SƠ ĐỒ TÒA ĐÌNH

02 Tháng Năm 20225:55 CH(Xem: 1609)
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 3 năm 2021 lúc 03:22 AM UST.

 

SƠ ĐỒ TÒA ĐÌNH

 

Rõ cảnh CƠ THIÊN lố mặt HỒNG

HUỲNH hương ba chỉ tiếp nghinh ÔNG

Sơn trang QUỐC KHÁCH tầm TÂN ĐẠO

Hữu việc thiên nhiên MỚI GIÁO thông.

 

TRỜI NGƯỜI đặt định LONG HOA

THIÊN TÒA ứng hiện một nhà ĐẠO CAO

Nam Quan ngọc lộ cửa vào

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO MỘT TÒA VÔ ƯU.

[Tổng thể của Tòa Đình Bửu Sơn Huỳnh Đạo là một cấu trúc bao gồm 3 điện thờ liên kết nhau dưới một mái. CỔNG CHÍNH của khuôn viên là CỔNG NAM.]

 

Trục nghiêng biên trái ĐẠI TỪ

Trục nghiêng biên phải LƯỢNG TỪ NHƯ LAI

Chính tâm mắt diện các ngài

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU, LIÊN ĐÀI LIÊN SƠN.

[Từ CỔNG CHÁNH nhìn thẳng vào sẽ thấy ngay CHÁNH ĐIỆN, nơi đó thờ CHA (Phật Thầy). Nhìn qua phía trái thấy HỮU ĐIỆN thờ VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN (Phật Mẫu).  Nhìn qua phía phải sẽ thấy TẢ ĐIỆN thờ CHƯ  KHAI GIÁO ĐẠO TỔ (Liên Đài Liên Sơn).]

 

Mắt diện CHÁNH ĐIỆN hiệp quờn

LIÊN KỲ HẢI HỘI LIÊN SƠN liên cầu

TAM GIÁO ứng bút một bầu

Càn khôn võ trụ gồm thâu nơi này.

[Cấu trúc của Tòa Đình phải thể hiện thông điệp PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI và CÀN KHÔN VỎ TRỤ GỒM THÂU NƠI NÀY.]

 

Cổng trước bốn cửa Tây Đông

Cửa Nam cửa Bắc một vòng BÁT TIÊN

Chung quanh hàng xóm láng giềng

Chấn ngay Bát Quái long điền mạch vân.

[Chung quanh khuôn viên Tòa Đình, 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc có dựng tượng Bát Tiên và Bát Quái Đồ.]

 

ĐIỂM NHẤN tại chỗ MẮT THẦN

Hai bên tả hữu kim thân TÒA ĐÌNH

Một bên CHÍNH ĐIỆN BỬU HUỲNH

Một bên giai giác HUYỀN LINH NGỌC TÒA.

[TẢ ĐIỆN thờ CHƯ KHAI GIÁO ĐẠO TỔ là CHÍNH ĐIỆN BỬU HUỲNH.  HỮU ĐIỆN thờ VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN là HUYỀN LINH NGỌC TÒA. Còn CHÁNH ĐIỆN là điểm nhấn THIÊN NHÃN.]

 

Thiên Hoa Thiên Bửu Trần Dà

Ấn chứng TAM GIÁO LIÊN HOA LIÊN KỲ

HẢI HỘI bút tựa huyền vi

THIÊN TRƯỜNG GIÁO TỔNG Liên Kỳ càn khôn.

 

Nhập du thế đất làm nền

Thanh Long Bạch Hổ bước lên một tầng

Chánh Điện gộp cộng điển tần

MƯỜI HAI CHI ĐẠO TÂN DÂN nơi này

CỬU THỂ khế hợp MẮT THẦY

Đèn chông THÁI CỰC là đây hữu hình

Bên trái viết tả điển HUỲNH

Bên phải viết tả vóc hình NGỌC CUNG

TÒA ĐÌNH chánh điện CỬU TRÙNG

Đối diện bên phải HUYỀN KHUNG ảnh THẦY

Đối diện bên trái RỒNG MÂY

LONG HOA ĐẠI PHƯỚN đủ đầy nét căn

Tướng số đính chỉnh mấy lần

Giao quyền quyết định phân vân làm gì

Huyền linh biết cách chứng thì

Y nguyên kế hoạch tiên tri năm này

Viết nên sách kỷ rồi xây

Dựng nên cơ sở ĐẠO THẦY HUYỀN KHUNG.

[Đi vào CHÁNH ĐIỆN xuyên qua CẦU THANG CÁNH TRÁI (Thanh Long) hoặc CẦU  THANG CÁNH PHẢI (Bạch Hổ) với 12 cấp bước lên NỀN BÊN NGOÀI của CHÁNH ĐIỆN trước khi vào cửa.  Bước qua cửa vào trong CHÁNH ĐIỆN sẽ nhìn thấy THIÊN BÀN ngay giữa, trên THIÊN BÀN chong đèn THÁI CỰC đại diện cho MẮT THẦY, trái phải có hai câu liểng "Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết, Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh".  CHÁNH ĐIỆN chính là ĐIỆN CỬU TRÙNG.  Đứng đối diện với THIÊN BÀN CỬU TRÙNG, tường bên phải của CHÁNH ĐIỆN có đặt ảnh/tượng của Thầy (3 kim thân dưới thế đúng với huyền khải 3 lần giáng sinh trên đất Việt), đó là: ảnh của Ngôi Hai Trào Một Giáo Chủ Ngô Văn Chiêu, ảnh của Ngôi Hai Trào Hai Nhị Thiên Giáo Chủ Vỏ Văn Phẩm, ảnh của Ngôi Hai Trào Ba Đức Thể Nguyên GHTT Hoàng Di Thiên Thiên Bình Tân Quốc. Tường bên trái của CHÁNH ĐIỆN có khảm hình rồng, mây và đại phướn Long Hoa.]   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 2311)
HỘI THÁNH THIÊN TRƯỜNG LÀ TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN BANG CALIFORNA.
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 1101)
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 1209)