ĐỊA MẪU KINH

02 Tháng Mười Hai 20209:29 SA(Xem: 6176)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

ĐỊA

MẪU

KINH

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 


Huyền Không Thiên Thượng ban Địa Mẫu Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Canh Tí (02/12/2020), giờ Tý, Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

 

V2. 2024

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 
ĐỊA MẪU KINH

Thi

KHÓI HƯƠNG BAY TẬN ĐÀI MÂY BÁU 

RA CHỮ CỔ TỰ QUÝ BÁU RẰNG:

THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI MẪU XAN GIÁNG

BỬU HƯƠNG KÍP TRUYỀN THỚI AN MẦU.

 

ĐỊA MẪU HÓA SANH RA KHẮP CẢ

NÀO SÔNG BIỂN NÚI MẤY GIÓ XA

MUÔN LOÀI PHỒN THỊNH NGÀY QUY TỤ 

SÁNG SUỐT TỎ TƯỜNG ĐẠI ĐẠO RA.

 

ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI KHẮP NHƠN LOẠI 

TUY NHƯ KHÔNG CÓ VÔ TẬN ĐÀI 

MẪU DIỄN TẠO THIÊN LẬP ĐỊA THỨ 

KẾT CẤU CÙNG NHAU HIỆP THÀNH HAI.

 

ẤY VẬY AI BƯỚC VÀO ĐƯỜNG ĐẠO 

THÌ PHẢI TRÌ KINH ĐỊA MẪU TRAO

MỚI TRÒN ĐẠO HẠNH CÙNG ĐỊA HẬU

BẢO HỘ MUÔN DÂN TRƯỜNG CỬU VÀO.

 

KỲ DUYÊN CHẮC CÓ ĐẶNG HỘI LONG

HỘI TRẬN MỞ KHAI KÝ GỞI HÒNG 

LONG KỲ LỘ MÃ PHEN NÀY BIẾT 

HOA HỘI LONG KỲ DIÊU ĐIỆN BỒNG.

 

XA NGÔI GIAN THẾ ĐỔ DÒNG CHÂU 

CHÍ VÂNG LỜI MẸ CHẬN LUỐNG SẦU

TIẾNG KÊU GIÁC TỈNH NÀY TRẦN HỠI 

MẪU TỬ BÍCH LY SÁNG LAI HẦU.


Giảng
 

ĐỊA MẪU hóa phi loan truyền kinh 

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG LỊNH MẪU TRUYỀN

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG ĐỊA MẪU HUYỀN

VÔ SANH LÃO đặng khuyên tất cả 

 

Dưỡng dục đời đặt quyển kinh ra

KỂ TỪ NAY TỤNG CA CÔNG ĐỨC 

PHẬT MẪU HOÀNG TỪ TÔN ĐẠI LỰC

Hóa phổ sanh Tiên, Phật, vạn linh

 

Phổ thiên túc tịnh ĐỊA MẪU KINH

ĐỊA MẪU phổn phân chinh bất lão

Bao kiền khôn đương trú trụ vào

Dưỡng tiên thiên chơn tạo vi tử

 

Hiệp sáng hiền chơn khí thần lưu

MẪU thị khí bất khư hậu thế

Tiên sơn cảnh thứ dân bá lễ

Tử hậu hườn tại thế hoài trung

 

Cam lồ thủy THƯỢNG THIÊN rải chúng

Thiên vạn cổ DIÊU CUNG thiểm liễu

Phóng bi thinh bất liệu sắc nêu

Sửu lĩnh khai phong hiệu đại thành

 

ĐỊA MẪU thập ngoại thập bát [18 tháng 10] sanh

ĐỊA MẪU thoại nhiên sanh tề chỉnh

Hương đăng cúng quả bày cung thỉnh

Thập bát sanh bất kính nhược hườn

 

TỤNG KINH THÂN BIỂU VĂN MẪU TÔN

ĐẠI THỌ HOÀNG ÂN ĐỊA HƯ KHÔNG

Sanh thiên địa tục nhơn truyền hạ

BẤT KÍNH MẪU TỘI NGHIỆT HẠI BẢ.

 

Nhãn đáo tiền khổ bá nạn tai

TRUYỀN KHUYẾN NGÔN HIẾU KỈNH PHÚC ĐẦY

PHẢN BẢ LÃO VÕ LAI HOANG LOẠN

THÂU CÀN LÃO NIÊN GIAN BÁT NẠN

 

Lục trản minh tiêu vạn nhơn dân

TỘI PHI KHINH LÃO MẪU ẮT TÀN 

Sai thiện ác xuống trần phân rõ

Thiện giả chánh thiện nhơn kiếp số

 

Tai kiếp kinh nhập sổ ác nhơn

Nhất vọng hiếu đã tận từng cơn

THIỆN ÁC PHÁP MẪU CHƠN TRẬN NGŨ 

ĐINH CANH GIÁP THẦN PHÂN LỤC TỨ 

 

VÕNG ĐỊA LA VƯƠNG THỦ TỨ MÔN 

KIM MẪU HUYỀN DIỆU HIỆN LỤC THÔNG 

Hoang sấm nổ hộ phong thủ báo

Diêu [lay] THIÊN động ĐỊA sinh hành tảo

 

Giáng điển truyền trung thảo nữ nam

CHỊU LỜI MẪU NƯƠNG BÍCH TẠI TÂM 

Thiên hạ xứ vạn tâm phi đáo

Chung cuộc này lo liệu vạch rào

 

Nhơn biết rằng cuộc đáo nạn sầu

Ngộ nạn chết già trẻ ráng mau

THIÊN ĐÌNH SẼ GOM THÂU GIEO HỌA 

PHƯƠNG NÀO HAY LO TU SỬ DẠ 

 

Ai đạt thông vội vã lo tu

Sắp xảy đến cuộc nạn rối bù

Vòng tai kiếp âm u nghiệt [ngã] hãi [hùng]

ÁC THẦN XUỐNG thiên tai rắc mãi
 

LÔI THẦN CÔNG bủa trái bủa ngang

LƯỚI THIÊN lai trải rập trận đàng

Thiên án địa nhân gian sầu thảm

BỐN CỬA TRẬN TRỜI NGHIÊNG ĐẤT HÁM [LAY]

 

ĐẠI LA THIÊN THÂU LÃM CÒN ĐÂU

Trường sanh thảo tánh mạng thảm sầu

GẦN CHÍN TỶ MỘT HẦU SÓT LẠI 

OAN KHIÊN NGHIỆP BÁO TẠI MÌNH SAI

 

Cố công lập tu may toàn mạng

QUỐC DÂN NÀO HIỀN TRIẾT TRUNG QUÂN 

SẼ ĐẮC QUẢ KIM THÂN RỰC RỠ 

VÀO ĐỀN VÀNG CỰC LẠC KỊP GIỜ 

 

Tiếng danh thơm tỏ rõ muôn đời

Tiên [trước] đắc thành Tiên Thánh lâu rồi

Cùng LÃO MẪU con người luân chuyển

Dốc lòng tiếp dẫn nhơn sanh tiến

 

Cho ngộ đời sở nguyện chẳng sai

Người chí hiếu hãy đứng ra THAY

LỜI MẪU BỐ CÁO ai hiểu biết

BA TAI TÁM NẠN sắp xảy thiệt

 

Sẽ chịu chung thời tiết vòng thiên

Ấy chẳng sai cạn tỏ nguy biền

MẪU PHÁT LẠT LỜI TRUYỀN TƯỜNG TẬN 

Chịu loạn ly bối rối khổ thân

 

Chớ khá trách MẪU phân căn dặn

Lần cuối cùng rán nhớ: ĂN NĂN!

MẪU truyền bảo biết rằng ngộ nạn

Báo ứng rằng phải chịu cơ hàn

 

Chết dẫy đầy họa nạn chúng sanh

MẪU NHỎ PHƯỚC THẬP BÁT TRĂNG THANH 

ĐÚNG GIỜ NGỌ NGHIÊM HÀNH ĐÔNG ĐẶNG 

MẪU GIÁNG HIỂN NIỆM ĐỊA GIA NĂNG 

 

GIA THẦN ĐẮC HƯƠNG ĐĂNG NIỆM MẪU 

AN KIỀN KHÔN HOA GIÁP LONG CHÂU 

PHÂN LỤC TỨ TINH HẦU THIÊN CỬU

ĐINH CANH GIÁP TUÂN HÀNH TRẬN NGŨ 

 

LỤC TỨ THIÊN TINH TÚ CHÍN TẦNG

Thường ủng huệ CHẦU CHỰC THIÊN ÂN

MẪU điều khiển LÔI THẦN CÔNG điển

Trong tám phương phân ra xoay chuyển

 

CHẤN thủ cho đủ hiện quẻ trong

Sự điều khiển LÔI THẦN bủa phong

CANH HOA ÂN ĐỊA HÔN QUỶ KHỐC 

TRẬN HOA PHÁP KIM CANG PHỦ BỌC 

 

MẪU THÂU HỒI SÀNG LỌC GIỐNG HIỀN 

SEN VÀNG NỞ GIÁP VÒNG CUNG THIÊN 

Con hiền thảo phúc duyên đổi xác

Bởi công quả song toàn thân lạc

 

Được nhập vào cung hạc đào tiên

Hưởng vinh quang ngôi lớn MẪU HUYỀN

Tiêu diêu LẠC phiêu TIÊN TRƯỜNG THỌ 

TRẢI HẾT LÒNG QUẢNG ĐẠI MẪU CHO 

 

MẪU ban rải con nhờ nguyên viễn

VÔ CỰC LÃO MẪU NƯƠNG VẬN CHUYỂN

Cõi càn khôn CHỜ TIẾNG MẪU KHAI

KIM MẪU NƯƠNG tán ra rải đầy

 

Phù ngươn thủy đêm ngày sáng tối

Trời đất mới đặng quang minh cõi

Đem chơn phân căn mỗi người mang

Giờ đã đến TAM DƯƠNG gay cấn

 

Chẳng đặng đâu làm loạn nhơn sanh

Buộc cái thân ma biến đành rành

Sắc tài khí nó manh thủ chống

Yên nó phá điên điên la rống

 

Loạn loạn mê chịu bóng thổ ma

Việc trần vui chẳng nhớ thân ta

Hốt tâm loạn thân ma tư tưởng

NAY NƯƠNG NƯƠNG ĐẠI PHÁT HỒNG CƯƠNG

 

NGÕ [HẦU] MAI ĐẶNG TÌNH THƯƠNG LÃO MẪU

Một lần DUYÊN BỒNG ĐẢO bắt cầu

Ta khai khẩu mau mau trở lại

DI LẠC PHẬT CHƯ CHƠN TỪ BÃI [BÀY]

 

ƠN BA NGÀN [NĂM] MẪU TÁI XUỐNG TRẦN

Bấy lâu cầu lộng linh chơn căn

PHỔ ĐỘ THIỆT GIẬN RẰNG TỰ SÂN

LÀ TIÊN THÁNH PHẬT THẦN PHÀM DỰNG

 

Đại loạn môn tin những quỷ ma

Bày kiều trước mắt thế mê sa

Đứa thiện đứa thiết ra phách động

NGƯỜI CHẲNG THẤY THẦN TIÊN CHE LỘNG 

 

ẨN HIỆN XƯNG MINH KHÔNG CHƠN TÁNH 

LÃO MẪU HOÀNG biết việc trần sanh

Khá thương chúng nhào lăn biển khổ

Ngó thấy Quỷ Môn Quan ẩn lố

 

Muốn trở ra ôi khó làm sao

Quỷ Môn Quan trở lại bôn đào

Luân [hồi] SÁU CỬA phải vào ôi hỡi

Vì nhơn chịu BỐN HẠI buộc người

 

Bị lấp đầy trong cõi nghiệt yêu

Tàng linh giả không nghe lời biểu

Khóc than chi tiêu triệu muôn linh

MẪU DỤNG KẾ ĐÀN KHAI CƠ LỊNH 

 

Người có tánh thiên linh nghe nói

NAY NƯƠNG NƯƠNG PHÁT PHÚ MỞ HỘI 

[TRẦN] GIAN CƠ CHIẾU RỌI PHÁ MÊ 

ĐỘ ĐẶNG LINH HỒI GIỤC TRỞ VỀ.

Thi

 
TRĂNG THU HIẾU KỈNH LÃO MẪU KINH

MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT MINH ĐĂNG [ĐÈN SÁNG] TRÌNH [LỄ]

THẬP LAI PHÙNG [NHỰT] MẬU TÂM KÝ KHẨU 

BÁT NIỆM GIA [ĐÀNG] ĐÁP ỨNG THIÊN ĐÌNH.

 

GIÁNG HẠ LƯU THÀNH THẬP BÁT NGỌ [GIỜ NGỌ NGÀY 18]

PHÀM ĐẢN PHƯƠNG NGỌ THỜI SANH 

XỨ NĂNG DUYÊN ĐẮC THÁI BÌNH THẠNH

XỨ LẬP ĐÀN PHÙNG NHẬT KỲ VÔ.

 

TÂM TRÍ KHẨU NIỆM TAM THỨ TỤNG

HƯƠNG ĐĂNG NGŨ TRỤ TRUYỀN ĐÀN PHÙNG

MỌI NGOẠT TAM MẬU YẾU KIỀNG THIỀNG 
LÃO HIỆP HẬU SANH PHƯỚC THỌ TRÙNG.


[TÂM TRÍ KHẨU NIỆM TAM THỨ TỤNG = Trước niệm ba lần với tất cả lòng thành (tâm trí khẩu), sau mới tụng Sám Hối Địa Mẫu Kinh. HƯƠNG ĐĂNG NGŨ TRỤ = Trần hương, đèn, 5 cây nhang (ngũ trụ). MỌI NGOẠT TAM MẬU = Ba ngày Mậu mỗi tháng. YẾU KIỀNG THIỀNG = Lập đàn kỉnh bái.] 

 

TẢ TƯ HỮU TƯỞNG nương vô lộ

THIỆN GIẢ CHÁNH QUY cải tội vô

THẮNG NIỆM CHƯ PHẬT phương năng niệm

THIÊN HẠ CÁT XỨ phụ miếu đô.

 

DIÊU THIÊN THIỆM ĐIỂN lậu thị hình

CHƯ VẠN PHÁP PHỔ hiển diệu minh

BÁT ĐẠI KIM CANG lai hộ pháp

TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG thủ tứ thinh.

 

SEN VÀNG đua nở giáp vòng phía

NHẬP HỘI yến đào rượu cúc chia

THỌ HƯỞNG vinh phong cao ngôi lớn

CHẲNG CÒN CHUYỂN KIẾP ĐOẠN PHÀM LÌA.

 

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ MẪU

HUYỀN HÓA DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂU

TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN HOẰNG HÓA

DƯỠNG DỤC NHƠN SANH QUẢNG ĐẠO MẦU.

 

CHẲNG LUẬN giai cấp sang hèn ai

LỚN BÉ hãy ráng nhớ lời dạy

HỌC HỎI cho suốt thông nghĩa lý

CHO KỊP KỲ THI PHỔ ĐỘ NÀY.
 

MẪU HIỂN THÁNH XUỐNG CHỨNG MINH ĐÀN

LÒNG THÀNH KỈNH MẪU GIÁNG HẠ XAN 

TỰ TỰ QUANG MINH PHỔ THIÊN CHIẾU  

THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI QUY NHẬP QUẦN.

 

Tam hoa loạn động thất khiếu bàn

Bổ trữ DI ĐÀ kim tiêu quang

Ngộ đạo tại chỗ nhân cứu khỏi

Quy y công quả nhiều đẳng năng.

 

Giữ gìn tánh đạo kiên tâm định

Mấy mươi năm nghiệt trái sanh tình

Ai mà khỏi có oan cừu lỗi

Nay truy SÁM HỐI lập công linh.

 

Hồi chẳng đặng tiêu hết ma khảo

Chẳng dứt chí tâm tạp loạn vào

QUY Y SÁM HỐI NHẬP MÔN KỆ 

Công quả bồi nhiều cửa Phật chào.

 

TỎ XEM NGỌC LỘ ĐỊA MẪU KINH

KỲ DUYÊN AI ĐƯỢC THAY CỐT HÌNH 

Ký lời điển giáng đề thơ MẪU

CHƠN KINH NHẤT BÁ LẠC THÁI BÌNH.

 

KIM MẪU HUYỀN DIỆU HIỂN PHÁP THIÊN

ĐỊA MẪU BỬU KINH NHỨT PHI TRUYỀN

Chỉ vì chúng hạ mê nhơn chúng

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG KIM MẪU HUYỀN.

 

Đinh Giáp Canh qua Tân [Sửu 2020] mới rồi

MẪU tạm trở đình lui cung ngôi

Nhơn nhơn giai đắc bất niệm LÃO

GIẢ TỪ NAM NỮ LỘNG GIÁ RỜI.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3)

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn