CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN QUẬN 10 - THIÊN LONG PHÁP THÀNH

24 Tháng Mười 20211:01 CH(Xem: 1050)
PHAN VĂN THÀNH - THIÊN LONG PHÁP THÀNH   THIÊN DANH: THIÊN LONG PHÁP THÀNH
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - QUẬN 10 TP HCM  
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: PHAN VĂN THÀNH

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1967
   SINH QUÁN: BIÊN HÒA, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: QUẬN 10, TP HCM, VIỆT NAM
  


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 10 năm 2021.

 

Giáo đạo Nam Phương phụng lịnh Thầy

Kim Sơn ấn chứng vậy rồng mây

THIÊN LONG PHÁP thể THÀNH tâm đạo

GIÁO XỨ THẾ QUÂN bảo pháp hay

Bạch Ngọc Bửu Toà khai sấm điển

Chơn đài chánh giác chuyển về đây

Tam thanh bát nhã thoàn cung vị

Cửu Phẩm Liên Hoa ký sắc này.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp điển Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2021.

 

THIÊN sang canh đạo lập trì thành

LONG đầu sắp ý bước chân nhanh

PHÁP đàn chuyển tố quay danh đạo

THÀNH thừa thần mở huấn thi danh

KỲ ba niên cạnh đường khai mới

CÔNG đạo đúng giờ gốc tích soi

BỔN mạng thiên trung kỷ năng chuyển

TRỤ vận khanh hầu hiệp nghị thời.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)