xuất tường

ĐẠO ẩn thạch kỳ tâm kết mở

NGƯỜI hạnh nhơn sâu khách vẫn chờ

VẸN nghĩa tâm đạo hiền gặp phước

VẺ dáng thanh tao đẹp sắc mơ.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, thánh đàn Nam Thành, VN, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài 1.1.2019.  Đăng lần đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2023.
 
THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỈ
 

THIÊN kỳ ba độ thế nhứt HUYỀN

Tâm di thiệu ngắn tất DI nhiên

Tống đoàn thiệu HOÀNG chi động cử

Giai THIÊN độ nhứt đáo kỳ HUYỀN.

 

Xuân đầu thế ngược như đại kỳ

Tông môn chữ hiếu đón bận ghi

Chi phúc LỆNH PHÙ chiêu ánh hào

KỲ TAM ĐỘ THẾ Phúc Âm hao.

 

Cố cố HUYỀN thâm chí nhân tài

Tài châm phóng MINH hưởng như ai

Trung Đông tạo hóa kiếp kỳ HOÀNG

Tự nam chiến QUỐC đáo kỳ lai.

 

NHỨT THIÊN trị QUỐC toàn khí ngoạn

Tử NHỨT THIÊN lai phúc kỳ tân

Đương kim HOÀNG PHỤ phán tầm giai

Chi đề phúc đảm QUỐC quyền oai

Đáo đáo chi Kỳ Tam QUỐC thượng

Kỳ tràng khúc nhị hiệp tông giai

NỮ vai hiền, QUỐC liệt trí hào.

 

Không bất dị sắc, sắc bất dị không

Thị hoàn không không thị hoàn không

Liên tâm phủ chất chất hoàn không

Tạo hóa nhân duyên phúc đạo đồng

Hiền sắc sắc dạ hiền sắc không

Para Ru Tarama Sicana Sata Pu Sampa

Hata Taramana Sichan.

 

Ớ vọng vang tiếng bốn phương trời

HUYỀN THIÊN hậu thổ mấy lời biến lai

Kỳ Tam QUỐC hội liễu công tài

Thi nhân tâm tuyệt phúc lai kỳ này

HOÀNG THIÊN phong chức CHÍ NHÂN TÔN

Đại tiền chuẩn ý luận chi hồn

Lý NHÂN TÔN chi nhân chi khả

Hảo tướng oai nghi phúc chi tường

Trung Hoàng địa chất kỳ tam Hợi.

 
HUYỀN THIÊN
 
Khai mầm đoạn khúc giảng năm diệu

Chín cõi đồng nhiều ý phong tiêu

Thuyền Bát Nhã sớm chiều đưa rước

Đạt phật duyên thi hạnh lần lượt.

 

Ta nói,

Chuyển tánh đường thao lược đức công

Hành nhủ khuyên đúng đạo quy đồng

Hải duyên thế đạo thông cuộc thí

Khắp năm châu thiên tài hữu ý.

 

Nhớ,

Tựu trung thai hòa khí từng canh

… đổi thay cho nó rõ rành.

Nay,
Từng điện khí tinh anh hiệp thế

Tâm thanh tịnh nguyên chơn định huệ

Hành tu nhơn hiện thế chuyển dời

Mở kim cô giải thoát đó rồi.

Rán ngộ,
Nhận đạo thịnh lời châu nguyệt

Để dẫn đời ngươn từ thịnh lưu truyền

Xây tái tạo linh huyền trường cửu

Xuất Thánh Nhân diện tướng diệu như

Trung tầng hiếu đức từ tiếp dẫn

Tỏ bao lời nguy khốn khó khăn

Nghĩ xót thương xa gần thiên hạ

Tạo nhiều điều bao nỗi phong ba

Từ phán lịnh hiện ra từng cõi

Đâu xác trần biết Ta mà nói

Chèo thuyền đưa ơi hỡi dễ gì!

Xoay tái lại gặp cùng Trời nghĩ

Tâm nhơn đạo từ bi hai chữ

Tài đức do tồn chất đời tu.


Nghe,
Hội cù lập thế

Chờ đợi người mới tạng Bồ Đề

Lời thuyết giảng thao đề sửa giả

Tiếng chuông vang kêu thúc trần na

Thay chiếc áo thân đà PHẬT DẮT

Đạo đắc thành VƯƠNG PHẬT mây xanh

Vô hình vận chuyển thoáng qua

Phẩm định đường thẳng Ngọc Tòa Hội Hoa

Gió xoay đăng điển cung tòa

Đêm khuya thông bạch nhịp hòa thân minh

Tâm trong trọn kiếp hiện tình

Thệ ngồi xác thể huệ minh phá từ

Nghìn năm cuộc thế

Khi tỏ lại khi lu

Lục kỳ lục phận lực từ Ngươn Tam.

 

Bất giai bất sử nhựt di Tây

Qui tam diệp lạc ấm chất tài

Đoạn chất tu ví hào danh thịnh

Chỉ giản đơn đồng tiến xuất hài

Đề nam mạng thới song song thủy

Dị tổ hành nhơn cuộc tú chi

Chánh phong khử lộ chung ĐẠO QUỐC

Vô chương vô định chí tại kỳ

Anh từ bá nhơn đắc kế đa

Vô liêu lộ diện tai gian hạ

Không động động không không thành động

Túc địa nhập hạ hảo sự qua.

Khai pháp ý thân hồn kề dựa

Hạ Ngươn mòn đêm vắng người thưa

Cõi vô hình linh mở chơn tu

Vô Lực hữu khuyên ai chỉ tựa.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 2 tháng 12 năm 2023 lúc 10:20 sáng, giờ California.
 

CÁC CUNG CÁC CÕI TRUNG DUNG NGỘ HÀNH

 

Vì cuộc thế, từ trong nhơn loại

ĐẠO THIÊN TRƯỜNG độ khỏi tử sinh

Bởi trong THÁNH GIÁO BỬU HUỲNH

Tánh tâm tức PHẬT THIÊN MINH NGỌC NGÀI.

 

Chủ Nhơn Ông CAO ĐÀI NHÂN THẬP [THẦY NHÂN THẬP]

Địa tâm lòng trong PHẬT ngoài THIÊN [ĐỨC THIÊN PHẬT]

MẪU cho con đạo kiền thiền

THIÊN MINH giác chúng thọ truyền đệ môn.

 

Thời Thánh Đức THẾ TÔN [Thích Ca Mâu Ni] TRỞ LẠI
Ông Cao Đài lập khải TRƯỜNG THIÊN

Đạo trong võ trụ khôn kiền [ý nói THIÊN ĐẠO]

MẪU về hoán chuyển căn hiền thiện duyên.

 

Nguyên nhân mới vào miền PHẬT QUỐC

ĐẠO ĐẤT TRỜI [THIÊN ĐẠO] định luật tự nhiên

THIÊN TRƯỜNG đồng khối HUYỀN THIÊN [THƯỢNG ĐẾ]

MẪU trao kim lịnh ĐỊNH quyền TÂN DÂN. [lựa người Tân Dân]

 

Đồng nhất tánh TÂM THÂN MỘT THỂ

HIỆP ÂM DƯƠNG hiện thế cứu đời

Ta là Phật Thánh Tiên rồi

Mới truyền Đạo Pháp Phật Trời khắp nơi.

 

Để sanh chúng rõ thời THIÊN THƯỢNG

Lạc nhàn vui định lượng tâm ta

QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ,

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU vào nhà độ con.

 

Thoát tử sanh không còn khổ cực

Nạn tai nàn tức Phật giải tan

Thân tâm nhập cõi Niết Bàn

Trời người tại thế rõ ràng PHÁP KHÔNG.

 

Chuông vang rộng CỘNG ĐỒNG TAM GIÁO

Ngộ chơn rồi THIÊN ĐẠO HUYỀN KHUNG

Lôi âm mở cửa CỬU TRÙNG

Các Cung, các Cõi trung dung ngộ hành.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 lúc 19:03 chiều, giờ California.
 

THIÊN TRƯỜNG ĐẠI DIỆN HUYỀN KHÔNG CỨU ĐỜI

 

MẪU GIÁNG THẾ vào đây GIÁO HỘI

Tại HOA KỲ kết nối đệ môn

HUYỀN KHUNG chánh CHỦ CÀN KHÔN

THIÊN KIM nhận chiếu THẾ TÔN PHÁN TRUYỀN

 

Cầm LỊNH ẤN THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI

BỬU SƠN KỲ [HƯƠNG] kết nối khắp nơi

Từ nay đã nhận lời mời

Đi về phía BẮC HOA KỲ mở khai.

 

LỜI TRUYỀN ĐẠO CỦA NGÀI HƯNG QUỐC

Các NGUYÊN NHÂN trong PHẬT THÁNH TIÊN

Tam Kỳ Phổ Độ hoá duyên

[TAM] GIÁO TÒA định lịch về miền SINH TƠN [Washington State].

 

Đến hình tượng TỰ DO THẦN NỮ

Nhập điển quang CHẤN THỦ CỜ HOA

THẦY cùng TAM GIÁO BỬU TÒA

KIM ANH, HƯNG QUỐC, [và tất cả] [Thiên] Long [Thiên] Hoa nhận bài.

 

THẦY SƠN BỬU hoằng khai máy đạo

NGỌC HOÀNG THIÊN thông khảo khắp nơi

DIÊU CUNG PHẬT MẪU mở lời

Cứu dân ngoại trước rồi dời vào Nam.

 

Từ CALI bỏ phàm xuyên MỸ

Đạo vấn thân hỷ xả từ bi

THIÊN TRƯỜNG danh tặng VÔ VI

Địa tâm diệu lý DIÊU TRÌ báu ân

 

Vì cơ đạo TÂN DÂN THÁNH ĐỨC

Thấy nhơn sinh ngờ vực bấy lâu

HÔM NAY CHO CHUYỂN BỘ ĐẦU

Soi thiên lý đạo nông sâu rõ ràng.

 

Là cơ ngẫu NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

THẦY SƠN BỬU cùng thể đó đa

Ô hô KIM MẪU cũng là

Lưỡng Nghi Thái Cực một nhà hư không.
 

TRUYỀN THỐNG NHẤT CỘNG ĐỒNG TAM GIÁO

HIỆP NGŨ CHI PHẬT BẢO NĂM THỪA

NGỌC HOÀNG chuyển lại căn xưa

Tâm trong ly nước đón đưa cứu người.

 

Để thể hiện nhiều nơi tế độ

Đạo đất trời khai ngộ phổ thông

Giáo văn lý chuyển hoà đồng

THIÊN TRƯỜNG ĐẠI DIỆN HUYỀN KHÔNG CỨU ĐỜI.

Chú Thích:
[Đức Chí Tôn Huyền Khung Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khi giáng đạo dạy các vị đệ tử đầu tiên đã xưng danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn bên Bửu Sơn Kỳ Hương Đức Chí Tôn xưng danh là Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ hoặc Phật Thầy Bửu Sơn khi khai mở tâm linh (trong vô hình) cho Phật Thầy Tây An thì cũng không có gì là lạ. Đọc Sấm Giảng Tòng Sơn, do Phật Thầy Tây An tự thuật, sẽ thấy có đoạn "nội trong 3 khắc gặp Thầy Bửu Sơn" lúc ngài lên núi Tà Lơn.  Như vậy, Phật Thầy và Phật Thầy Tây An là hai vị khác nhau.  Tôn danh "Phật Thầy" là Phật Thầy Bửu Sơn tức Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ cũng là Đức Chí Tôn Huyền Khung Thượng Đế tá danh.  Còn tôn danh "Phật Thầy Tây An" là một hóa thân dưới thế (một nhân vật lịch sử) được dân chúng Miền Nam tôn (tức Thế Tôn) là một vị "Phật" (tức Phật Sống). Ngài trị bệnh cho dân nên được dân chúng tôn là "Thầy". Và ngài cư trú tại làng Tây An vì thế nên dân chúng gắn liền hai chữ Tây An với với tôn danh của ngài. Vì thế mới có tôn danh "Phật Thầy Tây An" mà chúng ta xưng tán.  Khi giáng điển cho thiên thơ, Phật Thầy Tây An luôn xưng danh là Phật Thầy Tây An (đầy đủ 4 chữ).  Còn khi giáng điển xưng danh là Phật Thầy (2 chữ), thí dụ như câu "Phật Thầy, Phật Mẫu Liên Sơn", thì hai chữ Phật Thầy này (đặt biệt là cạnh Phật Mẫu Diêu Trì và Tam Giáo Tòa "Liên Sơn") nên được hiểu là Ngọc Hoàng Thượng Đế (Đức Chí Tôn dạy đạo bên Thiên Đạo xưng là Thầy hoặc  Cao Đài Tiên Ông còn khi dạy đạo bên Phật Đạo thì xưng là Thầy hoặc Phật Thầy).]

 

 Ngài Chưởng Quản Thiên Long Hộ nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài đồ họa  ngày 1 tháng 12 năm 2023 lúc 10:39 sáng, giờ California.
 

lv-do-tran-20231201

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Khai mầm đoạn khúc giảng năm diệu

Chín cõi đồng nhiều ý phong tiêu

Thuyền Bát Nhã sớm chiều đưa rướt

Đạt phật duyên thi hạnh lần lượt.

 

Ta nói,

Chuyển tánh đường mà thao lược đức công

Hành nhũ khuyên đúng đạo mà quy đồng

Hải duyên thế đạo thông mà cuộc thí

Khắp năm châu thiên tài mà hữu ý

 

Nhớ,

Tựu trung thai hòa khí từng canh

… đổi thay cho nó rõ rành

Nay từng điện khí tinh anh mà hiệp thế

Tâm thanh tinh nguyên chơn mà định huệ

Hành tu nhơn thì hiện thế mà chuyển dời

Mở kim cô mà giải thoát đó rồi

Rán mà ngộ, nhận đạo thịnh lời châu nguyệt

Để dẫn đời ngươn từ thịnh lưu truyền

Xây tái tạo linh huyền trường cửu

Xuất Thánh Nhân điện tướng diệu như

Trung tầng hiếu đức từ tiếp dẫn

Tỏ bao lời nguy khốn khó khăn

Nghĩ xót thương xa gần thiên hạ

Tạo nhiều điều bao nổi phong ba

Từ phán lịnh hiện ra từng cõi

Đâu xác trần biết Ta mà nói?

Chèo thuyền đưa ơi hỡi dễ gì!

Xoay tái lại gặp cùng mà Trời nghĩ

Tâm nhơn đạo Từ Bi hai chữ

Tài Đức do tồn chất mà đời tu

Nghe … hội cù lập thế

Chờ đợi người mới tạng Bồ Đề

Lời thuyết giảng thao đề sửa giả

Tiếng chuông vang kêu thúc trần na

Thay chiếc áo thân đà Phật dắt

Đạo đắc thành Vương Phật thì mây xanh

Vô hình vận chuyển thoáng qua

Phẩm định đường thẳng Ngọc Tòa mà Hội Hoa

Gió xoay đăng điển cung tòa

Đêm khuya thông bạch nhịp hòa thân minh

Tâm trong thì trọn kiếp hiện tình

Thệ ngồi mà xác thể huệ minh phá từ

… nghìn năm cuộc thế

Khi tỏ mà lại khi lu

Lục kỳ mà lục phận lực từ ngươn tam

 

Bất giai mà bất sử nhựt di Tây

Qui tam diệp lạc ấm chất tài

Đoạn chất tu ví hào danh thịnh

Chỉ giản đơn mà đồng tiến xuất hài

Đề nam mạng thới song song thủy

Dị tổ hành nhơn cuộc tú chi

Chánh phong khử lộ chung Đạo Quốc

Vô chương vô định chí tại kỳ

Anh từ bá nhơn đắc kế đa

Vô liêu lộ diện tai gian hạ

Không động động không không thành động

Túc địa nhập hạ hảo sự qua

Khai pháp ý thân hồn kề dựa

Hạ ngươn mòn đêm vắng người thưa

Cõi vô hình linh mở chơn tu

Vô Lực hữu khuyên ai chỉ tựa.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10022)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12997)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.