ĐẶC BIỆT: HUYỀN KHẢI CỦA CÁC VỊ THIÊN TÔN TRONG VÔ VI

23 Tháng Tư 202011:58 SA(Xem: 7760)

 

HUYỀN KHẢI CỦA CÁC VỊ THIÊN TÔN

 

 

Để mà lo chấp kinh, thi điển

Để cho Điên phải tỉnh đó mà

ĐỂ CHỜ PHẬT CHÚA BƯỚC RA

DI ĐÀ ĐẠO QUỐC MỚI RA THÁI BÌNH

ĐỨC DI ĐÀ cho lịnh xuất điển

Các con ơi cuộc chiến đầu mùa

Dù cho kẻ thắng người thua

Làm sao đến được CỬA CHÙA THIÊN LINH?

Muốn đến chầu: PHẢI CẦU THIÊN LỊNH!

Để ứng hầu: CẦU ĐẠO TÂM LINH!

MA VƯƠNG SẼ QUI HÀNG ĐỨC PHẬT

ĐỨC CHÚA TRỜI THÂU CẤT QUỶ MA

Họ hàng huynh đệ Long Hoa

Sửa sang Tổ Quốc dù đang trên trời

Đường ĐẠO QUỐC rạng ngời tươi sáng

Khắp bốn phương trên dưới Thiên Đàng

Dựng xây ĐẠO QUỐC Việt Nam

Hòa đồng THIÊN ánh ĐẠO vàng Như Lai.

(điển thi Đạo Quốc Liên Hoa, 18-9 Giáp Thân 2004, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 11-15, xb tại California, năm 2004)

 

 

Diêu Trì Kim Mẫu lập đời

PHẬT TRỜI xuống thế cứu đời dạy dân

Hãy quyết tu đến ngày thế tận

Được thưởng ban Thiên Sắc Phong Thần

Nhưng ta vẫn cứ tâm chân

Chèo thuyền bát nhã vì dân cứu đời

KHAI ĐẠO QUỐC KHI ĐỜI TƠI TẢ

KHẮP NƠI NƠI SỐNG CHẾT NGHIỆP PHƠI

Kỳ Ba sóng gió ba đào

Hãy mau LẬP ĐỨC XÂY TRÀO THƯỢNG LAI

Thiên Chúa dạy: Như Lai sanh tái

Đức Allah Đấng Thượng Thiên tài

Ơn Trên nhờ Đức Như Lai

Hòa đồng tôn giáo ĐẠO KHAI thái bình

Qui ĐẠI ĐẠO y lời THIÊN LỊNH

CỨU CHÚNG SINH là chính TÂM LINH

VIỆT NAM ĐẠO QUỐC HIẾU SINH

TÂM KHAI HUỆ KHỞI QUỐC KINH DI ĐÀ.

Toàn dân công đức điểm tô

ĐỒNG XÂY ĐẠO QUỐC GIÁO ĐỒ TÂM LINH

Thiên Đăng rằng tâm linh linh thị

Tâm mà linh nghe lịnh DI ĐÀ

Ai tâm vàng được Lịnh Thiên sai

CÙNG NHAU GIÚP ĐỞ NHƯ LAI

(điển thi Thiên Đăng Vang Tiếng Gọi, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 17-18, xb tại California, năm 2004)

 

 

Tiên Rồng có PHẬT TỨ ÂN

PHẬT THẦY tiền kiếp là TRẦN NHÂN TÔN

Việt Nam ĐẠO QUỐC sinh tồn

DI LẠC XUỐNG THẾ CHÍ TÔN MUÔN LOÀI

[Đấng Chí Tôn Huyền Thiên Cao Thượng Đế xuống thế trần tá danh là Di Lạc]

Lời TA báo trước không sai

Các trò dưới thế chớ ai hỗn hào.

Cùng nhau ĐẠO QUỐC lập mau

Chung nhau xây dựng đạo mầu Việt Nam

Đó là khởi đạo tâm hàm

Liên Hoa Tổ Quốc Phật làm Thầy hay.

Đêm Rằm tháng Tám giải vây

Thiên cơ ĐẠO QUỐC Pháp Thầy Tứ Ân

Tứ Vô Lượng Tâm chí chân

Công đức ĐẠO QUỐC độ dân về trời.

Thế gian rắc rối rã rời

Đôi lời nhắn nhủ Đạo Đời [buổi] Hạ Ngươn

Việt Nam ĐẠO QUỐC cửu trường

Toàn dân công đức là đường CHÍ TÔN [dẫn dắt].

Quê hương sẽ khai trương ĐẠO QUỐC

Tay PHẬT tay CHÚA chấp chung

Chuyển cho Thế Giới phục tùng LỊNH THIÊN

(điển thi Ơn Trên Nhắn Nhủ, 15-8 Quí Mùi 2003, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 26-33, xb tại California, năm 2004)

 

Các linh huệ cùng nhau kíp mở

Mau hồi tri ĐẠO QUỐC Liên Hoa

Bến bờ không có khác xa

Ta Bà giải thoát xây bờ giác linh

Đó là nơi khai sinh linh huệ

Là nơi qui tử hóa giác linh

Đức công ĐẠO QUỐC khai minh

Cứ sinh nhân loại cứu tâm linh người

Liên Hoa linh tử đồng bào

[Hãy] Đồng xây ĐẠO QUỐC dựng trào Thượng Ngươn

PHÁP TÂM ĐẠO QUỐC THIỆN TỪ

TOÀN DÂN TRUYỀN LỊNH CHƠN SƯ RA ĐỜI

VIỆT NAM ĐẠO QUỐC [LÀ ĐẤNG] NHƯ LAI

ĐẠO ĐỒNG BÌNH ĐẲNG ĐỨC TÀI VÔ VI

CUỘC CHUYỂN THẾ VÔ VI KỲ VĨ

Anh em ráng lập đại công Đạo kỳ

Phật, Trời, Chúa, Maria, Quán Thế

Đức Diêu Trì, Thiên Cửu, Vương Hùng

Đạo Huỳnh, Cao, thấp cùng chung

Tin Lành, lớn nhỏ đệ huynh kết đoàn

ĐẠO QUỐC nay phải SIÊU TÔN GIÁO

Cùng tôn giáo lập ĐẠO QUỐC chung

Á Âu hình tướng ĐẠI HÙNG

Sám hối lập đức mới cùng linh thiêng

Kỳ này ĐẠO QUỐC LINH QUANG

Đồng tu đồng đắc hào quang quốc hồn

Việt Nam ĐẠO QUỐC THIÊN SINH

Diệt tà tiêu ác sóng kình khắp nơi

Kỳ ba đãi lọc sơn hà

Đạo nhà ĐẠO QUỐC KHAI TÒA LIÊN HOA

Bốn phương GIẶC ĐẠO phá TRỜI

DI LẠC cứu thế, Binh Trời tuôn ra

Việt Nam ĐẠO QUỐC Liên Hoa 

Tứ kỳ cờ Vạn Đông A Thánh truyền

Nam Mô dân tộc Phật Tiên

Bảo Giang xuất hiện ĐỨC THIÊN Vua Hùng

Phật Vương đạo sử không cùng

Tứ Kỳ Phổ Độ HUYỀN KHUNG PHẬT truyền

[Huyền Khung Phật = Huyền Khung Thượng Đế]
Sen Kinh PHẬT nhập LINH THIỀN

Gọi kêu sanh chúng vượt thuyền đức công.

ĐỨC DI ĐÀ hóa PHẬT TÂY AN

Ban cho ông đạo tu an

Truyền dâng dân chúng Đạo Vàng Tứ Ân

ĐẠO TỨ ÂN Trần Nhân Tông chứng

Hưng Đạo từng cứu nứa dương trần

Hôm nay sanh tái họ TRẦN

Theo chân PHẬT TỔ, ĐỨC BẦN cùng dân.

(điển thi Truyền Các Anh Em Linh Huệ, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 26-44, xb tại California, năm 2004)

 

   

BỬU quang huệ ngọc ngát liên thanh

SƠN hà xã tắc Thánh hiền lành

KỲ KHAI CƠ HUYỀN THIÊN giác ngộ

HƯƠNG tâm vân hội ĐẠO QUỐC thành.

ĐỨC DI LẠC đã hiện biến hóa

Truyền TÂN KINH ĐẠI PHÁP LIÊN HOA

Sửa sang đất nước DI ĐÀ

Ai sang Cực Lạc, ai là Rồng Tiên.

(điển thi Toàn Dân Công Đức, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 45-58, xb tại California, năm 2004)

 

 

Nam Mô ĐẠO QUỐC Liên Hoa

A DI ĐÀ PHẬT Bửu Tòa chứng tri

Hòa đồng Kinh Pháp Vô Vi

Tứ vô lượng cõi tâm bi huệ mầu

Phật Trời chuyển pháp Á Âu

Tu hành đắc đạo về chầu Phật Vương

Việt Nam khai quốc tình thương

Thần dân bốn hướng kỳ hương thánh hiền.

Nay đến buổi NGÀI xuôi ngược Hạ [Ngươn]

Cũng là ngày thế giới không CHA

Ai ai cũng tự [cho] ta là

Mà không biết Đức MẸ CHA Tiên Rồng

Khắp cả nước long bong vô đạo

Thế gian thời kình chống hại nhau

Trí ngu trí thức lộn nhào

Coi thường Thập Bát máu đào Mẹ Cha

ĐẠO NHÂN THẬP [là đấng] CHA LÀNH ÂU Á

ĐỨC DI ĐÀ HÓA HIỆN LẠC LONG

[Nhân Thập là biểu tượng Jesus trên Thánh Giá. Jesus là Ngôi Hai của Phương Tây 2 ngàn năm trước còn Thầy Nhân Thập là Ngôi Hai của Phương Đông hiện nay.  Năm trăm năm trước Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên khải "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh" tức là tiên khải  về  một Ngôi Hai Phương Đông (chiết thân của Thượng Đế)  thuộc tộc Rồng Tiên sẽ từ Phương Tây trở về Đất Việt.]
Ngày sau Thiên Hội Vân Long

Liên Hoa sẽ hiểu xích còng tử sanh

(điển thi Tổ Quốc Liên Hoa, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 59-62, xb tại California, năm 2004)

 

 

Hòa đồng tôn giáo lệnh truyền bớ dân

Kíp kíp mau truyền dân chứng quả

ĐẠO TỨ ÂN gốc thực Bồ Đề

Hùng Vương ngọc phả hương quê

Kỳ ba mươi sáu Thánh về Việt Nam

Thêm tám mươi [vị] Tứ Ân đắc quả

Có NHỨT ÔNG dẫn ĐẠO NHƯ LAI

[Nhứt Ông = kim thân Ông Thiên Nhứt = kim thân Thượng Đế]
Ông này siêu việt đức tài

Ông xoay chuyển cả thiên tài Càn Khôn.

ĐẠO VÔ VI trong VÔ vạn nghĩa

Hiển ra ngoài đồng nghĩa trong VÔ

TỨ VÔ đại nghĩa Nam Mô

A DI ĐÀ PHẬT! Phật vô tâm thiền

Cùng hư không vô tận vô cùng

Nhưng mà đếm tới thủy chung

Thấy ngay ĐỨC PHẬT [là ông] ĐẠO KHÙNG Việt Nam

[Đạo] Bần lạm giảng tứ Vô, Vô tứ [ý nghĩa]

Sắc tức Không, Không tức thị không

ĐẠO LÀ BÁ TÁNH ĐẠI ĐỒNG

TÌNH THƯƠNG BÌNH ĐẲNG TÂM ĐỒNG BÁ GIA

THIÊN SINH HỮU NHỨT QUANG LINH

[Nhứt Thiên sinh hữu quang linh = Quang Linh của Thượng Đế = Chiết thân của Thượng Đế = Ngôi Hai]
Đó là ĐỨC PHẬT giáng sinh nước mình

Nay truyền ban chúng sinh ĐẠO QUỐC

Một con đường ĐẠI ĐẠO thanh cao

[Đại Đạo là Đại Đạo Huyền Không còn gọi là Huyền Không Thiên Đạo]
Duy tâm duy vật xáo xào

Việt Nam ĐẠO QUỐC THIÊN CAO khai đường
[Thiên Cao = Huyên Khung Cao Thượng Đế = Thiên Hoàng Đại La Thiên Đế]

Khai ĐẠO QUỐC Thiên Đường rộng mở

Cũng được nơi PHẬT QUỐC đợi chờ

Đường đời ĐẠO mở HAI NƠI

[mở ở phương Đông, tại miền nam Việt Nam, và phương Tây, tại Cali Hoa Kỳ]

Đón đưa sanh chúng về nơi an lành

Tứ Vô Lượng Tâm sẽ xuất hiện

Tổ Quốc Liên Hoa Phật, Thần, Tiên

KỲ HƯƠNG SƠN BỬU Thánh hiền

Chung mùa DI LẠC THIÊN TIÊN muôn đời

Nay Bần gọi kịp mau thức tỉnh

QUỐC ĐẠO nhà là ĐẠO TÂM LINH

Cùng chung tôn giáo KHAI KINH

VIỆT Nam ĐẠO QUỐC hiển linh nhiệm mầu

TỨ Ân Hiếu Nghĩa kiến Liên Hoa

VÔ Vi tâm tánh nhập Thiên Tòa

LƯỢNG Bi Hỷ Xả vô tận lượng

TÂM Từ trí huệ Thượng Liên Hoa.

 

BỬU Tòa Tứ Ân khởi tâm vương

SƠN Hà xã tắc qui Phật Đường

KỲ hương tâm hướng Liên Hoa Hội

HƯƠNG tâm linh giác hồi THIÊN TRƯỜNG.
[hồi Thiên Trường = về với Giáo Hội Thiên Trường]

THIÊN LỆNH THƯỢNG ĐẾ hướng về Liên Hoa

Rồng Mây Long Hội hương hoa

Khắp trời thơm ngát Pháp Tòa khắp nơi

Liên Hoa trổ ĐẠO trong ĐỜI

Giữa TRỜI với PHẬT muôn đời với DÂN.

ĐỨC NGÀI không nói một câu

KHAI KINH ĐẠO QUỐC bắc cầu huệ khai

Á Âu thời có NHƯ LAI

A DI ĐÀ PHẬT! thiện tai muôn loài

Cầu cho Âu Á đừng sai

Nước cờ đã rõ, liên đài ráng tri

(điển thi Tứ Vô Lượng Tâm, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 63-72, xb tại California, năm 2004)

 

 

ĐẠO QUỐC sẽ tâm truyền THIÊN LỊNH

Ai là người quốc tính liên hoa

Sửa sang công đức chan hòa

Giống dòng Tiên Phật, Thích Ca, Chúa Trời

[Ông] ĐẠO QUỐC mời ĐẠO TRỜI công đức
[ĐẠO TRỜI = THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG]

[Ông] ĐẠO QUỐC mời ĐẠO ĐỨC Phật Tiên

Ai người gốc thiện Nhơn Thiên

Tiên Rồng quốc tịch khai miền Thượng Lai

(điển thi Bình Đẳng Công Đức, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 77, xb tại California, năm 2004)

 

 

Hỡi đồng bào dân tộc thế giới

Hãy thắp lên ngũ giới thiên đăng

Đạo nào cũng thấy trời trăng

Hay là muốn thấy trời trăng tối mò

Đời năm Khỉ đời tăng rắc rối

Ánh đạo vàng khai lối bửu châu

Năm Dậu [ông] ĐẠO QUỐC mở đầu

Tứ Ân, Tứ Đức, pháp mầu tứ phương

THẦY NHÂN THẬP, TÂY PHƯƠNG THIÊN CHÚA

ĐỨC DI ĐÀ, DI LẠC HIỆN ĐƯƠNG

Hội Đồng Phật, Chúa mười phương

Khai thông trí huệ tình thương hòa đồng

Đường ĐẠO QUỐC kết LIÊN HOA QUỐC

Phần thứ mười ĐÒ CHIỀU CHUYỂN BẾN

Ai có tên về trển gặp THẦY

ĐẠO KHÙNG, ĐẠO QUỐC, ĐẠO THẦY
[xác định Đạo Khùng, Đạo Quốc, Đạo Thầy là tên "các ông đạo" chứ không phải tên "các phái đạo"]

Không xây được nước thì đây thế … tàn

[ông Quốc không xây được ĐẠO QUỐC thì đây thế tàn]

Nghiệp không ẩn trong tàng kinh sách

Sấm Thơ toàn tai ách khẩn trương

Kỳ tư [do ông] ĐẠO QUỐC khai trương

Hội Long Hoa ngàn đời đã đợi

Hội Long Vân PHẬT CHÚA ra đời

Vạn năm ĐẠI HỘI THIÊN THỜI

Nhân hòa ĐẠO QUỐC kết mời toàn dân.

(điển thi Lời Dâng Trao Thế Giới, Rằm tháng Giêng năm Giáp Thân 2002,  trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 89-102, xb tại California, năm 2004)

 

 

Này hỡi các chơn linh xuống thế

Dắt dìu nhau đừng trễ đò chiều

Thời gian dưới thế bao nhiêu

Đường về ĐẠO QUỐC ít nhiều kíp tu

Ráng kíp lên, khẩn trương tu kíp

Ánh đạo vàng THIÊN nhíp TÂM LINH

Thế gian kiếp nạn chống kình

Việt Nam mới [] PHẬT-THIÊN sinh ra đời.
[Đức Phật-Thiên hay Đức Thiên-Phật là một vị trong Phật ngoài Thiên, đúng như ông Ba Thới của Hòa Hảo đã tiết lộ "Nhị Thiên nội PHẬT ngoại TRỜI.]

Truyền thơ ĐẠO QUỐC thiên thời tới đây

TÂN TỨ ÂN Thiên Kinh PHẬT dạy

Chớ phân chia ĐỨC PHẬT ĐỨC TRỜI
[Đã là "Đức Thiên-Phật" hay "Đức Phật-Thiên" thì làm sao thế gian có thể "phân Trời phân Phật" vì Đức "Nhị Thiên nội PHẬT ngoại TRỜI"]

A DI ĐÀ PHẬT phàm chuyển Thánh

ĐẠO QUỐC thành CHÚA THÁNH mới ra

Bây giờ [Ngài] còn [ẩn] giữa chúng ta

Đố ai biết được ÔNG CHA [TRỜI] Đạo gì

Ông Đạo Phật, Đạo Trời, Đạo Chúa

Ông cỡi Rồng bên CHÚA NHÀ TRỜI

Chưa ai thấy được ĐỨC TRỜI

Mấy ai biết được Rồng Trời ở đâu

THƯỢNG HỘI PHẬT đồng tuyên: TIẾN HÓA!

LIÊN HOA QUỐC được MẸ CHA
[Mẹ Cha = Thiên Hoàng và Thiên Mẫu]

Ban ra Tam Thập chan hòa chúng sanh

[13 vị Thượng Thánh để dẫn dắt chúng sanh thời Thượng Ngươn Thánh Đức]

Ráng bay lên xem CAO ĐÀI ĐỨC

[Đức Cao Đài = Đức Cao Đài Tiên Ông = Thượng Đế Huyền Khung = Huyền Thiên Thượng Đế]
Thường luôn luôn tâm đức hàng đầu

Sống trồng cây đức cao sâu

Muôn đời ăn mãi vẫn sâu CAO ĐÀI

TỔ TRUYỀN ĐẠO ĐỨC LẠC LONG

DI LẠC xuất hiện LẠC LONG trở về
[ẩn ý hai mà một]

Đạo đức cao lòng Rồng rộng bể

Cưỡi thanh long đón sóng Thủy Tề

Truyền câu KINH KỆ ƯỚC THỀ

Tình thương trí huệ, ĐẠO về ĐỨC CAO [ĐÀI]

ĐẠO là ĐỨC LẠC LONG THIÊN ẢO

ĐỨC là TIÊN ĐỨC MẪU THIÊN CAO

TỨ ÂN là Đạo Đồng Bào

Tiên Rồng sanh hóa thai bào, TÁI SINH

Tới đây đem ĐẠO để lành quốc dân

Phật, Tiên, Thánh cư TÂN ĐẠO QUỐC

Nước Nam Thiên PHẬT QUỐC DI ĐÀ

Hòa đồng Đạo Đức Liên Hoa

ĐỨC CÔNG PHẬT CHÚA lập ra tứ kỳ

Nam Quốc ĐỨC THIÊN CỬU linh ký

Đại Sỹ Quán Âm cứu linh căn

Đạo căn công đức Huệ Năng

QUỐC VƯƠNG PHẬT chứng thương hằng sanh linh

Trăm quan cựu thần Thập Nhị Thánh

Phật Tiên ấn chứng Đạo Thần Dân

Mười tâm công đức CHƠN NHÂN

[nói 10 tâm cũng là nói 10 hiệu]

MƯỜI NGÀN NĂM LẺ HIỆN THÂN DI ĐÀ

THIÊN TỬ xuất, giác tha giác ngộ

[Thiên Tử = Con Trời = Ngôi Hai = Nhị Thiên = Thầy Nhân Thập]

Ánh đạo vàng thiên cổ Địa Đàng

QUỐC y đạo thế sửa sang

TOÀN DÂN CÔNG ĐỨC [nơi] ĐẠO TRÀNG PHẬT VƯƠNG

Lệnh mười phương ban từ Thượng Cõi

Cứu nhân gian [là] đạo đức, tình thương

Việt Nam ĐẠO QUỐC KHAI TRƯƠNG

TOÀN DÂN CÔNG ĐỨC LẬP TRƯỜNG [của] CHÍ TÔN

[Chí Tôn = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế]

Kỳ Tư ĐẠO QUỐC, Ngọc Thanh đạo đồng
[Đức gọc Thanh Tiên Trưởng, hóa thân dưới thế là ông Cử Đa đệ tử của Phật Thầy Tây An]

Nghe lời từ ĐỨC ÔNG CỨU THẾ

Tiếng rõ rành Đạo bế Đức thông
[Đạo ở đây là các tôn giáo cũ]

Ráng nghe lời Lão Thiên Bồng
[ráng nghe lời Ngài Ngọc Thanh nói]

SONG THIÊN ĐẠO QUỐC lập xong

PHẬT TRỜI thị hiện muôn lòng về quê
[
Song Thiên = Hai Thiên = Nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam.  Phật Trời = là các đấng Phật Trời đồng thời còn ám chỉ Đức Thiên-Phật hay Đức Phật-Thiên.  Ông Đạo Quốc Nhị Thiên/Ngôi Hai lập xong nền móng Đại Đạo/Giáo Hội thì Phật-Trời/ Đức Thiên-Phật chính thức thị hiện.]

Muốn học Đạo phải rành QUỐC TỔ

PHẬT DI ĐÀ là TỔ THIÊN CHÂU

Năm châu ngũ đại nhiệm mầu

Thái Dương Hệ thuộc một màu mà thôi

Muốn rành TỔ phải thâu [theo] ĐẠO QUỐC

TỔ LẠC LONG khai QUỐC ĐẠO TRỜI
[Đạo Trời = Thiên Đạo. Tổ Lạc Long là tiền kiếp của Đức Ngài]

DI ĐÀ TỔ QUỐC LIÊN HOA

DI LẠC LÀ TỔ ĐỒNG HÒA ĐẠO CHUNG.

Xây ĐẠO QUỐC sống cùng thiên ý

Khắp nơi nơi hoan hỷ TỪ BI

Trên trời THIÊN CHÚA tiên tri

Thượng Ngươn ĐẠO QUỐC PHẬT đi độ cùng

ĐỨC THIÊN KHUNG PHẬT TỔ
[Đức Thiên Khung là Đức Thượng Đế]

ĐỨC DI ĐÀ, DI LẠC, PHẬT KHÙNG

QUÁN ÂM, ĐỨC MẸ, VUA HÙNG

Toàn dân công đức khắp vùng châu Nam [Việt] 

(điển thi Phải Giác Ngộ, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 106-134, xb tại California, năm 2004)

 

 

Đời tới lúc đạo đức tầm sai [chỗ]

Dù cho xuất hiện NHƯ LAI

PHẬT BÀ, ĐỨC MẸ ít ai tới nhìn

Vì thế đó Đạo dân tộc Phật

Là đò chiều bơi ngược dòng sông

Long Hoa Hội nhiệm mầu khôn tả

ĐỨC PHẬT TRỜI không lạ không xa

Tiên Long nòi giống Long Hoa
[xác định Đức Thiên Phật là người Việt]

Các con đắc đạo Phật Bà rướt đưa

Ta đã dạy mười ngàn năm trước

Giống Tiên Rồng gốc Đạo Hoa Long

Tới đây ĐỨC TỔ LẠC LONG

KHAI KINH MỞ ĐẠO VÂN LONG PHẬT TRỜI

ĐẠO, ĐỜI đừng nhộn đừng nhào

ĐẠO LÀ HƯỚNG THƯỢNG THIÊN CAO NIẾT BÀN

Khoa học nào mở cửa Thượng Đế?

Thiên tài nào khai lối bến mê?

Vua nào thoát được sáu bề?

Dân nào thoát được não nề khổ đau?

Các con hởi mau tu giải thoát

ĐỨC THƯỢNG THIÊN đã định cao siêu

Cơ trời đang lộ khá nhiều

Mẹ đang thả chiếc đò chiều tìm con

Các con hỡi cảnh đời chuyển thế

ĐỨC NHƯ LAI ngự tại nhà Nam

Khắp thế giới đồng bào rung động

Hào quang Phật sáng rực Tây Đông

Bắc Nam thức tỉnh gánh gồng

HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO giác thông Đạo nhà

Các con hỡi Mẹ giao Bồ Tát

Các ông này đắc Đạo Tây An

Truyền rao bá tánh đồng bào

HƯỚNG THEO ÁNH PHẬT THIÊN CAO DẮT DÌU

[Phật Thiên Cao = kim thân của Thiên Cao tức Huyền Khung Cao Thượng Đế]

Các con hỡi đờn kêu QUỐC ĐẠO

Bắc Trung Nam đồng gốc Đạo Khùng

Tiên Long nối chí Vua Hùng

Đố con biết được TỔ HÙNG LÀ AI.

Tu cho tâm trắng sen vàng

Rồi sau gặp được PHẬT VÀNG TỔ SƯ

Giờ Mẹ nhắc ĐẠO TỪ PHẬT QUỐC

Con muốn nghe kỳ tới ráng nghe

Linh Quang là chiếc đò ghe

Đò Chiều PHẬT QUỐC giúp ghe cặp bờ

[xác định Phật Quốc là chỉ ông đạo, không phải nói Nước Phật]

Tiên Long là giống TỔ THẦY KHAI MINH

NGÀI LÀ THƯỢNG PHỤ CHƠN LINH

KHAI SINH TẤT CẢ CHÚNG SINH MUÔN LOÀI

[xác định Ngài là Thượng Đế giáng sinh]

HỠI AI THƯƠNG ĐỨC PHẬT KHÙNG

LẠC LONG THÁNH TỔ HÙNG VƯƠNG TRỞ VỀ

Cùng chung một gốc Bồ Đề

ĐỨC TRỜI ĐỨC PHẬT ức năm còn truyền

Hào quang Đạo Lệnh Minh Huyên

Soi hồn Hòa Hảo, Cao Đài, Bửu Sơn

Thuận lời Thánh Giáo Huỳnh Chơn

Kỳ này TU PHẢI QUYẾT THÀNH

Long Hoa đã trổ chứng thành Long Vân

PHẬT TRỜI TÂN LẬP TỨ ÂN

KỲ BA KHAI SÁNG NHÂN, THẦN, THÁNH, TIÊN

Chung nhau sức mạnh Định Thiền

Nước non hoan hỷ Tiên Hiền vị tha

PHẬT TRỜI KHAI SÁNG ĐẠO THIỀN VIỆT NAM

Tâm thơ này thiệt Rồng Nam

Thốt ra thơm ngát việc làm chí nhân

Thời nay ai cũng ham tầm

Nhưng thầy thì lắm mà tâm không tròn

Nay Ta [Quán Âm] thả bút thơ truyền

Đạo Đời truyền bá cơ huyền Phật Tiên

Nay đến lúc LẬP ĐỜI CHƠN THIỆN

Phật trong tâm dòng dõi Tiên Rồng

Trùng trùng thanh điển hư không

Chuyển sinh vũ trụ Lạc Hồng tái sanh

Đó là Đệ Nhứt Hùng Vương

Giáng sinh tái thế Phật Vương Đạo nhà

[Phật Vương = Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đạo nhà = Trúc Lâm Yên Tử]

Trúc Lâm An Tử Thích Ca

Ngài là PHẬT SỐNG sẽ ra cứu đời

Chờ ba tiếng sấm Phật, Trời

Đổi dời thiên địa lập đời Thượng Ngươn

NGÀY MAI CÓ MỘT KHÔNG HAI

NHƯ LAI THIÊN ĐỊNH LẬP ĐÀI BỬU SƠN

An Nam ĐẠO QUỐC hòa đồng

Đều là Dân Việt tâm không hận thù

Long Hoa là nước [hỷ] Lạc [] Ưu

Long Vân là cõi Văn Thù nguyện xây

Ngài mang sứ mệnh Rồng Mây

Xum vầy Âu Á họp đầy Phật Tiên

NƯỚC NAM CÓ PHẬT GIÁNG LÂM

Văn Thù Thế Chí quang lâm dựng nền

Hỡi ai hiểu được ƠN TRÊN

An Nam ĐẠO QUỐC gốc tên Tiên Rồng

[Là người Việt 100 phần trăm]

Ngọ Mùi xuất Thánh, TIÊN ÔNG

KHAI TRANG [web] ĐẠI ĐẠO HÒA ĐỒNG VIỆT NAM

DI ĐÀ, DI LẠC CÙNG LÀM

Từ bi bình đẳng đại tam Phật hiền

Đây thơ ý từ Ngài Di Lạc

CHO NÊN NGÀI MỞ ĐẠO TRÀNG VIỆT NAM

Hỡi thần dân truyền nhau THIÊN LỆNH

Tu ráng chờ ĐỨC PHẬT NHƯ LAI

HIỆN THÂN DI LẠC THIÊN OAI

Cứu nguy tận thế thoát tai nạn tàn

VIỆT NAM LÀ NƯỚC BẮT ĐẦU

CƠ HUYỀN KHAI MỞ NHIỆM MẦU TỚI ĐÂY

HƯỚNG TÂY PHƯƠNG TÂY MIỀN NAM HƯỚNG

[từ phương Tây ám chỉ California xứ Hoa Kỳ cho tới miền Tây Nam Việt ám chỉ Cà Mau]

SẼ HIỂN LINH DUYÊN NGỘ PHẬT VƯƠNG

NGÀI KHAI MỞ TỪ CÕI TÂM LINH

Hãy mau thông hiểu tâm kinh

DI ĐÀ ĐỨC TỔ HÓA SINH PHẬT NGÀI

Hỡi đồng bào ráng mau truyền bá

ĐẠO DI ĐÀ là QUỐC ĐẠO nhà

Thay tên đổi nước Ta Bà

Việt Nam thắp sáng DI ĐÀ LINH QUANG

Hãy rủ nhau truyền trap PHẬT LỊNH

Ráng tu hành mở rộng TÂM LINH

Được nghe PHẬT dạy TÂM KINH

[Tâm Kinh là KINH từ TÂM của ĐỨC NGÀI lưu xuất từ miệng của Đức Ngài chứ không phải là thuyết giảng lại bài Bát Nhã Tâm Kinh]

Ông là ĐỨC LẠC LONG CHA

Tiền thân ĐỨC PHẬT THÍCH CA giáng trần

Hậu thân là ĐỨC [PHẬT] TỨ ÂN

Bá gia tôn kính truyền dân hiểu rành

Sắp đây tới cuộc tẩy trần

Phật Trời Thiên Lịnh phong thần bá gia

Có tu mới định chánh tà

CÓ ÔNG THIÊN NHÃN LẬP TÒA ĐỊNH PHÂN

[Ông Thiên Nhãn = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Cao Đài Tiên Ông]

Việt Nam ĐẠO QUỐC  Phật Thần

Trăm ông Quan Thánh Tứ Ân đạo thành

VIỆT NAM A DI PHẬT ĐÀ

HÒA ĐỒNG THƯỢNG ĐẾ NGÀI LÀ CHÍ TÔN

THIÊN LINH THƯỢNG PHỤ ĐẠI HỒN

Chuyển xoay vũ trụ cứu hồn bá gia

VIỆT NAM KHAI ĐẠO TÌNH THƯƠNG CÔNG BÌNH

[Khai Đạo Trời = Thiên Đạo]

Sắc son chí cả THIÊN SINH

Bồ Đế ĐẠO QUỐC thái bình trường sanh

Kỳ này THIÊN ĐỊNH rành rành

VÔ DANH tên tuổi CAO XANH tỏ tường

(điển thi Quán Âm Truyền Lời, trích cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, trang 151-186, xb tại California, năm 2004)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.