KINH DÂNG ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 15/8 ÂL

24 Tháng Chín 201812:15 CH(Xem: 4825)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

KINH DÂNG ĐẠI LỄ

HỘI YẾN DIÊU TRÌ
(15/8 ÂM LỊCH MỖI NĂM)

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì cho Giáo Hội Thiên Trường lần thứ nhất vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018), giờ Dậu, và vào ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất, giờ Dậu, tại Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Hải GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

 

  Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com


V3.2023


LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 


1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. KHAI CHUÔNG

 

Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân.

(3 hồi chuông)

 

4. KHAI TRỐNG


Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai. 

(3 hồi trống hòa chuông)

 

5. KHAI ĐÀN

 

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh

 

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình. (1)

 

6. KINH DÂNG HƯƠNG

 

Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

 

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

 

Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

7. KINH DÂNG TRẦM

 

Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

 

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

 

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắt chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

 

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:

Rán tu ra khỏi tơ tằm!

Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

8. KINH DÂNG ĐĂNG

 

Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

 

Hữu châu ánh sáng triều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trau chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

 

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

9. KINH DÂNG HOA

 

Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con về

 

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy đồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

 

Gìn Lục Tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

10. KINH DÂNG QUẢ

 

Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

 

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

 

Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

11. KINH DÂNG THỦY LINH

 

Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

 

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Bát ngoạt thập ngũ đẹp xinh Mẫu Hoàng

 

Mẹ giáng thế khai đàn ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Rán tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

12. KINH DÂNG NGUYỆN


Đài Mẹ Thiên Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dại chẳng đàng bước đi

 

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

 

Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn không

 

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ Non Tần xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khăn

 

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

 

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

 

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tĩnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

 

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào [GHTT Nam Cali] con nhớ Mẹ hiền

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

 

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo Thất Tổ Cửu Huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

 

Nguyện cầu Tông Tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng rời

 

Trung Thu trăng tỏa sáng ngời

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

Mừng vui con Mẹ thấm tình

Tháng Tám Hội Yến cung nghinh Mẫu Hoàng

 

Hương linh Thập Ngũ lập đàn

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào [GHTT Nam Cali]

 

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

 

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ chuông đàng Tây di

 

Bái Thiên bái Địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng [ân] tứ [tàng] linh

 

Giáng đàn Mẫu thảo Tâm Kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

 

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh Tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

 

Nghẹn ngào con dứt Tâm Kinh

Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ Ngọc cung tiền

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

 

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

 

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rước buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

13.  CHÁNH KINH

 

ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH

 

TRĂNG TRÒN HỘI YẾN DIÊU CUNG MẪU
CHÚC [KHẤN] ĐÀI NÁO NỨC LẬP ĐÀN CẦU
KINH KHỞI TỤNG NIỆM CHƠN THÁNH KINH
HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU TRỊ GIA HẦU.
 
CỰC LẠC BỬU ĐIỆN DANH CỔ VẠN
HOÀNG MẪU SẮC PHONG LIÊN HOA TẶNG
VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU MẪU HUYỀN
HƯ KHÔNG HOÀNG MẪU CỨU VẠN PHẦN.
 
PHƯƠNG PHƯƠNG LẬP ĐÀN HOA PHÚ QUỚI
TẠ ÂN BÁO ĐÁP TẠ CHUNG NƠI
HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG
TỐC TU VÕ BÁ KỈNH CHẲNG DỜI.
 
HIẾU NỮ NHI NAM NHƠN TRIỀU KỈNH
ĐẠI TRUNG ĐẠI HIẾU HỌA TƯỢNG HÌNH
NGŨ NAM NHỊ NỮ HƯƠNG NIÊN SANH
KINH THÂN VĂN BIỂU ĐỊA MẪU KINH.
 
HƯƠNG ĐĂNG CÚNG QUẢ BÀY TỀ CHỈNH
NHƯỢC HƯỜN BẤT TÍN GIAN BI TÍN
MẪU TỬ TRÙNG TƯƠNG THIỂM LIỄU KHÔNG
CỬU CHIÊN LỤC BÁ LẠC THÁI BÌNH.
 
Trừ phi Tý Sửu lĩnh KHAI THIÊN
Anh nhi xá nữ chẳng hề phiền
LÃO BÀ hỗn độn còn mù mịt
Muốn biết căn nguyên danh tánh truyền.
 
CHƠN KINH nhất bá vạn niên tải
Tọa tại Trường Giang hội thành tài
Bất phân CHÁNH PHÁP vô tình phản
Quân thần văn võ phất cờ bay.
 
TINH THẦN KHÍ hiệp TIÊN PHẬT THÁNH
Kết hoạt thành toàn ngã tạo thành
Tương ân bất báo thân phiên bất
HOÀNG MẪU quang minh hữu xuất hành.
 
Điển lậu liễu hình không vân khởi
Thuyết lai thuyết khứ bổ khắp nơi
Phong vân hườn thị hô lôi thiểm [chiếu sáng]
Địa hạ điền miên chọn phong ngôi.
 
Liễu ân đề NHỨT NƯƠNG sanh lạc
Nhứt thanh nhứt biến lai sanh tác
Ngã xuất vạn ban vô tư vị
Tư quý vượt miêu mấy ai đắc.
 
HUỲNH KIM bổn thị tứ phương bửu
Lũy ĐẠI ĐẾ VƯƠNG hiệp vị lưu
Chư Phật PHẬT TÂN NHÂN hoạt tại
Tứ hậu hoài trung tâm lai như.
 
Đại tiểu hiền thần thị ngã tố
Kim ngân tài bửu xuất mới có
Bá tánh thứ dân ngã bất ly
Xuân Hạ Thu Đông xét tận cơ.
 
Đông Tây Nam Bắc TỨ BỘ CHÂU 
Các vị CHƯ THẦN mở rực mầu
BỒ TÁT khứ an thành trang sử
ĐẠI THIÊN TAM THIÊN TRỜI KHẤU ĐẦU.
 
Càn khôn chưa phán căn linh tánh
Khoe ĐỨC HUỲNH LA một điển thanh
Hóa làm mặt nguyệt ngày đêm tối
MẪU thay phần nhập mó chẳng đành.
 
Dương sâu mặt định hình trăng đạo
Khéo thấy vô thường tốc biết bao
TAM GIÁO PHẬT THÁNH LINH CỬU DIỆU
DI LẠC PHẬT VƯƠNG HIỂN ĐƯA VÀO.
 
LÃO MẪU lập khai hết HỘI HAI
LONG HUÊ bốn ức không trở rày
ĐẠI THÁNH trí tài giáo Thánh Nhơn
DI LẠC PHẬT HÓA PHỔ KỲ KHAI.
 
QUANG TỰ cửu niên chánh ngoạt sơ [tháng Giêng năm Quang Tự thứ 9]
Cửu nhật [ngày 9][tại tỉnh] THIỂM TÂY cảnh châu vô
VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG VÔ [CỰC] HUYỀN [THIÊN] hóa
DIÊU TRÌ KIM MẪU cho tất cả

HIỆU VÔ CỰC TỔ NA NGUYÊN GIÁO
MẪU NGỰ TRÊN CÕI THƯỢNG TỐI CAO
Đặt quyển CHƠN KINH ĐẠO khuyên Đời
Dưỡng dục đời cho tất cả người
 

Hương tán hương kiết trời hoán trị
Ngũ cốc phong thâu VÍA MẪU kỳ
Quốc thới dân an truy thời vận
Cầu nguyện khói hương bay lên tận
 
Đài mây kết lại vân cổ tự
PHẬT MẪU sắc vào bảng TIÊN THƯ
Kể từ nay đến thu viên viễn
Một năm tròn đủ Mậu kỳ kiềng [thiềng]
 
MẪU độ thường năm huyện châu thành
Chim loan hiện xuống tận miễu chánh
GIÁNG CƠ BÚT TRUYỀN chánh ngoạt niên [tháng Giêng]
QUYỂN KINH PHẬT MẪU ra nghĩa diễn
 
TẠO THIÊN LẬP ĐỊA chuyển thần phong
VUA BÀN CỔ sức bao bọc vòng
Xuất thế trị đời không hai một
Sắp đặt thứ ngôi sắp khuôn ngôi
 
MẪU ĐÂY ĐẾM BẬC TỐI CAO ĐÀI
Âm Dương hai khí hòa hiệp giải
Mưa thuận gió hòa xoay chuyển hoài
Hiệp tác sanh hóa khai tâm kính
 
Ấy vậy ai bước vào đường kỉnh
Trước hết đạo hạnh KINH PHẢI TRÌ
CẦU XIN HOÀNG THIÊN HOAN LẠC HỶ
Tạ tội lỗi cho hỉ thân hoan
 
KHẨN NGUYỀN ĐỊA HẬU HỘ MUÔN DÂN
Cho đặng an nhàn tràng trường cửu
Từ đây đất trời phân địa lưu
Phân biệt chẳng còn như trước nữa
 
ĐẤT ÂM TRỜI DƯƠNG khối người xưa
Thông đồng tất cả chưa thấu đáo
NHẬT, NGUYỆT, TINH ba sáng trùm bao
Kiền khôn võ trụ bao tám hướng
 
Tây Bắc Tây Nam THỦ TRUNG ƯƠNG
Đông Bắc Đông Nam Ngươn Thượng đến
MẪU dưỡng THIÊN TIÊN và HẬU THIÊN
Khí từ Thượng Ngươn đến Hạ Ngươn
 
TRƯỜNG SANH BẤT LÃO khứ âm dương
HUYỀN DIỆU CAO MINH khương bình minh
Ban sơ DƯƠNG THỊNH ÂM SUY tính
Bởi hợp biến hóa LINH QUANG ĐIỂN 
 
TẠO THIÊN LẬP ĐỊA sản nhơn hiền
DƯƠNG khí ÂM lai hiền chơn chánh
KHÍ THẦN GIAO CẢM mới hóa sanh
CHƠN KHÍ MẪU đây SANH của MẪU
 
Còn CHƠN THẦN thì biến trở cầu
Chúng sanh của MẪU hồng NHỨT ĐIỂM
LINH QUANG DƯƠNG KHÍ hô lôi thiểm
ÂM DƯƠNG hội hiệp niệm tự quản
 
Tạo hóa sanh ra THIÊN ĐỊA BÀN 
Hóa sanh CHÚA THÁNH LUÂN thường CHUYỂN
Tôi hiền chẳng thấy hòa hợp THIÊN
Thế tục luân thường diện thay liền
 
Thai nghén cưu mang như vậy đến
Mười năm chẵn mười đếm quẻ hào
Đã định vì trong BÁT QUÁI tạo
Phân chia tám hướng tảo chia ra
 
Tám quẻ mỗi quẻ xuất hiện đa
Cộng chung lại là sa dưới đây
Sáu bốn quẻ tẻ đây tám bốn
Đúng giờ MÃN NGUYỆT TRÚC CƠ xong
 
THÂN MẪU xuất hiện TÔNG THÁNH ĐẾ
MINH QUÂN THIÊN HOÀNG mở khai đề
THIÊN HOÀNG, ĐỊA HOÀNG tề phân quái
NHƠN HOÀNG, PHỤC HY, HIÊN VIÊN Tây
 
Hiểu rõ cơ mầu khai biến hóa
Trời đất phân định xuất lục tòa
ÂM DƯƠNG, BÁT QUÁI hòa thời tiết
Chỉ rõ tám phương Càn Khôn duyệt
 
Tam cửu, nhị bát NGUYỆT, TÚ TINH
THIÊN CAN, CHI ĐỊA đề nhứt thinh
PHẬT ĐỊA MẪU phát linh an nụ
Chư vị Bồ Tát mời khắp du
 
Đông Tây Nam Bắc TỪ THIÊN MẪU
Bao trùm tất cả Bốn Bộ Châu
Xuân Hạ Thu Đông đâu tiết trở
Do nơi MẪU tạo rạch, sông, hồ.
 
