NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH HUYỀN KHUNG CHUYỂN TỬ BÁCH

10 Tháng Tư 20206:31 CH(Xem: 6367)
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

  

NGỌC KINH

NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH
HUYỀN KHUNG CHUYỂN TỬ BÁCH

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

  

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Minh Chơn Kinh Huyền Khung Chuyển Tử Bách cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Canh Tí  (17/03/2020), giờ Mão, đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3. 2023

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH

 

 NGỌC KINH

NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH HUYỀN KHUNG CHUYỂN TỬ BÁCH

 

MINH SẮC CHƠN TRUYỀN LẼ TRỜI CHA

ÂN PHÁP THỌ VẠN PHÁP GẦN XA

OAI HUYỀN ĐỘ BÁ GIA CỨU ÁCH

HUYỀN KHUNG CHUYỂN CHƠN KINH TỬ BÁCH. o

 

Thoát khổ nàn thoát ách tai ương

Khai cơn biến lánh xa ác đường

Sửa đời thạnh bốn phương tế độ

Miền trung giới cơn nguy kíp sợ

 

Cuộc đớn đau lắm khổ nhân gian

Cho chúng dân biết sự điêu tàn

Tịch tà tiêu muôn ngàn diệt tận

Buổi Tam Kỳ đảo điên tận tán

 

Gọi mê đồ THẦY phán rõ ràng

KHAI ĐẠO MỚI ai chí khôn ngoan

Tu dẫn độ đặng an tiên cảnh

Đêm thâm canh NGỌC ĐÀI để dạy

 

NGỌC MINH KINH trao lại trong tay

Cứu nguy chúng gái trai tâm đạo

NGHE SẮC TRỜI THƯỢNG ĐẾ HUYỀN CAO

Năm châu khắp ĐỨC ĐẠO khắp trần

 

Chuyển cơ trời trần tục vái van

ĐẠI PHONG THẦN TIÊU TAN SANH CHÚNG

Chỉnh xét soi khử mị toàn chung

LUẬT TRỜI BAN SANH CHÚNG RÕ TÙNG

 

Cơn nguy hiểm tâm thiền niệm tụng

LƯỢNG ĐỨC CẢ CỬU CUNG LÂM GIÁNG

Oai linh thiêng đất rộng đặng an

Ngày trần thế tai nàn sanh khỏi

 

Mau kíp hạ cứu đời thế độ

Bá báo linh cứu cấp thiệm vô

Độ Năm Châu theo TỔ TÂY PHƯƠNG

TAM THIÊN ĐỘ cảm thấy xót thương

 

Hạc ríu rít muôn phương xao động

ẤN PHÁP CHƠN rực rỡ ngoài trong

Chiếu ngự điển linh thông hồi cứ

CẦU NGỌC HOÀNG SẮC CHỈ BAN TỪ

 

Xem xét trần sắc tứ nạn trần

OAI LINH ĐỨC NGỌC BỆ SẮC THÂN

ĐỘ VẠN VẠN MUÔN DÂN KHỎI NẠN

Ba sáu phương gặp lúc ly loạn

 

Rưới từ bi chiếu vấn thỏ tranh

Trấn bảo toàn linh vượt lưới tầm

Thu nhân vật họa lâm độ thế. o

 

PHẨM 1: QUANG MINH

 

KHAI BẢY SẮC BẢO TỒN THẾ GIỚI

MỘT BẦU LINH DƯỢC CỨU NGUY THỜI

PHÉP THẦN TIÊN ĐÔNG PHƯƠNG CHẤN GIỮ

THIÊN ĐỊA VÂNG HIỂN HIỆN MUÔN NƠI.

 

PHÚC HỒNG BAN RẢI KHẮP MÔN SINH

HỒNG ÂN BAN XUỐNG LẠC THÁI BÌNH

CUỐI ĐẦU ĐẢNH LỄ CHA TRỜI THƯỢNG

VẠN PHÁP THỌ TRÌ PHẨM QUANG MINH. o

Tang thương mây rẽ trong trời cả

TAM KỲ GẶP HỘI ĐỨC PHẬT ĐÀ

Hóa hoằng khỏi cơn phong vũ thoát

Xót thương hạ giới cứu trần hà.

 

Điểm khai linh xót trần nạn khổ

HOÀNG ĐỨC CAO cứu chữa dạy cơ

Phép linh niệm chú tiêu tản tránh

Nhờ sắc hào quang khỏi lạc đò.

 

Tam Thiên độ thế cứu đời

Hạ Ngươn độ tận kíp dời bước chân

Minh quang ngọc chỉ linh thần

Phổ Đà cúi lạy niệm lần chí tâm

 

Xót nhơn sanh khổ bước lầm

Ngày nay trần thế luân trầm biển mê

SẮC TRỜI mau lẹ chỉnh tề
Độ người bước kịp trở về linh quang

 

Bá báu linh cứu tai nàn

Phong vân ám hại trần gian tiêu điều

Cứu người đau đớn đặng an

Giữ hồn muôn vạn phép thần thông tri

 

Bảy chơn thân hóa độ trì

Bảy hào quang hiện cứu vì chúng sanh.

 

MẸ thương tỏ hết lời châu ngọc

Trần họa thi tu học cứu nguy

Bằng gây tội lỗi chẳng tùy

Sự còn hay mất kịp kỳ chơn linh

 

Đâu chánh pháp cao minh chơn lý

Đạo sắc không phi thị mặc đời

TU HÀNH CHỚ ĐỂ BUÔNG LƠI

CHUYỂN CƠ THÁNH ĐỨC LẬP ĐỜI THƯỢNG LAI

 

Chớ đem lòng mỉa mai vong phụ

Phá chấp không ta tự nghiệm suy

CHỚ MÊ ĐỜI DẠI PHẠT KỲ

LUẬT THIÊN ĐÌNH CHẲNG NƯƠNG VÌ MỘT AI

 

Thời tỉnh ngộ sắp bày phương kế

Dụng công phu chẳng nệ lễ nghi

LẬP CÔNG BỒI ĐỨC HỘI KỲ

KHÓ ĐÂU LÀ ĐẠO VÔ VI MỞ TRÀNG [TRƯỜNG THI]

 

CHUYỂN NỘI TÂM VỮNG VÀNG ĐẠO PHÁP

MỘT LÒNG VÌ LẼ THẬT LỜI NGAY

CHUYỂN CHO ĐẠO PHÁP TỎA BÀY

Màn ba màn quỷ xé giày tàn y

 

Để tùy duyên trời chiều còn mất

Dầu đớn đau túc trực bên con

Căn tiền BÍCH NGỌC xoay tròn

Đại hùng minh mẫn căn chơn nguyên toàn

 

Tu bảo mạng mừng căn lành thiện

Hội Tam Nguyên xoay chuyển Kỳ Ba

Chúng sanh qua khỏi bể hà

Kim ngươn tình MẸ phủ ra sen vàng

 

HOA sen nở muôn ngàn rực sáng

KỲ tuyển ngành tánh mạng căn nguyên

Đạo lòng của MẸ rải truyền

SIÊNG NĂNG LẬP ĐỨC RỒNG THUYỀN MẸ ĐƯA

 

Nghĩ sự đạo còn chưa thông rõ

Quả khảo nhồi than thở lòng thay

TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI NAY MAI

NGŨ HÀNH VẬN CHUYỂN KHÓ THAY ĐƯỢC LÒNG

 

Dù gặp cảnh hỏa phong cùng tận

Chánh trở về dù loạn dương trần

ĐỨC TIN CỨNG CÕI ĐẠO NHÂN

ĐỦ TÀI ĐỦ ĐỨC TẠI TRẦN THÀNH TIÊN

 

TAM CÔNG trọn đức hiền hồi hóa

Quả mót bòn hội hoán cầu xoay

CHỌN NGƯỜI HIỀN ĐỨC LINH TÀI

CƠ KỲ PHẠT THƯỞNG ĐẾN NGÀY CHẲNG SAI

 

MẸ tỏ hết trong ngoài nhân sĩ

Lừa lọc căn biết trí mới khôn

Càn Khôn linh hiển mất hồn

ỨNG CƠ TRỜI LỘ VÕNG TRÒN ĐẤT THÂN.

 

RÁNG TU HÀNH COI HỘI LONG HOA

Ai phước đặng cảnh tiên hiệp hòa

Mau mau tu chậm bước khó mong

Sàng với sảy từ nay trắng dạ.

 

Cuộc cờ cùng nguy cấp nay mai

Dùng đạo đức người kêu trở lại

Mau lo bề cải hối lo tu

Thì mới khỏi tai nàn khóc dậy.

 

Kêu trong trần thế ráng chờ

Chờ TRỜI chờ PHẬT ráng chờ xem coi

Ngặt vì trần thế chẳng nguôi

Cậy quyền cậy lực sớm chui lủi bờ

 

Trần ôi lo việc rủi lo

Ráng tu gặp MẸ đưa đò sang bên

Ai làm dân lại than rên

Sanh vô huyệt tử đừng nên lăn nhào

 

Một hồi ba tiếng âm hao

Ai còn ai ở chỗ nào dấu theo

Năm dây đờn khải buồn teo

Để trần suy cạn đâu đều của TA

 

Năm Canh ủ rũ thiết tha

Cảnh trần đeo đắm đi ra kể ngày

Cây bón ai nở phá giày

Mùi tục lụy lắm sắc tài nhiễu nhương

 

Cuộc đời nguy biến thất thường

Vần xoay luân chuyển tối đường mờ lu

Chữ tu vững chắc công phu

Ngoài ao hồ mấy lắm ư biển trần

 

Mừng ngày thế sự chữ ân

Cành nguyên có một dương trần tâm tư

Gần đây một trận lu bù

Phật mô mô Phật tiến tu lại gần

 

THIÊN ĐÌNH DĨ ĐỊNH PHƯỚC ÂN

SÁU GIỜ TRỜI MỌC AI NẰM AI ĐI

Tu sao tránh khỏi loạn ly

Điển quang chiếu diệu mô thì Phật thương

 

Phật kêu Thần réo bốn phương

Nói rằng Phật nói thảm thương dương trần!

ĐỐ AI BIẾT ĐẶNG BẬC THẦN [LINH]

ĐÔNG TÂY NAM BẮC LẦN LẦN BỎ ĐI

 

Làm sao bá tánh bình an

Thiên chi dĩ định năm đàn đứt dây

Mặc dầu bá tánh chẳng hay

LẠC CHA XA CHÚA BỚ AI PHẬN MÌNH.

 

Đêm thuyền chiếu tỏa sóng lao xao

Sông sâu ai biết định phương nào

Nẻo sanh tồn chớ mến phải khổ

Diệt tình ích kỷ mới xen vào.

 

CHƠN LÝ từ đây giữ phận mình

Ghi sâu vào dạ chữ TU MINH

Chơn lý tại tâm TÂM NHẪN mãi

Mãi cao kẻ sửa sắc trau hình.


Chớ mến chi vật chất ích gì

Bon bon ba tiếng phục hồi quy

VÔ VI CHÁNH ĐẠO KHÔNG LAI CHUYỂN

Thế tục xa lìa an lạc đi.

 

Chờ THIÊN LUẬT MỚI hồi ban cứu

Tâm trưởng Bồ Đề lạc an như

Giáo hóa chiêu đời quy Tịnh Độ

Nhứt thế tâm an Phật Đạo Từ.

 

Ngoạn du thừa cảnh đờn cầm khoan

Cố quốc còn vươn xẻ trăm ngàn

Xe ngựa lao xao trần giữa cảnh

Tạo hóa gây chi giọt thảm đành.


Nước còn cao mặt trăng soi bóng

Người đây mấy đoạn hết dục lòng

Cũng vì chút nguồn cơn muốn tỏ

Đuốc soi lòng gánh nặng huyền cơ.


Xoay nhựt nguyệt tạo cơ khá tỉnh

Trể khó tầm trở lại Cung Minh

Tu kẻo muộn thình lình dâu bể

Giờ khắc không ngưng mãi vẫn mê.

 

Tuy là ngu dại về thượng cổ

Lại chê cười tục cổ vi vô

Tiếng không người biết rõ lượng từ

Bớt khôn dại ngã trực vô tư.

 

Sao này đặng phước từ vào Phật

Đến ngày soạn sửa gần gần tất

Năm Châu phải chịu thật thảm sầu

Còn hỡi mấy hồi gọi mấy câu.

 

Lời hỏi rơi lụy âu đời khó

Học tánh từ bi ắt khỏi lo

Chừng nào trăng tỏ tô biển Thánh

Thiên Đàng Ta trở thế bình an.

 

Ngân nga tiếng hát ánh từ bi

Điển quang chớp nhoáng Phật độ trì

Chúc cầu bá tánh bình an lạc

Tây Phương Phật độ hóa vai đi.

 

QUAN CÔNG ra đời một trận xoay

Ngày mai không biết định được ai

Ham chi nói tiếng đau lòng Thánh

Đùng đùng một trận biết đâu ngày.

 

Ngọn đèn không tỏ bừng tai nạn

Phải có trận giông tán tiêu tan

Gom sao mà được lo niệm Phật

Phật chiếu điển linh nhà nhà an.

 

Đờn kêu trở lại một bề

Đờn kêu ai biết mà về tứ phang

Đờn kêu không kịp trở bàn

Đờn kêu Heo chạy rụi tan xác mình

 

Đờn kêu Chuột tất rùng mình

Đờn kêu bỏ xác thúi ình âu lo

Đờn kêu bốn biển mập mờ

Đờn kêu lập lại hố hò trị dân

 

Đờn kêu bốn bể xa gần

Đờn kêu sáu chữ không màng nắng mưa

Đờn kêu sanh chúng tỉnh chưa

Đờn kêu không tỉnh thớt thưa hội hè

 

Đờn kêu khó nín đời này

Đờn kêu đời ạ nay mai thình lình

Đờn kêu thu xếp phận mình

Đờn kêu gấp gấp giữ gìn Chó kia

 

Đờn kêu Chó sủa [liên] miên lia [lịa]

Đờn kêu Mèo dữ chớ lìa lòng son

Đờn kêu bốn biển đánh dồn

Đờn kêu đóng cửa mau chơn hội này

 

Đờn kêu trỗi vọng chuyển lay

Đờn kêu sẽ mất hồn thây hồng trần

Đờn kêu chờ có Thiên Thai

Đờn kêu mãn chót rời tai chí nhàn

 

Đờn kêu bóng xế khuất lần

Đờn kêu nhỏ nhẹ mấy thân mà chờ

Đờn kêu bị hạn tầm dò

Đờn kêu hiu quạnh thuyền đò không ai

 

Đờn kêu xem cổ tích lai

Đờn kêu hối thúc hoài hoài chẳng ngưng

Đờn kêu phượng múa vẫy vùng

Đờn kêu trời nổ tận cùng ráng xem.

 

Bề đau khổ dân ơi sớm lắm

Lo tu hiền dựa cảnh Bồng Lai

Heo ra ai kẻ Vương tài

Chịu Tân khổ mới thới lai mà nhờ

 

Ráng nhẫn nhục chờ cơ phân xử

Trần gặp Dê lữ thứ [khách tha hương] chưa an

Lưu li châu ngọc chẳng màng

Lo tu kẻo muộn lung lăng đời tận

 

An với lạc tu lần ráng tưởng

Ham quyền chi rồi hưởng bỏ thây

Thương dân mỏi mắt đợi ngày

Ta thương dân khó trở quay tiên đài

 

Lọc phải lừa thì phải bỏ thây

Giành với xé từ nay xào xáo

Mười tám nơi đều láo nháo

Tỏ một bài không lời đạo chúng sanh

 

Mấy lời Lão dạy rành mau khá

Dùng từ ngôn dễ cả sơ nhi

Chữ rằng bất lậu Tam Kỳ

Hao mòn nhơn chúng sầu bi cuộc đời

 

Ngọn đèn mờ ôi thôi trở lại

Thắp sáng lên ban rải muôn nơi

Rèn tâm thanh tịnh chớ lơi

Chuông đồng mở cửa đặng ngồi đài kim

 

Đời rối loạn mau tìm chơn lý

Dầu ai ưa ghét kỷ mặc tình

Gìn tâm lục tự minh minh

Người khôn kiếm chỗ lánh mình lo tu

 

Làm người sao lập mưu hại bạn

Hát lớp Châu Chúa phản phạt Tào

VÂN TRƯỜNG cử động còn đâu

Phương trượng lãnh ấn phong thâu hổ trừ

 

Mười phần hết hạ từ dân bớ

Một bề đâu đi ở lo toan

Qui căn thiện niệm đặng an

Mau chơn lẹ bước HOÀNG ÂN chứng lòng

 

Xuống trần lúc cay nồng tình thế

Diễn tuồng vui sắc tuế tới lui

Nào gươm nào giáo lộn cười

Bần thần rối loạn [như] tơ rồi ngẩn ngơ

 

Tuồng này hay diễn cờ võ thế

ĐÀI NGỌC MINH SẮP BẾ CỬA TÂY

Tỉnh đi cuốn vó chạy dài

Cờ cùng [tàn cuộc] mau khá đường dài NGỰA Ô

 

Đồng CHẦU THÁNH tung hô vạn tuế

THÁNH Phương Nam chín bệ oai nghi

Lên ngôi sửa trị chung quy

Ai mà tàn bạo thôi thì đành cam

 

Nay lời ngữ dễ am kệ giảng

Người u mê gió thoảng ngoài tai

Chữ Nam Mô Đạo Đức Tài

Âm ầm sóng bủa Dê thây ê hề

 

Vịt lạc bầy la bề thảm thiết

Tiếc cho đời ham thiệt cạnh tranh

Ham quyền ham tước ham danh

Đâu còn sống coi đời Thánh Tiên Phật

 

Xác thây trôi đất chật đâu chôn

Nghe lời truyền mau khôn kẻo muộn

Hội Lư Bồng khải đàn chuông

Mực đen nọ dọn mau buông trở về

 

Hoàng hoàng vạn [tuế] thần linh đáo phụng

Triệu nhi linh tụng cảm THIÊN CUNG

Cảnh không viên [vườn] mây tan nhựt nguyệt

Sắc mà sắc vẫn thành không trung

 

Cảm lòng THƯỢNG ĐẾ Thiên Hương giáng

Pháp bảo ban biến vạn muôn nơi

Linh phù thần dược tiên đào đóa

Tràng sinh bất lão có đâu người

 

[Thiên Hương = Lý Thị Thiên Hương = Linh Sơn Thánh Mẫu, dân chúng phụng thờ bà trên núi Bà Đen, Tây Ninh.]

 

Tiên đàng khoái lạc tiêu dao mãi

Trò đời cơn gió thổi mây bay

Tựa như hoa sớm ngày tàn úa

Đời như trò rối ngàn nỗi cay

 

Bối rối tơ vò than lửa đỏ

Rang thiêu nung nấu xác trần nhơ

Ai ơi đắm chi trận lệ thấu

Mau tỉnh lại khấu thủ y nhờ

 

Một lần sám hối đi bước cố

Tu đức đạo mầu mới ra cơ

Tâm cho kiên quyết chớ phai lạt

Thần khí thảnh thơi thân mới nhờ

 

Tỉnh giấc mơ màng tâm thế đạo

Muôn sự ở đời phủi sạch nào

Gốc hư nát ngọn phải héo úa

Mọi sự thế gian [hết] chín là sai

 

Tổ giá ngự thanh hương đàng giá

Mười phương thế giới chỉ một nang

Nếu rõ lời pháp xin xem lại

Thiên thần giám sát thật rõ ràng

 

Vàng ngọc không so tâm dụng phải

Cố tu gắng sửa nắn giũa mài

TÂM KHIẾT TỊNH DIỆU HẢO HOÀN HẠNH

Chớ thấy đường dài nản lùi ngay.

 

PHẨM 2: THẦN CHÚ BẢO MỆNH HỘ THÂN

THIỆN ĐỨC XUẤT TÀI XUẤT LỰC ẤN

NGỌC MINH CHUYỂN TẶNG BỐN PHƯƠNG ĐÀNG

ĐẠO CHÍ CÔNG HUYỀN HUYỀN DIỆU BÍ

BÁCH PHÚC ĐÔ LÂM VÔ LƯỢNG ÂN.

 

Khuyên dạy kỹ lưỡng cặn kẽ rõ

Tiên đan dược Phật rất thiêng cho

Không có của báu nào sánh kịp

TU ĐỨC ÂN linh vội lên đò.

 

TỈNH TÂM THẦN CHÚ ứng biến vô

BẢO MỆNH HỘ THÂN nhựt thủy lồ

LA THIÊN SĨ THẦN khước [từ chối] tà vệ

Uế khí tán phân lãng nguyên hồ.

 

HUYỀN HƯ PHỔ CAO CỬU THIÊN ĐẾ

Động phượng THÁI HUYỀN trảm yêu mê

BÁT PHƯƠNG THẦN y kỳ linh tả

Nội ngoại túc thanh tuế vạn tuế.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ ĐẠI TỪ ĐẠI BI

Thương xót loài người sa đắm trì

Đã giáng hằng hà sao không kể

Chúng sinh không biết [cả gan] phạm TRỜI NGHI.

 

Loài người gây ác nhân chịu quả

Bể thảm thành sầu oán trách đa

Gây huyết chiến thần sầu quỷ khốc

Khốc tương tàn tranh lợi quỷ ma.

 

Thoát sao khỏi bể khổ sông mê

Luân hồi sanh tử ứng chỉnh ghê

VÔ CỰC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN ĐẠI

Đản nhựt ngoảnh phương kính chỉnh tề.

 

Cầu hạ TỪ BI HỈ XẢ giới

Tâm tính làm lành giọt lệ rơi

Đông thành kính cẩn NGỌC HOÀNG ĐẾ

Tường Bắc phúc biền không dám lơi.

 

Cõi đời bể khổ

Tai qua họa tới

Chớ có oán TRỜI

Chớ nên giận dữ

Ở đời muôn sự

Có chí thì nên

Tiếng để vạn niên

Mai sau tất hưởng

Sĩ tử bốn phương

ĐỨC mở từ nhơn

Cây ĐỨC muôn phần

Một nhà vinh hiển

Dùng lời khuyến thiện

Ngộ một lòng nhân

Sân si tham tàn

Việc lầm quỷ mị

Phất phất thiên nghi

Khảm thượng giáng đàn

Khi nay tiếng đàn

Ngạt ngào sen trắng

Tiếng Pháp lời tận

Bể thảm phá tan

Vô lượng độ nhân

Ngôi cao chín phẩm.

 

LIỄU liễu phả tế quần sinh vạn

Trần cấu vạn ức âm hồn tan

Bể Nam sen vàng đua nở rực

Phúc đồng nhân chúng tiếng hò khoan.

 

DI LẠC vô lượng HUYỀN chân cảnh

LIỄU liễu tử KIM NGỌC cung THANH

Hoàng hoàng hạ lai thạnh giá điển

Nhứt bộ triệu nhi tổ phi nguyên.

 

[Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung.  Kim Ngọc Thanh Huyền = thiên danh của một Hiệp Thiên Huyền Nữ của Giáo Hội Thiên Trường có thế danh là Nguyễn Thị Thanh.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, nhiều lần Ngũ Nương tiết lộ cho biết Nguyễn Thị Thanh chính là kim thân của bà dưới thế.]

 

LIỄU mãn lượng tài biện tam vi

TỨ SINH TỪ PHỤ ĐẠI TỪ BI

GIÁNG LAI CỨU ĐỘ KỲ HUY ĐẠO

Thượng giá sắc ban lượng cả chào.

 

Chí kiếm châu hoàn bao tai bải

NGỌC TỒN NGUYÊN NGỌC THÁNH NHÂN NGÀI

Xót thương hạ giới nay nguy lúc

KHẤU THỦ THIÊN OAI BAN OAI LỰC.

 

Chiếu độ cứu đời tục thoát rơi

Địa cầu thay xác xin an thới

Xin đoái thương trần bởi mê sa

LIỄU ân cung chỉ cách lai hà.

 

Ba sáu phương Bắc hòa chuyển xoay

SẮC TRỜI cứu nạn băng ngàn hải

Lâm thế sang PHÁ GIẢI DỊCH ÔN

OAI THIÊN đức độ sanh tử cồn

Khởi phong vũ thoát vòng tai biến.

 

Muốn giải thoát ở nơi biển khổ

Muốn về Cực Lạc Tây Phương Trời

Kiếp tạm thế gian sẽ về đâu

Lo tính việc còn phát tu dò.
 

KỲ LỊNH HỮU TẮC BẤT ĐẮC KINH

NGOẠI TÚC CÁT THANH TỰ NHIÊN LINH

THÚC THỦ THÚC THỦ UẾ TIÊU TÁN

NGUYÊN AN CHẤN CHẤN TẠNG HUYỀN MINH.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn