NGỌC MINH KINH

10 Tháng Tư 20206:31 CH(Xem: 1562)
 

NGỌC MINH KINH

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Canh Tí (17/03/2020), giờ Mão.  Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
  

 KHAI KINH

(Xướng)
MINH SẮC CHƠN TRUYỀN LẼ TRỜI CHA
ÂN PHÁP THỌ VẠN PHÁP GẦN XA
OAI HUYỀN ĐỘ BÁ GIA CỨU ÁCH
HUYỀN KHUNG CHUYỂN CHƠN KINH TỰ BÁCH.
 
(Tụng)
Thoát khổ nàn thoát ách tai ương
Khai cơn biến lánh xa ác đường
Sửa đời thạnh bốn phương tế độ
Miền trung giới cơn nguy kíp sợ
Cuộc đớn đau lắm khổ nhân gian
Cho chúng dân biết sự điêu tàn
Tịch tà tiêu muôn ngàn diệt tận
Buổi tam kỳ đảo điên tận tán
Gọi mê đồ THẦY phán rõ ràng
KHAI ĐẠO MỚI ai chí khôn ngoan
Tu dẫn độ đặng an tiên cảnh
Đêm thâm canh NGỌC ĐÀI để dạy
NGỌC MINH KINH trao lại trong tay
Cứu nguy chúng gái trai tâm đạo
NGHE SẮC TRỜI THƯỢNG ĐẾ HUYỀN CAO
Năm châu khắp ĐỨC ĐẠO khắp trần
Chuyển cơ trời trần tục vái van
ĐẠI PHONG THẦN tiêu tan sanh chúng
Chỉnh xét soi khử mị toàn chung
LUẬT TRỜI BAN sanh chúng rõ tùng
Cơn nguy hiểm tâm thiền niệm tụng
LƯỢNG ĐỨC CẢ CỬU CUNG LÂM GIÁNG
Oai linh thiêng đất rộng đặng an
Ngày trần thế tai nàn sanh khỏi
Mau kíp hạ cứu đời thế độ
Bá báo linh cứu cấp thiệm vô
Độ năm châu theo TỔ TÂY PHƯƠNG
Tam Thiên độ cảm thấy xót thương
Hạc ríu rít muôn phương xao động
ẤN PHÁP CHƠN rực rỡ ngoài trong
Chiếu ngự điển linh thông hồi cứ
Cầu NGỌC HOÀNG sắc chỉ ban từ
Xem xét trần sắc tứ nạn trần
OAI LINH ĐỨC NGỌC BỆ SẮC THÂN
ĐỘ VẠN VẠN MUÔN DÂN KHỎI NẠN
Ba sáu phương gặp lúc ly loạn
Rưới từ bi chiếu vấn thỏ tranh
Trấn bảo tồn linh vượt lưới tầm
Thu nhân vật họa lâm độ thế
Khai bảy sắc bảo tồn thế giới
Một bầu linh dược cứu nguy thời
Phép Thần Tiên Đông Phương trấn giữ
Thiên Địa vâng hiển hiện muôn nơi.


PHẨM QUANG MINH

(Xướng)
PHÚC HỒNG BAN RẢI KHẮP MÔN SINH
HỒNG ÂN BAN XUỐNG LẠC THÁI BÌNH
CUỐI ĐẦU ĐẢNH LỄ CHA TRỜI THƯỢNG
VẠN PHÁP THỌ TRÌ PHẨM QUANG MINH.
 
(Tụng)
Tang thương mây rẽ trong trời cả
TAM KỲ GẶP HỘI ĐỨC PHẬT ĐÀ
Hóa hoằng khỏi cơn phong vũ thoát
Xót thương hạ giới cứu trần hà.

Điểm khai linh xót trần nạn khổ
HOÀNG ĐỨC CAO cứu chữa dạy cơ
Phép linh niệm chú tiêu tản tránh
Nhờ sắc hào quang khỏi lạc đò.
 
Tam Thiên độ thế cứu đời
Hạ Ngươn độ tận kíp dời bước chân
Minh quang Ngọc chỉ linh thần
Phổ Đà cúi lạy niệm lần chí tâm
Xót nhơn sanh khổ bước lầm
Ngày nay trần thế luân trầm biển mê
Sắc TRỜI mau lẹ chỉnh tề
Độ người bước kịp trở về linh quang
Bá báu linh cứu tai nàn
Phong vân ám hại trần gian tiêu điều
Cứu người đau đớn đặng an
Giữ hồn muôn vạn phép thần thông tri
Bảy chơn thân hóa độ trì
Bảy hào quang hiện cứu vì chúng sanh.
 
MẸ thương tỏ hết lời châu ngọc
Trần họa thi tu học cứu nguy
Bằng gây tội lỗi chẳng tùy
Sự còn ai mất kịp kỳ chơn linh
Đâu chánh pháp cao minh chơn lý
Đạo sắc không phi thị mặc đời
TU HÀNH CHỚ ĐỂ BUÔNG LƠI
CHUYỂN CƠ THÁNH ĐỨC LẬP ĐỜI THƯỢNG LAI
Chớ đem lòng mỉa mai vong phụ
Phá chấp không ta tự nghiệm suy
CHỚ MÊ ĐỜI DẠI PHẠT KỲ
LUẬT THIÊN ĐÌNH CHẲNG NƯƠNG VÌ MỘT AI
Thời tỉnh ngộ sắp bày phương kế
Dụng công phu chẳng nệ lễ nghi
LẬP CÔNG BỒI ĐỨC HỘI KỲ
KHÓ ĐÂU LÀ ĐẠO VÔ VI MỞ TRÀNG [TRƯỜNG]
CHUYỂN NỘI TÂM VỮNG VÀNG ĐẠO PHÁP
MỘT LÒNG VÌ LẼ THẬT LỜI NGAY
CHUYỂN CHO ĐẠO PHÁP TỎA BÀY
Màn ba màn quỷ xé giầy tàn y
Để tùy duyên trời chiều còn mất
Dầu đớn đau túc trực bên con
CĂN TIỀN BÍCH NGỌC XOAY TRÒN
ĐẠI HÙNG MINH MẪN CĂN NGUYÊN CHƠN TOÀN
Tu bảo mạng mừng căn lành thiện
Hội Tam Nguyên xoay chuyển Kỳ Ba
Chúng sanh qua khỏi bể hà
KIM ngươn tình MẸ phủ ra sen vàng
HOA sen nở muôn ngàn rực sáng
Kỳ tuyển ngành tánh mạng căn nguyên
Đạo lòng của MẸ rải truyền
Siêng năng LẬP ĐỨC rồng thuyền MẸ ĐƯA
Nghĩ sự ĐẠO còn chưa thông rõ
Quả khảo nhồi than thở lòng thay
TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI NAY MAI
NGŨ HÀNH VẬN CHUYỂN KHÓ THAY ĐƯỢC LÒNG
Dù gặp cảnh hỏa phong cùng tận
Chánh trở về dù loạn dương trần
ĐỨC TIN CỨNG CỎI ĐẠO NHÂN
ĐỦ TÀI ĐỦ ĐỨC TẠI TRẦN THÀNH TIÊN
TAM CÔNG trọn đức hiền hồi hóa
Quả mót bòn hội hoán cầu xoay
CHỌN NGƯỜI HIỀN ĐỨC LINH TÀI
CƠ KỲ PHẠT THƯỞNG ĐẾN NGÀY CHẲNG SAI
MẸ tỏ hết trong ngoài nhân sĩ
Lừa lọc căn biết trí mới khôn
CÀN KHÔNG LINH HIỂN MẤT HỒN
ỨNG CƠ TRỜI LỘ VÕNG TRÒN ĐẤT THÂN.

RÁNG TU HÀNH COI HỘI LONG HOA
Ai phước đặng cảnh tiên hiệp hòa
Mau mau tu chậm bước khó mong
Sàng với sảy từ nay trắng dạ.

Cuộc cờ cùng nguy cấp nay mai
Dùng đạo đức người kêu trở lại
Mau lo bề cải hối lo tu
Thì mới khỏi tai nàn khóc dậy.

Kêu trong trần thế ráng chờ
Chờ TRỜI chờ PHẬT ráng chờ xem coi
Ngặt vì trần thế chẳng nguôi
Cậy quyền cậy lực sớm chui lủi bờ
Trần ôi lo việc rủi lo
Ráng tu gặp MẸ đưa đò sang bên
Ai làm dân lại than rên
Sanh vô huyệt tử đừng nên lăn nhào
Một hồi ba tiếng âm hao
Ai còn ai ở chỗ nào dấu theo
Năm dây đờn khải buồn teo
Để trần suy cạn đâu đều của TA
Năm CANH ủ rũ thiết tha
Cảnh trần đeo đắm đi ra kể ngày
Cây bón ai nở phá giầy
Mùi tục lụy lắm sắc tài nhiễu nhương
Cuộc đời nguy biến thất thường
Vần xoay luân chuyển tối đường mờ lu
Chữ tu vững chắc công phu
Ngoài ao hồ mấy lắm ư biển trần
Mừng ngày thế sự chữ ân
Cành nguyên có MỘT dương trần tâm tư
Gần đây một trận lu bù
Phật mô mô Phật tiến tu lại gần
THIÊN ĐÌNH DĨ ĐỊNH PHƯỚC ÂN
SÁU GIỜ TRỜI MỌC AI NẰM AI ĐI
Tu sao tránh khỏi loạn ly
Điển quang chiếu diệu mô thì Phật thương
Phật kêu Thần réo bốn phương
Nói rằng Phật nói “thảm thương dương trần!”
Đố ai biết đặng bậc Thần
Đông Tây Nam Bắc lần lần bỏ đi
Làm sao bá tánh bình an
Thiên chi dĩ định năm đàn đứt dây
Mặc dầu bá tánh chẳng hay
LẠC CHA XA CHÚA BỚ AI PHẬN MÌNH.
 
Đêm thuyền chiếu tỏa sóng lao xao
Sông sâu ai biết định phương nào
Nẻo sanh tồn chớ mến phải khổ
Diệt tình ích kỷ mới sen vào.

CHƠN LÝ từ đây giữ phận mình
Ghi sâu vào dạ chữ TU MINH
Chơn lý tại tâm TÂM NHẪN mãi
Mãi cao kẻ sửa sắc trau hình.

Chớ mến chi vật chất ích gì
Bon bon ba tiếng phục hồi quy
VÔ VI CHÁNH ĐẠO KHÔNG LAI CHUYỂN
THẾ TỤC XA LÌA AN LẠC ĐI.

Chờ THIÊN LUẬT MỚI hồi ban cứu
Tâm trưởng Bồ Đề lạc an như
Giáo hóa chiêu đời quy Tịnh Độ
Nhứt thế tâm an Phật Đạo Từ.

Ngoạn du thừa cảnh đờn cầm khoan
Cố quốc còn vươn xẻ trăm ngàn
Xe ngựa lao xao trần giữa cảnh
Tạo hóa gây chi giọt thảm đành.

Nước còn cao mặt trăng soi bóng
Người đây mấy đoạn hết dục lòng
Cũng vì chút nguồn cơn muốn tỏ
Đuốc soi lòng gánh nặng huyền cơ.

Xoay nhựt nguyệt tạo cơ khá tỉnh
Trể khó tầm trở lại Cung Minh
Tu kẻo muộn thình lình dâu bể
Giờ khắc không ngưng mãi vẫn mê.

Tuy là ngu dại về Thượng Cổ
Lại chê cười tục cổ VI VÔ
Tiếng không người biết rõ lượng từ
Bớt khôn dại ngã trực vô tư.

Sao này đặng phước từ vào Phật
Đến ngày soạn sửa gần gần tất
Năm châu phải chịu thật thảm sầu
Còn hỡi mấy hồi gọi mấy câu.

Luôn tạm lời hỏi rơi lụy âu đời khó
Học tánh từ bi ắt khỏi lo
Chừng nào trăng tỏ tô biển Thánh
Thiên Đàng TA trở thế bình an.
 
Ngân nga tiếng hát ánh từ bi
Điển quang chớp nhoáng Phật độ trì
Chúc cầu bá tánh bình an lạc
Tây Phương Phật độ hóa vai đi.
 
QUAN CÔNG ra đời một trận xoay
Ngày mai không biết định được ai
Ham chi nói tiếng đau lòng Thánh
Đùng đùng một trận biết đâu ngày.
 
Ngọn đèn không tỏ bừng tai nạn
Phải có trận giông tán tiêu tan
Gom sao mà được lo niệm Phật
Phật chiếu điển linh nhà nhà an.
 
Đờn kêu trở lại một bề
Đờn kêu ai biết mà về tứ phang
Đờn kêu không kịp trở bàn
Đờn kêu Heo chạy rụi tan xác mình
Đờn kêu Chuột tất rùng mình
Đờn kêu bỏ xác thúi ình âu lo
Đờn kêu bốn biển mập mờ
Đờn kêu lập lại hố hò trị dân
Đờn kêu bốn bể xa gần
Đờn kêu sáu chữ không màng nắng mưa
Đờn kêu sanh chúng tỉnh chưa
Đờn kêu không tỉnh thớt thưa hội hè
Đờn kêu khó nín đời này
Đờn kêu đời ạ nay mai thình lình
Đờn kêu thu xếp phận mình
Đờn kêu gấp gấp giữ gìn Chó kia
Đờn kêu Chó sủa [liên] miên lia [lịa]
Đờn kêu Mèo dữ chớ lìa lòng son
Đờn kêu bốn biển đánh dồn
Đờn kêu đóng cửa mau chơn hội này
Đờn kêu trổi giọng chuyển lay
Đờn kêu sẽ mất hồn thây hồng trần
Đờn kêu chờ có Thiên Thai
Đờn kêu mãn chót rời tai chí nhàn
Đờn kêu bóng xế khuất lần
Đờn kêu nhỏ nhẹ mấy thân mà chờ
Đờn kêu bị hạn tầm dò
Đờn kêu hiu quạnh thuyền đò không ai
Đờn kêu xem cổ tích lai
Đờn kêu hối thúc hoài hoài chẳng ngưng
Đờn kêu phượng múa vẫy vùng
Đờn kêu trời nổ tận cùng ráng xem.
 
Bề đau khổ dân ơi sớm lắm
Lo tu hiền dựa cạnh Bồng Lai
Heo ra ai kẻ Vương tài
Chịu tân khổ mới thới lai mà nhờ
Ráng nhẫn nhục chờ cơ phân xử
Trần gặp Dê lữ thử chưa an
Lưu li châu ngọc chẳng màng
Lo tu kẻo muộn lung lăng đời tân
An với lạc tu lần ráng tưởng
Ham quyền chi rồi hưởng bỏ thây
Thương dân mỏi mắt đợi ngày
Ta thương dân khó trở quay tiên đài
Lọc phải lừa thì phải bỏ thây
Giành với xé từ nay xào xáo
Mười tám nơi đều láo nháo
Tỏ một bài không lời đạo chúng sanh
Mấy lời Lão dạy rành mau khá
Dùng từ ngôn dễ cả sơ nhi
Chữ rằng bất lậu Tam Kỳ
Hao mòn nhơn chúng sầu bi cuộc đời
Ngọn đèn mờ ôi thôi trở lại
Thắp sáng lên ban rải muôn nơi
Rèn tâm thanh tịnh chớ lơi
Chuông đồng mở cửa đặng ngồi đài kim
Đời rối loạn mau tìm chơn lý
Dầu ai ưa ghét kỷ mặc tình
Gìn tâm lục tự minh minh
Người khôn kiếm chỗ lánh mình lo tu
Làm người sao lập mưu hại bạn
Hát lớp Châu Chúa phản phạt Tào
VÂN TRƯỜNG cử động còn đâu
Phương trượng lãnh ấn phong thâu hổ trừ
Mười phần hết hạ từ dân bớ
Một bề đâu đi ở lo toan
Qui căn thiện niệm đặng an
Mau chơn lẹ bước HOÀNG ÂN chứng lòng
Xuống trần lúc cay nồng tình thế
Diễn tuồng vui sắp tuế tới lui
Nào gươm nào giáo lộn cười
Bần thần rối loạn tơ rồi ngẩn ngơ
Tuồng này hay diễn cờ võ thế
ĐÀI NGỌC MINH SẮP BẾ CỬA TÂY
Tỉnh đi cuốn vó chạy dài
Cờ cùng mao khá đường dài NGỰA Ô
ĐỒNG CHẦU THÁNH TUNG HÔ VẠN TUẾ
THÁNH PHƯƠNG NAM CHÍN BỆ OAI NGHI
LÊN NGÔI SỬA TRỊ CHUNG QUY
AI MÀ TÀN BẠO THÔI THÌ ĐÀNH CAM
Nay lời ngữ dễ am kệ giảng
Người u mê gió thoảng ngoài tai
CHỮ NAM MÔ ĐẠO ĐỨC TÀI
Âm ầm sóng bủa Dê thây ê hề
Vịt lạc bầy la bề thảm thiết
Tiếc cho đời ham thiệt cạnh tranh
Ham quyền ham tước ham danh
Đâu còn sống coi đời Thánh Tiên Phật
Xác thây trôi đất chật đâu chôn
Nghe lời truyền mau khôn kẻo muộn
Hội Lư Bồng khải đàn chuông
Mực đen nọ dọn mau buông trở về
HOÀNG HOÀNG VẠN THẦN LINH ĐÁO PHỤNG
TRIỆU NHI LINH TỤNG CẢM THIÊN CUNG
Cảnh không viên mây tan nhựt nguyệt
Sắc mà sắc vẫn thành không trung
Cảm lòng THƯỢNG ĐẾ Thiên Hương giáng
[Thiên Hương Thánh Mẫu = Linh Sơn Thánh Mẫu Thiên Hương]
Pháp bảo ban biến vạn muôn nơi
Linh phù thần dược tiên đào đóa
Tràng sinh bất lão có đâu người
Tiên đàng khoái lạc tiêu dao mãi
Trò đời cơn gió thổi mây bay
Tựa như hoa sớm ngày tàn úa
Đời như trò rối ngàn nỗi cay
Bối rối tơ vò than lửa đỏ
Rang thiêu nung nấu xác trần nhơ
Ai ơi đắm chi trận lệ thấu
Mau tỉnh lại khấu thủ y nhờ
Một lần sám hối đi bước cố
Tu đức đạo mầu mới ra cơ
Tâm cho kiên quyết chớ phai lạt
Thần khí thảnh thơi thân mới nhờ
Tỉnh giấc mơ màng tâm thế đạo
Muôn sự ở đời phủi sạch nào
Gốc hư nát ngọn phải héo úa
Mọi sự thế gian chín là sai
Tổ giá ngự thanh hương đàng giá
Mười phương thế giới chỉ một nan
Nếu rõ lời pháp xin xem lại
Thiên thần giám sát thật rõ ràng
Vàng ngọc không so tâm dụng phải
CỐ GẮNG TU SỬA NẮN GIŨA MÀI
TÂM KHIẾT TỊNH DIỆU HẢO HOÀN HẠNH
CHỚ THẤY ĐƯỜNG DÀI NẢN LÙI NGAY.


PHẨM THẦN CHÚ

 (Xướng)
THIỆN ĐỨC XUẤT TÀI XUẤT LỰC ẤN
NGỌC MINH CHUYỂN TẶNG BỐN PHƯƠNG ĐÀNG
ĐẠO CHÍ CÔNG HUYỀN HUYỀN DIỆU BÍ
BÁCH PHÚC ĐÔ LÂM VÔ LƯỢNG ÂN.
 
(Tụng)
Khuyên dạy kỹ lưỡng cặn kẽ rõ
Tiên đan dược Phật rất Thiên cho
Không có của báu nào sánh kịp
Tu Đức Ân linh vội lên đò.
 
Tỉnh tâm THẦN CHÚ ứng biến vô
BẢO MỆNH HỘ THÂN nhựt thủy lồ
La Thiên Sĩ Thần khướt tà vệ
Uế khí tán phân lãng nguyên hồ.
 
HUYỀN HƯ PHỔ CAO CỬU THIÊN ĐẾ
ĐỘNG PHƯỢNG THÁI HUYỀN TRẢM YÊU MÊ
BÁT PHƯƠNG THẦN Y KỲ LINH TẢ
NỘI NGOẠI TÚC THANH TUẾ VẠN TUẾ.
 
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ ĐẠI TỪ ĐẠI BI
Thương xót loài người sa đắm trì
Đã giáng hằng hà sao không kể
CHÚNG SINH KHÔNG BIẾT PHẠM TRỜI NGHI.
 
Loài người gây ác nhân chịu quả
Bể thảm thành sầu oán trách đa
Gây huyết chiến thần sầu quỷ khốc
Khốc tương tàn tranh lợi quỷ ma.
 
Thoát sao khỏi bể khổ sông mê
Luân hồi sanh tử ứng chỉnh ghê
VÔ CỰC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN ĐẠI
Đản nhựt ngoảnh phương kính chỉnh tề.
 
Cầu hạ TỪ BI HỈ XẢ giới
Tâm tính làm lành giọt lệ rơi
Đông Thành kính cẩm NGỌC HOÀNG ĐẾ
Tường bách phúc biền không dám lơi.
 
Cõi đời bể khổ
Tai qua họa tới
Chớ có oán TRỜI
Chớ nên giận dữ
Ở đời muôn sự
Có chí thì nên
Tiếng để vạn niên
Mai sau tất hưởng
Sĩ tử bốn phương
ĐỨC mở từ nhơn
Cây ĐỨC muôn phần
Một nhà vinh hiển
Dùng lời khuyến thiện
Ngộ một lòng nhân
Sân si tham tàn
Việc lầm quỷ mị
Phất phất thiên nghi
Cảm thượng giáng đàn
Khi nay tiếng đàn
Ngạt ngào sen trắng
Tiếng Pháp lời tận
Bể thảm phá tan
Vô lượng độ nhân
Ngôi cao chín phẩm.
 
LIỄU [HẠNH] liễu phả tế quần sinh vạn
Trần cấu vạn ức âm hồn tan
Bể Nam sen vàng đua nở rực
Phúc đồng nhân chúng tiếng hò khoan.
 
Di la vô lượng HUYỀN chân cảnh
Liễu liễu tử KIM NGỌC cung THANH
Hoàng hoàng hạ lai thạnh giá điện
Nhứt bổ triệu nhi tổ phi nguyên.
 
Liễu mãn lượng tài biện tam vi
TỨ SINH TỪ PHỤ ĐẠI TỪ BI
GIÁNG LAI CỨU ĐỘ KỲ HUY ĐẠO
Thượng giá sắc ban lượng cả chào.
 
Chí kiếm châu hoàn bao tai bải
NGỌC tồn nguyên NGỌC, THÁNH NHÂN NGÀI
Xót thương hạ giới nay nguy lúc
Khấu thủ OAI THIÊN ban OAI LỰC
Chiếu độ cứu đời tục thoát rơi
Địa cầu thay xác xin an thới
Xin đoái thương trần bởi mê say
Liễu ân cung chỉ cách lai hà
Ba sáu Phương Bắc hòa chuyển xoay
Sắc [chỉ] TRỜI cứu nạn băng ngàn hải
Lâm thế sang PHÁ GIẢI DỊCH ÔN
OAI THIÊN ĐỨC độ sanh tử cồn
Khởi phong vũ thoát vòng tai biến.
 
Muốn giải thoát ở nơi biển khổ
Muốn về CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG TRỜI
Kiếp tạm thế gian sẽ về đâu
Lo tính việc còn phát tu dò.

KỲ LỊNH HỮU TÁCH BẤT ĐẮC KINH
NGOẠI TÚC CÁT THANH TỰ NHIÊN LINH
THÚC THỦ THÚC THỦ UẾ TIÊU TÁN
NGUYÊN AN CHẤN CHẤN TẠNG HUYỀN MINH.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn