KINH DÂNG ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 15/8 ÂL

24 Tháng Chín 201812:15 CH(Xem: 4429)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

KINH DÂNG ĐẠI LỄ

HỘI YẾN DIÊU TRÌ
(15/8 ÂM LỊCH)

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì cho Giáo Hội Thiên Trường lần thứ nhất vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018), giờ Dậu, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Hải GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

Huyền Không Thiên Thượng tiếp tục ban Kinh Dâng Đại Lễ Mẹ lần hai vào ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất, giờ Dậu, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

  Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com


V3.2023


LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 


1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. KHAI CHUÔNG

 

(Xướng)

Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân.

(3 hồi chuông)

 

4. KHAI TRỐNG

 

(Xướng)

Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai.

Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân.  

 

(3 hồi trống hòa chuông)

 

5. KHAI ĐÀN

 

(Xướng)

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh

 

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình. (1)

 

6. KINH DÂNG HƯƠNG

 

(Tụng)

Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

 

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

 

Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

7. KINH DÂNG TRẦM

 

(Tụng)

Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

 

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

 

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắt chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

 

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:

Ráng tu ra khỏi tơ tằm!

Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

8. KINH DÂNG ĐĂNG

 

(Tụng)

Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

 

Hữu châu ánh sáng triều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trau chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

 

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

9. KINH DÂNG HOA

 

(Tụng)

Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con về

 

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy đồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

 

Gìn Lục Tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

10. KINH DÂNG QUẢ

 

(Tụng)

Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

 

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

 

Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

11. KINH DÂNG THỦY LINH

 

(Tụng)

Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

 

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Trăng mười thập ngũ đẹp xinh Mẫu Hoàng

 

Mẹ giáng thế khai đàng ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Ráng tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

12. KINH DÂNG NGUYỆN

 

(Tụng)

Đài Mẹ Thiên Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dại chẳng đàng bước đi

 

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

 

Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn không

 

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ Non Tần xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khan

 

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

 

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

 

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tĩnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

 

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào [Cali] con nhớ Mẹ hiền

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

 

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo Thất Tổ Cửu Huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

 

Nguyện cầu Tông Tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng rời

 

Trung Thu trăng tỏa sáng ngời

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

Mừng vui con Mẹ thấm tình

Bát ngoạt hội yến cung nghinh Mẫu Hoàng

 

Hương linh thập ngũ lập đàn

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào [Cali]

 

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

 

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ chuông đàng Tây di

 

Bái Thiên bái Địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng Tứ Linh

 

Giáng đàn Mẫu thảo Tâm Kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

 

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh Tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

 

Nghẹn ngào con dứt Tâm Kinh

Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ Ngọc cung tiền

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

 

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

 

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rước buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

13.  CHÁNH KINH

 

ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH

 

TRĂNG TRÒN HỘI YẾN DIÊU CUNG MẪU

TRƯỚC ĐÀI NÁO NỨC LẬP ĐÀN CẦU

KINH KHỞI TỤNG NIỆM CHƠN THÁNH KINH

HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU TRỊ GIA HẦU.

 

CỰC LẠC BỬU ĐIỆN DANH CỐ VẠN

HOÀNG MẪU SẮC PHONG LIÊN HOA TẶNG

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU MẪU HUYỀN

HƯ KHÔNG HOÀNG MẪU CỨU VẠN PHẦN.

 

PHƯƠNG PHƯƠNG LẬP ĐÀN HOA PHÚ QUỚI

TẠ ÂN BÁO ĐÁP TẠ CHUNG NƠI

HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

TỐC TU VÕ BÁ KỈNH CHẲNG DỜI.

 

HIẾU NỮ NHI NAM NHƠN TRIỀU KỈNH

ĐẠI TRUNG ĐẠI HIẾU HỌA TƯỢNG HÌNH

NGŨ NAM NHỊ NỮ HƯƠNG NIÊN SANH

KINH THÂN VĂN BIỂU ĐỊA MẪU KINH.

 

HƯƠNG ĐĂNG CÚNG QUẢ BÀY TỀ CHỈNH

NHƯỢC HƯỜN BẤT KÍNH GIANG BI TÍN

MẪU TỬ TRÙNG TƯƠNG HIỂM LIỄU KHÔNG

CỬU CHIÊN LỤC BÁ LẠC THÁI BÌNH. (1)

 

Trừ phi Tý Sửu lĩnh khai Thiên

Anh nhi xá nữ chẳng hề phiền

LÃO BÀ hỗn độn còn mù mịt

Muốn biết căn nguyên danh tánh truyền.

 

CHƠN KINH nhất bá vạn niên tải

Tọa tại Trường Giang hội thành tài

Bất phân CHÁNH PHÁP vô tình phản

Quân thần văn võ phất cờ bay.

 

TINH THẦN KHÍ hiệp TIÊN PHẬT THÁNH

Kết ngoạt thành toàn ngã tạo thành

Tương ân bất báo thân phiên bất

HOÀNG MẪU quang minh hữu xuất hành.

 

Điển lậu liễu hình phong vân khởi

Thuyết lai thuyết khứ bổ khắp nơi

Phong vân hườn thị hô lôi thiểm [chiếu sáng]

Địa hạ điền miên chọn phong ngôi.

 

Liễu ân đề NHỨT NƯƠNG sanh lạc

Nhứt thanh nhứt biến lai sanh tác

Ngã xuất vạn ban vô tư vị

Tư quý vượt miêu mấy ai đắc.

 

HUỲNH KIM bổn thị tứ phương bửu

Lũy ĐẠI ĐẾ VƯƠNG hiệp vị lưu

Chư Phật PHẬT TÂN NHÂN hoạt tại

Tứ hậu hoài trung tâm lai như.

 

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố

Kim ngân tài bửu xuất mới có

Bá tánh thứ dân ngã bất ly

Xuân Hạ Thu Đông xét tận cơ.

 

Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ Châu

Các vị chư thần mở rực mầu

Bồ Tát khứ an hành trang sử

ĐẠI THIÊN TAM THIÊN TRỜI KHẤU ĐẦU.

 

Càn khôn chưa phán căn linh tánh

Khoe ĐỨC HUỲNH LA một điểm thanh

Hóa làm mặt nguyệt ngày đêm tối

MẪU thay phần nhập ngó chẳng đành.

 

Giương sâu mặt định hình trăng đạo

Khéo thấy vô thường tốc biết bao

TAM GIÁO PHẬT THÁNH LINH CỬU DIỆU

DI LẠC PHẬT VƯƠNG HIỂN ĐƯA VÀO.

 

LÃO MẪU lập khai hết Hội Hai

LONG HUÊ bốn ức không trở rày

ĐẠI THÁNH trí tài giáo Thánh Nhơn

DI LẠC PHẬT HÓA PHỔ KỲ KHAI.

 

Quang Tự cửu niên chánh ngoạt sơ

Cửu nhật Thiểm Tây cảnh châu vô

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG vô huyền hóa

DIÊU TRÌ KIM MẪU cho tất cả. (1)


HIỆU VÔ CỰC TỔ NA NGUYÊN GIÁO

MẪU NGỰ TRÊN CÕI THƯỢNG TỐI CAO

Đặt quyển CHƠN KINH Đạo khuyên Đời

Dưỡng dục đời cho tất cả người


Hương tá hương kiết trời hoán trị

Ngũ cốc phong thâu VÍA MẪU kỳ

Quốc thới dân an truy thời vận

Cầu nguyện khói hương bay lên tận

 

Đài mây kết lại vân cổ tự

PHẬT MẪU sắc vào bảng Tiên Thư
Kể từ nay đến Thu viên viễn

Một năm tròn đủ Mậu kỳ Kiền

 

MẪU độ thường năm huyện châu thành

Chim loan hiện xuống tận miễu chánh

GIÁNG CƠ BÚT TRUYỀN chánh ngoạt niên [tháng 1AL]

QUYỂN KINH PHẬT MẪU ra nghĩa diễn

 

Tạo Thiên lập Địa chuyển thần phong

VUA BÀN CỔ sức bao bọc vòng

Xuất thế trị đời không hai một

Sắp đặt thứ ngôi sắp khuôn ngôi

 

MẪU ĐÂY ĐẾM BẬC TỐI CAO ĐÀI

Âm Dương hai khí hòa hiệp giải

Mưa thuận gió hòa xoay chuyển hoài

Hiệp tác sanh hóa khai tâm kính

 

Ấy vậy ngay bước vào đường kỉnh

Trước hết đạo hạnh KINH PHẢI TRÌ

CẦU XIN HOÀNG THIÊN hoan lạc hỉ

Tạ tội lỗi cho hỉ thân hoan

 

KHẨN NGUYỀN ĐỊA HẬU hộ muôn dân

Cho đặng an nhàn tràng trường cửu

Từ đây đất trời phân địa lưu

Phân biệt chẳng còn như trước nữa

 

Đất âm Trời dương khối người xưa

Thông đồng tất cả chưa thấu đáo

Nhật Nguyệt Tinh ba sáng trùm bao

Kiền khôn võ trụ bao tám hướng

 

Tây Bắc Tây Nam thủ Trung Ương

Đông Bắc Đông Nam Ngươn Thượng đến

Mậu giữa Thiên Tiên và Hậu Thiên

Khí từ Thượng Ngươn đến Hạ Ngươn

 

Trường sanh bất lão khứ âm dương

Huyền diệu cao minh khương bình minh

Ban sơ dương thịnh âm suy tính

Bởi hợp biến hóa linh quang điển

 

Tạo thiên lập địa sản nhơn hiền

DƯƠNG khí ÂM lai hiền chơn chánh

KHÍ THẦN GIAO CẢM mới hóa sanh

CHƠN KHÍ MẪU đây SANH của MẪU

 

Còn CHƠN THẦN thì biến trở cầu

Chúng sanh của MẪU hầu NHỨT ĐIỂM

LINH QUANG DƯƠNG KHÍ hô lôi thiểm

Âm Dương hội hiệp niệm tự quản

 

Tạo hóa sanh ra Thiên Địa Bàn

Hóa sanh CHÚA THÁNH luân thường chuyển

Tôi hiền chẳng thấy hòa hợp Thiên

Thế tục luân thường diện thay liền

 

Thai nghén cưu mang như vậy đến

Mười năm chẵn mười đếm quẻ hào

Đã định vì trong BÁT QUÁI tạo

Phân chia tám hướng tảo chia ra

 

Tám quẻ mỗi quẻ xuất hiện đa

Cộng chung lại là sa dưới đây

Sáu bốn quẻ tẻ đây tám bốn

Đúng giờ MÃN NGUYỆT TRÚC CƠ xong

 

THÂN MẪU xuất hiện TÔNG THÁNH ĐẾ

MINH QUÂN THIÊN HOÀNG mở khai đề

THIÊN HOÀNG, ĐỊA HOÀNG tề phân quái

NHƠN HOÀNG, PHỤC HY, HIÊN VIÊN Tây

 

Hiểu rõ cơ mầu khai biến hóa

Trời đất phân định xuất lục tòa

Âm Dương Bát Quái hòa thời tiết

Chỉ rõ tám phương Càn Khôn duyệt

 

Tam cửu nhị bát nguyệt tú tinh

Thiên Can, Chi Địa đề nhứt thinh

PHẬT ĐỊA MẪU phát linh an Ngũ

Chư vị Bồ Tát bởi khắp du

 

Đông Tây Nam Bắc từ THIÊN MẪU

Bao trùm tất cả Bốn Bộ Châu

Xuân Hạ Thu Đông đâu tiết trở

Do nơi MẪU tạo rạch, sông, hồ

 

Biển đâu đâu cũng do THÂN MẪU

Chín muôn nước châu đời VƯƠNG HẬU

MẪU vun dưỡng thành, MẪU ngự an

Khắp trong thiên hạ MẪU nhứt thân

 

Ngũ Nhạc năm tòa danh thắng cảnh

Cổ thọ ngàn năm MẪU dưỡng thành

Nhơn dân trăm họ thành ai có

Muôn loài cầm thú cỏ cây do

 

Trần thế sống đặng do nơi MẪU

Thây lại gởi nương khắp cả châu
Nào là am tỉnh cầu kinh MẪU

Quán xá miễu chùa huyện đài lâu

 

THÁNH THẦN TIÊN hiển MẪU bày sắp

Nhờ MẪU chứng nhận nay đặng đắc

Huỳnh kim vàng ròng xuất MẪU ban

Tất cả trân châu ngọc mình vàng

 

CHƯ PHẬT quý báu trân châu bửu

Trong bốn phương trời ngọc chân lưu

Vương hầu tiểu nhược lữ quốc nhờ

MẪU phong tôn kính cương đường cổ

 

Đế Vương đại cường do nơi MẪU

Vận chuyển phạt hành tự vị thâu

Chẳng thấy nước nào thâu trọng kính

Thân Danh LÃO MẪU xuất oai linh

 

Lãnh nhiều thê lụa thình [giữ] dưỡng dung

Chua, ngọt, cay, đắng, đặng cho chúng

Thuộc khuôn lúa ăn, phụng dưỡng thành

Hành, tỏi, hẹ, nén, dược tạo sanh

 

Gừng, đường, tiêu, ớt, hành nấu dưỡng

Đàn ông, đàn bà, con nít, tưởng

Sanh nhiều chứng bệnh, thương sanh chúng

MẪU sanh muôn thứ thuốc để dùng

 

Dầu, muối, tương, giấm, dùng vừa miệng

Món nào món nấy MẪU xuất liền

Trăm ban vạn sự tiền bạc đủ

Lao tâm hỗn huyết tận cùng dư

 

Công lao tiêu tứ từ nào tả

Tình mẹ thương con dầu khổ na

Chúng con nỡ lòng xa ân đức

Ơn sâu nghĩa cả vật trang sức

 

Đai cân tạo hóa phúc chúng con

Biến ra tiền bạc đợi ngày chọn

Chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm

ĐẤNG LÃO MẪU NGHI lặng tiếng im

 

MẪU tích biết bao trùm con trẻ

Sáu ngã luân hồi chúng trần mê

Bao giờ ai dám về RỒNG TỬ

Ẩn dạng dưới trên thành CÀN CÙ

 

Nghe lịnh MẪU hô từ phong hóa

Thì Rồng nơi ấy tung mưa lão

Cây đáng bao nhiêu hãn vui cười

Cá ngao lăng trở biết thấu nổi

 

Móng bạch hiện ra thổi cuồng phong

Năm ấy ngộ nạn đói xác trắng

MẪU ban cho biết rằng trong kỳ thuở

Thượng quế tế hương lập trận đồ

 

Đinh Giáp Canh Tân chờ đủ quẻ

THOẠI LỰC KIM CANG thoái tấn về.


BÁT PHƯƠNG LỤC TỨ AN KIỀN KHÔN

LÔI THẦN PHÂN LỤC ĐỊA CHI ĐỒNG

KIM MẪU YẾN HIỆN KINH TÂM THỌ

TỬ KIẾN TÂM NHÂN TRUYỀN KINH THÔNG.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung

Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tứ Thập Nhị Phật Mẫu

Tây Thiên Vô Cực Cung (3)

 

 

15. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3)

 
HẾTGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn