CHÂN DUNG PHỔ NGUYỆN ĐẠO QUÂN - THIÊN HOA NỮ HẠNH

15 Tháng Ba 20219:46 SA(Xem: 1313)
nguyen-ngoc-nu-1954-2-  THIÊN DANH: THIÊN HOA NỮ HẠNH
 
GIÁO PHẨM: PHỔ NGUYỆN ĐẠO QUÂN

  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN NGỌC NỮ

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1954
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
   

 


 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 3 năm 2021.

Tre vàng lá động kiến Thần Nông

NGỌC NỮ ĐẠO QUÂN PHỔ NGUYỆN lòng

Giáp Bửu đại đồng cây liễu giống

THIÊN HOA NỮ HẠNH luyện tâm không

Cồ Đà Nam Việt đài thiên rộng

Giác tánh quy nguyên mới đại đồng

Khách đạo Trần Dà Sơn Bửu khổng

Tân Dân Thánh Đức ấn Huyền Không.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)