CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH

12 Tháng Mười Một 20181:49 SA(Xem: 2038)


THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI

 

Đàn Giờ Mão. Ngày14 Tháng 10 Năm 2018 (Ngày 7 Tháng 9 Năm Mậu Tuất) & Đàn Giờ Mão Ngày 28 Tháng 10 Năm 2018 (Ngày 20 Tháng 9 Năm Mậu Tuất). Đàn Tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ: Kim Ngọc Thanh Huyền
  


CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH

KỆ KHAI KINH

Tiệp tiệp Huyền Không tốc hiển thinh

Xuân vinh hoa phú hựu nhơn tình

Nam nữ họa thành liên hoa đặng

Cực Lạc không không thuyết Tử Kinh.

KINH VĂN
1. Lão Quân Lãnh Mạng Cứu Linh:

Lão Quân lãnh mạng
Hồng trần cứu linh
Độ đặng căn mê

Lao nhọc bôn ba độ về.

Tam Giáo Phật Thánh Long Huê
Tấu rằng:

"Xin Lão Mẫu diệu hoằng vị phán

Thương linh căn bớt giận phân ra

Thuận nghịch thành biệt cõi hà

Lấp trời không nước", nghe ta trên trời.

Ta hiệu Lão đáp lời cạn nói:

"Rằng Lão Quân trực tới phàm môn."

Coi chúng hình thế loạn hồn

Giật mình tỉnh ngộ xập quỳ xuống xin:

"Xin Muôn Ơn từ bi cứu độ

Thả bè ra biển khổ cứu dân."

Biểu chúng tàng linh giữ phận

Lão nói đặng đóan tịnh thân thoát về

Học tịnh công dứt mê trong bụng

Bụng sạch trong đến chừng bằng sở

Nhớ y theo Lão thuyết thi thơ

Vịnh chừa trong sáng trúc cơ luyện hồn

Lãnh khẩu quyết trần hồng theo khởi

Gần đến kỳ thi nổi quỷ ma

Hồi đầu thì đặng thoát ra

Có duyên Tiên Phật Kỳ Hoa phen Càn

Cải bỏ đạo, sắc tài cũng phế

Quy y nghiêm tập thể hành tu

Tâm nhơn tấn đạo công phu

Thanh nghiêm Phật Thánh trì tu giữ gìn

Giữ y từ trong mình Đạo Lễ

Dồi luyện thân hạ mể vô thư

Thông thân nhứt tiễn linh như

Chơn nam chơn nữ muốn tu hành: Hành!


2. Mẹ Truyền Lập Hội Tàng Linh:
Thương nhơn sinh lửa phiền lùa thổi

Tranh luận đời u tối kỳ lôi

Không cứu vãn cuộc đời chung tất

Gởi lời khuyên bớt lần vật chất

Cảnh tương tàn tương sát đáng thương

Ngày tận diệt kẻo khổ liệu đường

Giờ đã hết ! Vì thương trẻ dại

Đắm sa trần chớ biết phen này

Nhìn trước cuộc máy tạo càng ngày

Đây thuốc đoạn thế mà con mãi

Đã nhiều lời Mẹ khải đờn kêu

Truyền lập hội tàng linh kiếm hiệu

Diêu Điện Cung vi diệu huyền vi

Bạch Vân đang xem thấu tử nhi

Phù sanh nghiệp con thì lại ham

Nơi bể trần trẻ sẵn phải mang

Mấy nhiêu niên hồng trần khách bạn

Sụp đổ con ơi cảnh tương tàn!

Nay Mẹ hé cơ đàng chỉ rõ

Xoay Càn Khôn chẳng thường đâu đó

Chuyển âm dương ta rõ tai ương

Đời điên đảo ma tinh chớ tưởng

Sớm học Tiên Thiên đường hóa đặng

Lưỡng thông thân xuất xác thập lôi(?)

Thiên thơ hạ linh quang như hải

Cầu nhứt thử hậu tôn chứng nệ

Đoái chơn thiên linh thể quyện thơ

Thượng thượng phẩm mở ân dương bổ

Sáu cửa mở lớn vô đầu tịnh

Rạch âm dương tạo hóa sơn linh

Ngày tháng lẹ tàng linh biển khổ

Khó đặng ra thiết quách đồng tô

Cưởng xích đầu nó bổ chỉ tỉnh

Thấy vô thường chẳng kịp biện minh

Tính trở lại ức linh chơn tánh

Thượng Linh Tiêu xét thường nào sanh

Mẫu hưng thi đặng hanh thuyết thơ

Thay cốt mới này tu đặng chớ

Gọi các con kim thơ ngọc lấy

Thông thuộc lòng Mẫu tử lâu phai

Lần gian thế Mẹ đây khúc đoạn

Hồng trần cách học tiên thoàn đặng

Chí vâng lời thoát nạn Tiên Thiên

Hồi nguyên bổn chắc an hồng diên.

 

3. Đại Pháp Hồng Ân:
Truyền lưu Địa Mẫu ngươn thạnh vị

Hỗn độn sơ khai Mẫu tôn xưng

Ấn tống gia kỉnh truyền ngôn khuyến

Chơn nữ chơn nam: hạ đình Kỳ

Linh Sơn, hệ hãn công cửu chuyển,

Ngọc lạc anh nhi xuất thập niên.

Kim ca ngọc lộ bài tam Mậu

Vô kỳ lục Mậu hoạt kỳ thì

Vân liễu trường sinh liệu đáp thâu

Chơn duyên chơn hảo vạn tận đâu

Thủ điền đạo hướng phân buồng phóng

Khúc bàn tam quan thố kết bâu

Liễu liễu nhất tiễn lại cho thắm

Tất nhãn khí thần thiên khuyết phong
Thay chơn hoài nữ thế gian tại

Bạch diệp liễu bàn đậm tú hồng

Kim phong hà quản lập hoa đài

Hảo kỳ duyên ký trận mở khai

Nhãn quang cước thủ tề tảo tận

Thăng giáng Tiên Thiên đặng tiếp hài

Ân Thiên hữu chúc chờ ức bảy

Mới mở Tiên Cung lộ biết Ngài

Một chữ thành nguyện nay cơ hé

Thiên Tiên xứ cũ tỏa hương lài

Đại Pháp Hồng Ân mai đặng thành

Di Lạc Phật ra cứu chúng sanh.


4. Chư Tiên Chư Phật Hạ Phổ Đàn:

Nương nương phổ độ đều đi xuống

Khai khẩu vị đa giáng thế lành
Xuống trần bốn ức tàng linh điển

Di Lạc Phật đương kim thân miền

Phật Tổ, Quan Âm hội một đường

Cửu Diệu chư linh độ thâu nhiên.

Tháng Ba Rằm tiết Tiên Thiên Hội

Tháng Năm trung thiên Long Huê coi

Tháng Tám Rằm Hậu Thiên Long Mẫu

Thiên Hạ mẫu bĩ bất tại nơi.

Duyên Tiên duyên Phật nhãn quang sáng

Luyện khúc chi vân nhất thông phân

Nay đời mạt kiếp một phen khổ

Chư Tiên chư Phật hạ phổ đàn

Từ nay chân yếu thời bước té

Dở chân không nổi thôi dứt mê

Chạy ngay qua biển mịch mờ tối

Trở lại tánh Thiên mới trở về.

Lời giảng dạy tùy lai cơ giáng

Người có duyên công quả xá ân

Thánh Chơn phân tánh chơn tánh phân

Thi Vương pháp lớn Thiên Mạng tái

Mãn hạn về huy hoàng Mẫu khai.

 

5. Hoàng Mẫu Khóc Lụy Buồn Thế Gian:

Hoàng Mẫu khóc lụy buồn thế gian

Tạo hóa âm dương độ ngày nay

Chẳng biết bao nhiêu ra biển khổ

Thẳng tới Thiên Tiên lỡ biển khô

Trông ghe đến đó tang điền biến

Chèo ghe chưa vững thể chìm gô

Ở trong dục hải nghe tiếng chuyển

Điện chẳng phải người kêu một tiếng

Dẹp phá sông mê trược uế sạch

Giữ lòng chánh trực quỷ ma kiêng

Điên điên đảo, đảo qua ngã lại

Trở lửa gió qua coi kiêu ai

Đàn khai  cơ liểng lời giảng dạy

Tánh thiêng nghe nói giáng cơ lai.

 

6. Đại Đế Vương Hoàng Thiên-Vạn Vạn-Thiên:

Tinh trang nhập hạ

Bàn giả túc điền

Như tiền phục hậu

Hồ đấu diên quân

Cơ hưng hạ hữu

Hướng tự linh gia

Hạ hạ mạo tùy

Lương đồ tiếp kỷ

Thủ ý hữu qui

Nhứt Thiên nhứt lộ

Lai hộ pháp chi

Diệu huyền vạn pháp

Ngoạt ngoạt vô kỳ

Diệu lý đáo thuyết

Bất tuyệt bất hà

Xuân Hạ Thu Đông

Chiếu đồng hậu thế

Đại Đế Vương Hoàng

Thiên-Vạn Vạn-Thiên

Lữ hiền chi sự

Hà cư lộ Tây

Trực đài đáo chỉ

Kim vĩ nhựt lâm

Du tầm phước hữu

Hướng tự vương an

Lậu thân kim triệu

Phản chiếu như hà

Thiên Hoa Đại Pháp.


7. Đại Đồng Vương Phật Chính Thất Việt Nam:
Thiên thời địa lợi

Tiến tới Đại Đồng

Trần hồng lập lại

Nam trai nữ gái

Đông Tây Nam Bắc

Hòa trạch âm dương

Rõ tường thời khắc

Sương tuyết nắng mưa

Đúng giờ nóng lạnh

Ngũ Hành, Cửu Phẩm

Quan Âm chuyển rày

Mẫu bày sắp tiếp

Nam Việt non sông

Đại Đồng Vương Phật

Chính thất Việt Nam

Khắp năm châu trổ

Đáo lộ Thánh Tiên

Đức duyên tài đạo

Ngôi giáo hiện tiền

Thiên Tiên ứng hiện

Nhũ truyền kỳ nhứt

Cảnh Phật diệu huyền

Thiêng liêng khởi lậu

Phụng tấu Kim Trì

Người vì phàm hữu

Gìn giữ đông hà

Nở hoa trí tuệ

Linh huệ ắt thông

Hướng Đông Chấn Đế

Kỳ thể hiện sinh

Thiên Long hiệp tình

Tài minh thể hiện

Lịnh tiển phụng ngân

Bố ban khai ý

Từ bi chơn như

Vui từ hạnh đạo.

 

8. Lịnh Kỳ Vô Tranh Trong Ngoài Thấy Biết:

Hồi trống điểm đức tài lộ lộ

Ánh thiên quang Lão bố tầng cao

Chủ trì khai mở địa sau

Đông Nam Chu Đế quang hào ánh Thiên.
Nền Khôn Đế Cửu Thiên Huyền Nữ
Danh Huyền Thiên chủ thủ lai khi
Nay mai sẽ tường việc chi 
Trong ngoài thấy biết Lịnh Kỳ Vô Tranh.

Mao kỳ đón Ngọc Hoàng Vô Thượng

Ban hồi kỳ lịnh phướng chuyển linh

Đúng giờ đúng khắc nghi minh

Thông đường mở cõi oai thinh đăng kỳ.

Tám hướng khai y chỉ Oai Thinh

Thiên cơ chuyển chơn tình hấp thụ

Muôn vạn con thuyền không hư

Xuồng neo lui tới, chơn tử cố lên!

Thiểm điển thăng thiên chở hư vô

Đáo đáo hạ gian giả tiết lồ

Hữu ngạn di xuân thao ngọc chuẩn

Tuất tiết niên Hoàng tỏa Bắc Hồ.

 

9. Di Lạc Xuống Phàm Thuyết Cơ Mật Ngọc:

Ân may sanh chúng Di Lạc Phật

Tương huyền gian thế thuyết cơ mật ngọc

Chi hữu chi văn đàn một tiếng

Tiên Phật hạ đàng thế phàm bình

Thâu chi mạng hạng đề Di Lạc

Khoán từ môn lịnh thủ bắt xa

Chung tọa thị màn ba hé thật

Cứu nhân sinh đào cúc hồng ca

Phàm xuống thế Lạc ta Di hữu

Đáo tiền môn vạn cứu sinh linh

Đương công ẩu lai đình lộ học

Đặng khiết hài ráng phúc ngày nay         

Di ta hữu Di Đà vi hữu

Xuất thế trần tạo bước môn đài

Di nhân vi Đạo bất vi nhân

Chơn chơn hữu bất khiết thiên tài

Ngạo tục vinh thi đề tố hoạt

Đáo Tây kỳ ngạn khiết lời ca

Tây môn viên hạ đằng khải khúc

Tiết lộ trần hữu phúc muôn dân

Phiêu phiêu đàn phím Càn Cung lộ

Xuân Tuất niên thay chí cùng lo

Đoạn thiết Hoàng khai tề nhứt thống

Phật đương hồng trần giải thoát linh

Nhân sinh đồng chung đồng tạo nghiệp

Di Lạc Phật Vương tỏa ánh hào

Nhạn khí phong điền chiêu tầm lễ

Triệu ánh vương quang thệ xuất kỳ

Kiền kiền tam thể đài Thiên Chủ

Lạc lạc thành thâu phát đại ân.
 

10. Thay Thất Cổ An Ban Pháp Điển
Di cơ khai Xuân Thu cổ

Phận vai tuồng thiên ý định mở

Khai nhân tâm đình hạn vô vi

Hơn mỗi việc rõ trung trinh lộ

Tạo xác thi thay thế tục y

Thông đạt pháp đồng xứ Nam hy

Già Lam lộ cổ ông trực chỉ

Giáng lâm phàm lịnh Bổn Hoàng Uy

Luật Càn Khôn vô hình y chỉ

Chí Tôn minh Tòa Lịnh oai nghi

Quân xuất xứ một âm cổ bản

Đặng tướng xe chốt pháo đầu đi

Hồi Chiến Quốc ai chi phong bảng

Lập bổn quy cao động mở mang

Sắp xây phương Huyền lịnh Thiên Hoàng

Khai mùi vị hồi kỳ chói rạng

Định chánh khai nhiệm kỳ cố gắng

Vạn linh phần thụ túc tri ân

Phật mở lực vô vi trần thế

Tuổi đủ y tối đến tay chân

Thương nẻo đành tạm mượn tuồng hề

Khai lối thẳng giáp vòng bốn bể

Vạn cảnh trường tối đổ phúc Nghiêu

Hồi quốc thủy sang canh Mục Đế

Thanh bạch nhựt sen nồng thơm ngát

Tái Quốc dân dấu Lạc ngàn xưa

Kịp đi lối cũ vựa cung thừa

Xử thế tình tang gió lùa ngỏ ngách

Vân du khắp nẻo lấp nắng sương

Lớp diện tuồng Huỳnh thương miền thế

Tái nạn tới đây di thể

Phật đạo Ta Bà Nam Đế cơ màn

Tòa Thánh Mẫu Tây ban hạ tất

Nghĩa rạng danh di bất mai sau

Tự an Huyền Lặc vận khương

Tiêu tân thới mạng nhứt đương phục kỳ

Kiếp tội căn cuộc hành hương lướt

Chịu bao điều cảnh giáp thao lược

Nổi buồn khai cay đắng sầu bi

Khốn khó giải tri ân mệnh cuộc

Thao thức căn phận cơ thiện ý

Phải chờ trống quang hướng ân tri

Sóng phong ba vui cảnh chỉ là

Y sắc lịnh trải ban Thiên Ý

Lần gót ngọc mở thức sâu qua

Khai tâm trí trong lành triết dạ

Bổn hữu vi xem rõ những gì

Giờ khoảnh khắc khói đàng lan tỏa

Chiêu phẩm cơ điện hội nhiệm kỳ

Ngẫm tận tường vạch đâu thối chí

Vượt nắng sương linh liễu cơ thiên

Rồi cũng trả cảnh đau thương hủy

Gió dập sóng biển trần hồ chuyển

Mặt trời mọc mấy phương suy diễn

Phận vô vi phân thể tạo ra

Thay Thất Cổ an ban pháp điển

Một ngày mai tuồng thấy thuyền ra

Tuyệt vô vi kiếp này phong ba

Chờ xuất trận tư bề phẳng lặng

Chuyến Đông du thanh lịch cờ già

Hữu ảnh tâm xem rõ đạo tràng

Mở cửa đạo tấn tới trực quang

Tầm quốc độ vào vòng hạnh phúc

Gởi trọn lòng thấm đượm ẩn tàng

Lời ca thi đêm nằm lặng giấc

Đêm giấc say định giác tri ân

Xây bổn tuồng hai chữ an dân

Xuôi cảnh ngược thuyền nan thế sự

Chẳng mau lâu xoay chầu nhiều tử

Trông bốn góc đêm thâu hồi rụng

Rõ xem thân chiếu điển Oai Thần

Giúp chánh pháp tiến dần bức phá

Lộng đài liên phía cảnh xa xa

Giải trình thơ chương tòa thiên cảnh

Pháp bảo khai hạn sắp huyền năng

Đợi vô vi gìn căn bổn thể

Sóng Ta Bà biển rộng dựa kề

Ánh ban mai diệu thể đáo khai

Luồng nhiệt thể đêm này khí khái

Thể vô hình khuyến giải định tuyền

Bao phen gót tàng ẩn Canh niên

Chờ thạnh thới xuất điền Giang xuất

Ý lịnh thiên cổ truyền thâu dứt

Lượt hải hà năng bực siêu nhiên

Xuân Thu Đông ra khơi bản diễn.

 

11. Vô Huyền Lạc Thiên Lâm Truyền Tái Khởi

Nhơn lòng thực diện Đông hàn

Di Lão vạn ngự phùng Xuân hữu thời

Thuyết cơ nguyên uyển tàn hơi

Âm Dương lý lập thế đời đạo an

Trên cao gương sáng rõ ràng

Đài Minh Nguyệt cảnh lộ thăng hóa trường

Thiên sanh tựu kháng chủ phương

Như kim nhơn phó tựu khương Xuân phùng

Nhương lai phú quới nhơn trung

Đức môn chi sự cảnh phùng nhơn duyên

Trực hải tiêu tức song điền

Đa chi thế sự nhơn quyền kế vai

Tùng sanh giáp phỉ chí tài
Vô song thuyết ngạn đáo lai chi hài

Vũ nguyên mộc hữu chi giai

Đắc thời lai vĩ huê khai nhứt tiền

Thu đến hoa đăng thanh chuyên

Lâm truyền tái khởi Vô Huyền Lạc Thiên

 

Huyền lâm tiên cảnh một bầu không

Tựa nguyệt tròn về cảnh Lai Bồng

Ngoạn nhô tạo hóa dành một cảnh

Một bầu hư không mây xanh trong.

Thú dư phang cảnh canh khuya lạnh

Giải quả qua sông ngàn dậm thành

Chốn thời cao thẩm Thiên Đường sáng

Ẩn phàm huyền diệu nguyệt hoàng thành.

Huyền cơ rẽ chữ Phương Nam ánh

Chưa định chưa phân trở cơ đàng

Ráng nhìn gốc cội chừng năm hỉ

Máy tạo đổi xoay chẳng đặng lành.

Ngũ Hành năm vị suy xét kỷ

Cả tiếng gọi vang Phật A Di

Sáu trăng chớp nhoáng chi thời tạo

Trông thấy bốn bề xác phơi chi.

  

12. Tân Cải Cách Giáo Truyền Thiên Đạo:

Đức Thiên Hoàng hạ đề khán cao

Tân cải cách giáo truyền Thiên Đạo

Thạnh hòa bình Phật đạo nghìn thu

An Lạc hóa cảnh trần Di bảo

Thời giả Chúa Đế triết tằng phu

Đất Hồ rũ rã danh ai tử

Một góc trời thời giả chúa tôi

Nguồn cơn ấy xanh xao phương xử

Thiên Đường sáng làm nền hệ bởi

Nắm một thâu nẻo chẳng đi đôi

Nay thấm thoát đất trời lắm đoạn

Cảnh đấy người đây biết đất trời

Đói đau than khóc lần phải ráng

Sái tiết mùa đói khát cơ hàn

Âm binh thảy rần rần rộ rộ

Mới đến trần nên tạm lệ chang

Ra tay độ cho thế chi mô

Chi tôm cá cầu bần lao khổ

Nhắn ít lời ai muốn thời nghe

Đây phân cạn xin đừng quên đó

Xem gốc cội sửa thân tốt dễ

Quên tổ tông rất khổ thảm thê

Tài sắc lụy thân mình tận tuyệt

Ai tỉnh thức mau quay kẻo trể

Nhìn đời thương giải thoát nay mai

Chiều sắp lụn nói ra nghe phải

Lắm chuyện sầu khắp cả Đông Tây

Chan giọt lụy cất chôn để lại

Tôi trung Chúa rừng xa có hay

Quan Công ra một trận kỳ tài

Ngày mai không biết thưa với thớt

Nước mắt rưng tròng từng nạn tai

Thuyền còn đậu sao vui đùa cợt

Quan Đế Quân đao trảm bất chợt

Chúa của mình dĩ định lo âu

Ngài tái thế khải hoàn ca hót

Đoạn dinh quanh cảnh dạ thảm thương

Chất sự tu qui nhân hạnh tại

Tiên cơ ngôn tự đoạn xuất trường

Lộ lộ lâm nguyệt xứ quân Tây

Phi phi tim thật vui vẻ hưởng

Bất bất như y nhứt nhứt khai

Âm địa địa hảo toan thạnh vượng

Quy quy tát tát luân chuyển tái

Danh phú tử tông sáng soi hướng

Hữu phận nghê sơn trải hồi khai

Tợ long Nam Bắc bửu huỳnh khương

Tầm chi tảo sự ngày đêm thấy

Thu Đông lạc tự đi chiều hướng

Hạ mục giai kỳ thấy chẳng sai

Vô cảnh đa niên khai đường hướng

Cao khởi Thiên Minh ý Phương Tây

Thiên Thượng hào bổn dựng buồm trượng

Cao Cao hữu chủ Khung Huyền thoái

Ngoạt ngoạt bóng hoa phá bức tường

Không không quới cát đợi ngày mai

Xuân phong thị Bửu Thiên Thiên Thượng

Vưng hậu chi đang khứ hậu lai

Loan phùng môn hộ hồi minh thượng

Lân hồng hạ Bắc Ngọc Minh Đài.

 
13. Hư Không Thông Điệp Phật Tiên Liên Đài:

Minh Hoàng công lập

Dư cách nhạn thơ

Xa bờ một lổ

Xưa Tổ Phụ sanh

Cơ thành đức diệu

Mầu diệu thâm sâu

Mong cầu nền đạo

Di hảo báo đền

Nhanh nhẹn xây cơ

Đàn cơ trùng mật

Tiên Phật thượng khai

Khoan thai khôi ngộ

Sánh cổ tầm gương

Ngũ thường bách bách

Hoàng cách gom thâu

Ân sâu cổ dĩ

Duyên thị xuyên tâm

Phá lâm cột trủy

Niên thu đạo pháp

Huệ pháp điển thanh

Đáp thành thượng mút

Oai lực Phương Tây

Son đài kỳ hiệp

Phong tiệp bản thi

Vô vi chi đáo

Hoàng bảo triều an

Cơ mang cơ điển

Lịnh chiến vô hình

Khai binh nguồn sáng

Lòng hãn diên thân

Bậc quân bổn kiếp

Chốt nhiếp căn lai

Xác hài giải cuộc

Kích thước ngoài trong

Hư không thông điệp

Phật Tiên liên đài

Hồi lai chánh bổn

Cửa Khổng thượng Hà

Cao xa giai bất

Chánh cập trung chi

Triều nghi xử hữu

Trung tử cảnh lư

Ứng như lai hậu.

 

14. Ta Ra Mật Đa Bá Ức Hóa Thân:

Đời dữ Đạo một câu pháp kệ

Lời thơ trần len lỏi chốn mê

Đạo Từ Bi bờ giác quay về

Trần không bợn tu học bồ đề

Qua ba đường sáu nẻo đi qua

Ai đến được Cung Tòa Thiên Hóa

Ngôi Pháp nghe Phước Trí vô biên

Lời Phật dạy, Pháp Thân đáp Hà:

Yết ri rá ma ha đát ta

Đát ra nành yết đa cu ra

Tất nễ ra rì đa á dá

Băng tát yết rị đa xà bà

Tát bà tì tát bà ca na

Tát từ tát ghi bát tát ra

Bà ha sắc đế kê đệ thính

Từng đà ra ca đát tát cớ đa

Không vô sắc thức vô nhãn

Vô vô minh đẳng đẳng chú năng

Vô thượng chú pháp vô nhãn giới

Ta ra mật đa bá ức hóa thân

Vô căn Phật tân tiếng vô hữu

Tịnh tiệt vô như thân bổn sư

Không vô sắc bất sinh bất diệt

Vô diệt phùng chí vô lão dư

Sắc bất dị không

Không bất dị sắc

Vô thượng vô tập

Tây Phương chư Phật

Vô tận chí bực

Xem nghe tận thấy

Thân an cảnh đài

Trước Phật đồng thành

Thanh tịnh trong cảnh

Tây Phương Cực Lạc

Tương lai Âu Lạc

Tụ hội hư không

Chính giữa hư không

Mọi loài hạnh phúc

Nhu hòa trung trực

An định con đường

Đem lại tình thương

Sống chơn hạnh phúc

Vô thượng tùy túc

Châu báu pháp đưa

Y khéo tam thừa

Thệ hiển Thiên Giới

Đoạn diệt sanh khởi

Từ mẫn lắng nghe

Hoa mầu bồ đề

An lành tất cả

Ngọc Hoàng ân xá

Rửa sạch lòng trần

Đi đêm đã gần

Đời đề tỉnh thức

Thiên Minh cao bậc

Thế giới chúng sanh

Mong muốn lời lành

Khôn ngoan trong suốt

Đoạn tận thao lược

Tại phàm đời này

Trên cõi đất này

Đưa pháp thuyết giảng

Vị thể thánh quang

Thật sự Thánh Đế

Thể nhập diệu đề

Tục không bất tử

Thiên giới bi từ

Hóa độ chúng sanh

Giữ đạo làm lành

Phật từ gia hộ

Hạnh phúc giác ngộ

Tâm đắc thọ trì

Một lần gìn y

Hướng về Phật pháp

Lòng từ hòa hợp

Tu tập hằng ngày

Lời châu thức này

Tinh hoa hột Pháp

Giai dĩ, giai nhân sở không hoán đổng

Khả khả lượng phong tuyệt phi thanh

Nan sự Phước Huệ chiếu phẩm hành

Kim diệu qui hồi hoàng hồng giải

Nguyệt tam thế thế dĩ thử thành.

 

 15. Điển Lai Vô Biệt Giải Ma Ha:

Đàng thơ cửa ngỏ người hữu phúc

Nhập pháp hồi lai độ kỳ khai

Chiêu phẩm nan qui sơn đài lạnh

Chuông ngân vang tỏa Xuân Thu mật

Chín phẩm liên hoa mở cuộc trường

Ngắm xem xuất kỷ khai môn tự

Khoảnh khắc khó tường thượng hà phi

Chắc tầm mở cửa trong giờ Tý

Bốn vách sơn kiên ngoài trong dựng

Ào ạt linh quang mới ra tuồng

Nắng hè bóng lẻ phong lôi hóa

Chấp chỉ liên khai khởi tạo thành

Thiên trổ ngát mùi vô vi kệ

Đạo đức xây môn thuyết đêm nay

Bản lộ tái hồi diệu đề giải

Sắc khai hòa nhịp tạng nền cảnh

Sắc Thiên sắc lịnh liệu đáp đền

Tứ lịnh cơ mầu nhân minh tục

Điển lai vô biệt giải ma ha

Thơ ca năng điển đồng cam diễn

Đấng vô hình triển cảnh về đêm

Ngâm thơ diễn tợ trăng non Thứu

Áo mảo hài oai độ Ta Bà

Cơ bản diễn trăng ông lai yến.

Vưng Thánh Chủ Lão dử tự gia

Âm dương hỏa bước động chẳng an

An tự vị Sửu âm dương nghịch

Càn Khôn thiên bát tử chung phân

Lai lai như khứ nhơn nhơn hảo

Sanh giả tử giả hạ vô cao

Hồng kiều vạn trượng thiên trì pháp

Nguyệt di vân ngã an thân báo

Năng năng nhứt hạ đôi ba mặt

Nội bảo tứ hạ vô vi ngọc

Hiềm đủ vận liền điều môn tất

Thế giới Càn Khôn xử giới phân

Trăng soi điểm nguyệt một cảnh riêng

Cầm đờn du ngoạn phỉ chí hiền

Cuồng ca sử Lão khoan nhặt sẵn

Thanh bạch hư không hữu phước duyên

Một bầu tiên cảnh trời hữu giới

Mạch lượng đến nay khẻ di vi

Ngoẹo đàn nói diệu làm sao đặng

Dụng pháp thi thơ giải nhiệm kỳ

Pháp cao thượng diệu nơi tăng chúng

Bực chí hư không xuôi cảnh chung

Nhập thể mật thiết bay trầm bổng

Chơn điển bốn phương Thiên Cửu Cung.

 

 16. Hoàng Đậu Suất Tuyệt Tuyệt Phật Lai Hiện:
Ngã hữu tế kiến ngã

Hư không khả lạc an

Vô lượng Hoàng Đâu Suất

Tuyệt tuyệt Phật lai hiện

Vô Thượng Thiên giai biến

Quang xuất điển không giới

Vô thượng đối hồi Quốc

Khai vạch thước tôi trung

Nghĩa Huyền Cung khai lịnh

Bao phen định thiên thư

Trăm câu dù một pháp

Tu cầu pháp vị an

Nếp sống toàn tịch tâm

Hạ sanh phàm thế giới

Ở tại đời tương lai

Hột giống này chăn trưởng

Khai đường hướng phân thể

Lai bởi lẽ cơ trời

Vận qui hồi kim quốc

Thời thế bước nêu cao

Qua bến nào thiên lý

Cao danh ý cương thẳng

Chuyển xoay thân minh cơ

Nói pháp thơ nhịp điệu

Sự kham hiểu tút còi

Réo từng hồi hồi tiếp

Một kỳ hiển tâm linh

Xây vô hình kết nối

Chờ vận tới xem coi

Tiếng húyt còi vang vọng

Gió bão giông ập vào

Gây ra bao lầm lỗi

Khi lời Trời hại mình

Hiểu tâm linh dễ đâu

Ngưỡng mong cầu sáng suốt

Từng di bước xác thân

Chốn hồng trần đoạn cảnh

Đời dữ Đạo pháp thân khinh tịnh

Lòng từ bi phủ kín nhân gian

Chung hòa đạo hạnh chỉnh trang

Cầu đạo chánh pháp vạn bang hết sầu

Lô kỳ đản đa mạc bể ra

Liểm liểm đa hắc tất đa na ha

Đà ra ha lão đà đa xá

Đáp lệ dược ca tỳ xa đa

Không không ảnh hiện tọa không ảnh

Cao cao thinh thiên trụ Hoàng Ân

Tuế tuế nguyệt Thượng Thiên Di Hải

Hữu vô không bách hảo phong vân

Ngỏa ngỏa thuật đế bất đạt dã

Tam mạn đà da tất đế ha

Na giá lệ ha dà đế đạt

Đế đế tỳ yết trụ đà da.

Chí nhân chí nghĩa ngọc cao danh

Ngoạn ngoạn Xuân Thu kỳ đạt quốc

Thủy thuyết tiền đường háo dung niên.

HOÀN KINH

Theo bối cảnh Tòa Chương thay đổi

Bảo mật cơ bốn phía xoay vần

Lực Oai Thiên cờ lịnh nơi nơi

Huyền năng trổi tái hà xứ rạng

Chuyển thoáng qua giục thúc phiên hồi

Chu ngoạn mục an khai kỳ bản

Đường nguyên bang rực sáng reo cười

Khoe sắc điểm bình minh rạng sáng

Chuyển chu kỳ giải cảnh nan hồi

Khôi phục lối Đông du phi đặng

Cao minh tự chi đà minh tự

Phúc đoàn ca dự thí công hoa

Toan độ chúng kỳ ba vạn hải

Phúc đài thiên chí nhẫn chí nhân

Lui thăng điển bùn Tây hảo dược

Lý kỳ tài sáng tỏ Đông lai

Di hữu di nhân tề đáo hạn

Khúc cầm ca trọn kiếp ngàn vàng.


HẾT

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn