CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN BẠC LIÊU - THIÊN HOA VÂN HẠNH

15 Tháng Ba 20219:28 SA(Xem: 1108)
tran-thu-van-1949-3-  THIÊN DANH: THIÊN HOA VÂN HẠNH
 
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN - BẠC LIÊU

  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: TRẦN THU VÂN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1949
  SINH QUÁN: BẠC LIÊU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: BẠC LIÊU, VIỆT NAM
 
 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 3 năm 2021.

Liêu đàng trai ngọ tỉnh tâm thân

DIỆU TẬP BỬU HOA ứng điển tần

GIÁO XỨ THẾ QUÂN Minh Hải vấn

Sông Đầm Sơn Bửu gặp hiền nhân

THU TRẦN Thầy độ Long VÂN cận

Liễu cảnh Mẫu phân huệ ngộ dần

Kiến tánh THIÊN HOA VÂN HẠNH tấn

Long Thần Trời Đất ấn Tân Dân.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)