SẤM GIẢNG TIỀN GIANG

05 Tháng Bảy 201811:25 SA(Xem: 8985)
SẤM GIẢNG TIỀN GIANG
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Giáng Đàn
     
 
Ngày quy vị thân nương đất khách
Chiếu triệu hồi chầu Bạch Ngọc Kinh
Nhẹ thay phũi sạch trần tình
Tường-Vân nương gót Thiên–Đình cao phi
Tam thập lục niên y phổ giáo
Thương giống nòi truyền Đạo Tiên gia
Nặng lòng Tổ Quốc Sơn Hà
Tận thi nhơn lực bôn ba mấy hồi
Tuy biết thế yên ngồi đâu nở
Đem xác trần che chở non sông
Đã mang giòng máu Lạc Hồng
Trong cơn Quốc phá yên lòng được sao?
Xưa Liễu Nhứt lược thao gồm đủ
Thông vận thời cơ ngũ [ngẫu] Tề, Yên
Hiếu trung thề trước bệ tiền
Trả xong mới chịu về miền Thiên Thai
Bần đạo thọ Như Lai Kim Khuyết
Rõ máy huyền thấu việc xưa nay
Nhưng thân sanh đứng làm trai
Đạo đời gánh nặng đôi vai Tiên phàm
Chờ đợi lúc non Nam phụng gáy
Điệp sắc truyền trở lại Trung Ương
Trước đài thọ lịnh Phật Vương
Gián Ma Xử chấp cao trương Phong Thần
Thảm xót bầy lê dân kỳ hậu
Đã đoài phen bảo tấu Mẹ Thầy
Nhưng đoàn em dại hôm nay
Chắc chiu lạc lõng không ai dắt dìu
Nơi Pháp Chánh sớm chiều tu học
Nhưng cuộc trần ô trọc xung quanh
Sa cơ một phút tan tành
Nếu không vẹn Tín, Hiệp, Thành, Trung, Kiên
Cơ vận chuyển Thần Tiên lao khổ
Diễn Long Hoa nhiều chỗ điêu tàn
Mười hai chung cuộc Nhơn Hoàng
Ba mươi sáu đạo binh tràn Nam Phương
Tiếng sấm vang khai trường chinh chiến

Nơi đất bằng thành biển mênh mông
Đổi dời cồn vực núi sông
Tro bay xương trắng máu hồng mang mang
Kể từ niên Dê tàn Thân lục
Sáu triệu binh cửu khúc Huỳnh Hà
Mượn đường không địa Liên Hoa
Lào Miên Thái ứng chia ba trận tiền
Anh Mỹ Nga kết liên thành khối
Lập trận đồ tiếp nối Úc Phi
Thương thay Trung Cộng lâm nguy
Màu da sắc tộc phân ly đôi đường
Phương Đông lại kịp nhường ba ngã
Nhập Trung Kỳ hậu đã Tây Châu
Nam Vang là ải địa đầu
Để cho Phiên Quốc chư hầu giao phong

Nhìn thấy thế động lòng Tiên Phật
Giành giựt nhau ngây ngất cuồng si
Lương dân nào tội tình gì?
Buộc lòng khổ hải sầu bi đọa đày
Bửu Sơn Động chờ ngày lập vị
Chính Bảo Giang tường thị là đây
Vạch xong Tứ Tượng Tam Tài
Địa linh quy thống trần ai cung vàng
Bần Đạo xuất linh quang diển tả
Mượn lời châu quang nhã đề thơ
Cùng ai kiên chí đợi chờ
Tri âm xin chớ hững hờ buông dây
Hãy so phiếm họa bài Lưu Thủy
Thế Hành Vân phong vị Văn Thiên
Song Loan bình khúc diệu huyền
Mượn thơ Thái Bạch ngự thuyền Đông Pha
Ngâm nga đoạn sơn hà nghiêng ngửa
Thà sanh cầm trâu ngựa còn hơn
Nô vong quỷ giận thần hờn
Làm người ai nở phụ ơn tiền đồ
Chưa được sức đạp xô thành lũy
Thôi cũng đừng trợ Ngụy phò Vương
Tu thân đợi buổi trăng tà
Canh ba Gà gáy sao sa khắp cùng
Lại bản Đại Hùng Anh Tuấn
Hát chung bài đất Thuấn trời Nghiêu
Thong dong sương sớm mây chiều
Treo gươm vị quốc phủi điều lợi danh
Hòa thiên hạ tu hành dễ đắc
Tam bửu quy yên giặc mới thành
Trót mang nặng chí bình sanh
Hồn nương cảnh Lạc thân dành quê hương
Điểm từ chương điển nương ngọn bút
Khí hùng thiên gởi chút anh linh
Vần thơ khói quyện chân tình
Toan đem tiết tháo phục sinh hiện về
Nhưng Thiên lực điệp phê sắc chỉ
Dầu Đại La, Kim Vị, Phật Tôn
Long Hoa còn đợi khai môn
Đều không được phép chiết hồn hóa thân
Đêm khuya khoắt nương thân hiền đệ
Sứ mạng truyền trao huệ linh thông
Dường như trở gót trần hồng
Đưa tay gạt nhẹ đôi vòng tư lương
Rung rung gõ từ chương pháp cú
Biết rằng đời chưa đủ lòng tin
Sương sa ngoài máy hiên đình
Tưởng còn thân xác giựt mình bâng khuâng
Chấp Tiên bút chép vần thi dở
Chạnh lòng son hơi thở buông dài
Trước mang Đời Đạo oằn vai
Nay còn thêm gánh trần ai dắt dìu
Bởi sắc lịnh Linh Tiêu Đại Xá
Thức hồn thiêng vụt hạ mây vàng
Tả thành Sấm Pháp đôi trang
Xưa là Cơ Diệu nay toan Bút Huyền
Thời chưa tới nhiều viên tướng giỏi
Cam khổ bần tôi mọi không làm
Nung lòng nắn mật nhồi gan
Không vì nhục thể mà toan cúi đầu
Vui cơ cực ôm bầu nhiệt huyết
Đợi chờ giờ sĩ kiệt lên yên
Thà mang chí dập Huỳnh Tuyền
Thề không xu phụ làm phiền non sông
Đôi phút cũng não lòng than thở
Nhưng hào hùng há sợ nguy vong
Kinh luân dạy chữ tang bồng
Không cầu quỳ lụy bán dòng buôn dân
Gương khí phách Thánh Thần kim cổ
Vào tử sanh như chỗ hẹn hò
Nhọc nhằn mấy đoạn cam go
Nhục vinh thành bại cũng trò mua vui
Hạ diệu bút ngậm ngùi linh huệ
Xót lòng thương cơ thể chưa tròn
Xa xa chuông thoảng ngân bon
Canh gà rời rạt hồn còn ngự thân
Há tiếc rẻ cuộc trần đi ở
Nhưng Đạo lành dang dở pháp cương
Lao xao Triệt giáo chen đường
Tà tinh mượn Đạo giã phường chân tu
Mang lớp áo tập nhu mì hạnh
Tạo chùa chiền, thánh thất, tịnh trường
Một câu kinh pháp không tường
Mảy may chẳng động lòng thương giống nòi
Tranh ngôi vị đua đòi vật chất
Nặng lòng phàm bán Phật chia xương
Non sông thì quá đoạn trường
Rắn tuôn nọc rắn dê thường thua voi
Kẻ mãi quốc mới coi mình trọng
Người thiệt người không động lòng tham
Tích xưa danh tướng nhà Nam
Sa cơ trung thực thà cam rơi đầu
Gương khí phách năm châu rúng động
Sử còn ghi nòi giống anh hùng
Xem thường khí tiết tàn hung
Quyết đem gan mật so cùng quyền uy
Noi mực thước lương tri Đạo Đức
Tìềm tàng trong mãnh lực vô biên
Vâng theo Thầy Mẹ minh truyền
Hồn lo giãi thoát thân riêng giúp đời
Sống trong cảnh xương rơi máu đổ
Mới rõ điều thống khổ bi ai!
Tuồng đời diễn khúc chua cay
Có trung có nịnh mới hay lớp màn
Người trung chịu gian nan nguy khổ
Cuối cùng rồi không hổ danh truyền
Kẻ toan nệm gấm chăn êm
Tham lam ích kỷ đương nhiên nịnh thần
Tu muốn đắc phải cần công quả
Đạo muốn thành vất vả đừng than
Xét trong vạn pháp trần gian
Nếu không tham luyến không mang nợ đời
Bần Đạo muốn đôi lời than thở
Khúc tiêu sầu Hán Sở ngày xưa
Đêm dài nhờ gió đẩy đưa
Bổng trầm gợi thức ai chưa tỉnh hồn
Cuộc trần lụy dại khôn ân oán
Dấn thân vào bể hoạn rừng mê
Canh khuya nâng bút xin đề
Hỏi ai có biết đường về Tiên Bang
Dầu thuyết giảng muôn ngàn lý lẽ
Chẳng hữu duyên xem nhẹ lời thơ
Cảm thương tử đệ trông chờ
Ngày cam nắng hạ đêm chờ giọt sương
Nhưng chẳng núng can trường nghĩa khí
Mượn Bàn Khê sông Vị buông câu
Trần ai số định công hầu
Ngại ngùng chi mấy nhịp cầu tai ương
Cuộc cờ thế còn đương tranh lấn
Quyết mất còn một trận sau cùng
Song xa thế nọ hiểm hung
Nhờ đôi sĩ tượng bền cung giữ thành
Thế tiền mã hậu canh đại pháo
Dầu chống ngăn trung đạo cũng nguy
Cờ non kẹt mất lối đi
THIỆU xưa thầy dạy quên ghi thế này
Để một lũ chốt bầy múa mỏ
Chưa qua sông khó bỏ về ngang
Gặp xe điếng vía kinh hoàng
Thêm vào pháo cặp dẹp tan mấy hồi
Ngựa qua sông xuyên đôi diệt chốt
Tượng chận đầu thí một lời hai
Kinh đô sĩ tượng che ngoài
Tướng nghinh mặc tướng pháo gài đợi xa
Bàn cờ thế người ta sắp sẵn
Chỉ mười hai chốt chẳn mà thôi
Lẽ đâu thêm một nguy rồi
Cờ gian bạc lận làm mồi ai xâu?
Ba cộng chín lý đâu mười một
Máy Thiên Cơ suy tột mới tường
Đuôi Dê đầu Lợn thảm thương
Mình Dê đầu Khỉ họa vươn khắp cùng
Âu chuyển động ba nơi một lúc
Á dập dồn chín khúc lửa bay
Mỹ tuôn vàng khối một ngày
Phi Tần cô lập Nhựt thay chiến trường
Mặt trời mọc Đông Phương tan giặc
Bá Giáo tranh phơi xác đầy đồng
Gà bay xa lộ xuyên [biển] Đông
Hà Giang Thánh xuất tấn phong tôi hiền
Mười tám nước minh liên định liệu
Phật Vương truyền sắc đổi Thượng Ngươn
Giờ đây Huỳnh Đạo tam ngươn
Chọn trang tiết tháo Cấm Sơn mới tường
Đời thấy rõ bốn phương thống khổ
Học Hà Đồ tìm chỗ cao siêu
Lâm phàm chỉ rõ Linh Tiêu
Giờ đây nên nhớ sớm chiều lo toan
Vẽ cơ ngũ Đạo Vàng cửu tuyệt
Chỉ cho tường lý tuyệt huyền thông
Chừng nào xuất hiện cửu long
Mới quy bá Đạo ở trong khắp cùng
Nhâm Tý khai điềm hung sẽ rõ
Trong Giáp này dù có loạn ly
Đó là sắc chỉ huyền vi
Thượng Ngươn tựu hội khai kỳ Long Hoa
Phật Vương lệnh chưởng tòa kiến tạo
Lập kim cung bá Đạo tranh đường
Làm cho thất đảnh thảm thương
Sau ba tiếng nổ Phật Vương ngự trần
Điều thứ nhất kim thân là trọng
Nơi Cấm Sơn khởi vọng Tây Đô
Nam Bang xuất hiện hai Hồ
Rõ thông pháp chánh cơ đồ Phật Vương
Tạm mượn bút chơn tường diễn tả
Khai Đạo Vàng chơn giả sẽ tường
Mượn đời mượn lũ quỷ vương
Tạo thành cơ Đạo phi thường mai sau
Cơ xuất hiện điện trào sẽ rõ
Đức Lạc Long Quân hội lập Nam Triều
Hồng Bàng chỉnh lý cao siêu
Để cho dân tộc thân yêu buổi này
Bá giáo quy có Thầy có chủ
Đông cùng Tây cơ ngũ vạch đôi
Đông Phương sắp đặt định rồi
Tiếp truyền Minh Đế phục hồi ngũ châu
Đại Hồng Thủy sơn lầu còn một
Cảnh Thất Sơn cùng tột còn hai
Vạch ba mới rỏ Thánh tài
Tam phân đảnh túc là ngày hiệp chung
Chọn những chí đại hùng cho Đạo
Chọn những người pháp bảo đắc thành
VƯƠNG TRIỀU THÁNH THỂ tinh anh
Hiền hòa mới được hội thành Phật Dân
Vẽ lại cảnh sân trần điên đảo
Vẽ Đông Dương cơ Đạo chung quy
Hiệp thâu CHÁNH PHÁP TAM KỲ
TRUNG ƯƠNG THẾ GIỚI lập quy thánh hiền
Bần Đạo mượn điển thiêng xuống bút
Để đôi lời vẹt ngút cơ thiên
Cho hay trong máy nhiệm huyền
Không còn lâu nữa chư hiền đợi mong
Ngày điên đảo Long Hoa gần tới
Chỉ e rằng trông đợi chưa tròn
Ngã nhân chân lý mất còn
Chưa phân chưa định lâm môn khó về
Sắp [đến] thời kỳ điệp chiếu giao công
Da vàng Phật định Tiên Bồng
Sau ba tiếng Sấm trị phong thế trần.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18957)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35229)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12023)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9342)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12312)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13713)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11010)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10770)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13303)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7415)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6798)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8026)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6691)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19091)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7475)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5680)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5081)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2849)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1569)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1506)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1851)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1391)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1407)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1603)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3003)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1595)