PHÁP VẤN: NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI LÀ SAO?

04 Tháng Tư 20233:27 CH(Xem: 1255)

 

Ngày 4 tháng 4 năm 2023 lúc 10:38 AM. UST.

 

Một vị Khách Đạo hỏi Đức Ngài: Sách Trời của GHTT nói “người xưa trở lại”.   Xin ngài giải cho biết hàm ý của nó là gì?

Đức Ngài trả lời như sau:

 

Phật ở trong ta ngủ hay thức?

Phật ở ngoài ta có thấy được?

Tìm chi Phật đã ngàn năm trước

Đảnh lễ Phật lòng! Phật chẳng xa.

 

Phật xưa trở lại, Phật đáo lai

Là phàm hay Phật, một hay hai?

Cộng hai thành một Phật thuyết Pháp

Chẻ một thành hai Pháp thuyết Phật.

 

Bồ Đà Dạ Bồ Đề Tát Đoả

Đát Tha Nga Đa Tất Đạt Đa

NHƯ thật Đạo LAI, cố danh vi [1]

Kim Phật diệc NHƯ thị LAI đa. [2]

  

Chú Thích:
1. Đến với Đạo như thật, nên có tên là
2. Nay Phật cũng đến như vậy đó đa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn