THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 6 NĂM 2024

01 Tháng Sáu 20245:12 SA(Xem: 3964)Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 28 tháng 6 năm 2024 lúc 19:36 tối, giờ California [21:36 tối, giờ Saint Louis, MO.]
     
MỞ CỬA THIÊN TRƯỜNG

Cả lý Càn Khôn đó một bầu

Ngũ Thừa Tam Giáo đạo thâm sâu
Nội sinh ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI GIÁO
HẢI HỘI LIÊN KỲ hạo trước sau
MỞ CỬA LONG HOA ĐÀI QUỐC KHÁCH
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI LẠI GỒM THÂU
CAO ĐÀI SƠN BỬU TRUNG HUỲNH ĐẠO
TRỞ LẠI HÔM NAY ĐẶNG MỘT BẦU.

NHỰT Nguyệt TRUNG thiên đã đúng chiều
GIÁO TÔNG anh cả NGÔ VĂN CHIÊU
CƠ QUAN ĐẠI ĐẠO THIÊN TRƯỜNG GIÁO
BÁT QUÁI ĐÀI THIÊN BẠCH NGỌC ĐIỀU
Chuyển động Càn Khôn qui Bát Cửu [Bát Quái Cửu Trùng Thiên]
Cơ bàn KIM MẪU cả LINH TIÊU
TRƯỜNG AN IN DẤU TRONG SÁCH ĐẠO
HẢI HỘI TAM KỲ QUỐC KHÁCH NÊU.

CHỨC SẮC đồng sinh NGUYÊN BỔN THẦY
GIÁO TÒA lập lại HỘI RỒNG MÂY
LONG VÂN thi hoạ cùng CHƠN THỌ
GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG hạo cả hai
Hơn lẻ trăm năm giờ trở lại
BỬU TÒA thơ thới ĐẠO HOẰNG KHAI
Tây Ninh Gò Kén mười hai nhánh
Một gốc NGÔ đồng giáo ĐẠO THẦY.

 
Ngài Chưởng Quản Thiên Long Hộ nhận lịnh phát họa pháp đồ và gởi đến Đức Ngài ngày 28 tháng 6 năm 2024 lúc 10:21 sáng, giờ California [12:21 trưa, giờ Texas].

lv-do-hoa-28-6-2024

Ngài Thiên Minh Thọ (chi Cao Đài Chiếu Minh, dòng Chiếu Minh Biệt Giáo), Phụ Tá của Đức Chưởng Quản Hiệp Pháp Đài Thiên Minh Chơn (chi Cao Đài Chiếu Minh, dòng Chiếu Minh Biệt Giáo), đã gởi đến Đức Ngài ngày 24 tháng 6 năm 2024 lúc 14:50, giờ California.
Hiệp Thiên Đài là một trong ba cơ quan chính yếu của Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba (tiền thân là Giáo Hội Thiên Trường tại Westminster, Nam California).

thien-minh-tho-3
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 19 tháng 6 năm 2024 lúc
22:33 khuya, giờ California [00:33 khuya, giờ Saint Louis, MO.]


ĐÃ PHỔ NGỌC KINH THIÊN

ĐÃ QUI NGUYÊN NGŨ CHI TAM GIÁO
PHỔ HUỲNH KỲ TRUYỀN ĐẠO VÔ VI
NGỌC KINH BA QUYỂN LIÊN KỲ 
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO TÔNG CHI QUI HỒI.

ĐẠO PHÁP CẢNH ĐỊNH RỒI QUỐC KHÁCH
LÝ CAO ĐÀI ĐẠO MẠCH CÀN KHÔN
NỘI SINH NGOẠI CHỌN GIÁO TÔNG
HÔM NAY GỞI ĐẾN ĐẠI ĐỒNG LONG HOA.


THIÊN ÁNG ĐẠO TA BÀ THẾ GIỚI
Nghĩ phận mình chùm gởi trần gian
Ấm thân cõi tạm buộc ràng
Lục trần tứ khổ muôn ngàn khó khăn.

NAY KINH THÁNH TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC
ĐÃ NHIỀU LẦN GẠN ĐỤC TRONG RỒI
THẬM THÂM PHÁP DIỆU ĐẤT TRỜI
ĐỨC TÀI PHƯỚC HUỆ NGỘ LỜI HUYỀN KHÔNG.

Chiều nước lớn ĐẠI ĐỒNG HIỆP LỮ
CÙNG THIÊN TRƯỜNG THAM DỰ LONG HOA
Con dân trăm họ một nhà
LÊN THUYỀN ĐẠI ĐẠO MẸ CHA KỲ NÀY.

ĐẠI ĐẠO mở Đông Tây kim cổ
PHÁP MÔN THIỀN PHỔ ĐỘ QUẦN SANH
Thiên nhiên y giáo phụng hành
NGỌC KINH LUẬT LUẬN TAM THANH NGŨ THỪA.

Giờ TÂY NƯƠNG mới vừa đưa tới
ĐẠO ĐẤT TRỜI ĐỔI MỚI TƯ DUY
TÂM LINH ĐÚNG PHÁP THỜI KỲ  [đúng pháp của thời kỳ vô vi]
TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC VÔ VI PHỔ TRUYỀN.

THIÊN TRƯỜNG ĐẠO HÀ TIÊN MINH CHIẾU
GIÁO đồng hành THIÊN hiệu QUỐC gia
Nay mai HỘ PHÁP VI ĐÀ
Bồ đề kiết tựu kinh ba mới mầu.

[HÀ TIÊN = Ông tiên họ Hà, ý nói Đức Ngài Giáo Tông Hà Hưng Quốc thiên danh Thiên Quốc.]

Châu kỳ mới hoàn cầu thay đổi
Hiện đại đời ĐẠO NỘI SINH SÔI
PHƯƠNG NAM GIÁO ĐẠO giống nòi
Đổi tâm suy nghĩ ĐƯỢC COI THIÊN TRƯỜNG.

Nhìn tổng quát Tây Phương chuyển động
ĐẠO NHÀ NAM mời SỐNG NHÂN VĂN
NGŨ CHI TỪNG BƯỚC TIẾN GẦN
PHẬT THỪA THIÊN ĐẠO TÂN DÂN ĐỔI ĐỜI.

Đừng mê lẫn nhìn TRỜI mờ mắt
Đừng vô minh nhìn ĐẤT không hay
PHÁP TÂM CẢ LÝ CAO ĐÀI
BỬU SƠN HÒA HẢO MỘT BÀI MÀ THÔI.

Dân Nam Việt giống nòi Âu Lạc
Tự nghìn xưa ngộ giác địa tâm
Tạo nên vóc thể thiền lâm
NGŨ CHI PHỤC NHẤT THÂN TÂM HOÀN TOÀN.

Khuyên con đạo NHƠN THỪA TU TẬP
Từng bước thang MỚI GẶP PHẬT THỪA
DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU ĐÓN ĐƯA
TÙY CĂN CƠ ĐIỂN ĐÚNG THỪA MẪU NƯƠNG.

Đời sống đạo TẬN TƯỜNG QUÁN XÉT
HẠNH THƯỜNG NGÀY làm đẹp TỨ ÂN
TAM CÔNG thiền hoán trọn phần
Nước non bờ CÕI VĨNH HẰNG trường lưu.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 lúc 22:38 khuya, giờ California [00:38 khuya, giờ Saint Louis, MO.]

SƠN KỲ THIÊN GIÁO HOÁ

SƠN BỬU CAO ĐÀI đẳng CHIẾU MINH
KỲ HOA tát tạo cả THIÊN BÌNH
THIÊN TRƯỜNG qui hội NGAI THIÊN NHÃN
GIÁO HÓA QUẦN SANH đặng thái bình.
 
[NGAI = Ngôi. NGAI THIÊN NHÃN = Ngôi Thượng Đế.]
 
Thanh sắc HOÀNG THIÊN ĐẠO LỆNH TÔN
Tam công thường trực chiếu minh lòng
PHÁP TU TÁNH MẠNG vào NGUYÊN THỂ
Cả thế trần gian trở lại KHÔNG.

[THANH SẮC = Âm thanh sắc tướng = Hữu hình bằng xương bằng thịt. THANH SẮC HOÀNG THIÊN ĐẠO LỆNH TÔN TAM CÔNG ... TRỞ LẠI KHÔNG = Hoàng Thiên Đạo Lệnh Tôn trong thân xác hữu hình, thường làm tam công, thường minh chiếu lòng, thường tu tánh mạng, thường vào Nguyên Thể, thường lìa thế gian, thường về nơi KHÔNG.]

