KHUYÊN RĂN ĐẠO ĐỜI

11 Tháng Giêng 202312:41 CH(Xem: 969)

ĐỨC NGÀI CHẤP BÚT NGÀY 2.2.2023

KHUYÊN RĂN NGƯỜI ĐẠO


Đã tu thì phải tu khôn

Khôn là phải rõ mình chôn nơi nào

Chôn nơi địa phủ âm tào

Hay chôn thiên giới ra vào Bạch Cung

Tu thì chớ có loạn lung

Đem chùa ra bán đem thùng chứa ngân

Tu thì chớ ỷ xa gần

Rằng ta cạnh Phật ra ma không dè

Tu thì chớ để quỷ kè

Miệng buôn pháp Phật bụng che cửa chùa

Tu thì chớ nghĩ ta vua

Ngày sau vua chết xác lùa cá ăn

Tu thì chớ có dữ dằn

Dằn dao dằn chén dằn tâm không thình

Tu sao chỉ biết có mình

Mình tiền mình lợi mình tình mình danh

Tu thì chớ có động manh

Manh [mù] sao dám khoác [lác] dám tranh làm thầy

Tu đừng nói cối nói chày

Nói xiên nói xốc nói mày nói tao

Tu thì chớ có tào lao

Ợ ngáp lúc lắc nhượm màu dị mê

Tu thì phải học chữ tề [thân]

Tu chi mà miệng nói trề đều cay [độc]

Tu thì phải sữa từng ngày

Có đâu chỉ thấy lỗi mày tao không

Tu thì phải rán lập công

Bòn từ chút phước từ nong được đầy

Tu sao ác nghiệp thêm dầy?

Nghiệp thân ý miệng mỗi ngày mỗi thêm

Tu sao chẳng đẹp chẳng êm?

Mắt dao mặt gỗ lưỡi thêm mắm mùi

Tu thì phải rán lau chùi

Chùi tâm cho sạch cái mùi tanh hôi

Tu thì phải biết Thầy tôi

Thượng trên hạ dưới đồng ngôi sao cà?!

Tu thì phải học vị tha

Bao trên bọc dưới một nhà đồng môn

Tu sao mãi tính dại khôn?

Coi chừng khôn chết dại tồn ngày sau

Tu thì chớ luận thấp cao

Thấp cao chỉ có Thiên Tào định phân

Tu sao cho được duyên phần

Kề bên Thánh Chúa luôn gần Thầy Cha

Tu sao cửu phẩm liên tòa

Trạm tên lại được Di Đà phong danh

Tu cho thật thánh thật lành

Thân tuy giữa chợ mà thành Phật Tiên

Tu cho đúng chánh đúng hiền

Bồ đề cây giống nhãn tiền trỗ hoa

Tu sao cho được Phật Đà

Khen là giác tử con ta đã thành

Tu mà bám mãi lợi danh

Tình tiền vọng tưởng không đành bỏ buông

Tu gì như kẻ hát tuồng

Chỗ đông [thì] như Phật vắng người [thì] buông lung

Tu gì múa máy lung tung

Lúc tà lúc chánh lúc thùng lúc keng

Tu thì chẳng thấy sang hèn

Cao sang chẳng nịnh thấp hèn chẳng khinh

Tu thì vô niệm đinh ninh

Để cho trí sáng trong mình chiếu ra

Tu thì phải sa ma tha

Quán cho thấu suốt ma ha nhiệm mầu

Tu sao mở được bộ đầu

Để cho chơn thể tắm bầu thuỷ linh

Tu sao đoạt được thiên kinh

Vô hình vô tự vô thinh mới tài

Tu thì chớ ỷ mình hay

Ngựa chạy thua thắng đường dài mới xong

Tu thì phải nhún [nhường] trong lòng

Phải khiêm [tốn] ngoài mặt phải phòng người cao [minh trước mặt]

Trần gian chẳng thiếu anh hào

Sĩ nhu phải rõ chớ [khoe] cao miệng mồm

Tu thì phải rán sớm hôm

Đọc kinh niệm Phật tâm ôm đại đồng

Thiền tịnh chay lạt cho xong

Chay tâm chay tánh chay lòng khẩu chay

Vài câu cho rõ ý Ngài

Để sau hối hận dài dài vì không.ĐỨC NGÀI CHẤP BÚT NGÀY 11.1.2023

KHUYÊN RĂN NGƯỜI ĐỜI

Đợi khi THIÊN ẤN xuất binh

Van xin [thì] đã muộn thọ hình khó thay

Thương ĐỜI năn nỉ vắn dài

ĐỜI đâu có đoái PHẬT NGÀI thiết tha

Đau lòng CON chẳng nhận CHA

Quay lưng bỏ MẸ trẻ già vô ân

Chẳng theo THẦY học tu thân

[Tới chừng] LẬP TOÀ THIÊN NHÃN xử phân [mới] hãi hùng

Xử cho ĐỜI phải phục tùng

Xử cho ĐẠO biết HUYỀN KHUNG vậy mà

Xưa kia TRỜI ngự THIÊN TOÀ

Hôm nay TRỜI xuống Ta Bà bớ dân

TRỜI đâu xa lánh thế trần

Sao dân chẳng tưởng THIÊN ÂN cuối kỳ?!!!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn