CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN NHƠN TRẠCH - THIÊN HOA KIM LOAN

18 Tháng Chín 20218:30 CH(Xem: 891)
phan-thi-kim-loan-thien-hoa-kim-loan   THIÊN DANH: THIÊN HOA KIM LOAN
   GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - NHƠN TRẠCH
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  
NHẬP GIÁO: THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

   THẾ DANH: PHAN THỊ KIM LOAN

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1960
   SINH QUÁN: BIÊN HÒA, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: NHƠN TRẠCH, VIỆT NAM
  


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 10 năm 2021.

 

THIÊN HOA điển mới khai trần

KIM LOAN đức hạnh THẾ QUÂN thực hành

Đồng Nai Nhơn Trạch hoá sanh

Định thần tánh thể liễu nhành Quan Âm

Vô Vi Pháp Đạo liên tâm

Diêu Trì Kim Mẫu thậm thâm diệu huyền

Đạo đời dung hiệp an nhiên

Thường hằng hai buổi thọ thiền tam công.


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp điển Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2021.

 

THIÊN linh tâm bổn thệ minh câu

HOA rơi Trào Thánh ẩn ý đầu

KIM trần rõ ý chờ công cảnh

LOAN thuở tuyệt vời thức giấc sâu

LAI tầm khiêm đỉnh duyên nhã thiện

TRÀO trải mong cơ đạo pháp duyên

TRUNG ẩn mạch lòng vô vi nhiệm

NGHĨA khí thiên trung phận đạo tiên.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)