THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 7 NĂM 2024

01 Tháng Bảy 20245:12 SA(Xem: 1295)
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 lúc 8:34 sáng, giờ California [10:34 sáng, giờ Saint Louis, MO.]

PHÁP BỬU HIỆP TIỂU LINH QUANG

 

Tiểu Linh Quang CÂN BẰNG NGOẠI NỘI

Hiệp vào đây GỐC CỘI CAO ĐÀI

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO chuyển xoay

Pháp tâm võ trụ THƯỜNG NGÀY TỊNH KHÔNG.

 

LONG HOA HỘI HÒA ĐỒNG THẾ GIỚI

HỘI THIÊN TRƯỜNG KẾT NỐI ĐẠI ĐỒNG

MỘT THẦY BA TỚ LIÊN THÔNG

NỘI SINH TAM GIÁO THEO DÒNG HUYỀN KHÔNG.

 

Nay Thiên Thượng điểm trong môn đệ

Đại Linh Quang giáng thể tam miền

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO HÀ TIÊN

LIÊN KỲ HẢI HỘI MỐI GIỀNG LONG HOA.

 

[ĐẠI LINH QUANG = Các bậc Thiên Tôn vô cùng cao trọng. GIÁNG THỂ = Hóa sanh xuống thế trong xác phàm. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO = Ở đây không có ý nói “trời khai đạo vàng” chung chung mà chỉ thẳng vào Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba vừa được Thiên Thượng chính thức “Khai Giáo” vào ngày 18 tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 trên vùng đất California của Hoa Kỳ (vùng đất Song Bích, vùng đất Bảo Châu, vùng đại địa Đất Vàng Sa Mạc, vùng đất Trường An của Phương Tây). HÀ TIÊN = Ông Tiên họ Hà, ám chỉ Đức Ngài Thể Nguyên của Hội Thánh Giáo Hôi Trường Thiên cũng là Đức Giáo Tông của Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba.]  

 

TÔN GIÁO đã đồng hoà TAM NGŨ

Tiểu Linh Quang hãy trụ vào KHÔNG

HUYỀN THIÊN BAN CÕI ĐẠI ĐỒNG

MỘT TRƯỜNG THIÊN ĐẠO HUỲNH HỒNG ĐIỂN QUANG.

 

[TIỂU LINH QUANG = Là các Nguyên Linh xuống thế đã lạc đường về. HÒA ĐỒNG TAM NGŨ = Đồng Tam Giáo Hòa Ngũ Chi, cùng một ý với Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi. TRỤ VÀO KHÔNG = Trụ vào Pháp Ấn Không, cũng là trụ vào chỗ vô trụ. HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế, Huyền Khung Thượng Đế, Đế của Đại La Thiên, Đấng Thiên Chúa, Đấng Chân Chủ. HUỲNH HỒNG = Huỳnh Quang và Hồng Quang, ám chỉ Di Lạc Thiên Tôn và Hồng Quân Thượng Tổ.]

 

Hướng [dẫn] sanh chúng Niết Bàn tại thế

Tu là không chấp kể trước sau

NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY ĐỒNG BÀO

CON NHÀ THƯỢNG ĐẾ TÂM GIAO KHÔN CÀN.

 

[ĐỒNG BÀO = Ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng, tức là cả nhân loại này đều là đồng bào, cùng một bầu càn khôn do Mẹ Thiên Cha Thiên sinh dưỡng.]

 

Tiểu Linh Quang tâm an như vậy

HÀNH TAM CÔNG NHÌN THẤY CHÂU NHƯ

Thiên Quang chiếu gội điển từ

CHIẾC THÂN THƯỢNG ĐẾ TRỪ BÙ CHO CON.

 

[TAM CÔNG = là Công Phu, Công Quả, Công Trình.  CHIẾC THÂN = Một thân đơn độc (khác với Chiết là tách ra một phần).]

 

LÒNG BÁC ÁI chơn ngôn thanh diệu

TÂM ĐẠI TỪ thông hiểu thế gian

VÀO KHÔNG mới gặp Niết Bàn

TIÊN ÔNG THÁNH PHÁP RÕ RÀNG ĐƯỜNG TU.

 

[VÀO KHÔNG MỚI GẶP NIẾT BÀN = Vào được Chơn Không mới trãi nghiệm được Hữu Dư Y Niết Bàn; Không đây là Chơn Không mà Diệu Hữu.]

 

TRƯỜNG THIÊN HỘI tâm nhu hoà hiệp

ĐẠO TAM TRÀO GIAO TIẾP HỮU VÔ

Ngộ thông pháp lữ môn đồ

THƯỜNG THỜI QUÁN CHIẾU ĐIỂM TÔ HẠNH LÀNH.

 

[TAM TRÀO = Ý nói Trào Tam;  Trào Một Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Văn Chiêu, Trào Hai Nhị Thiên Giáo Chủ Võ Văn Phẩm, Trào Tam Ngôi Hai Hoàng Di Thiên.]
 

Cùng sanh chúng đồng hành giáo pháp

ĐẠO ĐẤT TRỜI LƯỠNG HẠP ÂM DƯƠNG

SỐNG TRONG ĐỜI ĐẠO BÌNH THƯỜNG

TỨ ÂN GIỮ VẸN MỘT ĐƯỜNG NHƯ LAI.Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, Thánh Đàn Nam Thành, SG, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 7 năm 2024 lúc 20:10 tối, giờ California [10:10 sáng, giờ SG, VN.]


HỮU LAI TẦN SỐ CƠ THIÊN

Tứ binh tứ trận Bát Kiền
Mười phương chuyển hướng KHUNG HUYỀN phủ vây
Trận đồ khó giải CÀN xoay
Hai năm mở trận có hay sắp rồi
Cuộc cờ chuyển động xẻ đôi
Sáu hai hai sáu cơ đời là chi
Án che phủ lấp một khi
Cả toàn thế giới điều chi mất còn
Luân phiên chuyển động núi non
Càn khôn vũ trụ xoay tròn về đâu
Vậy ai thấu đón HUYỀN thâu
Nơi nào còn mất lãnh bầu không gian.
NGỌC HOÀNG ẤN lộ.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 7 năm 2024 lúc 18:48 tối, giờ California [20:48 tối, giờ Saint Louis, MO.]

THIẾT LẬP ĐẠI ĐẠO VÔ VI

 

ĐÃ ĐOẠT HUYỀN CƠ  CHỞ THẾ GIAN

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO CHIẾU MINH ĐÀN

DỰNG XOAY THẾ GIỚI LONG HOA HỘI

THIẾT LẬP CÀN KHÔN THÁNH ĐỨC BAN

ĐẠI ĐẠO [ÔNG] HÀ TIÊN TRUYỀN CÁC CÕI

VÔ VI ĐỊA MẪU MỞ CƠ BÀN

TRẬT TỰ ĐẤT TRỜI NAY ĐỔI MỚI

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI GỌI TRƯỜNG AN.

 

NGỌC HƯ chuyển về BA môn đệ

Cõi TAM TRÀO đạo khế HUỲNH KHAI

Luận trong sách lý CAO ĐÀI

Hoằng dương pháp tánh cảnh NGAI BỬU TÒA.

 

Trăm năm lẻ trước vào ĐẠI ĐẠO

Chỉ dụng hình tướng tạo tát trao

Chiều quang THIÊN THƯỢNG NAY GIAO

LONG HOA ĐẠI HỘI BAN VÀO TRÀO TAM.

 

NGÔ VĂN CHIÊU luận đàm QUỐC KHÁCH

TUYỂN MÔN ĐỒ CẤP BÁCH VỀ ĐÂY

Hôm nay chánh đạo dựng xoay

TRỞ VỀ NGÔI VỊ PHẬT THẦY TRƯỜNG THIÊN.

 

LONG HOA HỘI giao duyên TAM GIÁO

Hoá phép HỒNG tôn tạo điểm tô

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CƠ ĐỒ

QUI NGUYÊN TAM NGŨ CÙNG VÔ BỬU TÒA.

 

Máy diệu huyền cơ hoà pháp tánh

Cõi niết bàn đạo cảnh lạc an

Chữ KHÔNG định nghĩa rõ ràng

TIÊN ÔNG chỉ dạy chánh đàn CHIẾU MINH.

 

Nối tâm linh GIÁO TRÌNH TAM GIỚI

ĐẠO PHẬT TRỜI CHIẾU GỘI QUẦN SINH

Chữ KHÔNG luôn giữ bên mình

Thường thời quán xét tâm sinh Niết Bàn.

 

THỜI THƯỢNG ĐỨC thiên quang khoa học

Đổi nghĩ suy chọn lọc pháp tu

Thiên văn địa lý góc mù

Chữ KHÔNG cả thể pháp tu mới mầu.

 

Thiên Nhân Địa hiệp cầu ĐẠI ĐẠO

ĐẠI LINH QUANG TÁC TẠO NƠI NÀY

TIỂU LINH QUANG HÃY VỀ ĐÂY

Thực hành MINH CHIẾU gặp THẦY TÂY AN

[TÂY AN = Trường An của Phương Tây, tức nói California.]

 

TRƯỜNG GIÁO HỘI rõ ràng tôn chỉ

Đạo nội sinh hiệp lý CAO ĐÀI

Giáo văn lộ đã hoằng khai

BỬU SƠN HÒA HẢO cùng NGAI PHẬT THẦY

 

Thông linh tánh pháp này ĐẠI ĐẠO

Gởi đại đồng thông thạo suy tư

Nguyên nhân xoá bỏ góc mù

TU THEO GIÁO HỘI CHÂU DU NIẾT BÀN.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 lúc 20:54 tối, giờ California [22:54 tối, giờ Saint Louis, MO.]

THIÊN QUỐC CHỞ LONG HOA

 

THIÊN TRƯỜNG LỘ BÓNG ĐẠO HỒNG HUỲNH

QUỐC KHÁCH LIÊN KỲ ĐỘ CHÚNG SINH

CHỞ CẢ TAM THIÊN VỀ ĐẠI ĐẠO

LONG HOA ĐẠI HỘI ĐÓN QUẦN SINH.

 

TAM THANH, TAM GIÁO, NGŨ CHI

QUI NGUYÊN BỔN THỂ TAM KỲ VÔ VI

ĐẠI HỘI mở HOA KỲ trung chuyển

Ánh HỒNG HUỲNH phóng điển phát quang

Chúng sinh ĐƯỢC PHƯỚC ĐẠO VÀNG

DIÊU TRÌ KIM MẪU CHỈ ĐÀNG VỀ ĐÂY.

 

THẦY HOẰNG HÓA ĐẠO HAY [nơi] dương thế

Đại càn khôn mạch thể tương sinh

NGUYÊN NHÂN DƯỚI ÁNH THIÊN BÌNH

MƯỜI PHƯƠNG THỌ LÃNH GIÁO TRÌNH VÔ VI

Vào thế giới LIÊN KỲ HẢI HỘI

TAM BỬU TÒA chiếu gội duy tâm

Điển năng võ trụ vô ngần

Nhiều tần nhiều bước ngấm ngầm hữu vi.

 

Tính tương đối trị vì duy vật

MÀ VÔ HÌNH XÚC TÁC TÂM THÂN

ĐIỀU PHA BƯỚC SÓNG ĐIỂN PHẦN

MỞ RA THẾ GIỚI HUỲNH HỒNG KỲ BA

Cánh cửa lớn BỬU TÒA BÁT [QUÁI] CỬU [TRÙNG]

Cảnh Niết Bàn luôn ngụ thường ngày

CHỦ NHƠN ÔNG ĐẠO CAO ĐÀI

QUY NGUYÊN TAM [GIÁO] NGŨ [CHI] CÙNG THẦY CHÍ TÔN.


[ĐIỀU PHA BƯỚC SÓNG ĐIỂN PHẦN = Điều chỉnh cho thích ứng với thay đổi của tần số rung động cộng hưởng của trái đất đang diễn ra. Tần Số Rung Động Cộng Hưởng của địa cầu còn được gọi là Schumann Resonance hay SR. Năm 1952 Tiến Sĩ Schumann đo đạt và thiết lập SR của địa cầu, còn được biết đến là "nhịp tim của trái đất", SR lúc đó là 7.83 Hertz. Năm 1960, TS Schumann và TS Weaver sau khi thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm sinh học đã đưa ra kết luận là SR tác động đến tâm sinh lý của động thực vật và tác động mạnh đến hệ thần kinh con người. Nói một cách khác, nhịp tim địa cầu tác động đến sự tồn tại của tất cả sự sống trên mặt đất. Nhịp tim này được cho là ở mức độ 7.83 Hertz (Hertz = chu kỳ trong 1 giây đồng hồ, pha rung động cộng hưởng) trong nhiều ngàn năm. Nhưng sự ổn định này bất ngờ bị phá vở trong một thời gian ngắn. Tháng 6 năm 1914, SR đột ngột tăng lên 8.5 Hz rồi tăng dần lên 16.5 Hz, khoa học gia của tàu vũ trụ Nga phát hiện. Cuối tháng 2 năm 2019, SR tăng lên 50 Hz, tức gấp 7 lần so với SR ổn định trước đây. Đến 17/3/2019, SR tăng lên 150 Hz, tức gấp 20 lần so với mức ổn định. Đến 17/6/2023, nhịp tim của trái đất ngừng đập trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, từ 16:00 giờ đến 18:00 giờ trong ngày. Đến 19/6/2023 SR tăng lên 190 Hz. SR sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Câu ĐIỀU PHA BƯỚC SÓNG ĐIỂN PHẦN chính là nói về diễn biến này. Những ai có đời sống thanh tịnh sẽ dễ dàng thích ứng và thong dong bước vào "trái đất mới". Ngược lại những ai "nặng nề" sẽ bị nhiều áp lực tâm lý đến độ có thể dẫn đến hành vi cuồng động, sẽ phát sinh nhiều bệnh tật, và có thể ra đi đột ngột. Một lúc nào đó, ở một SR nào đó, sẽ kích hoạt biến thể của nhiều loại vi khuẩn gây ra những cơn đại dịch mà con người không còn khả năng điều trị hay khống chế. Một lúc nào đó, ở một tần số rung động cộng hưởng khuếch đại tới mức khó lường sẽ kích hoạt nhiều thiên tai bất ngờ gây tổn thất rất lớn trên toàn thế giới. Tất cả những sinh mệnh không thích hợp với "trái đất mới" sẽ bị loại trừ một cách tự nhiên. Tất cả những thứ bất tịnh trên mặt đất sẽ được "rửa sạch", cả cánh chim cũng rửa, để tịnh hóa trái đất, tịnh hóa thế gian. Vài năm trước đây Giáo Hội Thiên Trường đã khuyến cáo là Tần Số Đại Hoa đang đến, khuyên mọi người nên nỗ lực phát triển tâm từ và cố gắng công phu thiền tịnh để thích ứng với sự đổi mới của trái đất. Nay thì nó đã đến và đang VÔ HÌNH XÚC TÁC TÂM THÂN. Nhân loại đang bước vào thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức mà không mấy ai biết. Thế giới đang bị Phán Xét mà không mấy ai hay. Thiên Nhãn đang lập Tòa Xử Phân mà chẳng mấy ai nhận ra. Kẻ thì lăng xăng với bạc tiền, quyền lực, danh vọng chẳng kể nghĩa nhân, chẳng sợ nhân quả. Người thì lạc lối vào chốn tả đạo bàng môn tranh tài hiếu thắng. Mong rằng tất cả sớm thức tỉnh.]

 
ĐỒNG ĐẠI HỘI bảo tồn mạch đạo

Chuẩn y tùng TAM GIÁO nội sinh

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI GIỮ GÌN

TAM THIÊN THẾ GIỚI QUẦN SINH AN NHÀN

CẦM GIỀNG MỐI CƠ QUAN ĐẠI ĐẠO

MỞ LIÊN KỲ TAM GIÁO QUY NGUYÊN

NGŨ CHI PHỤC NHẤT, THIÊN HUYỀN

Cơ năng đúng bậc thuận duyên đất trời.
 

[ĐỒNG ĐẠI HỘI = Đại Hội Đồng, tức Tam Giáo Cộng Đồng. THIÊN HUYỀN =Huyền Thiên Thượng Đế, Huyền Khung Thượng Đế.]

 
Thời đại mới khắp nơi hỗn tạp

THIÊN TRƯỜNG NÀY GIÁO PHÁP TRÀO TAM

THẦY TÔI THÂN ỨNG DƯƠNG ÂM

LẬP TRÌNH TAM GIÁO LỰA NGẦN ĐÚNG SAI

BÀN CƠ MẪU, CAO ĐÀI SƠN BỬU

Pháp HỒNG HUỲNH thường trụ vào [một chữ] KHÔNG

Phân chia hội nhập ĐẠI ĐỒNG

GIÁO TÔNG chỉ rõ TAM CÔNG THỰC HÀNH
 

[THẦY TÔI THÂN ỨNG DƯƠNG ÂM =  Thầy Tôi chiết quang điển Hồng Huỳnh ứng hóa kim thân làm người trong cõi tạm (ứng dương) và khối đại quang điển của Ngài trên Thiên Thượng luôn lặng lẽ chiếu sáng kim thân của Ngài dưới thế gian (ứng âm) để tiếp trợ thực thi nhiệm vụ kỳ ba mà Đại Hội Đồng đã quyết trước khi hóa thân xuống thế.]


Từ võ trụ đạo lành thường trực

Phá điền THIÊN TỬ xuất HÀ TIÊN

Đông Hồ, Thạch Động, Dương Đông

Theo dòng hải ngoại đại đồng KỲ HOA

LẬP GIÁO HỘI VÔ VI HỮU TƯỚNG

TAM GIÁO TÒA CHƯỞNG THƯỢNG HOẰNG KHAI

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO chiếu bài

LIÊN KỲ HẢI HỘI ĐÚNG NGAI [NGÔI] PHẬT THẦY.


[THEO DÒNG HẢI NGOẠI ĐẠI ĐỒNG KỲ HOA = Theo dòng chảy của lịch sử ra hải ngoại định cư lẫn lộn trong cộng đồng Người Việt tại Hoa Kỳ ("Sinh nơi Đông thổ xoay vần Tây phương", Thiên thơ của Hồng Liên Giáo Chủ Trúc Lâm Nương). PHÁ ĐIỀN THIÊN TỬ XUẤT = là chiết tự của chữ QUỐC . Chữ QUỐC gồm chữ Vương  (Thiên Tử) nằm bên trong chữ Vi (phóng lớn chữ Vương cho chồng lên chữ Vi thì thành chữ Điền ) phá điền thì chữ Vương hiện ra (Thiên Tử xuất). Tóm lại, đây là lối chơi chữ để nói chữ QUỐC, chỉ đơn giản là thế.  PHÁ ĐIỀN THIÊN TỬ XUẤT HÀ TIÊN = Quốc Hà Tiên = ông Tiên tên Quốc Hà, thế danh của Đức Ngài Giáo Tông Hà Hưng Quốc.]  


ĐỒNG HIỆP GIÁO ĐÔNG-TÂY GIÁO PHÁP

CHUYỂN ĐẤT TRỜI LƯỠNG HẠP ÂM DƯƠNG

TÂY AN PHÁP ĐẠO THIÊN TRƯỜNG

Đổi thay suy nghĩ đo lường tâm không

Đời Thượng [Ngươn] [Thánh] Đức hạnh lòng tu tập

Tại ngôi gia không chấp chùa am

Thân tâm đi đến Niết Bàn

Tự nhiên thấy được hoàn toàn Như Lai.


[LƯỠNG = có nghĩa là một cặp không thể phân ly, có cái này thì phải có cái kia, không có cái này thì cũng không có cái kia. TÂY AN = Trường An của phương Tây, tức nói California của Hoa Kỳ (vùng đất phồn thịnh nhất thế giới, so sánh với Trường An của Trung Hoa thời Đường) chớ không có ý nói làng Tây An tại vùng Thất Sơn của VN. TÂY AN PHÁP ĐẠO THIÊN TRƯỜNG = hàm chứa 2 ý: (1) Thiên Trường đang pháp đạo tại Trường An phương Tây, tức tại California; (2) Thầy Tây An (ông Thầy tại Trường An phương Tây, tức tại California) đang pháp đạo tại Giáo Hội Trường Thiên.] 

 
KỲ ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI SƠN BỬU

GIÁO PHÁP CÒN LƯU TRỮ CÕI NÀY

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO PHÁP HAY

VÔ VI TAM GIÁO PHẬT THẦY HIỆN THÂN

Thông khảo đến TÂN DÂN THẾ GIỚI

Thấy được rồi đổi mới nghĩ suy

NGỌC CƠ ẤN ĐIỂN DIÊU TRÌ

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI HOA KỲ BỐ BAN.

     

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9466)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10022)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9644)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12997)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.