12 Tháng Chín 2016(Xem: 1630)
Đức Ngài trả lời câu hỏi của một tu sĩ.
05 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1588)
Đức Ngài điểm đạo cho một môn sinh.
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1621)
Pháp Thoại giữa Đức Ngài và một môn sinh.
19 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1687)
Đức Ngài trả lời một môn sinh câu hỏi "Pháp Giới là gì?"
21 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1737)
Đức Ngài điểm đạo cho một môn sinh.
17 Tháng Ba 2017(Xem: 1689)
Nhập Đạo rõ mình Nhập Thế rõ Đạo...
11 Tháng Năm 2017(Xem: 1933)
Thế giới của nhân sinh là thế giới nhị biên. Mọi thứ đều được nhìn qua lăng kính và diễn giải bởi hai mặt đối đải ghét thương, đẹp xấu, đúng sai, thiện ác, sinh diệt, ...
23 Tháng Sáu 2017(Xem: 1500)
Tịnh Độ Tây Phương và Tịnh Độ Thế Gian tuy nói hai nhưng không hai. Như trăng treo trên trời và trăng nằm đáy nước, tuy thấy hai nhưng không hai.
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 1857)
Pháp ấn của Thích Ca Mâu Ni Phật là Xa Lìa, Giải Thoát, Tịch Diệt. Giáo pháp của Như Lai chỉ có một tướng, đó là tướng xa lìa, tướng giải thoát, tướng tịch diệt. ...
27 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1697)
Sáu mươi năm trả nghiệp đời Lênh đênh bể ngạn chơi vơi ái hà Đâu màng hai chữ Long Hoa Đâu mơ kỳ phận Thiên Tòa định phân...
27 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1442)
Đức Ngài trả lời câu hỏi của một chức sắc Thiên Phong.
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1540)
Qui y Tăng thanh tịnh Qui y Pháp minh linh Qui y Phật như như Sơn Bửu Kỳ Hương sinh.
05 Tháng Giêng 2019(Xem: 3248)
Ở cấp độ rốt ráo nhất, ba dòng giáo pháp lớn như ba dòng sông lớn chảy về cùng một biển, có cùng một vị mặn, là vị giải thoát. Tất cả đều có khả năng đưa người “đáo bỉ ngạn”.
13 Tháng Giêng 2019(Xem: 2774)
Biển pháp mênh mông, giáo pháp như dòng, tùy duyên sinh hóa...
20 Tháng Giêng 2019(Xem: 2932)
Mô hình của mẫu người mà Đức Khổng Phu Tử đề cao thực ra là mẫu người “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Thánh”. Người đời sau đã làm sai lệch giáo pháp của Ngài.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1975)
Pháp Kệ nói về một chữ Không.
10 Tháng Ba 2020(Xem: 1835)
Giảng giải bài kinh Ngọc Hoàng của Cao Đài.
10 Tháng Ba 2020(Xem: 1817)
Bí Pháp Tu Luyện. Tánh Mạng Song Tu.
11 Tháng Ba 2020(Xem: 2054)
Đức Hoàng Di Thiên giảng giáo lý VỀ SỰ IM LẶNG TUYỆT ĐỐI.
14 Tháng Ba 2020(Xem: 1500)
Đức NGài giảng về bốn bí tích.
28 Tháng Ba 2021(Xem: 559)
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 338)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 293)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 259)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 309)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 265)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 279)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 186)
Đức Ngài Thuyết Giảng những SẤM KÝ BẢO GIANG & BẢO GIANG MÔN.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 148)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 2021(Xem: 71)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.