HUYỀN KHÔNG LÀ CỬA THÁNH MINH LẬP ĐỜI

27 Tháng Mười Một 201710:28 SA(Xem: 1703)

Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên vào ngày 27 tháng 11 năm 2017

  

"Sáu mươi năm trả nghiệp đời

Lênh đênh bể ngạn chơi vơi ái hà

Đâu màng hai chữ Long Hoa

Đâu mơ kỳ phận Thiên Tòa định phân

Dè đâu tỉnh giấc mộng trần

Gia trung Mẹ gọi nhập thần hóa Tiên

Lập Triều hội Địa Nhân Thiên

Diễn tuồng Ân Tứ long liên xứ người

Tuồng đời đã hết xinh tươi

Đàn Thiên khải khúc tả tơi địa cầu

Từ đây miết tới năm châu/trâu

Tang tang tịch tịch còn đâu tang tình

Tan tình mới ngộ huyền linh

Mới hay Thiên Quốc lập trình Huyền Không

Mang câu Bác Ái Đại Đồng

Chèo thuyền Thánh Đức lựa dòng Tân Dân

Bớ người thuyền đến các lân

Tây Lầu đổ bến lần khâng trể đò

Đò này chèo bởi Ông To

Cậy dầm bát nhã chẳng lo sóng thần

Bao nhiêu cũng đón cũng mầng

Mầng con của Mẹ trở chân quay về

Minh Thiên đã nặng câu thề

Thế gian chưa giác chưa về thiên ngai

Ô hô thương phận Đức Ngài

Hóa thân xuống thế ngày ngày lệ lau

Châu sa vì bởi lòng đau

Dân tình thế thái nát nhầu nghĩa nhân

Nay đương là lúc phong thần

Phong thiên phong địa phong trần Chiếu Quân.

Chiếu Quân này Thị Từ huynh

Sắc truyền thập vạn hiền minh qui trào

Vạn Trời vạn Phật cột vào

Vô vi nhập lại một màu bạch chơn

Bạch màu Kinh Ngọc nguồn cơn

Chơn CànTrời quyết Thánh Nhơn lộ hình

Rồng vàng phun bạch thủy linh

Lão Hồng phủ điển vô hình khai tâm

Kim Bà phát sóng quang âm

Từ Tôn Vô Lực gieo mầm Thông Thiên

Báo cho nam nữ căn hiền

Tại trần đang có Phật Thiên hiện hình

Vô Vi Kỳ Đạo siêu linh

Huyền Không là cửa Thánh Minh lập đời."
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn