THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 12 NĂM 2022

01 Tháng Mười Hai 202210:34 SA(Xem: 5394)
 


MẬT ĐÀN 2022_07. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, lúc 5:18 sáng giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.


Bấm Vào Thanh Để Nghe Một Đoạn Của Mật Đàn 2022_07
 

ĐÀN LỄ 18 THÁNG 10 ÂL NĂM NHÂM DẦN (11/11/2022), tại tư gia của Đức Chưởng Thế tại VN. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp Thiên Thượng.

18-thang10-al-2022-6-18-thang10-al-2022-7-
18-thang10-al-2022-1-18-thang10-al-2022-2-
18-thang10-al-2022-4-18-thang10-al-2022-5- 
Ngày 23 tháng 10 năm Nhâm Dần (16/11/2022), giờ Ngọ, tại tư gia ngài Thiên Long Kỳ An, Tây Ninh. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp Thiên Thượng.


18-thang10-al-2022-3-

Đàn giờ Ngọ, ngày 22 tháng 9 năn Nhâm Ngọ (27-10-02) 12:31 đến 13:15, đàn tràng Quyền Pháp, Châu Âu.

 

LONG thăng hổ giáng ĐẠO tượng hình
NỮ hòa Nam hiệp đạt huyền linh
TIÊN phàm tương tác ÂM DƯƠNG ĐẠO
NƯƠNG Khí, gom Thần, hóa chuyển Tinh.
                  
Tinh Khí chuyển khiếu linh khai mở
Luyện Đạo thành nhờ ở kiên tâm
HUYỀN MÔN MẬT PHÁP CHÍ THÂM
NGƯỜI ĐỜI MẤY KẺ KIẾM TẦM ĐẾN NƠI

 
Đã hữu duyên được TRỜI tác hợp
Hãy một lòng từng lớp mà hành
Hành cho đến chỗ viên thành
ĐOẠT CƠ SIÊU XUẤT ĐẠO LÀNH ĐẠT MINH


Đường tu luyện đinh ninh nhớ kỹ
Trọn đường tu từ thủy chí chung
Một lòng tin ở HUYỀN KHUNG
THẦY trên sắp đặt lo chung ĐẠO TRỜI

 
Khuyên hãy nhớ lại lời đại nguyện
Nguyện xuống trần hóa chuyển ĐẠO CAO
VÌ THẦY QUYẾT ĐẠT ĐẠO MẦU
CHO ĐỜI HIỂU ĐƯỢC CHỖ SÂU ĐẠO TRỜI

 
ĐẠO TRỜI vốn VÌ ĐỜI khai mở
Mở cho người tu ở tại thân
TẠI NƠI GIỮA CHỐN BỤI TRẦN
MƯỢN PHÀM THỂ LUYỆN CHUYỂN DẦN NÊN TIÊN


Tiên Thiên Khí rải miền hạ giới
Nhờ THÂN NGƯỜI cùng với KHÍ LINH
Luyện Thần hiệp Khí hườn Tinh
Thần Tinh Khí hiệp Thượng Đình hòa giao

 
Giao hiệp đến chừng nào Thần xuất
XUẤT HUYỀN QUAN chặt đứt buộc ràng
Thoát ra khỏi vòng Khôn Càn
Vượt siêu Tam Giới thượng tầng chuyển thăng


Muốn đạt đến Vĩnh Hằng Thượng Cảnh
Cần phải nhờ ĐÔI CÁNH ÂM DƯƠNG
Để bay ra khỏi Điển Trường
Của bầu vũ trụ thẳng đường mà lên

 
Khuyên ai xin nhớ đừng quên,
ÂM DƯƠNG THẦN KHÍ là nền đường tu
Muốn phá mạng lưới mê ngu
Phải dùng đại chí mà tu đến cùng.


Cùng nhau tu luyện ĐẠO HUYỀN KHÔNG
Luyện đến đủ đầy đắc lục thông
Cơ mầu vận chuyển Âm Dương hiệp
Sứ mạng chung thành lập kỳ công.

 
Công khó lâu nay chớ để hoài
Đạo mầu được điểm để đời noi
Noi đường THIÊN ĐẠO TRỜI ân tứ
Thành đạt chơn truyền vạn thế soi.

 

Đàn giờ Tý, ngày 01 thánh Giêng năm Kỷ Sửu (26-1-09) từ 12:35’đến 01:04’, đàn tràng Quyền Pháp.  Đêm Giao Thừa Mậu Tý – Kỷ Sửu.

 

THÁNH Linh chan rưới khắp trần gian,
CHÚA ngự đàn nay tỏ mấy hàng,
NGÔI vị TRỜI ban chờ đợi sẳn,
HAI lần giáng thế cứu trần gian.

 

[Một lần giáng thế ở Phương Tây 2 ngàn năm trước và một lần ở Phương Đông đương thời.]

 

ĐẠI THỪA TÂM PHÁP quảng khai
Cho toàn sanh chúng đến ngày thọ ân
Thánh Linh bủa khắp cõi trần
Chuyển cơ Tận Độ định phần mỗi con

 
Phật Tiên xuống núi rời non
Giáng trần khắp chốn rưới ơn cho đời
Trần gian nay đã đến thời
Gội ơn ĐẠI XÁ mà TRỜI rưới ban


Các con toàn cõi trần gian
Sớm mau tỉnh ngộ tìm đàng tiến tu
Ơn Trên luôn sẽ hộ phù
Con nào sớm biết tìm tu Pháp Mầu

 
Đến ngày TOÀN CÕI ĐỊA CẦU
Qua CƠN SÀNG SÃY đặng hầu tuyển phân
Chọn phàm lựa Thánh lần lần
LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC nơi trần gian đây

 
ĐẾN NGÀY ĐẠO CHUYỂN TRỜI TÂY [CALI]
CAO ĐÀI ỨNG HÓA TẬN NGAY TÂM NGƯỜI
Điển quang vận chuyển từ TRỜI
Vào sâu tâm nội từng người Phương Tây


Càn Khôn Nhựt Nguyệt chuyển xây
KỲ BA CHÁNH PHÁP ĐẾN NGÀY XIỂN DƯƠNG
Các con những “Kẻ Đưa Đường”
Phải nên tu dưỡng để thường cảm giao

[KỲ BA CHÁNH PHÁP ĐẾN NGÀY XIỂN DƯƠNG = Lần giáng sinh ở Phương Đông, ngài đã giáng thế 3 lần (3 kỳ hay còn gọi là 3 trào) để xiển dương chánh pháp Thiên Đạo. Trào Một (Kỳ 1) của Đức Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu. Trào Hai (Kỳ 2) của Đức Nhị Thiên Võ Văn Phẩm. Và Trào Ba (Kỳ 3) đương nhiệm của Đức Hoàng Di Thiên, Giáo Hội Thiên Trường.]


CÙNG NGUỒN THIÊN ĐIỂN TRỜI CAO
TIẾP TRUYỀN THIÊN ĐẠO ĐẶNG TRAO CHO ĐỜI
Đàn nay THẦY dạy mấy lời
Con nên nghiệm kỷ VÌ ĐỜI LẬP CÔNG

 
THẦY ban con trẻ Ân Hồng
Tân Niên Đại Đán trần hồng gội ơn
Ơn Thiên chan rưới trung đàn
Giã từ đàn nội Thiên Đàng THẦY thăng.Đàn Giờ Tý, ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Ngọ (25-12-02) 12:23’đến 1:07’, đàn tràng Quyền Pháp, Châu Âu.  Lễ Giáng Sinh.

 

CHƠN như bản tánh gốc từ TRỜI
GIÁC ngộ rồi thì được thảnh thơi
KIM thân chứng đạt Trường Sanh Đạo
TIÊN Phật đắc thành bản tự người.

 

Ngã lâm cơ báo đàn. Hiền đệ hãy chí kỉnh đại tịnh nghiêm đàn tiếp nghinh Thánh Chúa giáng lâm chứng lễ. Ta xuất ngoại tiếp nghinh.

 

GIA TÔ truyền đạo khắp mọi người
GIÁO dạy quần sinh biết ĐẠO TRỜI
CHỦ truyền Tâm Pháp hàng môn đệ
THÁNH CHÚA NGÔI HAI CỨU THẾ ĐỜI.
                  
Đời cùng cuối con ơi hãy nhớ
Nhớ lời THẦY lòng chớ phân vân
Thánh Linh bố điển cõi trần
Khắp miền khắp nẻo giáo dân tỉnh đời

 

ĐÃ ĐẾN KỲ ĐẠO TRỜI KHAI MỞ
Rước quần sinh đem trở về ngôi
ĐEM RA KHỎI MÁY LUÂN HỒI
Từ bao nhiêu kiếp quả nhồi nghiệp quay
 

NAY NHÂN LOẠI ĐẾN NGÀY CHUYỂN HÓA
Vượt lên thang biến cá nên rồng
Khắp toàn trong cõi trần hồng
Gội nhuần Thánh Điển TRỜI đồng rưới ban


Ban cho thế chiếc thang TRỜI bắt
Bắt chiếc cầu đi tắt ĐƯỜNG VỀ
Con nào bừng tỉnh cơn mê
Thức tâm hoát ngộ lắng nghe nơi lòng

[Đại vũ trụ có 36 tầng trời, 33 tầng trong tam giới và 3 tầng siêu tam giới. Tiểu vũ trụ (trong thân người) cũng có 33 đốt xương sống, là 33 tầng tam giới trong thân người, chính là cái thang trời trong câu "ban cho thế chiếc thang TRỜI bắt". Theo chiếc thang đó mà leo lên qua khỏi được Ngọc Chẩm về đến được Thượng Đình Bạch Ngọc Cung là vượt khỏi tam giới, là "vượt lên thang biến cá nên rồng" đạt tới cõi vĩnh hằng, là biết đáp tạ hồng ân của TRỜI "
bắt chiếc cầu đi tắc đường về".

36 TẦNG TRỜI = đúng ra là 12 tầng (Thập Nhị Thiên) nhưng vì mỗi tầng được phân chia thành thượng, trung, hạ nên thành 36 tầng. 2 tầng trung giới + 9 tầng thượng giới (gọi Cửu Trùng Thiên) là 11 tầng và phân thượng, trung, hạ thành ra 33 tầng (Tam Thập Tam Thiên). Vượt trên 33 tầng này là 3 tầng Tam Thanh Thiên gồm Ngọc Thanh Thiên (Niết Bàn), Thượng Thanh Thiên (Đại Niết Bàn) và Thái Thanh Thiên (Tối Đại Niết Bàn).]  


Thì tiếp được ÂN HỒNG TRỜI [ban] bố
Tự nơi tâm thấu rõ cơ huyền
Nhận ra cốt Phật căn Tiên
Vốn là căn cội bản nguyên mỗi người

 
Thì sẽ được CÙNG TRỜI GIAO CẢM
Sẽ biết rằng giữa đám quần sinh
KHẮP CÙNG ĐỀU CÓ THÁNH LINH
VẬN HÀNH CHUYỂN HÓA GIÁC MINH  CHO NGƯỜI

 
ĐÃ ĐẾN KỲ CHA TRỜI THỊ HIỆN
CÕI TRẦN GIAN thăng tiến kiếp người
Tiến lên ĐỊNH LẬP NƯỚC TRỜI
Lập Nguơn Thánh Đức LẬP ĐỜI TÂN DÂN.

 
Do vì vậy cõi trần nên biết
Lo tự tu tự quyết cho mình
NƯƠNG QUYỀN TÁI TẠO PHỤC SINH
TÙNG QUYỀN TẠO HÓA ĐĂNG TRÌNH VỀ NGUYÊN

Con nghe nhất dạ chí chuyên
Giữ niềm tin vững lời nguyền chặt ghi
Một lòng quyết dạ tu trì
Bền tâm trì chí mà đi đến cùng

 
Một lòng có thủy có chung,
Đến ngày quả mãn thung dung theo THẦY
Thương con THẦY nhắc lời nầy,
Con vui tu luyện Trời Tây THẦY hồi.
Bấm Vào Thanh Để Nghe Bài Địa Bể Long Thành. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 8 năm 2020 lúc 17:21 P.M. US. 

 
ĐỊA BỂ LONG THÀNH
ĐỊA Tiên du cảnh ký trời non
BỂ ngạn TÂN quê cảnh sắc còn
LONG Hội Nam Thiên miền đất chọn
THÀNH trường định sẵn gặp lòng son.

Nâng bước xa ngàn chuyển ĐẠO THIÊN
HỒNG LIÊN HUỲNH BỬU kiến chư hiền
Muối dưa nương tạm từng thời chuyển
Thường lạc ngô đồng giác ngộ biên.
 
[Hồng Liên = ám chỉ Đức Chưởng Thế.  Huỳnh Bửu = ám chỉ Đức Ngài. Chư hiền = chư hiền Bửu Sơn tại Cà Mau.] 

Hạnh đức tập tu chuyển ngũ hành
Thời kỳ THIÊN CHÚA độ quần sanh
ĐIỂN THIÊN trở lại làng thôn cảnh
Nội ngoại nghe qua phải tập rành.

Thuỷ hoả tương tâm hoá diệu bình
PHÁP LINH khó đạt gắng tâm minh
THIÊN HOA khai ngộ tâm thân tịnh
TÂM THỂ HUYỀN LINH TỰ CỨU MÌNH.

Viễn du kinh tự NGỌC ĐÀI
Bến mê trần thế bỏ ngoài tâm minh!
Tâm thiên cảnh diệt vô minh
Cô dân thiện đức hoá sinh duyên lành.

Lời NGỌC [ĐẾ] báo hạnh đồng sanh
Chén cơm nâng bước sẵn dành chơn tâm
Thay câu đạo quyết luyện tầm
Thi thơ sấm ký đổi âm dương lần.

Dòng lịch sử đến Tân Dân
Thực [ăn] thuỳ [ngũ] danh lợi xa dần một khi
DIỆU DỤNG CHÁNH KIẾN vậy thì
TỨ [CHÁNH] CẦN diễn nghĩa thơ thi mỗi ngày
Cơm tương dưa muối lạc chay
Đủ dùng ấm hạnh ĐỨC NGÀI HÓA SINH.

Khuyên đại chúng tránh xa nhân ác
Tỉnh tâm đời tiền bạc vàng thau
Đừng mê võng gác lầu cao
U MÊ MỜI ẢO ĐƯỜNG VÀO TÂM MA.

ĐỜI THƯỢNG ĐỨC LONG HOA ĐUA NỞ
Chở đàn con hiệp chợ đức ân
Lựa cho phẩm phận Tân Dân
Nhân hiền đức đặng hưởng phần Thượng Ngươn
Thiên Phật Thánh thượng trung ương
LONG HOA CÔNG ĐỨC THẮNG PHƯỜNG MA THIÊN.

Nam Thiên phá mê tâm lầm lối
Điển linh quang sớm tối công phu
MINH SƯ pháp cú huyền nhu
Dắt dìu linh tử hạnh tu mỗi thời
Đời được tặng thảnh thơi đại tát
Thế gặp nền nước mát ma ha
PHẬT-THIÊN phổ hoá mọi nhà
Cảnh tu CHÁNH PHÁP LONG HOA cận kề.

Nhiều linh tử tâm thân tại thế
Kệ với kinh đừng để tạp nham
Hỏi ai đình đám trần phàm
Bỏ ngoài sân dục si tham ĐỊNH THIỀN
Làm như thể trăng huyền nhựt sớm
ĐẠO VÀO ĐỜI thắm đượm THIÊN MINH
Lạc chay giới tịnh thiền trình
Mở khai cung cõi tâm sinh giác đài.

THIỀN HƠI THỞ VÔ VI Thiên khải
Thuở sơ sinh thông thái nằm nôi
Trẻ thơ không nói không lời
THIÊN TÂM KHÔNG ĐỘNG KHÔNG RỜI VÔ VI
Hành BÁT NHÃ từ bi THẬP THIỆN
HUYỄN NHƯ CHƠN TÂM VIỄN LY TRẦN
Bửu hoà tịnh lặng sương phần
Chủ quan chánh tấn Long Vân hội về.


Một cư sĩ của Bửu Sơn Kỳ Hương nhận được thông điệp của Vô Vi vào ngày 27 tháng 9 năm 2018 lúc 08 PM UST và đã gởi đến Đức Ngài.  Mỗi câu chữ Việt được chuyển ngữ từ nguyên văn chữ Thiên. Đây không phải là một bài thơ, phú, kệ hay giảng... mà là một tập hợp của 10 câu ngắn gọn. Tuy không bóng bẩy nhưng hàm ý thiên cơ thì rõ ràng. Vị cư sĩ này không giỏi chữ nên bài viết có nhiều lỗi, GHTT xin phép được chỉnh sửa cho đúng.
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Bửu Sơn Kỳ Hương Phật

 

VĂN LANG QUỐC TỬ ĐẠI NAM.

Tàu Trung thoát mã cương tử quốc.

Rồng Thiên chuyển đổi quốc vận.

Tề nhân ấn tử Hà Thiên Long.

Sắc thiên Đại Nam trụ trì.

Linh kỳ Quốc ban ấn vạn thiên.

Cơ Trời lịnh thiên sắc lịnh.

Tàu Cộng tháo mã thoát dây cương.

Thoát cảnh tai biến Đại Nam.

Đại Nam trụ trì thập bát lai.

 
phuong-sept27-2018

Một cư sĩ của Bửu Sơn Kỳ Hương nhận được thông điệp của Vô Vi vào ngày 28 tháng 9 năm 2018 lúc 15:24 UST và đã gởi đến Đức Ngài. Đây không phải là một bài thơ, phú, kệ hay giảng... mà là một tập hợp của 9 câu dài và mỗi câu được bẻ ra thành vài đoạn ngắn. Tuy không bóng bẩy nhưng hàm ý thiên cơ thì rõ ràng. Vị cư sĩ này không giỏi chữ nên bài viết có nhiều lỗi, GHTT xin phép được chỉnh sửa cho đúng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Sơn Bửu Hương Kỳ.

 

Cơ thiên báo ứng thanh lọc,

Hổ mang sát hại đồng loại.

Thanh lọc trừ gian diệt ác,

Bàn cờ chuyển hóa đoạn cuối,

Đến kỳ lập ngươn thiện từ.

Thiên Đình xoay chuyển Đệ Tam,

Ứng kỳ Phật Vương hạ phàm,

Đông Phương [VN] chuyển hóa Tây Kỳ. [Cali]

Quốc US độ hành Thánh Long,

Long phụng [hãy] hồi cơ chuyển hóa!

Trào ca Quốc Nam linh kỳ,

Lục sắc trụ trì thế gian.

Sư Thầy hạ giới non bồng,

Tam cõi an lành thế gian.

Quốc Đạo lai chuyển Chánh Thiên,

Pháp Tử rao truyền hồi lai.

Đạo mầu Thích Ca truyền bá,

Chuyển hóa rao giảng Bửu Hương.

Vân Long Bửu Hương trụ trì,

Thất Sơn ẩn hiện châu long.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Bửu Sơn Phật.
phuong-sept28-2018phuong-sept28-2018-p2
 

Một cư sĩ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng vào ngày 28 tháng 9 năm 2017 lúc 11:44 AM UST và đã chuyển đến tận tay Đức Ngài.

ĐỨC CỬU THIÊN TRỊ BAN BỎ


CHUYỂN máy trời tỷ thiên Phật Bầu

BÁT Đại Tiên toại thấu Càn khâu

QUÁI Thiên Long Bát Bộ động tấu

ĐỒ tung hoành pháp cẩn nhiệm mầu.

 

GIẢI kiếp nạn muôn tâu THƯỢNG ĐẾ

LONG hổ KHÔN THÁNH tế long ân

TRẬN Thiên Mã ma đầu phủ phục

ĐỊA bái tạ hoa thủ túc thâu.

 

Mậu Tuất Hợi Long Châu động động

Trống Càn Khôn rống rống Á Âu

THIÊN-PHẬT BỬU KỲ HƯƠNG SƠN TỔNG

Máy trời nổ sáng ĐẠI HUYỀN KHÔNG.

 

ĐỨC QUAN ÂM TAM TRẤN LỊNH TÒA

CHUYỂN hồn thiên linh hiệp Bửu Tòa

BÁT tâm Tiên chiếu diệu Liên Hoa

QUÁI Kỳ Sơn Bửu Hương Phật Quả

ĐỒ Long Thiên thiết lộ HÙNG GIA.

 

GIẢI thiên tai Di Đạo Thượng Đại

MÃ trường sơn sấm toại kỳ ba

TRẬN Bát Tiên Cửu Long Thiên tạo

ĐỊA muôn tâu Vạn Trào Cửu Hoa.

 

THIÊN tướng thượng THÍCH CA DI ĐÀ

DI Lặc Vương Long Hoa truyền ca

THẾ Đại Đạo Kỳ Ba trần cuối

TÂN ánh vàng thiên tuổi ĐẠO CHA.


tuandao-july28-2017

 

Một cư sĩ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng vào ngày 12 tháng 7 năm 2017 lúc 13:04 PM UST và đã chuyển đến tận tay Đức Ngài.

 

Đêm nay xuống Lão về sơn thất

Thấy trên ngai Đức Phật tọa thiền

Lão thưa ngài trả lời liền

Bao giờ Thiên Đạo đắc Liên Hoa Thuyền.

 

Vài ba năm khắp miền thế giới

Ngắn hay dài chớ đợi kẻo nguy

Hùm thiêng Hưng Quốc Tam Uy

Thiên Linh giáng thế độ trì Triều Thiên

 

KHAI ĐẠO QUỐC LINH HUYỀN THIÊN ĐẠO

Sấm cơ truyền sáng tạo Tân Dân

Hơn năm tỷ chết dần dần

Thượng Ngươn Thánh Đức thánh thần hiền dân

 

Phật phán Lão phải cần mạnh mẽ

Quỷ Ma Vương sắp bẻ đầu nhau

Lão mau cứu vớt đồng bào

Kẻo không hai mốt tiêu hao thêm nhiều

 

Việt Nam cũng tiêu điều hết chết

Tàu Mỹ Nga Á triệt Ấn Âu

Không còn tình lý đuôi đầu

Đó lá ác quỷ tiêu bầu tử nguyên

 

Ai đại thiền huệ thiên năng đến

Dạy cơ rằng BỬU bến HƯƠNG xưa

KỲ sau SƠN thất Đại Thừa

Mới mà đắc được Phật Vương quả nguyền

 

Đó là Đức Minh Huyên đại lão

Mới được xương cốt trảo Phật Ca

Tủy nay Di Lạc Giáo Tòa

Thiên Vương chín cõi nay đà chờ mong

 

Ta dạy đạo tịnh trong thải đục

Đức cho … ra sức tu cao

Thấp cao đều rán thanh bao

Vòng tròn ngũ sắc kỉnh chào Triều Thiên

 

Chớ hỏi Ta cơ huyền biến chuyển

KHAI ĐẠI ĐẠO phải tuyển thần tiên

HUYỀN CƠ MẬT LỊNH liên thuyền

DI ĐÀ tối thượng …

 

tuandao-july12-2017-p1tuandao-july12-2017-p2

  
 
Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ từ VN thừa lịnh Thầy Tổ Bửu Hòa họa Đồ Trận Bổn Sư và gởi đến Đức Ngài ngày 30 tháng 11 năm 2022 lúc 17:02 UST.

lv-nov27-2022-3-an

Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ từ VN thừa lịnh Thầy Tổ Bửu Hòa họa Đồ Trận Bửu Sơn và gởi đến Đức Ngài ngày 27 tháng 11 năm 2022 lúc 19:40 UST.

lv-nov27-2022-2-anlv-nov27-2022-1-an

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12998)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.