CHÂN DUNG GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN - THIÊN LONG CHÂU ĐỨC

03 Tháng Ba 202110:39 SA(Xem: 1109)
khong-anh-chau-1977-buu-chi-tam-2  THIÊN DANH: THIÊN LONG CHÂU ĐỨC
 
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ TIẾP THẾ QUÂN GHTT - CÀ MAU
  GIÁO VỤ: PHỤNG SỰ CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: KHỔNG ANH CHÂU

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1977
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 4 tháng 3 năm 2021.

 

GIÁO bảo Hoa Thiên linh điển THIÊN

LONG CHÂU ĐỨC Bửu KHỔNG ANH miền

CHÂU QUÂN TIẾP XỨ Thành Tâm chuyển

Bửu THẾ triều nguyên đặng định thiền

Đại lượng từ trường cùng cảm biến

Hòa đồng Tánh Mạng lịnh HUYỀN THIÊN

Hô hô hồng hạnh tâm hoàn thiện

Tiếp chuyển linh căn đạo sự truyền.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)