CHÂN DUNG CHÁNH GIÁO DÒNG CHƠN - THIÊN HOA PHÁP HỶ

18 Tháng Hai 20217:42 CH(Xem: 1488)

CÔ DUNG   THIÊN DANH: THIÊN HOA PHÁP HỶ
   GIÁO PHẨM: CHÁNH GIÁO DÒNG CHƠN GHTT
   GIÁO VỤ: (1) TRỰC THUỘC GHTT
                    (2) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÁNH GIÁO

                    (3) CỐ VẤN CHO ĐIỆN THỂ NGUYÊN
   GIA NHẬP GHTT: THÁNG 8 NĂM CANH TÍ 2020

   THẾ DANH: TRẦN THỊ DUNG

   NGÀY THÁNG NĂM SINH:
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA, HOA KỲ
   


 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 11 năm 2020.

BỬU thế trường sinh định thậm thâm
THIÊN trao Pháp Đạo phụng dương âm
HOA sơn linh giác quy căn thắm
PHÁP bảo Phật tâm ngộ đạt tầm
HỶ tánh đại thừa tương ứng sấm
CHƠN đời tri túc trụ nơi tâm
MINH đài trời đất từng phần thấm
ĐẠO hạnh chay tâm thọ luyện tầm.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)