ĐỨC BÀ THIÊN TỪ

12 Tháng Ba 20212:05 CH(Xem: 2685)
duc-ba-thien-tu  TÔN DANH: ĐỨC BÀ THIÊN TỪ
  THẾ DANH: LÂM BÍCH NGA

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1924
  SINH QUÁN: HÀ TIÊN, KIÊN GIANG, VIỆT NAM
  QUI THIÊN: 12 THÁNG 5 NĂM CANH TÍ  (02/7/2020)
                       TẠI KIÊN GIANG, VIỆT NAM
  VỊ TRÍ AN NGHĨ: GIẾNG TƯỢNG, HÀ TIÊN
  HƯỞNG THỌ: 96 TUỔI

viber-image-2021-08-19-20-27-49-223
CÔNG ĐỨC TẠI THẾ:                                  


THIÊN thiên dưỡng dục HOÀNG DI THIÊN
TỪ Mẫu thân sinh mạng NHỨT TIÊN
LÂM phàm giữa lúc đời điên đảo
BÍCH tâm lặng lẽ cuộc an nhiên
NGA hào chiếu chiếu nơi ác trược
ĐỨC quang tỏa tỏa chốn ưu phiền
BÀ Sa dầu khổ vui Bố Tát
CUNG THIÊN QUI THƯỢNG PHẨM HOA LIÊN.
[Đức Ngài chấp bút ngày 4 tháng 2 năm 2020.]
[Khoán: Thiên Từ Lâm Bích Nga. Đức Bà Cung Thiên Qui Thượng Phẩm Liên Hoa.]

Đức Ngài chấp bút bài thi này ngày 4
tháng 2 năm 2020 để sắc phong danh hiệu Thiên Từ cho Đức Bà vào dịp Đức Ngài có mặt tại Việt Nam.  Sau đó Đức Bà quy thiên vào ngày 2 tháng 7 năm 2020.  Rõ ràng Đức Ngài đã biết trước Đức Bà sẽ quy thiên trong năm và quy hồi quả vị Liên Hoa Thượng Phẩm. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền là người duy nhất được kề cận và được Đức Bà vuốt má trước khi bỏ xác (nhờ có Cha Huyền Thiên gọi thức dậy để đi vào phòng Đức Bà gặp mặt lần sau cuối.)  


ẤN CHỨNG HIỂN ĐẠO:
 
Bằng chứng rõ ràng về sự HIỂN ĐẠO của Đức Bà được tìm thấy trong bài dưới đây do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis, MO, Hoa Kỳ, nhận thông điệp của Đức Bà và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 13 tháng 3 năm 2021 lúc 4:32 A.M. UST.

 

Thiên Đàng liễu cảnh Phật Di Đà

Quốc Mẫu Hưng Hà LÂM BÍCH NGA

Khách đạo an nhiên miền lạc hóa

Cung sen BÀ khế hiệp đài hoa

Hà Tiên mặc khải hoàn căn mãn

Thánh ĐỨC Tân Dân đáo THIÊN Tòa

Giáo Bửu Hồng Huỳnh sen trổ quả

TỪ Thân tri dạ giáng thơ đa.

[Đức Bà Thiên Từ Lâm Bích Nga giáng điển.]

duc-ba-thien-tu-89-7-46-89 
 
Bằng chứng rõ ràng khác về sự HIỂN ĐẠO của Đức Bà được tìm thấy trong bài BÁT MẪU NƯƠNG CÔNG do chính Bà giáng điển một đoạn ngắn xác minh. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng tại St. Louis, MO, Hoa Kỳ đã nhận thông điệp của Bà và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 11:40 AM UST.
...

TỪ THIÊN PHẬT định NAM thiền trung

Khải TỬ [HOÀNG] DI THIÊN lễ Cửu Trùng

Xá tịnh chiều tàn Đông dĩ lộ

Chùa am sáng tối BÍCH VÂN CUNG

CHIÊU TIÊN chứng chọn người phò trợ

Đại điển [NGỌC] HƯ CUNG Phật Thánh cùng.
 

[TỪ THIÊN PHẬT = Đức Bà Thiên Từ báo danh bà là Từ Thiên Phật. KHẢI = khải lộ, là nói cho biết.  NAM TỬ DI THIÊN = con trai là Hoàng Di Thiên. Đức Bà Thiên Từ cho biết Đức Ngài Hoàng Di Thiên là con trai của bà và phong danh của bà trên NGỌC HƯ CUNG là TỪ THIÊN PHẬT.  Hiện bà tiếp tục tu luyện nơi Bích Vân Cung. Đức Bà Thiên Từ vừa triều thiên ngày 12 tháng 5 năm Canh Tí (02/7/2020).  Chiêu Tiên = Giáo Chủ Ngô Văn Chiêu (Ngô Minh Chiếu), Ngôi Hai Trào Một = ý nói Thượng Đế.]

 

Bằng chứng rõ ràng khác nữa về sự HIỂN ĐẠO của Đức Bà được tìm thấy trong bài dưới đây do Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đàn tràng Nam Thành, Việt Nam, nhận thông điệp của Đức Bà Thiên Từ vào ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Dần (11/6/2022) và gởi đến Đức Ngài lúc 6:57 AM UST ngày 12/6/2022.

 

LÃO thiết câu rằng mộng thiên ân

Sa di tuệ xá lợi nhuần

MA [Dạ] tầng tên triết nhiên THIÊN lợi

DA DU ĐÀ [LA] [ĐA] ĐẠT TẤT loan thân

CUNG THIÊN XÁ Tây Viên đài các

ĐAO xích kiền long thụy chất phùng

mặt cương thùy viên ưu dụng

CẢNH hoạt giai phong vũ tất liên.
 

[Khoán thủ: LÃO BÀ MA DA CUNG ĐAO XÁ CẢNH. Đức Bà Thiên Từ báo danh mình là Đức Bà Ma Da.  MA DA = MAYA (Mahamaya, Mayadevi) = Hoàng Hậu Ma Da, vợ vua Tịnh Phạn, thân sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa sau thành đạo là Phật Thích Ca. DA DU ĐÀ = Da Du Đà La, vợ của Thái Tử Tất Đạt Đa.  ĐẠT TẤT = Tất Đạt Đa, sau đạt quả thành Phật là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. MA TẦNG THIÊN  = tầng trời Dạ Ma Thiên (Suyàma). DA DU ĐÀ ĐẠT TẤT LOAN THÂN = từ thân của cả hai vợ chồng Da Du Đà và Tất Đạt Đa.


TÊN TRIẾT = ý nói tên MAYA hàm chứa triết lý, vì MAYA có nghĩa là ẢO ẢNH, “một khái niệm cơ bản trong triết học Ấn Độ giáo, đặc biệt là trong Advaita (Nondualist) trường phái Vedanta. Maya ban đầu biểu thị sức mạnh ma thuật mà một vị thần có thể khiến con người tin vào những gì hóa ra chỉ là ảo ảnh . Nói rộng ra, sau này nó có nghĩa là lực mạnh tạo ra ảo ảnh vũ trụ rằng thế giới hiện tượng là có thật. Đối với những người theo thuyết Duy ngữ, do đó maya là lực lượng vũ trụ thể hiện brahman vô hạn như một thế giới hiện tượng hữu hạn. Maya được phản ánh ở cấp độ cá nhân bởi sự thiếu hiểu biết của con người (ajnana) về bản chất thực của cái tôi, vốn bị nhầm với bản ngã thường nghiệm nhưng thực tế lại giống brahman.” Trích: Triết Học Ấn Độ, https://delphipages.live/vi/tri%E1%BA%BFt-h%E1%BB%8Dc-ton-giao/cac-v%E1%BA%A5n-d%E1%BB%81-tri%E1%BA%BFt-h%E1%BB%8Dc/maya-indian-philosophy.]

 

"Maya là một thuật ngữ được các Rishis (nhà hiền triết cổ đại) của Ấn Độ sử dụng để mô tả bản chất của vũ trụ biến đổi trong hình dạng này. Nó là một ảo ảnh được các giác quan của con người phản chiếu. Do đó, đối với các nhà hiền triết, từ Maya có ý nghĩa tương tự như sáng tạo huyền diệu của Brahman." Trích: Maya: Ý Nghĩa Cao Siêu Với Khái Niệm Của Các Nhà Hiền Triết Cổ Đại, 20/12/2018, Tinh Hoa, https://tinhhoa.us/maya-y-nghia-cao-sieu-voi-khai-niem-cua-cac-nha-hien-triet-co-dai.html]

 

Thời [xưa] là ngự chốn vườn Ca [thành Ca Tỳ La Vệ]

Là nơi thượng uyển của Ta sanh [Phật] đà

Mượn trần xác [Ma Da] thế [gian] đáo lai [từ cõi Thiên]

Thường nguyện [nên]

Sanh con hiền [là] Thái Tử Đát Đạt Đa.

[THƯỜNG NGUYỆN = ý nói bà thường nguyện làm Mẹ của Phật. Kinh Bản Sinh (Jataka) ghi về nhân duyên làm thân mẫu Phật của bà Maya như sau: cách đây 91 đại kiếp Trái đất, đã có 1 vị Phật tên là
Tỳ Bà Thi (Vipassī) ra đời. Có một công chúa đã cúng dường Phật Tỳ Bà Thi với lòng chí thành và ước nguyện rằng trong tương lai cô sẽ được làm mẹ của 1 vị Phật. Phật Tỳ Bà Thi đã thọ ký cho cô sẽ được như nguyện. Công chúa đó chính là tiền kiếp của hoàng hậu Maya (Trích Wikipedia).  Kinh Phật còn ghi rằng Đức Bà Ma Da sau khi từ trần đã tái sinh vào cõi trời Đao Lợi (Trayastrimsha). Sau đó Đức Phật đã lên cõi trời này để thuyết kinh Vi Diệu Pháp cho bà nghe.

Có truyền thuyết kể rằng Cồ Đàm, trong giai đoạn tu khổ hạnh, vì nhịn ăn quá mức nên Ngài đã kiệt sức đến ngất đi tại bờ sông Nairanjana. Lúc này các sứ giả đã báo tin cho Bức Bà Ma Da hay rằng đứa con trai mà bà yêu quý đang sắp chết.
Nghe được tin dữ, Đức Bà Ma Da (lúc này là một vị Thiên ở cõi Đao Lợi) ngay lập tức đến nơi Cồ Đàm đang nằm bất động trên mặt đất.  Đau đớn như đứt từng khúc ruột, Đức Bà Ma Da đã vừa khóc vừa hát những lời ca chứa đầy tình thương:
 

Con trai, khi ta sinh ra con, ở Khu vườn Lumbini

Không cần ai trợ giúp, con đã tự đi được 7 bước, như 1 chú sư tử

Con nhìn ra 4 hướng và nói rằng, 'Đây là kiếp cuối cùng của ta'.

Giờ những lời nói này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Giờ ta sẽ nhờ ai giúp được con trai ta đây?

Giờ ta sẽ khóc trong đau đớn với ai đây?

Ai sẽ giúp đứa con trai duy nhất của ta sống lại đây?

 

Đột nhiên Cồ Đàm tỉnh dậy. Trong sự sững sờ bối rối, Cồ Đàm hỏi người phụ nữ đứng trước mặt mình là ai. Một lần nữa, Đức Bà Ma Da trả lời qua những câu hát:
 

Con trai, ta chính là mẹ con đây

Ta đã mang trong mình hình hài quý giá của con trong 10 tháng

Ta đang khóc trong nỗi tuyệt vọng.

 

Cồ Đàm liền trấn an mẹ mình và nói rằng những lời tiên tri về số phận của Ngài nhất định sẽ trở thành sự thực, rằng bà không nên tuyệt vọng, trái lại, nên vui mừng vì chẳng bao lâu, con trai của bà sẽ trở thành Đức Phật. Được Cồ Đàm trấn an, Đức Bà Maya đi vòng quanh con 3 lần, rải những cánh hoa lên người Ngài và trở về cõi trời. (Trích: Ba lần gặp mẹ của Đức Phật và đạo lý ai cũng cần thông hiểu trước khi quá muộn. Thanh Hương, 15/6/2019, Trí Thức Trẻ.]

 

TỪ sắc THIÊN nhơn chí đại hải

Vì chúng  nhơn [thiên] sanh tử[con] [nên lại]đáo lai

Hoằng hóa pháp chánh vì sanh chúng

Tương thùy mộng diệt chính do NGÀI

Bởi ngọn đuốc sáng từ [bi] khai [minh] nhân loại

Nhân thì được duyên chỉ mới được hoằng khai

Tất tất đạt đạt từ luyến ái

Khả diệt tư bề bổn nhập khai.

 
[Hai câu đầu ý nói: Từ Thiên (Đức Bà Thiên Từ)
nhận sắc chỉ của TRỜI (sắc Thiên), vì chúng nhơn thiên mà trở lại lần nữa (đáo lai) để sanh đứa con (sanh tử) vì sanh chúng hoằng hóa chánh pháp. Chính do NGÀI chứ không ai khác. Bài này rõ ràng ý nói là Ma Da xưa chính là Đức Bà nay, trở lại để làm Mẹ Đức Ngài.]

 
Cảm ơn con hiền đã cho Mẹ một ngôi dinh thật lớn thật đẹp.
Ngày sau sẽ có nhiều người đến lễ bái.

Đa tạ. Đa tạ con hiền. 


Hương sen tỏa ngát hạnh thân con hiền!
 
[Đức Bà Thiên Từ đa tạ ngài Chưởng Thế Thiên Nhứt Kim đã xây ngôi mộ thật đẹp cho bà. Xem hình ở phía trên.]

 
Bi từ thân DA DU thục nữ

Phước trí tợ thiên thụy cúc như

Đằng đằng giai nhập thiên thân lập

Báu báu duyên phần tích phong lưu.

Du Da Du Da Đạt Đát Sa
Truật Truật Sa Ha Ra Sa Ra

Phiến Phiến Hồng Hồng Tra Truật Hám
Rị Ri Tất Đà Ha Ra Sa.
 

ma-da-1-89-7-46-89ma-da-2-89-7-46-89 

 
Mục đích trình bày khá nhiều tư liệu là để cho mọi người biết rằng các vị được HỘI THÁNH THIÊN TRƯỜNG công nhận là HIỂN ĐẠO đều phải (1) có công hạnh dưới thế gian và (2) sau khi triều thiên phải giáng điển vài lần để xác minh.  Thông điệp phải đến từ những đạo tràng khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, do những Hiệp Thiên Huyền Nam/Nữ khác nhau nhận thông điệp để bảo đảm tính minh bạch và xác thực (kiểm tra chéo).
 

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn.
Nam Mô Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung.
Nam Mô Tứ Thập Nhị Phật Mẫu Tây Thiên Vô Cực Cung.
Nam Mô Từ Thiên Phật Mẫu. 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn