CHÂN DUNG LỄ ĐÀI TIẾP ĐẠO QUÂN - HẠNH NGỘ

22 Tháng Hai 20211:35 CH(Xem: 1259)
jn2a8014-3-  THIÊN DANH: HẠNH NGỘ ; KIM LA QUẾ TIÊN
  GIÁO PHẨM: LỄ ĐÀI TIẾP ĐẠO QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT: 14 THÁNG 8 NĂM ĐINH DẬU

  THẾ DANH: NGUYỄN QUẾ TIÊN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM BÍNH THÌN
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: LAS VEGAS, CALIFORNIA, HOA KỲ
  

 
 

 Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài.


NGUYỄN phận chơn tâm bòn mót vô

QUẾ hương chạm dạ một kỳ đồ

TIÊN qui chày khéo tầm thiện đạo

DANH tiên kỳ ngộ kéo kém sơ

TIÊN danh chan chứa lệ chơi vơi

CĂN tâm hữu phúc Phật chờ tới

HẠNH nguồn suối mát nhiên tâm ngộ

NGỘ đạo cửa thiền trọn qui hồi.
(Vô Sanh Lão Mẫu ban)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn