CHÂN DUNG CHÁNH GIÁO DÒNG BỬU - THIÊN HOA BỬU NGỌC

24 Tháng Hai 20211:00 CH(Xem: 1570)
nguyen-kieu-song-1962  THIÊN DANH: THIÊN HOA BỬU NGỌC
 
GIÁO PHẨM: CHÁNH GIÁO DÒNG BỬU
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC CHI ĐẠO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: NGUYỄN KIỀU SONG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1962
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  

  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 2 năm 2021.

 

BỬU thế triều nguyên điển NGỌC HOA

KIỀU SONG đạo thiện sự Trần Dà

THIÊN HOA Sơn Bửu Hương Kỳ dạ

CHÁNH GIÁO BỬU DÒNG cận MẸ CHA

Đại Đạo Tam Hoàng, Tam Giáo hóa

Chơn thần thức định hội Cao Hòa

Thuyền cung căn mẫu thanh nhu nhã

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐỒNG CHÁNH GIÁO đa.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)