CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN TÂN VẠN - THIÊN HOA HIỆP PHỔ

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 828)
phan-thi-kim-hiep   THIÊN DANH: THIÊN HOA HIỆP PHỔ
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - TÂN VẠN
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: PHAN THỊ KIM HIỆP

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1964
   SINH QUÁN: BIÊN HÒA, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: TÂN VẠN, ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 10 năm 2021.

 

THIÊN HOA HIỆP PHỔ huỳnh quang

Cổ kim thị hiện Nam Đàng Thất Sơn

Phổ Đà Sơn Phật tuần quờn

THẾ QUÂN GIÁO XỨ chơn nhơn độ thần

Đồng Nai - Đất Mũi chung phần

Kỳ Hương Sơn Bửu Sông Đầm chứng minh

Thiên Trường ấn ký làm tin

Bửu Sơn Huỳnh Đạo kỉnh trình Đại Sư.

 


 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp điển Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2021.

THIÊN rạng chứa chang từ lượng ngộ

HOA cẩm hồng lan bến củ chờ

HIỆP trình mơ giấc ân rạng chói

PHỔ trí nhân sâu cố ước mơ

PHỤC lướt căn tiên kỳ trân mãi

LINH huệ định khai một phen dài

TIÊN cảnh xưa ngàn nguồn suối mát

THUỲ thông trăng thả bất diễn hay.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn