THIÊN THƠ THÁNG 12 NĂM 2017

03 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 16241)
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày lúc 16:09 P.M. Ngày 14 Tháng 12 Năm 2017 (Ngày  Tháng  Đinh Dậu).    

   

  

CẨM NANG THƯỢNG ĐẲNG
Cẩm Tú truyền tin thuộc đạo Huỳnh
[Cẩm Tú hay Cẩm Bửu = Bà Mẹ dựng nước Cambochia là Nữ hoàng Jyeshtharya = Nhị Nương Diêu Trì, theo Cao Đài]

Nang thơ luận giải rõ tình huynh

Thượng thời giao chỉ Thiên Tầng định

Đẳng đại nghìn năm luyện Sấm Trình.

 

Tam thời lai chuyển hội đồng hương

Giáo chúng dựng xây quận huyện đường

Tam Giáo đẳng mình chưa thấy tướng

Pháp Môn chưa rõ chỉ thơ trường.

 

Giáo Đường bổn giáo lập hành thông

Tam giáo chỉ ban luận đạo đồng

Thông tuyến thiên Tây Nam, Bắc rộng

Đông này vừa đến Hội Tiên Rồng.

 

Lời bàn Chánh Đạo luận vừa ban

Kim ấn đặt tay lực lễ đàn

Chủ tọa thuận hành kim mộc hỏa

Bàn tròn chưa định luận chưa an.

 

Tâm khế Thiên Thông luận Cửu Trùng

Tam Hoàng Thánh đến luận Thiên Trung

Tam nguơn chưa ứng linh thông đỉnh

Đại điện tầng không khải Thiên Cung.

 

Giáo Mục Lịnh Tôn đáp trả lời

Rằng y Chánh Giáo Đạo Thiên tươi [tươi thanh = tươi xanh, mới]

Thanh Thiên tại nhật nơi trần thế

Đặt định tầng không lịnh Cửu Trời. [Cửu Thiên]

 

Giáo chúng lịnh ban hiệp Cửu Đài

Tòa xoay Tam Giáo định Đông lai

Cứu nguy nhân loại liên thông địa

Tầng thức Thượng Tôn lịnh nhất khai.

 

Đây đến nhiều năm luận khai đàn

Giáo còn trông ngóng đệ huỳnh an

Tâm yên thế đại lai trùng áng

Thiện đạo tâm nhân nhật nguyện đàn.

 

Nhật đàn chỉ rõ Lịnh Tòa Chương

Ngoại quốc hiệp ban Hội Giáo Đường

Thông đại Thiên Đình Tây định hướng

Thiên Thông Giáo Chủ tiếp đồng hương.

 

Giờ khai ấn lễ đàn Thiên Địa

Đáp lễ cầu Hậu Thổ Hoàng Thiên

Điển linh quang cho ứng cơ mầu

Khai ấn lịnh Thiên Tôn hạ giới.

 

Chuẩn bút mực tọa đàn thiên bổn

Đáo trùng lai thượng đẳng hồi qui

Luận đôi câu chúc gởi đạo đồng

Kim qui mã hội giao chuẩn đạo."

 
 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_F tại VN nhận được thông điệp và gởi đến Người ngày 27 tháng 12 năm 2017.

 

 

“Có duyên nhiều kiếp Phật truyền

Kỳ ba xoay chuyển thảo hiền cùng chung

Lời Đạo Sĩ thi thơ gởi đến

Thiên Quốc cũng thương mến chúng sanh

Xuống trần hồng cầm luận hùng anh

Màn kỳ cuối ra tay tế độ

Việc thiên cơ nào đâu có lộ

Coi chúng sanh đối xử ra sao

Mong cõi thế tương rau tu tỉnh

Đời đã hết đâu còn hẹn nữa

Khuyên người đời kẻ chợ cùng quê

Không tu sau sẽ tái tê

Đời nay sắp khổ rơm rê vô cùng

Lời Đại Sĩ tiên tri kỳ cuối

Giọt cam lồ nhành liễu từ bi

Xuống trần Thiên định huyền vi

Kỳ ba Thiên Quốc ra đi cứu đời

Lời Địa Mẫu Thiên Trời đã định

Luận cơ huyền không hẹn nay mai

Các chư Bồ Tát ra tay

Ai mà hiền đức mới qua hội rồng

Báo cho đời ráng lên cho kịp

Hội Long Hoa từng nhịp lực vây

Chuyển xoay bốn biển Đông Tây

Đợi chờ Thiên Sứ đài mây Thiên Triều

Bao nổi khổ đủ điều dương thế

Hãy cố lên ngồi kế vua cha

Hồng trần lắm kẻ thiết tha

Thiên Cao sứ mạng Long Hoa đón Ngài.

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Phổ Đà Sơn Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh. Nam Mô Đạo Sĩ Hiền chứng minh. A Di Đà Phật.”

 

 

“Kỳ cuối chót ráng lên cho kịp

Để trở về Nam Việt Phật môn

Tam Thiên luật đạo cơ huyền

Bửu Tòa Bạch Ngọc Cửu Trùng thuyền gia

Lời thiên định Mẫu Hoàng kêu gọi

Cho xuống trần lặn lội khổ đau

Để xem sanh chúng ra sao

Kỳ ba rơi hết biết bao con hiền

Thuyền Bát Nhã tam kỳ huyền đạo

Xử anh hào tận báo việc ngay

Luận triều thiên định không sai

Huyền Không Đại Đạo thẳng ngay cơ huyền.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.”

   

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày đầu năm 1/1/2018 lúc 5:53 A.M.

 

MỪNG NĂM 2018

Mừng vạn đại tân niên hé màn

Năm châu bốn biển lộ nguy nan

Hai nghìn năm tận cuồng phong giáng

Mười tám thiên cung đã hạ phàm.

 

Chúc câu hòa quí giữ tình thiên

Bổn thể an nhiên tự tánh thiền

Đạo sáng tâm bình tân tiếp tiến

Thiên Trường vạn đại Lạc Rồng Tiên.

 

Thế thường nhân loại họa Thiên Nhân

Giới luật thi thư ứng thượng tuần

Thống lệnh thiên cung khai điểm chuẩn

Khổ toàn nhân loại luật thai nhân.

 

Đạo mầu tưới mát nơi trần thế

Cam lộ Quan Âm Mẫu điển Thầy

Vi diệu Diêu Trì Kim quả đất

Vô trần khai nhãn định Thiên Thông.

 

Khai đại giới Thiên Hoàng hạ pháp.

Giáng cờ thiên điểm chỉ đầu năm

Luật thiên căn định Ngọc Thiên Đình

Dời Bát Đại hiện trần định đoạt.” 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 287)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2665)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3027)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4144)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3826)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3419)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4916)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4917)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6449)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6091)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4163)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3036)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6363)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 8085)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8550)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8570)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8752)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7923)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7321)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4459)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9060)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11393)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7728)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7076)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7560)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5418)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6416)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7510)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10484)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8008)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7136)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6681)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10724)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11618)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13191)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10746)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12005)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11114)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14471)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11126)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38344)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41113)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34138)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35912)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32586)
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28894)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32643)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.