THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 9 NĂM 2022

31 Tháng Tám 202211:27 SA(Xem: 3986)Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền (Chơn Bửu Huyền Hoa), đạo tràng Long An, nhận điển Huyền Không Thiên Thượng ứng khẩu lưu xuất lúc 5:00 giờ sáng VNT, ngày 20 tháng 9 năm 2022, và gởi đến Đức Ngài lúc 15:37 PM UST, ngày 19 tháng 9 năm 2022.  

 

Những CHỮ MÀU TÍM nằm trong ngoặc vuông [ ] là do người viết chú giải CHÈN VÀO để làm rõ nghĩa lý.  Những CHỮ MÀU XANH DƯƠNG là phần chú âm tiếng thiêng. 

ĐỨC NGÀI MUỐN TIẾT LỘ MỘT PHẦN NỘI DUNG MẬT ĐÀN CỦA MỘT BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC VỊ TRONG VÔ HÌNH ĐỂ NHƠN SANH KHỞI TÂM MÀ HƯỚNG VỀ THIÊN THƯỢNG.

 

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe
 
MẬT ĐÀN 2022_01

Nhìn trong tất cả muôn dân

Trong cơn ĐẠI KHỔ NẠN

Của kiếp luân hồi sanh tử

Mà thức lòng tất cả

CÀN THIÊN [THƯỢNG ĐẾ] thương [xót] [nên] KHAI TRỞ LẠI

Dùng PHÁP NHIỆM MẦU

Dùng HUYỀN VI để độ thế gian

Hướng chuyển muôn cõi nước

PHÁP CHUYỂN hiệp trần gian

Để lập lại một cơ đàn tại thế

Qua hiền tiên gia HOÀNG [DI] TỬ.

Hòa hiền sinh!

Hòa hiền sinh trong tất cả!

CHÂN THIÊN TỬ trở lại để ẤN PHÁP VÔ VI

BAN HÀNH LUẬT tại thế gian

Khai chuyển cơ màn của ĐẠI HỘI.

 

Chuyển qua KHAI CƠ THẾ CỦA HỮU HÌNH

Và chuyển qua cho tất cả

Chuyển qua “chín thừn năn khoăn xin dị hỉ chi thử dà huyền vi pắc lỵ tẩy

Diện [kiến] THIÊN HOA TỬ [HOÀNG DI THIÊN]

Diễn cơ cuộc của ĐẠI ĐỒNG NAM BANG PHẬT QUỐC

chi tướng chiên khai” CHƠN TỬ KHAI MÀN

dương quang khai di tử” LONG HOA ĐẠI HỘI

Diễn cơ cuộc của NAM TRIỀU THÁNH ĐỨC.
 

Chuyển qua “xin chiển giả khai di thình

KHAI ẤN PHÁP ban hành

Chuyển huyền vi KHAI CƠ để độ thế gian.

Chuyển qua màn lớp của quang khai sinh giả HOÀNG [DI] TỬ

ẤN BAN TẠI THẾ TRẦN.

Chuyển qua Thiên Quan Thiên Khai Nam Quan Sứ Giả.
 

Hòa hiện tiền

Hòa cùng trong tất cả

Chơn thể hiệp nhứt.

kim bằng thỉ nà hoàng tử

Trong ẤN LỊNH KIM BÀI CỦA MẸ

Nhứt ban chi tự  

Cho Hộ Di Thiên Khai "wa la khài” KHAI QUỐC ĐẠO.

 

Hoài xin chỉ Hiền Giả

Chiến [run rẩy] hòa tử van xin Bắc Vị Giả [Huyền Thiên Thượng Đế]

Thức Tử “tiên wan sính giả” hàn chi tử

Năng THIÊN KHAI TỬ “mắc niềng khai

THIÊN ĐĂNG hoan chừ giả

BÁT TỬ HOA XINH nhi [BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI]

HOA XINH di hiền

Chữ THIÊN KHAI mang THIÊN ĐẠI khang chi HOÀNG

Xin chỉ Hiền Giả HOA TỬ DI THIÊN khai năng hoàn sinh di hỉ.
 

HOA chi khai di tử

HOA DI [KIM HẢI] thường gia xin diện tử

Diễn qua CƠ CUỘC CỦA ĐẠI ĐỒNG, màn THIÊN GIẢ HOÀNG [DI] TỬ mang thân “tiển wa la khải” di tử, thân lịnh chuyển qua “tiếp bằng khai lợi tử” tiếp nối cơ lịnh của huyền vi, “lưu wàng luyện thiện” van xin chỉ Hiền Giả ban chữ tự GIANG HOÀNG NHỊ HIỀN DI TỬ cho tiên khai là Hoàng Di Thiên Thiên Đàn Nội Thiên, “chừ thưởng thăn lược khải” xin HOÀNG DI [THIÊN]tiển bắc rằn cỏn li tiên” áng chi Hoàng Tử di tử, áng “wa la khai di tiền khai muôn mằn” thiên hạ Hoàng Tử, “tương giao wan xín chỉ nẳn là tiện wa” xin chỉ Hiền Giả. BÁT TỬ [DI] HOA [KIM HẢI] chi giả. HOÀNG [DI] TỬ di hỉ.

 

Chuyển thiên!

Chuyển thiên!

Chuyển HOA THIÊN TỬ!

Chuyển qua HÀ thi thư!

Chuyển qua hai thi thiên văn!

Văn thiền hòa sinh

THIÊN BÁT huệ khải.

 

Hộ Di Thiên Khai áng chi linh tử “giao qua xừ gian thi”, áng lịnh truyền chiến Bắc hoàng khai chi tử, chuyển qua chính tử gia hoàng sinh.

 

Hiền nhi “tiển hoa khai” gia hoàng chử thử “thư thức thức tử” tam năng thiên Bắc năng quang tử hàm quang thiên “án bất li kham  án wa la khay” chi hiền giả khai chứng “oăn li xanh” THIÊN OAI truyền tử  “Thăng! Thăng! Thăng! Lô khai puy da”.

 

Năn tiên lai khoăn tì tanh năn lu an súy tăn nay phăn xi a chê băn thi gia” HOÀNG [DI] TỬ di hỉ.  THIÊN GIA QUANG KHAI di tử HOA XINH ghi dạ HOÀNG [DI] TỬ di hỉ. Mô Phật.

 

Hiền nhi THIÊN GIA QUANG KHAI, di MẸ dĩ HIỀN gia tử, chư khử diên khai chuẩn thư gia hoàng tử, chuyển “khoai” giang bắc “hà khài” chư tử tam nội hiền giả “tắc lậm hiền da wan xin túy hằng” tỉ hồi chư thử, chứ thử HOÀNG DI [THIÊN] hiền giả, hòa thiên hiền chi tử, giang khai di MẸ HIỀN gia hòa xin tỉ nham hoàng chư tử gia hoa khai chi tử.

 

Hiền nha hàn tử hờn tử “khai ruyết xan krế man thiên ổ ra” thiên khai “man mộ lan” xin cha “nuộc kla khải” hiền tử chuyển qua chí Bắc Cực  Hệ chuyển hiền giả HOA THIÊN dị HUYỀN THIÊN.

 

Thiên nay “khai nọa hò” xa giá hộ trì thiên giả mát mẻ hoan hỉ xả di hỉ. Nam mô A Di Đà Phật…. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

… Nam Mô A Di Đà Phật … [yên lặng 1 phút 23 giây]

Lăng tiển đắc thiện tái thăn kờ na yết cô tris xanh” Thiên Bắc Lệnh khải chuyển hoán chi tử chẳng cần ngài hòa tỉ diện. Nam Mô Phật.

 

Pê xăn” khải “chiên” Thiên này xin “ca ray” thượng đạt ngộ hành trí văn “ma đây xây” HOA TỬ GIA HOÀNG [DI] TỬ di hỉ. Mô Phật.

 

Thị này xin “pờ ri khai xin gờ nam mạn rịt thày kha xin wa đa khà chiên pa li” BÁT DI hiền dử “pác loàn khài” di tử “cảm bốc rày” thiền gia ha. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

… (tiếng thiên)

 

…. (yên lặng) ….

 

… (một chuỗi tiếng thiên). Hết.

 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 5:00 giờ sáng VNT ngày 15 tháng 9 năm 2022 và gởi đến Đức Ngài lúc 14:25 PM UST ngày 14 tháng 9 năm 2022.


knhh-do-phap-thien-tien-1-anknhh-do-phap-thien-tien-2-an
Phiên dịch ý nghĩa của văn bản tiếng Thiên như sau:

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRẬN

 

Huyền vi ẩn hiện phía trời Nam

Bát Quái Châu Thiên ẤN VẬN HÀNH

Cửu Huyền [trăm họ] qui tụ nơi cửa điện

Rồng chầu phục kiến buổi Bình Minh [TRỜI ló dạng].

 

Chánh Bắc, Đông, Nam CHUYỂN VẬN HÀNH

Đường về vất vả gặp TAM THANH

Hướng về cầu nguyện ân THIÊN TRƯỚC

Chỉ lối dẫn đường gặp THÁNH VƯƠNG.

 

Tám cửa vận hành BÁT QUÁI THIÊN

ĐỒ xoay thế giới đảo cùng điên

Tâm chơn trí tịnh nương thuyền giác

Thoát khỏi TRẬN ĐỒ PHÁP THIÊN TIÊN.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 6 tháng 9 năm 2022 và gởi đến Đức Ngài vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 lúc 12:47 PM UST. Phương Vũ chậm gởi đến Đức Ngài là để cho mọi người thấy sự trở lại phụng sự cơ thiên của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền là do sự sắp xếp của Thiên Thượng. Nhận thông điệp trước nhưng phải đợi các "nguyên nhân" tiếp điển, xác nhận xong thì bên Giáo Hội mới kích hoạt ân phong.

pv-huynh-dao-sac-chieu-phong-1pv-huynh-dao-sac-chieu-phong-2pv-huynh-dao-sac-chieu-phong-3-an 

HUỲNH ĐẠO SẮC CHIẾU PHONG

 

HUỲNH ĐẠO chuyển TỪ QUANG sắc chiếu

CÁC nguyên nhân thông hiểu nguồn chơn

HUYỀN vi lập vị tuần quờn

THIÊN cơ vận chuyển linh đơn tại trần.

 
[Khoán thủ: Huỳnh Các Huyền Thiên, tức là từ Bửu Điện của Huyền Thiên.  HUỲNH ĐẠO TỪ QUANG SẮC CHIẾU = Huỳnh Quang sắc chiếu = Sắc chiếu của Huỳnh Long.]


Đây HUYỀN diệu đặc ân THẦY MẪU

Giải linh căn thẩm thấu ĐẠO TRỜI

VÔ VI LỤC TỰ thường thời

Tuần hoàn sớm tối từng nơi Cửu Trùng
 

[HUYỀN = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.]

 
Bửu Sơn Pháp PHẬT THẦY ứng dụng

ĐẠO VÔ VI đồng đúng tâm không

Pháp tu LỤC TỰ tương đồng

NHƯ LAI PHẬT chiếu TAM CÔNG quy hồi
 

[TAM CÔNG = Ý thứ nhứt: con chim loan thứ ba (tam loan công) thuộc Điện Kim Loan, quy hồi GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG. Ý thứ hai: thuộc hàng Tam Công; Ý thứ ba: Công phu, công quả, công trình.  Trong bài này đủ cả ba ý.]

 

Linh tử tâm Tam Ngôi kết nối

Phục vị ban ĐẠI KHỐI LINH QUANG

HUYỀN THIÊN xuất hiện đạo đàng

Cửu Cung ấn chiếu TAM HOÀNG PHẬT NHÂN

 

Kỳ KHAI ĐẠO phong thần tại thế

GIÁO HỘI TRƯỜNG THIÊN, [THƯỢNG] ĐẾ sắc ban

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO giáng đàn

TAM THANH VÔ CỰC không gian nhiệm mầu

 

Đường hạnh đạo không cầu, vô sắc

Ấn HUỲNH QUANG tâm pháp Phật chơn

NHƯ LAI vốn vậy tuần quờn

LONG HOA ĐẠI HỘI thượng ngươn hoàn toàn

 

THIÊN TRƯỜNG HỘI kỉnh trình văn bản

Đồng tử HUYỀN tiếp áng THIÊN TÒA

Thiên danh CHƠN BỬU HUYỀN HOA

Y hành sắc chỉ GIÁO TÒA ĐẠI SƯ [Tòa Đình Quốc Nội]

 

Đồng cộng sự đạo từ QUỐC KHÁCH

HUỲNH ĐẠO ban ấn trạch TAM HOÀNG

KÝ PHONG SẮC LỊNH lịnh hiệp ban

Loan truyền tam cõi TAM HOÀNG bút thư.
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, tại đạo tràng Long An, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 4:20 giờ sáng VNT ngày 13 tháng 9 năm 2022 và gởi đến Đức Ngài lúc 15:01 PM UST ngày 12 tháng 9 năm 2022.

knhh-hoan-cuc-dao-chieu-1-an
Phiên dịch ý nghĩa của văn bản tiếng Thiên như sau:


THIÊN SỨ LỆNH từ Trung Ương Giáo Hội [Hội Thánh Vô Vi trong vô hình]
Huyền Không Đại Đạo ấn bút ký ban hành luật chuyển vận Tam Cõi.

HOÀNG CỰC ĐẢO CHIỀU

Nhứt bổn hành hóa tự nhiên
HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO hóa trần miền
DIÊU TRÌ khai Quốc Nền Chánh Giáo
Tam cõi quy về một NGÔI CAO.
CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ.
 
 
Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng họa trận đồ Pháp Thừa Tam Giáo và gởi đến Đức Ngài ngày 9 tháng 9 năm 2022 lúc 7:12 AM UST.

lv-do-hoa-phap-thua-tam-giao
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ nhận họa đồ Pháp Thừa Tam Giáo từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 9 tháng 8 năm 2022.

pv-so-do-hau-qui-chieu-trung-thien-bat-quai
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 9 năm 2022 lúc 12:37 PM UST.

PHÁP THỪA TAM GIÁO

 

PHÁP diệu HUYỀN THIÊN giải mấy điều

THỪA quyền MINH CHIẾU NGÔ VĂN CHIÊU

TAM Thanh đề gốc CAO ĐÀI hiệu

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG ngộ mấy chiều.

 

PHẬT MẪU PHẬT THẦY hiệu BỬU SƠN

Tây Đông y pháp bổn lai quờn

An nhiên học Phật tu Nhân vậy

Ký sắc lệnh truyền Thiên Địa Nhơn.

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG chủ khảo biên

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI truyền

LONG HOA ĐẠI HỘI toàn vũ trụ

Bát Quái Đồ THIÊN ĐẠO Bổn Nguyên.

 

BÁT QUÁI: Hậu Trung Thiên đạo này

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA NAY

LONG HOA ĐẠI HỘI: THIÊN NHÂN ĐỊA

Định nghĩa: Hậu Trung Bát Quái đài.

 

Địa Chi pháp giới trung tâm

Lưỡng Nghi Tứ Tượng Dương Âm một đàng

Ngũ Tam kim cổ hoàng san

Như Lai tự tánh hoàn toàn Tây An.

 

Thiên Can vô lượng tuần hoàn

Mười hai hoa giáp phẩm hàng nhơn gian

LIÊN KỲ HẢI HỘI TAM HOÀNG

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO CHỞ ĐOÀN HUỆ LINH.

 

Nhơn hoàn giác ngộ tịnh minh

Hậu Trung Bát Quái thông linh hoàn toàn

Như Lai bổn thể địa hoàn

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI KHAI ĐÀNG LONG HOA.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 4:30 giờ sáng VNT ngày 11 tháng 9 năm 2022 (16 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 16:55 PM UST ngày 10 tháng 9 năm 2022.

TRỐNG LỆNH GIỤC THỨC QUY TÂM
knhh-trong-lenh-duc-thuc-qui-tam-an
thiet-linh-thien-son-00001thiet-linh-thien-son-00002thiet-linh-thien-son-00003
Ngài Chưởng Quản Thiên Hộ nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng họa đồ  trận Thiết Lịnh Thiên Sơn và gởi đến Đức Ngài ngày 10 tháng 9 năm 2022
lúc 11:48 UST.

lv-tran-do-an


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp của Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn lúc 5:00 giờ sáng VNT ngày 10 tháng 9 năm 2022 (15 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 16:00 PM UST ngày 9 tháng 9 năm 2022.

KHẢI THIÊN SÁCH CHỈ
THIÊN OAI ấn bút hòa SẮC LỆNH
ĐẢO chuyển hoàn cầu hóa tự nhiên.

knhh-khai-thien-sach-chi-1-anknhh-khai-thien-sach-chi-2-an

khai-thien-sach-chi-00001khai-thien-sach-chi-00002khai-thien-sach-chi-00003lv-khai-thien-sach-chi-do-anNgài Chưởng Quản Thiên Hộ họa Khải Thiên Sách Chỉ Đồ Trận và gởi đến Đức Ngài ngày 9.8.2022 lúc 13:27 PM UST.Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp lúc 4:30 giờ sáng VNT ngày 5 tháng 9 năm 2022 (10 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 17:16 PM VNT ngày 4 tháng 9 năm 2022.


knhh-05-09-2022-p2-
Phiên dịch ý nghĩa của văn bản tiếng Thiên như sau:


Đường về PHẬT QUỐC chẳng đâu xa

Giác ngộ tâm ta thấy PHẬT ĐÀ

Ánh sáng quang minh hằng soi chiếu

Thấu rõ chánh tà, rõ MA HA.

 

Chánh pháp vững ngôi CÕI NIẾT BÀN

Độ trần diệu pháp mãi rền vang

Ai người thấu đặng lời [ông] THIÊN [ngày] TRƯỚC

Rõ đạo nhiệm mầu pháp truyền ban.

 

TÌNH THƯƠNG TIÊN PHẬT DIỄN CƠ MẦU

Cho trần thấu rõ lý nhiệm sâu

Nhanh nhanh trở gót hồi THIÊN QUỐC

THUYỀN TỪ CHUYẾN CHÓT bước lên mau.

 

Tiếng trống điểm canh đã đến rồi

BÀN CỜ NƯỚC CHÓT PHẢI ĐI THÔI

Tay nhấc [con cờ] lòng sầu thêm nặng gánh

Hỡi người có thấu dạ PHẬT TRỜI.

 

KHÓC TIẾNG THAN KÊU KHẮP CẢ, TRỜI

CHỈ ĐƯỜNG DẪN DẮT con [mau] về thôi.

HẠ TRẦN THẾ, cảnh nương thuyền giác,

MỞ ÁNH TỪ BI CỨU DÂN, TÔI.

 

TA ĐÃ VỀ RỒI bớ chúng dân

LỜI XƯA ĐÃ ĐỂ LẠI MỘT LẦN

Mượn trong ngôn tiếng trần để dạy

Quay đầu bờ giác hỡi dân ơi.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, tại đạo tràng Long An, nhận thông điệp của Bát Nương Di Hoa Kim Hải lúc 5:30 giờ sáng VNT ngày 2 tháng 9 năm 2022 (7 tháng 8 AL) và chuyển đến Đức Ngài lúc 15:52 PM UST ngày 1 tháng 9 năm 2022.
 
knhh-thuc-gia-an
 

Thức giả, thức giả.

Hồi đầu, hồi đầu.

Điển huyền vi khai sáng buổi ban đầu

Là gốc cội con về nương náu

Nay tỉnh thức là con hiền thảo

Ngộ chơn truyền pháp bảo của Mẹ ban

Ánh linh quang Mẹ chiếu rọi trần gian

Con giác thể là niềm vui [của] THIÊN TRƯỚC.

 

Nay cơ bút cũng là lời bảo dưỡng

Truyền ân ban ký bút của THIÊN ÂN

Cho trẻ thơ tiếp nối việc xoay vần

Thay lệnh Mẹ hiệp Thần, Tiên, Thánh

Quy Tam Bảo các con trần nương ánh

Chân lý diệu huyền rọi hết tâm mê

Nương thuyền chơn giác tánh bồ đề

Cơ quy nhứt là đường về của các trẻ

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Quy y mười phương thế giới Phật, Pháp, Tăng

Quy y chân lý giác ngộ vô thượng bồ đề.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 31 tháng 8 năm 2022 lúc 20:43 PM UST. 

hanh-ngo-thien-quoc-khach-an
 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 lúc 00:34 AM UST.

linh-dien-tu-tam-giao-an-ky

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, tại đạo tràng Long An, tiếp điển ứng khẩu lưu xuất thông điệp lúc 3:00 giờ sáng VNT ngày 28 tháng 8 năm 2022 và chuyển đến Đức Ngài lúc 16:11 PM UST ngày 27 tháng 8 năm 2022.

 

[Vì các vị trong vô hình trao đổi bằng tiếng thiêng nên khi ghi ra văn bản xin phép được lượt bỏ một vài đoạn. Chỉ chép xuống các đoạn tương đối dễ hiểu để các đồng đạo tham cứu.]PHÁP ÂM 2022_09

Xin Bấm Vào Thanh âm Thanh Để Nghe


 

[Tiệp Âm Thanh Phút 7:35-7:47]

Ban DI HOA nhắn gởi:

“Thương DI TỬ HÀ nhi!”

Lời gia thức HOÀNG THIÊN

Tường chư nhi dặn giả.

 

[CHA HOÀNG THIÊN ban lệnh cho Bát Nương Di Hoa Kim Hải chuyển lời là CHA “thương đứa con họ Hà” và tất cả các con phải hiểu rõ lời CHA căn dặn (trong những đoạn kế tiếp).  Bát Nương Di Hoa Kim Hải (Bát Nương Công Phật Mẫu Diêu Cung) là Chưởng Quản Thiên Đài Vô Vi và là Trợ Lý Thượng Thủ trong vô hình của Đức Ngài Hoàng Di Thiên để xử lý công việc.]

 

[Tiệp Âm Thanh, Phút 8:05-12:45]

Lời cầu xin của trẻ

Khắc khoải dạ lòng TA [CHA]

Thương khắp cõi Ta Bà

Ân xin nào thối chuyển.

 

[Đoạn này liên quan tới việc Đức Ngài đã cầu xin CHA MẸ HOÀNG THIÊN chuyển một vị Hiệp Thiên Huyền về Tòa Đình Cali để giúp đở Giáo Hội Thiên Trường, cứu vớt các linh căn bên ngoài, dẫn đường cho họ quy về Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Chi thương đài họa thức

Tăn dăn thẳn [âm chữ thiêng] chiên đài

Lời DI TỬ hòa khai

Lòng TA [CHA] nào có khác.

 

Tăn dằn [âm chữ thiêng] thiên quản dĩ

Tăn [[âm chữ thiêng] thiên thức chiên bài

Tình của đất trời thương

Đồng nhân thiên một cảnh.

 

Tất hiền oai gia giả

Chiến bản tiếng HOÀNG xin

Chi chư tức hạ gì

Thiên quang thiên hạn dĩ.

 

[Tiệp Âm Thanh, Phút 9:30]

Thức tỉnh lòng bớ trẻ

ĐẠO ĐÓ ĐÃ BÀY KHAI

Tâm chánh định ngày ngày

HIỂU ẤN THIÊN DĨ ĐỊNH.

 

[Nói chung cho tất cả môn đệ của Giáo Hội Thiên Trường phải rõ (thức tỉnh) là ĐẠI ĐẠO đã bày khai rồi, ẤN THIÊN đã dĩ định rồi. Phải tĩnh tâm ngày ngày.]

 

Thương đàn con CÒN BỊNH

Khổ lụy cả thân già 

Tâm chẳng đặng bình an

Vì nhân sanh tất cả.

 

[CÒN BỊNH = còn lăng xăng, còn toan tính, còn mê danh tham lợi hám quyền. KHỔ LỤY CẢ THÂN GIÀ = ám chỉ Đức Ngài lo cho Giáo Hội cũng vì nhơn sanh bá tánh.]

 

Quá bước cảnh ngày nay

Dùng lời thơ ý ngữ

XIN TẤT CẢ QUY CHẦU

ĐƯỜNG ĐẠO XƯA ĐÃ ĐỊNH.

 

[Đức Ngài hóa thân xuống thế gian để ngày nay dùng lời thơ ý ngữ mà dẫn dắt bá tánh, đã "cúi xin mọi người" quy chầu về Giáo Hội như Đức Ngài đã từng nói (trong tháng 8, bài viết chữ đỏ).]

 

TA đồng thời giải bịnh

Cho khắp cả nhân loài

Ấn pháp bảo truyền ban

Lời thơ đồng tâm ý.

 

[CHA THIÊN ấn chứng cho Đức Ngài ban rải giáo pháp, nương theo đó CHA THIÊN cũng đồng thời giải bịnh cho khắp thế gian. Vì thế, lời thơ của Đức Ngài "đồng tâm ý" với CHA THIÊN.]

 

Nhiên hoài khai hạng dĩ

Tiển thức dạ chi bằng

THIÊN ẤN KÝ HÒA NHI

Lời thơ chưa thể nói.

 

[THIÊN ẤN KÝ HÒA NHI = ý nói bản thân Đức Ngài chính là Thiên Ấn.]

 

Tiện hàn giả hàng xinh

Kim ban khai họa nhĩ

Tất di giả chi đài

Chuyển ban khai cho trẻ.

 

[Ban những lời này để khai trí cho các con.]

 

Gia chi thiền có MẸ

Bảo dưỡng trẻ bình an

Nuôi nấng trẻ ngày ngày

Bằng CHƠN MINH TRÍ SÁNG

Con nhớ hỡi! ĐẠO TRỜI

TÌNH THIÊNG LIÊNG BẢO DƯỠNG

TẤN PHÁP ĐÓ TRUYỀN BAN.

 

Thương HOA THIÊN hạn dĩ

Tiên giáng khai tưởng giả

Thương gia tử ti bằng

Chiên BÁT tiển hồi nhi

Thương đồng trong một cảnh.

 

[Thương cho Bát Nương Di Hoa Kim Hải vì NỀN ĐẠI ĐẠO, vì NAM BANG PHẬT QUỐC mà phải đồng một cảnh với các con dưới thế.]

 

Thương DI HOA hạ nhĩ

TA dĩ khải hòa thiên

Cho tất cả muôn dân

Đồng an trong cảnh giả

Tình thiêng liêng cao cả

Bảo dưỡng khắp muôn loài

Ân điển pháp truyền ban

Cho hoàn cầu thế giới.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 6242)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 3241)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 4779)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 3355)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 3958)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 4712)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 6451)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 7770)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 4650)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 5142)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 5072)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 6222)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 5451)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 4970)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 6214)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 6392)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 6495)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 7671)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 7604)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 6036)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4370)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7661)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 9540)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 10359)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 10241)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 10276)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 10018)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 8688)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 5783)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11663)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 13241)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 8829)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 8149)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 8914)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 6634)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 7459)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 8508)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 12327)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 9196)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 8385)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 7818)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 12055)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 12763)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 14923)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 11919)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 13168)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 12436)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 15651)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 12180)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 39704)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.