MẪU TỪ

12 Tháng Năm 20243:27 CH(Xem: 77)

 

  


Đức Ngài chấp bút ngày Mother's Day 12/5/2024. Tặng tất cả và chúc tất cả an vui trong ngày lễ này.

MẪU TỪ

Già nua lầm lũi chốn bụi trần

Lời thương lời ghét chẳng phân vân

Chỉ lo bá tánh chê mùi đạo

Chẳng chịu quày đầu trở gót chân

Thương chi cũng chẳng còn lâu nữa

Là hết một đời với chúng nhân

Chót thuyền Kỳ Ba neo bến đợi

Buồn trông thế giới chẳng hòa lân.
 

Tham đắm lợi quyền bỏ Bản Chân

Tranh đoạt giết nhau chẳng ngại ngần

Thiên Địa từ bi sanh dưỡng hóa

Chẳng lòng nghĩ đến chẳng bâng khuâng

Vọng niệm bi từ đen khắp chốn

Sạch lòng nhân ái chẳng nơi thân

Đâu cũng rộn ràng khoe pháp chánh

Sao đời chẳng thấy mấy hiền nhân??!!
 

Nhựt nguyệt trên cao lặng chiếu tầng

Hư không sáng một cõi Thiên Ân

Bao nhiêu nhân hạ ngồi coi ngẫm?

Huyễn hóa nhân gian mộng giải dần

Thuyền Từ trước mặt sao không hỏi

Có đáy hay không? Chở bao lần?

Đến đi như thế Chơn Như thế

Linh tự ngàn xưa Sơn dấu chân.
 

Thoáng bóng từ bi sau chiếc thân

Pháp Không chuyển thể đã bao lần

Vô vi vô lực vô không trãi

Một bầu thế giái cả Thiên Ân

Chiếu khắp hóa hoằng mọi linh mệnh

Hư không lẳng lặng một Toàn Chân

Bao lần Thánh chúng phàm nhân vấn

Có không không có Nhứt Thiên Cân.
 

Khấu cầu đảnh lễ toàn sanh chúng

Hồi quy bổn thiện hóa hiền chung

Ta Ra Ma Hat Ta Đà La.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn