PHÁP VẤN: ĐANG Ở ĐÂU SẼ VỀ ĐÂU?

01 Tháng Ba 20233:27 CH(Xem: 1202)

 
Ngày 25 tháng 2 năm 2023 lúc 3 giờ chiều.

Có một vị Khách Đạo đã hỏi Đức Ngài như sau:
Làm sao biết được khi bỏ xác mình sẽ về đâu? 

Đức Ngài đáp:  Đang ở đâu thì sẽ về chỗ đó.

 
Thấy vị khách đạo tỏ vẻ mơ hồ trước câu trả lời, Đức Ngài giải thích: Câu trả lời của từ đạo vừa rồi có nghĩa là muốn biết mình sẽ về đâu sau khi chết thì hãy nhìn vào Tâm Kính để biết rõ mình hiện đang ở đâu. Mỗi người đều có một Tâm Kính và đều có khả năng để tự soi.
 
1. Nếu soi thấy mình không lìa được nỗi ám ảnh Kinh Khiếp, Hoảng Loạn thì biết mình đang ở thế giới Địa Ngục.
 
2. Nếu soi thấy mình không lìa được những Thèm Khát Dục Vọng quá mức thì biết mình đang ở thế giới Ngã Quỷ.  Mọi thứ thèm khát như là thèm khát ăn, thèm khát rượu, thèm khát bài bạc, thèm khát sắc dục, thèm khát tiền của… sẽ thành Quỷ Háo Ăn, Quỷ Nghiện Rượu, Quỷ Nghiện Bài, Quỷ Háo Dâm, Quỷ Ham Của, vân vân. 

Vâng, hiền đạo không nghe lầm. Từ đạo dùng chữ "ngã quỷ", "ngã" là đói khát.
 
3. Nếu soi thấy mình không lìa được tánh U Mê, Đần Độn thì biết mình đang ở thế giới Động Vật Muôn Thú.  U Mê là không có khả năng phân biệt rành rọt tội phước, tà chính, thiện ác, dơ sạch.
 
4. Nếu soi thấy mình không lìa được tánh Hiếu Thắng, Đấu Tranh thì biết mình đang ở thế giới Chiến Thần.
 
5. Nếu soi thấy mình không lìa được lòng Nhân Ái, Hiếu Sinh thì biết mình đang ở thế giới Nhơn Loài.
 
6. Nếu soi thấy mình không lìa được niềm vui Hoan Lạc, Khinh An thì biết mình đang ở thế giới Chư Thiên Thọ Phúc.
 
7. Nếu soi thấy mình không lìa được nguyện lực Đại Từ Đại Bi thì biết mình đang ở thế giới Chư Thiên Bố Tát.
 
8. Nếu soi thấy mình không lìa khỏi Chơn Tịnh Viên Giác thì biết mình đang ở thế giới Chư Thiên Đại Giác.

Khách Đạo nghe xong nói với Đức Ngài: sao giải thích của ngài không giống như Phật dạy. 

Đức Ngài đáp: Hiền Đạo hỏi kiến giải của chính Từ Đạo chứ không hỏi kiến giải của Thích Ca Thế Tôn, phải vậy chăng?


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn