THIÊN THƠ THÁNG 10 NĂM 2020

01 Tháng Mười 20205:55 SA(Xem: 8085)


Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

Ngày Hội Yến Diêu Trì năm Canh Tí là một ngày đặc biệt
quan trọng và
ân phúc vô vàn cho nhơn sinh. Vì sao?  Vì đây là
ngày chính thức khai mở
PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI.
Ba mươi  sáu ngàn năm mới có một lần. Có rất nhiều vị đã thành tựu
PHƯỚC TRÍ VÔ BIÊN
giáng đàn để chúc mừng cho Giáo Hội Thiên Trường.
Sau khi đọc xong các bài trong trang này mong quí hiền đạo hữu duyên
hãy dành thêm một
chút thời gian vào trang kế để tham khảo thêm.
Chắc chắn quí hiền đạo sẽ thích thú và được nhiều lợi lạc. Xin cảm ơn
và cầu chúc tất cả hiền đạo thân luôn an khang tâm luôn thường lạc.
Vui lòng nhấp chuột vào đường dẫn bên dưới nhé.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 10 năm 2020 lúc 15:34 PM.US..
 

HUỲNH THIÊN HỘI YẾN TAM GIÁO
MỪNG thay chánh lễ buổi Trung Ngươn
NGỌC sắc thắm tươi ĐẠO ĐẠI hườn
ĐẾ ngự hoàn toàn tâm đức hạnh
HUỲNH Kỳ ấn Bửu Giáo chơn nhơn
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC trao nguyên thể
ĐẠI HỘI DIÊU TRÌ kiến Mẫu Đơn
ẤN bút chứng minh toàn ĐẠO LỚN
BAN truyền tam cõi phúc lành ơn.

MẪU ngự nơi tâm hạnh đức tài
HOÀNG THIÊN hoá điển ứng hoàn ngai
CUNG thuyền PHẬT MẪU Thiên Toà hiện
BỬU chánh DIÊU TRÌ Giáo Hội khai
HỘI ngộ nguyên nhân thiên kiến lại
PHÂN vai tánh mạng phục nguyên lai
CÔNG nương Cửu Mẫu Tây Đông tái
YẾN lễ trung ngươn đủ các ngài


ĐIỂN ĐẠO Nguyên Nhân được gặp THẦY
TÒA ĐÌNH QUỐC TẾ ĐẠO PHƯƠNG TÂY
THIÊN TRƯỜNG động chuyển chung Hội Yến
GIÁO cổng vô vi chiếu lễ này
LỊNH khải hữu hình đồng hiện thấy
TRUYỀN hình trực tiếp MẪU THẦY xoay
CUNG nghinh chư [Bồ] Tát hàng Thiên, Phật
YẾT kiến Thập Tam ĐẠO ĐẠI này.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 1 tháng 10 năm 2020 lúc 02:54 AM.US.

 
XỬ CẢNH TAM MIỀN
Kim Sơn [Phật] tái hiện bổn tuồng xưa
Mẫu hoá linh căn tánh đại thừa
Hội Yến Diêu Trì vừa bế lễ
Trường An NGỌC ĐẾ khách lưa thưa
THIÊN TRAO ĐẠO PHÁP BA NĂM LẼ
GIÁC CHÚNG THÔNG LINH NHẤT ĐẠI THỪA
ĐẠI ĐẠO NGỌC HOÀNG ai chọn lựa?
Thiền hành pháp đạo vô vi chưa ?

Nương Công hội yến khắp trần gian
Cổng khép Trường An lịnh NGỌC HOÀNG
GIÁO BẾ HỮU HÌNH CÀN KHÔN TẬN
TÒA TAM VÔ CỰC XỬ PHÂN ĐÀNG
Thiên nhơn địa đại đồng chung cảnh
Phật Thánh Tiên Thần nhỏ lệ vang
NGỌC ĐẾ SẮC BAN BA CHIẾU BẢNG
TÒA ĐÌNH THỊ HIỆN DẸP TÀ GIAN.

CẢNH KHỔ THẢM BAY HỒN PHÁCH LẠC
TAM GIÁO TÒA THƯỞNG PHẠT KHẮP NƠI
Chúng sanh khổ nạn tơi bời
Thân tâm tìm bới THÁNH LỜI CÒN ĐÂU.
[Đến lúc đó là đã quá muộn. Đi tìm đọc Thánh Lời cũng đâu cứu được.]

ĐỨC NGỌC ĐẾ NGHIÊM MINH TIỀN HẬU
THẲNG MỘT ĐÀNG BẮC ĐẦU THIÊN LA
Quan Âm Nam Hải Phổ Đà
Diêu Trì Kim Mẫu xót xa tâm phàm.

Tâm nhìn cảnh chia đàng rẻ nhóm
Hiệp rồi tan thấp thỏm chờ tin
NGÓNG NHÌN BA CẢNH SÁU ĐÌNH
THẾ GIAN SAO HỠI U MINH THẾ NÀY!!!!
[Ba cảnh sáu đình = ý nói sự chia rẽ trầm trọng trong và giữa các tôn giáo]

Pháp đã có không lo học lấy
Cảnh khổ này sàng sảy phân minh
Gặp nhau tại chốn Toà Đình
Nét phân pháp lịnh đạo sinh mây rồng.

Thiên trút xuống liên thông liên cước
Xoá trần gian tẩy trược gom thanh
Nhiều năm đã gởi pháp lành
HÔM NAY BẾ CẢNH DIỆT CÀNH GỐC HƯ.

NAY CHẤM DỨT PHÁP THƠ THIÊN ĐẠO
SÁCH TRỜI ban thiên áo thạch bào
Nhơn hiền Hoà Hảo Đài Cao
Bửu Sơn Huỳnh Đạo mời vào Thiên Nam.

ĐỨC NGỌC ĐẾ LỊNH BAN THẾ GIỚI
HIỆP ĐẠO LÀNH ĐỔI MỚI TƯ DUY
Đông Tây Nam Bắc mỗi kỳ
CÁC TÔN GIÁO BẠN CŨNG [phải] TRI SÁCH TRỜI.

ĐỒNG HIỆP LỮ LẬP ĐỜI THẠNH THỚI
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC KHỞI CHIẾU TRẦN
PHÁN PHÂN CHỨC PHẨM THIÊN CĂN
LONG HOA ĐẠI HỘI TÂN DÂN TOÀN CẦU.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 288)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2666)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3027)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4144)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3827)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3419)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4916)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4917)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6449)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6091)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4164)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3037)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6363)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8550)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8570)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8753)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7923)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7321)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4459)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9060)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11393)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7729)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7076)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7560)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5418)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6417)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7510)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10484)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8008)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7139)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6681)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10724)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11618)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13191)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10746)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12005)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11114)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14471)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11126)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38344)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41114)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35912)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32587)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16243)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28894)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32644)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.