Biển đâu đâu cũng do THÂN MẪU
Chín muôn nước Châu đời VƯƠNG HẬU
MẪU vun dưỡng thành, MẪU ngự an
Khắp trong thiên hạ MẪU nhứt thân
 
Ngũ Nhạc năm tòa danh thắng cảnh
Cổ thọ ngàn năm MẪU dưỡng thành
Nhơn dân trăm họ thành ai có
Muôn loài cầm thú cỏ cây do
 
Trần thế sống đặng do nơi MẪU
Thây lại gởi nương khắp cả châu
Nào là am tĩnh cầu kinh MẪU
Quán xá miễu chùa huyện đài lâu
 
THÁNH THẦN TIÊN hiển MẪU bày sắp
Nhờ MẪU chứng nhận nay đặng đắc
Huỳnh kim vàng ròng xuất MẪU ban
Tất cả trân châu ngọc mình vàng
 
CHƯ PHẬT quý báu trân châu bửu
Trong bốn phương trời ngọc chân lưu
VƯƠNG Hầu tiểu nhược lữ quốc nhờ
MẪU phong tôn kính cương đường cổ
 
Đế Vương đại cường do nơi MẪU
Vận chuyển phạt hành tự vị thâu
Chẳng thấy nước nào thâu trọng kính
Thân Danh LÃO MẪU xuất oai linh
 
Lãnh nhiều thê lụa thình [gìn] dưỡng dung
Chua, ngọt, cay, đắng, đặng cho chúng
Thuộc uông lúa ăn, phụng dưỡng thành
Hành, tỏi, hẹ, nén, dược tạo sanh
 
Gừng, đường, tiêu, ớt, hành nấu dưỡng
Đàn ông, đàn bà, con nít, tưởng
Sanh nhiều chứng bệnh, thương sanh chúng
MẪU sanh muôn thứ thuốc để dùng
 
Dầu, muối, tương, giấm, dùng vừa miệng
Món nào món nấy MẪU xuất liền
Trăm ban vạn sự tiền bạc đủ
Lao tâm hỗn huyết tận cùng dư
 
Công lao tiêu tứ từ nào tả
Tình mẹ thương con dầu khổ na
Chúng con nỡ lòng xa ân đức
Ơn sâu nghĩa cả vật trang sức
 
Đai cân tạo hóa phúc chúng con
Biến ra tiền bạc đợi ngày chọn
Chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm
ĐẤNG LÃO MẪU NGHI lặng tiếng im
 
MẪU tích biết bao trùm con trẻ
Sáu ngã luân hồi chúng trần mê
Bao giờ ai dám về RỒNG TỰ
Ẩn dạng dưới trên thành CÀN CÙ
 
Nghe lịnh MẪU hô từ phong hóa
Thì Rồng nơi ấy tung mưa lão
Cây đáng bao nhiêu hãn vui cười
Cá ngao lăng trở biết thấu nổi
 
Bóng bạch hiện ra thổi cuồng phong
Năm ấy ngộ nạn đói xác trắng
MẪU ban [cho] biết rằng trong kỳ thuở
THƯỢNG quế tế hương lập trận đồ
 
Đinh Giáp Canh Tân chờ đủ quẻ
THOẠI LỰC KIM CANG thoái tấn về.
 
BÁT PHƯƠNG LỤC TỨ AN KIỀN KHÔN
LÔI THẦN PHÂN LỤC ĐỊA CHI ĐỒNG
KIM MẪU YẾN [ÁNH] HIỆN KINH TÂM THỌ
TỬ KIẾN TÂM NHÂN TRUYỀN KINH THÔNG.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung

Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tứ Thập Nhị Phật Mẫu

Tây Thiên Vô Cực Cung (3)

 

 

15. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3)

 
HẾTGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn