THIÊN THƠ THANG 6 NĂM 2017

01 Tháng Sáu 201712:00 SA(Xem: 33060)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người, đang ở tại VN, ngày 7 tháng 6 năm 2017 (ngày 29 tháng 4 năm Đinh Dậu) lúc 12:30 P.M..

 
 

THIÊN KHẢI HUỲNH KỲ

“Thiên Thượng Lão Ông ấn định bài

Khải Trần nội quốc ngọ kỳ trai

Huỳnh quang Đại Đạo Thiên Hà định

Kỳ hẹn long tranh Đạo Mới khai.

 

Kỳ tuế thiên niên định Mộc đầu

Thà rằng định việc hội hoàn châu

Thiên Hoàng cho ấn chỉ bài Mộc

Định việc Thiên Khai ấn đạo mầu.

 

Khai chiếu viết định an xóm đạo

Truyền cung Hoàng ngự giá lâm sơn

Tùy chung quanh hiện tướng hữu hình

Lòng trong đại tâm thành bát tướng.

 

Quyền long trượng cửu quan tòa định

Gởi Thiên Cầu về tận hồng chung

Lập thanh ngôn nội quốc tân bình

Lời trần thế đạo mầu ẩn hiện.

 

Lòng Mộc thanh Thiên Sơn đạo Mẫu

Cửa Huyền vi Khung lượng vi

Đạo Thiên Hoàng định đoạt sớm hôm

Lời Đại Đạo an nhàn Thánh việc.

 

Việc Thiên Cước tạm thời bỏ trược

Luyện thanh trong hơi thở chân truyền

Đạo Mẫu Hoàng loan điện Huỳnh cung

Long tuyền định mạch hoàn lưu chuyển.

 

Đời mây tám đó đây sơn cước

Luyện trí cao thanh đạm an nhàn

Chuyện Cửu Trùng hiệp lữ Trần Tân

Làm tròn đạo Huỳnh quang chiếu sáng

 

Thiên Hoàng định chí thành hiểu thấu

Đấng Huyền Khung tay vịnh soi đường

Điển Cửu Trùng chín bậc Mẫu Nghi

Tầng thập nhị Cao Thiên Hoàng Đại.

 

Lâm chi đại sơn trang tùng bách

Hộ công đầu thiên thạch bào kim

Áo già lam Thanh Sĩ đạo đàm

Lời truyền tụng cửu Huỳnh Phú Sổ.

 

Thiên Kim, Cúc Bạch Y, Hồng tỷ

Nghĩa thân tình chí đức đạo Thiên

Hồ, Quỳnh, Lưu đông định thiên đình

Huỳnh Công Bộ định hiền tuyển chọn.

 

Khai thiên đảnh hiệp bàn cột mẫu

Dựng điền căn hộ phách tâm thanh

Chí đạo cao đức cả Cao Đài

Thời Đại Đạo ấn bài kiểm định.

 

Nam phong võ hồ chi mạnh dịch

Lập trận bàn chuyển động thời gian

Mở phong thư theo chỉ Ngọc Tòa

Thiên lí nhãn định hình tám hướng.

 

Thập nhị nhật đẩu vân long trượng

Điển Thiên Hoàng Đại Cán Lôi Âm

Mẫu Diêu Cung chuyển phách hiệp trần

Ấn tam bửu Huỳnh Kỳ lộ hiển.

 

Thanh, Bình, Đại, Quốc, Điền, Thiên, Hóa

Lúc bình sinh hiệp đạo Tam Thiên

Long tranh hổ tọa sơn đầu

Huỳnh Kỳ khai mở đạo mầu lộ Thiên.

 

Hồi thiên đảnh can Li đại Hỏa

Lưu bích thành xây Cán Đại Hoa

Lập thứ phân thu điếu tam điền

Liên thế hội tôn ninh chu Đạo.

 

Gởi bổn đạo mấy lời nhàn hạ

Đạo Thiên Sơn Liên Đại Mẫu Hoàng

Chuyển hoàng cầu vụt lệnh triều nghi

Tam Giáo tọa long tuyền sơn đại.

 

Lập Tam Giáo đạo bàn tính kỷ

Chuyển phong thư về tận am tuyền

Mẫu với Thầy thiên thượng Thiên Oai

Linh tánh trụ tâm thành hiệu triệu.

 

Lập Tam Bảo tựu tề huynh đệ

Góp công lao chi đại luận đàm

Khải Thiên Tòa Thánh Đạo An Nam

Chung cửu phẩm phân ngôi thứ bậc.

 

Đỉnh hồng chung đại lớn vừa ban

Kim Mẫu Đông Tây Phật Thánh hoàn

Tam Giáo hiện trần chung đại điện

Phật Thầy Phật Mẫu Phật Tòa Tam

 

Liên khế họp ban cửu phẩm bàn

Cơ huyền Mẫu đến ấn trào tam

Long tuyền long trượng thời Cao Đại

Hiệp lữ chung tay ấn đạo an."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_E tại miền Tây nhận được thông điệp và gởi tới Người ngày 12 tháng 6 năm 2017 ( ngày 18 tháng 5 Đinh Dậu) lúc 15:30 P.M..

 

"Việc Tòa Đình thể chưa yên

Như thân xác tạm mượn riêng ngũ hành

Ngày hủy thể đã gần chung cả

Nhưng hai đường siêu đọa rành minh

Hiếu trung trời đất rộng tình

Sau ngàn năm nữa hỏi mình là ai

Quốc đường đạo đúng khai tà chánh

Họp được tài đại lãnh thiên cơ

Khai thông thiên chuyển đồ thơ

Chờ trở gió mưa giông lần cuối ..."

 

   

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 19 tháng 6 năm 2017 (ngày 25 tháng 5 năm Đinh Dậu) lúc 10:36 A.M..

 

HIỆN TRẦN TAM THIÊN

Hiện điện Kim Loan ngôi báu vàng

Trần gia nội quốc đổi gian sang

Tam Hoàng Chúa Thánh ngôi bình đế

Thiên Đạo Vô Vi Đại Đạo vang.

 

Chuyện Tam Bửu tựu tề môn đệ

Đạo Huyền Thiên vưng lệnh tôn môn

Thanh Bình Tân Quốc thuyền liên

Tôn ninh giáo chủ Bửu Liên Sơn Kỳ.

 

Đây bình phẩm vài dòng thượng giới

Gởi về Nam hội ngộ Hoa Liên

Chiếu trình Tam Thánh minh phân

Dựng xong cửu phẩm định phần khúc cung.

 

Lâm chi Đại Hoa Liên chi đại

Hiệp chung đồng Tam Thánh đại tiên

Liên thuyền bát nhã thứ phân

Cha lành mẹ ngọc đỉnh châu long cầu.

 

Thiên Đạo Thánh Ngọc Hoàng đại lực

Chúa Minh Tôn Huyền lệnh Thiên Đài

Đài đền Tam Thánh ngôi cao

Vân long tám điểm hồng châu đỉnh đầu.

 

Hiệp tứ tượng thượng nguyên bình đáy

Hiệp Long Châu Giang điểm Thiên Đài

Bàn tròn vận chuyển khai nguyên

Long Châu Giang điểm Huyền Thiên Ngọc Tòa.

 

Thầy Sơn Bửu ngọc ngôn phân tánh

Định thứ phân theo tám long châu

Cấp cho Tứ Trụ Đồ Thiên

Long châu long trượng Đạo Thiên hiện hình.

 

Bát trận pháp tam bình nguyên thể

Đồ thơ xưa bát tướng hình sa

Cột cờ Phật Mẫu Long Hoa

Kim Loan mạch ngọc thượng chơn long tuyền.

 

Lời chơn thể bổn lành tám trượng

Đại Đạo chi thập nhị tướng thầy

Đặt nền móng đạo Bửu Sơn

Bàn tròn có đủ thứ ngôi Thầy ngồi.

 

Long châu giữa trận đồ bửu pháp

Ấn Lôi Âm đội thổ long tuyền

Chấn đài hành ngũ lộ thiên

Dời chân pháp hiện Liên Sơn tinh cầu.

 

Người căn Cước Thiên hành hiệp mặt

Dựng tam điền Phật Mẫu, Phật Tiên

Điện đài rồng phụng bửu châu

Hạc cung đại yến Tam Hoàng ngôi chung.

 

Điệc niên Đế Phụ phân bất nhất

Hạ sơn hồi báo thủ lộ châu

Dựng môn cửu bát đồ thiên

Châu long chấn pháp tam miền càn khôn.

 

Lực chân khí đại cầu chuyển động

Đạo trường tồn thiên định trường sanh

Tuệ căn định phận trung gian

Đại Thiên Thế Pháp nhất danh Đạo Trời."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5433)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5395)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7868)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7509)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11476)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.