THIÊN THƠ THÁNG 11 NĂM 2019

01 Tháng Mười Một 20195:19 SA(Xem: 6414)Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 1/11/2019 lúc 2:42A.M. US
  
BỬU NGỌC HUYỀN VI
BỬU pháp Long Hoa đến Việt Nam
NGỌC tâm xây dựng hội Cồ Đàm
HUYỀN năng hiện đại cùng tường lãm
VI tưởng văn minh hiện Nước Nam.
 
Xã hội văn minh nhờ điện sóng
Từ trường thất đại được linh thông
Tĩnh tâm xây dựng đời Ngươn Thượng
Võ trụ chuyển xây khắp đại đồng.
 
Thượng Ngươn người mới tánh Như Lai
Trí não huệ tâm gặp Đức Ngài
Hoà Hảo khái thời khuôn vạn đại
Hưởng nhiều báu ngọc đến liên đài.
 
Binh thơ đồ trận có trong tay
Vận dụng từng câu diễn mỗi ngày
Sóng điện địa cầu thông thất đại
Nhớ đừng dao động việc thời nay.
 
Thế giới tâm linh chuyển đổi hình
DIÊU TRÌ tâm định điển THIÊN MINH
MẸ THẦY tái bổn thần thức tỉnh
Nhơn loại lắng tâm thoát hữu tình.
 
Vô hình dìu lối tâm minh tịnh
Sắc giới tâm phàm dẫn tử sinh
Kịp đổi tâm minh vào độ tịnh
Ta Bà an lạc thoát vô minh.
 
Hạ bút đề thơ gởi đạo đồng
Truyền khai dòng điển điện HUYỀN KHÔNG
Tâm thanh khẩu tịnh chay đàn rộng
Phổ hoá đại đồng tập chữ KHÔNG
Huệ trí thiền tâm tu đời sống
Thực hành mẫu mực hội Mây Rồng
Tập an lạc thế tâm không động
Thiền hành hạnh đạo bát nhã thông.

Bồng Lai tiên cảnh có đâu xa
Tâm khẩu thanh minh hiện một nhà
Thần thức hiệp hoà thiên địa cả
Ta Bà cực lạc thoát trần sa.”


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 12/11/2019 lúc 4:27A.M. US

THIÊN ĐÌNH NGỌC THẾ
THIÊN báu đồng Nhơn hiệp bửu toà
ĐÌNH chùa tông miếu kính Thiên Hoa
NGỌC nhân đồng chủng tình thiên quốc
THẾ giới kỳ tân thiên hội hoà.

Kỳ chay tịnh thức giúp đồng nhân
Tam giáo quy nguyên tại điện trần
Gia đạo đồng hành tâm phát nguyện
Mới vào tịnh độ được hồng ân.

Giao bàn mấy việc nhớ đừng quên
Báu ĐẠO BỬU SƠN giao móng nền
Quốc Khách ĐẠO TRỜI thoa bốn biển
Tân Bình Thiên Đạo đã ghi nên.

Bốn khách tầm tri điển Ngọc Đình
Xưng hàm tước vị rõ oai linh
Chánh tâm chơn đạo không hình tướng
Vị pháp càn khôn vạn đại tình.

Thiên Tân Hồng Tổ đại kỳ công
Giúp ích tâm chơn thiện trí đồng
Tôn giáo nhiều nhưng không giải đạo
Chi bằng hoà điển sóng HUYỀN KHÔNG.

Bát nhơn chánh mục hiện hoa tiên
Chủ khách đặt tên thượng đại điền
Vùng đất rộng không người thị hiện
Dân quờn liên cảnh chí tôn liên.

Địa chơn giáo đạo chí thành
Tâm lành hội đạo chứng danh Thiên Đình
Ngọc toà định vi quờn sinh
Xuất ngôn trước hiện điển linh hiện hình.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 22/11/2019 lúc 4:58 A.M. US

 

CHIẾU LỆNH HỒI QUÂN

CHIẾU viết nhiều năm được khải trình
LỆNH thiên NGỌC ĐẾ đế điển oai linh
HỒI qui Mã đáo Toà Đình tính
QUÂN pháp bất phân vị kỷ tình.
 
Tri cơ luận đạo gởi đồng nhơn
Chủng tánh Phật Tiên được nguyên quờn
Hạnh Đức thiện tình thiên địa hợp
Thọ thiền vô lượng điển tâm chơn.

Hồi qui tâm đạo Giáo Toà
Ba giềng mối đạo hiệp hoà tâm nhân
Tánh lành đạo hạnh chuyên cần
Hồng ân PHẬT TỔ thiên ân NGỌC HOÀNG
Bá gia chơn chọn Tiên Bang
Giống TRỜI xuống thế Tây Phang ấn truyền
Tam tông luận việc Sơn Liên
Bửu Sơn Quốc Khách đại miền Nam Thiên
Một bầu võ trụ Sơn Liên
Nam Thiên chào đón mọi miền hồi qui
Đón chào Khách Đạo Sơn Kỳ
Điện thiên một điển vô vi thất cầu
Tầng thiên sóng não bửu châu
Phân tần số thấp xuyên bầu càn khôn
Quốc Tân hội luận cửu tôn
Sân tầng Quốc Khách Thiên Môn gia Trần
Lập nên lịnh trạng Thiên Ân
Khải xây công việc Tân Dân khởi đầu
Làm theo lời diễn thiên cầu
Châu Âu Châu Mỹ liên châu việc làm
Bán buôn thuận tiện chùa am
Đạo đời một mối Thiên Nam giải trình!”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 25/11/2019 lúc 18:12 US

 

ĐIỂN TÂM SÓNG HÒA

ĐIỂN thiên hoà hội với Liên Sơn

TÂM hạnh trí chơn đón điển quờn

SÓNG điển não tần tâm đức mới

HÒA cùng Bạch Ngọc đặng hồng ơn.

 

Thiên thơ đồ trận điển HUYỀN THIÊN

Đời sống tâm linh nhớ tịnh thiền

Tâm ý hiệp cùng sóng điển điện

Hoà thân thất đại trí hoa liên.

 

Điển tâm theo sóng từ trường

Hoà cùng thân pháp ấn đường phát quang

Tự nhiên điện sóng hiệp đàng

Lục thông phát huệ tâm cang đảo chiều,

 

Đừng ca múa phô trương hình thể

Điển HUYỀN THIÊN không lộ tướng hình

MẪU THẦY không hiện tướng linh

Không cần hình thức phát sinh nhiều lời

Tâm không trí huệ đẹp đời

HUYỀN THIÊN đại trí khắp nơi đại miền.

 

Khuyên đồng đạo định tâm hiệp lí

Trí HUYỀN THIÊN thiên vận chuyển Hoàn Nê

Cảnh tâm bát nhã tứ đề

Giáo lí căn bổn điển về tâm không

Bát Chánh PHẬT THÍCH tương đồng

Đồng Nhơn chọn bộ HUYỀN KHÔNG dẫn đường.

 

Hãy tỉnh thức với kỳ Ngươn Thượng

Điển HUYỀN THIÊN với điện sóng trường

Cần nhiều tâm đức rau tương

Giải nhiều bệnh mới vô thường nhẹ tan.

 

Sóng tần số thấp hai mươi

Tâm chơn tiếp nhận tuyệt vời thần thông

Ngày nay thế giới vĩ tầng

Điện điển sóng đạo Tân Dân trở về.”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 280)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2664)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3027)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4143)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3826)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3419)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4916)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4917)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6448)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6091)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4162)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3036)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6362)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 8085)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8550)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8570)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8752)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7923)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7321)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4459)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9059)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11393)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7726)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7074)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7559)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5418)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7510)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10484)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8008)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7136)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6681)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10724)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11618)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13191)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10746)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12004)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11114)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14470)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11125)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38344)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41112)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35912)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32586)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16241)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28894)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32643)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.