THIÊN ĐẠO KỲ BA mở cửa KHÔN
Địa tâm HOÀNG MẪU nối Tiên Rồng
ÂU CƠ LONG LẠC VỀ KINH QUỐC
PHẬT MẪU VUA CHA CHỞ ĐẠI ĐỒNG.
 
[THIÊN ĐẠO KỲ BA MỞ CỬA KHÔN = Thiên Thượng trước đây khai mở nền Càn Đế Đại Đạo, còn kỳ ba này mở nền Khôn Đế Đại Đạo. ĐỊA MẪU = HOÀNG MẪU = PHẬT MẪU = Diêu Trì kim Mẫu, một kiếp hóa thân xuống trần là Quốc Mẫu Âu Cơ. VUA CHA = Hồng Quân Thượng Tổ, một kiếp hóa thân xuống trần là Tổ Phụ Lạc Long. CHỞ ĐẠI ĐỒNG = Vận chuyển Đại Đồng.]

PHÁP THỂ BAN RỒI THÁNH ĐỨC TRAO
GIỚI KHÔNG BIÊN ĐỘ XỨ TAM TRÀO
HUYỀN KHÔNG THƯỢNG ĐẾ NGÔI CAO CHỦ
THIÊN ĐỊA QUY NGUYÊN MỘT BỬU TÒA.

CẦM CÂN CÔNG ĐẠO giao THIÊN BÌNH
BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN mở chiến chinh
THÁNH MINH XUẤT THẾ bình Thiên Địa
ĐẠO PHÁP HUYỀN KHUNG giữ thái bình.

[THIÊN BÌNH = Thiên Bình Tân Quốc = Thiên Quốc, hiệu của Đức Giáo Tông Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba.]

 
Vấn thân vào Đạo hội Long Hoa
THIÊN PHẬT KỲ BA LỰA CHÁNH TÀ
CẢ HAI TÀ CHÁNH ĐỒNG PHÁP THỂ
Vẫn độ quần sanh gặp MẸ CHA.

[VẤN = Hỏi. VẤN THÂN VÀO ĐẠO HỘI LONG HOA = Các Thiên Long Thiên Hoa vào đạo gặp nhau (hội) để làm gì (vấn)?  THIÊN PHẬT KỲ BA ... GẶP MẸ CHA = Để Đức Ngài Thiên Phật phân định chánh tà, nhưng tà hay chánh gì cũng đồng pháp thể cho nên Đức Ngài vẫn độ (tạo cơ hội) cho quần sanh gặp được Mẹ Cha Trời (dĩ nhiên là dưới thế).]
 
LIÊN KỲ HẢI HỘI đặng ĐƯƠNG LAI
DI LẠC THIÊN TÔN điểm PHÁP ĐÀI
CỬU VỊ, NGŨ CHI, TAM GIÁO, ĐẠO
THIÊN TRƯỜNG GIÁO CHỦ NỘI SINH NGOÀI.
 

[LIÊN KỲ HẢI HỘI ĐẶNG ĐƯƠNG LAI DI LẠC THIÊN TÔN ĐIỂM PHÁP ĐÀI = Liên Kỳ Hải Hội hiện nay đang được Di lạc Thiên Tôn dạy đạo (điểm pháp đài). CỬU VỊ = 9 vị Phật Mẫu của Diêu Cung (chính xác hơn là 9 vị Phật Mẫu của Vô Cực Tây Thiên mà Mẹ Diêu Trì chính là Vô Cực Tây Thiên Chủ, là Cội Bồ Đề Thánh Đế Chương Tòa). NGŨ CHI = 5 chi đạo: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. TAM GIÁO = 3 trường giáo lý: Thánh Giáo (trường Thánh), Tiên Giáo (trường Tiên), Phật Giáo (trường Phật).  ĐẠO THIÊN TRƯỜNG GIÁO CHỦ NỘI SINH NGOÀI = Chủ Giáo của Đạo Thiên Trường là người Việt (nội sinh) đang sống ở ngoại quốc (ngoài).]

 
Tiên Rồng Âu Lạc phải ĐẠO TA
Dòng giống Nam Phương cõi nước nhà
Sinh CHÚA PHẬT TIÊN THẦN THÁNH, mới
Đúng kỳ Long Mã rước LONG HOA.

PHẬT ĐẠO trước KỲ BA KHAI GIÁO
Cõi Nam Phương PHỔ HÓA ĐẠI ĐỒNG
Cho tròn BA MỐI ĐẠO TÔN
An Nam TAM GIÁO CỘNG ĐỒNG HÀ TIÊN.

[CÕI NAM PHƯƠNG = AN NAM = Nước Việt]

THIÊN CHÚA THÁNH TỪ MIỀN HẢI HỘI
PHỤC HIỆN HÌNH CỨU RỖI QUẦN SANH
CAO ĐÀI trong các tinh anh
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VẬN HÀNH BÁT CUNG.

[THIÊN CHÚA THÁNH = Ngôi Hai Tây Phương, Đấng Chúa Thánh Kitô. TỪ MIỀN HẢI HỘI = Từ miền hải ngoại hội về. PHỤC = Phục sinh, sống lại, trở lại, làm mới lại. HIỆN HÌNH = Hiện thân. CỨU RỖI = Kitô giáo (Cơ Đốc giáo) định nghĩa cứu rỗi là giải cứu khỏi sự câu thúc của tội lỗi và sự trừng phạt để có thể nhận lãnh sự sống đời đời của Thiên Chúa. THIÊN CHÚA THÁNH TỪ MIỀN HẢI HỘI PHỤC HIỆN HÌNH CỨU RỖI QUẦN SANH = Đấng Kitô Cứu Thế một lần nữa hiện thân dưới thế gian, lẫn lộn giữa chốn nhơn loài, từ vùng đất hải ngoại hồi quy (hội về) Nam Việt để cứu rỗi quần sanh (Sấm Trạng đã tiên tri:"Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh"). CAO ĐÀI TRONG CÁC TINH ANH = Các tinh anh trong Cao Đài giáo.]


HÀ ĐỒ TRẬN CỬU TRÙNG GIÁNG THẾ
LẬP PHONG THẦN phách thể tiêu tan
LONG MÔN khiển trận NGỌC HOÀNG
HOA KỲ ưu việt địa đàng đồ lao.

[LONG MÔN KHIỂN TRẬN NGỌC HOÀNG = Ngọc Hoàng điều khiển Long Môn Trận.]

Chiến tranh [vũ khí] HẦM NHIỆT vào BIỂN LỚN
Trận cuồng phong dữ tợn bao quanh
Chánh danh NGỌC ĐẾ XUẤT HÀNH
GOM THÂU TRỜI ĐẤT VỀ CÀNH GỐC XƯA.

 
Thập tam thừa ba mươi trận pháp
Kiến long trung lưỡng hạp quần hùng
Đồ bàn trận địa trung dung
MƯỜI HAI ÔNG LỚN ĐẢO VÙNG VỀ ĐÂY.

Mười tám nước TẦM DÂY SƠN BỬU
BỬU HÒA CAO cửu khúc Bảo Giang
Đông Tây đại hội Nhà Bàng
Cửu Long châu thổ Hoàng San đứng đầu.
 
THIÊN SƠN CẤM ngõ [đường] hầu [đón] môn [cửa] trận
CÁC LINH CĂN đổi phận tu hành
Thay hồn cốt xác chúng sanh
Người già hoá trẻ nhân lành LONG HOA.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, Thánh Đàn Nam Thành, Sài Gòn, Việt Nam, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 8 tháng 6 năm 2024 lúc 08:22 sáng, giờ California [22:22 tối, giờ Sài Gòn, Việt Nam.]

THY KIM HỒNG

THY lập Hoa Yên nở nhuỵ khai
KIM ngòi mầm tốt thơm mùi hài
HỒNG trần ẩn búp gieo giữa chốn
CÔNG dạ chí bền toả ánh đài
CHÚA thức giấc rõ mạ gieo sớm
LAI thiện nhiệm công HOA nở thơm
KHỨ tâm SEN hoá trong ngần thấy
CHUYỂN hấp thụ kỳ ngộ rõ ĐƠM.
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 7 tháng 6 năm 2024 lúc 11:19 trưa, giờ California [13:19 trưa, giờ Saint Louis, MO.]

ÔNG SƠN MINH DIỆU CẢNH  NGUY NGỌC KIM


Hỏi:
Giáo đạo nam phương đã rõ ràng
Ai là thiên phật độ trần gian?
Long hoa di lạc hoàn trung ngọc
Thánh đức địa tâm mở đại đàng
Buổi tới thượng ngươn cùng hiệp lữ
Cao đàn long phướn đón thiều quang
Người xưa trở gót hài minh chiếu
Áo nhựt trung thiên hỏi pháp tràng.

Đáp:
L
IÊN KỲ HẢI HỘI ĐỘ TRẦN GIAN
H
UỲNH ĐẠO THIÊN KHAI CẢNH NIẾT BÀN
G
IÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG ĐỒNG ĐẠI ĐẠO
L
ONG HOA PHẬT QUỐC GIÁO TAM HOÀNG
Buổi sớm Thượng Ngươn mời
CHƠN, THỌ
C
AO ĐÀI MINH CHIẾU giáng trần gian
N
GÔ TIÊN ÔNG định cùng TRUNG NHỰT
Giải đáp
ĐẠO ANH đã rõ ràng.

Hỏi:
Thiên minh giáo lý cả cầu kho
Suy luận đạo cơ mật pháp đồ
Chơn tánh hiệp hoà trung nhựt đáo
Hồng minh loan loáng thượng trăng vào
Thiên danh ông chọn hàng môn đệ
Phật cảnh sẵn dành để các con
Hồi qui thống nhất mười hai nhánh
Tổ phụ đồng nguyên cả một đò.

Đáp:
Nhớ thuở sơ khai đạo chánh đàn
C
ẦU KHO là gốc NHỰT TRUNG anh
Ban đầu cơ bút chưa rõ thấu
Áo đạo
MINH CHIÊU giáng hiệp thành
P
HỔ ĐỘ TAM KỲ Chùa Gò Kén
Đ
Ồ THIÊN BÁT QUÁI vịnh cơ loan
Chu kỳ xoay chuyển
THIÊN TRƯỜNG HỘI
T
ẮC hạ phàm gian gặp các em.
 

[TẮC = Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc]

Hỏi:
Ông lái kỳ ba đã định thoàn
Sơn tuyền long mã chở đàn con
Minh chơn lý đạo cao hoà bửu
Diệu diệu huỳnh kim khuyết mẫu đơn
Cảnh mới long hoa trường đại đạo
Nguy nguy bạch ngọc kinh thiên hoàng
Ngọc hoàng thượng đế ma ha tát
Kim mẫu diêu trì giáng bút loan.

Đáp:
T
HIÊN TÒA dĩ định NHỰT TRUNG anh
Về lại
TRƯỜNG THIÊN một gốc cành
M
INH LÝ CAO ĐÀI kỳ phổ độ
Huấn
CAO MINH CHIẾU chỗ TAM THANH
T
HIÊN danh THẦY chọn Minh, Hồng, Huấn
Q
UỐC KHÁCH ĐẠO HUỲNH gặp QUÝ ANH
MƯỜI HAI CAO NHÁNH giờ chưa đủ
Nhắn: "Gởi
HÀ HƯNG trọn gốc [lẫn] cành."

 
[GỞI = Phó thác, ủy thác. HÀ HƯNG = Hà Hưng Quốc, thế danh của Đức Ngài. TRỌN GỐC CÀNH = Toàn thể "cây đạo" gồm 12 cành lúc đầu và tất cả các nhánh phát sinh về sau.]
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 lúc
22:43 tối, giờ California [00:35 khuya, giờ Saint Louis, MO.]


ÔNG SƠN MINH DIỆU CẢNH NGUY NGỌC KIM
 
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG đã rõ ràng
Ai là THIÊN PHẬT độ trần gian?
LONG HOA DI LẠC hoàn trung NGỌC
THÁNH ĐỨC địa tâm mở ĐẠI đàng
Buổi tới THƯỢNG NGƯƠN cùng hiệp lữ
CAO ĐÀN long phướn đón thiều quang
NGƯỜI XƯA trở gót hài MINH CHIẾU
Áo NHỰT TRUNG Thiên hỏi pháp tràng.

 

[NHỰT TRUNG THIÊN = Ông Thiên Lê Văn Trung, Đức Quyền Giáo Tông Hữu Hình Thượng Trung Nhựt của Tòa Thánh Tây Ninh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.]
 
THIÊN MINH giáo lý cả Cầu Kho
SUY LUẬN ĐẠO CƠ MẬT PHÁP ĐỒ
CHƠN tánh hiệp hoà TRUNG NHỰT đáo
Hồng, Minh, Loan loáng THƯỢNG Trăng [Nga hoặc Nguyệt] vào
THIÊN danh ÔNG CHỌN hàng môn đệ
PHẬT cảnh sẵn dành để các con
HỒI QUI THỐNG NHỨT MƯỜI HAI NHÁNH
TỔ PHỤ ĐỒNG NGUYÊN CẢ MỘT ĐÒ.


[CẢ CẦU KHO = bao hàm hai ý chính (1) toàn thể Cầu Kho và (2) các anh cả của Đạo Cao Đài xuất thân từ Cầu Kho. THƯỢNG TRUNG NHỰT = Đức Quyền Giáo Tông Hữu Hình Thượng Trung Nhựt. TRUNG NHỰT ĐÁO = Đến vào giữa ngày, tức vào giờ Ngọ. THƯỢNG TRĂNG VÀO = Vào ngày trăng thượng huyền. TRUNG NHỰT THƯỢNG TRĂNG = Vào ngày giữa trăng thượng huyền = Khoảng mùng 5-10 âm lịch.]
 
ÔNG LÁI KỲ BA ĐÃ ĐỊNH THOÀN
SƠN tuyền long mã chở đàn con
MINH CHƠN LÝ ĐẠO CAO HÒA BỬU
DIỆU diệu Huỳnh Kim Khuyết MẪU ĐƠN
CẢNH mới LONG HOA TRƯỜNG ĐẠI ĐẠO
NGUY nguy Bạch Ngọc Kinh THIÊN HOÀNG
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ MA HA TÁT

KIM MẪU DIÊU TRÌ giáng bút loan.


[THÁNH THẤT CẦU KHO:
Thánh Thất Cầu Kho là cơ sở đầu tiên của Đạo Cao Đài ở Sài Gòn, tiền thân của Nam Thành Thánh Thất ngày nay.  Nguyên thủy, cơ sở này là nhà của Đốc học Đoàn Văn Bản gần trường tiểu học Cầu Kho, tại số 42 đường Général Leman, Sài Gòn (hiện nay là số 102 Trần Đình Xu, góc đường Cao Bá Nhạ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) là địa điểm hành đạo của các tín đồ Cao Đài đầu tiên. 

"Ban đầu, mấy ông Trung, Kỳ, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức, Bản, Giảng mỗi đêm đều tựu lại khi ở nhà ông Trung (Rue Testard Cholon), khi ở nhà ông Cư (Rue Bourdais Saigon), khi ở nhà ông Bản (Cầukho) để cầu Thượng đế giáng cơ dạy Đạo. Mà hễ mỗi lần có chư nhu đến xin nhập môn, Thượng đế lại dạy phải đến Đại đàn Cầu kho. Vì vậy mà nhà ông Bản thành ra một cái đàn lệ, rồi gọi là Tiểu Thánh thất, Thánh thất Cầu kho ban đầu rất chật hẹp: Đồ đạc thiếu trước hụt sau, vị chủ nhà lúc bấy giờ đương ở trong vòng bẩn chật, không đủ sức sắm đồ vật để thờ cho xứng đáng. Bàn thờ chỉ là một cái ghế nho nhỏ bằng cây dá tị. "Thiên nhãn" chỉ vẽ trong một mảnh giấy cao cao chừng ba tấc, ngang độ hai tấc tây. Chiếu đệm cũng không đủ trải mà lạy. Tình cảnh tuy nghèo, mà mấy chục bổn đạo mới không hổ, cứ mỗi đêm thứ bảy là đến hầu đàn. Không bao lâu lại được nhiều vị đạo tâm lo sửa sang Thánh thất lại mới có chút vẻ vang: Quan phủ Vương Quan Kỳ lo chưởng quản việc cúng tế trong đàn và thuyết đạo, ông Đoàn Văn Bản, ông Nguyễn Trung Hậu, ông Tuyết Tấn Thành và ông Lê Thế Vĩnh lo sửa soạn dọn dẹp nơi Thất cho có trang nghi. Ông Lê Văn Giảng, ông giáo Hiến cùng một ít đạo hữu nữa lo sắm đồ đạc lặt vặt trong Thất..."  Trích dẫn: Nguyễn Trung Hậu, Đại Đạo Căn Nguyên. Ấn bản của Thánh Thất An Hội, Bến Tre, 1957. Tr. 22.]


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 lúc 10:35 sáng, giờ California [12:35 trưa, giờ Saint Louis, MO.]

 

Thiên Danh: Thiên Minh Chơn

Sắc Phong: Đức Chưởng Quản Hiệp Pháp Đài

Trách Vụ: Hoằng Hóa Giáo Pháp Hiệp Đại Đồng.

 
HUYỀN KÝ  PHONG THẦN

 
HUYỀN KHUNG định điển THIÊN MINH CHƠN
Ký sử LONG HOA bổn tánh hườn
PHONG ẤN TAM TÒA THIÊN PHẬT ĐẠO
Thần Tiên giáng thế hảo cao sơn.

BỬU PHÁP CÀN KHÔN CÕI NGỌC TÒA
SƠN KỲ HƯƠNG TỎA CẢ LONG HOA
HUỲNH QUANG TAM GIÁO ĐỒNG Y SẮC
ĐẠO ĐIỂM NGŨ CHI HIỆP QUỐC GIA.


TAM TRẤN OAI NGHIÊM hoà ước ký
CỬU TRÙNG HỘ PHÁP hiệu VI ĐÀ
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI PHONG THẦN BẢNG
CHƠN GIÁO ĐẠI THỪA THIÊN PHẬT TA.

CHIẾU MINH CHƠN ĐẠO THIÊN ĐÀI
NGÔ ÔNG tiên định về NGAI PHÁP ĐÀI
HIỆP HÒA ĐẠI ĐẠO hoằng khai
HÓA HOẰNG GIÁO PHÁP HIỆP VAI ĐẠI ĐỒNG
ĐỨC CAO ĐÀI phước tâm không
CHƯỞNG QUẢN HIỆP PHÁP ĐÀI HỒNG LINH TIÊU
TAM HOÀNG NGỌC ĐẾ MINH CHIÊU
SẮC PHONG ẤN VỊ PHÁP ĐIỀU LONG HOA.

 

Thiên Danh: Thiên Minh Thọ

Sắc Phong: Phụ Tá Đức Chưởng Quản Hiệp Pháp Đài

Trách Vụ: Hoằng Hóa Giáo Pháp Hiệp Đại Đồng.
 
HUYỀN KÝ SẮC PHONG

 
HUYỀN THIÊN ĐẠO PHÁP buổi Ma Ha
Ký ước ban giao CAO BỬU HÒA
Sắc lịnh cơ bàn THIÊN MẪU CHIẾU
PHONG THẦN TAM THẾ PHẬT LĂNG GIÀ.

BỬU PHÁP CÀN KHÔN CÕI NGỌC TÒA
SƠN KỲ HƯƠNG TỎA CẢ LONG HOA
HUỲNH QUANG TAM GIÁO ĐỒNG Y SẮC
ĐẠO ĐIỂM NGŨ CHI GẶP MẸ CHA
 

TAM TRẤN OAI NGHIÊM hoà ước ký
CỬU TRÙNG HỘ PHÁP hiệu VI ĐÀ
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI PHONG THẦN BẢNG
THỌ KÝ LIÊN KỲ PHẬT QUỐC GIA.

THIÊN MINH THỌ pháp Huỳnh Hồng
Phú ông tá nặng bỏ đồng sắc không [= ông phụ tá]
Mạng minh trở lại hoàn đồng
HÓA HOẰNG GIÁO PHÁP HIỆP THÔNG ĐẠI ĐỒNG
Đức tài phước hạnh tâm không
PHÁP ĐÀI CHƯỞNG QUẢN trọn lòng NGÔ ÔNG
Hiệp nhau LẬP HỘI MÂY RỒNG
KỲ BA ĐẠI HỘI HOA LONG THIÊN TRƯỜNG.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 lúc 11:02 sáng, giờ California [13:02 giờ Saint Louis, MO.]
 

SẮC PHONG: HỒNG KIM THY
THIÊN DANH: THIÊN HOA KIM HỒNG
 

THIÊN ĐẠO sắc ban mối chỉ hồng

HOA TRỜI mới nhớm nụ tâm không

KIM THÂN giữ trọn nguyền nhi nữ

HỒNG THỂ ngày sau mới đại đồng

HẠNH NGUYỆN muối dưa thường lạc đạo

TU HÀNH tinh tấn hạnh tam công

THY thi niêm luật cầu ngôn bút

HỒNG PHẢI ĐỊNH TÂM THẤY TÁNH KHÔNG.

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGÔN SỨ

 
KIM
danh tánh mạng lành tu hạnh

HỒNG định Thoàn Bát Chánh Đạo trau

DỒI MÀI cho đủ phước CAO

Thì HUYỀN KHÔNG mới bổ vào HIỆP THIÊN

Vì NGÔN SỨ phải THIỀN VÔ NIỆM

ĐẠO QUẢ CAO, KHÔNG NHIỄM, ĐẠO ĐỜI

BỒ ĐỀ ĐẮC PHÁP PHẬT TRỜI 

TÂM THÂN THƯỜNG CHUYỂN THƯỜNG THỜI NHƯ LAI

Hà sanh tánh mạng lành vô ngại

Từ lượng từ quang đại hư không

Vô vi chánh giác hoàn đồng

KHÔNG KHÔNG VÔ BIỆT NIỆM TRONG NIỆM NGOÀI

Tức NHƯ LAI CAO ĐÀI VÔ TƯỚNG

Tức hữu hình VÔ LƯỢNG THIÊN QUANG

THIÊN KHAI THIÊN ÁNG ĐẠO VÀNG

HUỲNH QUANG CHÓI LỌI CHƠN ĐÀNG LONG HOA

THẤY VẬY ĐẤY NHƯNG MÀ VÔ HẠN

CẢ CÀN KHÔN ĐỒNG DẠNG HUYỀN KHÔNG

VÔ VI CHÁNH PHÁP MỘT LÒNG

THỰC HÀNH ĐẠI NGUYỆN HUỲNH HỒNG ĐẠO TÔNG

TÂM KHÔNG ĐỘNG hoà đồng võ trụ

Áng thiên quang TRÚ NGỤ BỘ ĐẦU

TRĂNG HUYỀN diều diệu đêm thâu

TỌA THIỀN BỐN BUỔI nhiệm mầu câu li

Rèn luyện mãi CHÂU KỲ XOAY CHUYỂN

KINH dịch hành THƯỜNG CHUYỂN tâm thân

Thực hành đủ bát chánh cần

NỘI SINH BA ĐẠO HIỆP THẦN SỨ NGÔN.
 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 4 tháng 6 năm 2024 lúc 12:21 trưa, giờ California [14:21 giờ Saint Louis, MO.]

BỐ CÁO TOÀN THẾ GIỚI
 
BỐ hoá dưỡng sanh cả đất trời
CÁO thư trăm họ khắp nơi nơi
TOÀN dân Bích Ngọc khai đời mới
THẾ cuộc hôm nay Thượng Đức mời

GIỚI luật luận kinh trình vạn cõi
THIÊN TRƯỜNG THIÊN PHẬT TRIỆU QUI HỒI
ĐÓNG ẤN LIÊN KỲ KHAI QUỐC KHÁCH
CAO ĐÀI HÒA HẢO BỬU SƠN NÔI.

Giáo tiến tầm chơn lý diệu huyền
CƯỜNG đồ tam đệ học MINH HUYÊN
CHIÊU TIÊN QUỐC PHẬT TRỜI VÔ NIỆM
Thế THỌ Long Châu đất vạn miền

 

[MINH HUYÊN = Đoàn Minh Huyên, hiệu của Phật Thầy Tây An, Giáo Chủ Bửu Sơn Kỳ Hương. CHIÊU = Cao Đài Giáo Chủ Ngôi Hai Trào Một Ngô Minh Chiêu. QUỐC = Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Di Thiên, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường, Đức Giáo Tông của Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba. CƯỜNG ĐỒ TAM ĐỆ = Cường, tam đồ đệ.  THẾ THỌ LONG CHÂU đất vạn miền = Thế đứng của Thọ, một viên long châu của Thầy, là ở khắp vạn miền (thế giới đại đồng).]
 
THẬM THÂM ĐẠO MẦU thời Thượng Đức
HUYỀN VI THÁNH ĐẾ chỗ Rồng Tiên
BỒ ĐỀ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG THIÊN QUỐC
Bát Nhã Như Lai giữ trọn bền.

LONG HOA DI LẠC tầm chơn lý
DIỆU PHÁP LIÊN HOA chí [tột] Thượng Thiên
Nhận năm sắc lịnh điền quang bửu
Ngọc cảnh non tiên trụ vào không
 

[LONG HOA DI LẠC TẦM CHƠN LÝ DIỆU PHÁP LIÊN HOA CHÍ THƯỢNG THIÊN = Hãy tầm chơn lý Diệu Pháp Đại Liên Hoa của ngài Long Hoa Di Lạc đấng Pháp Vương cao tột Thiên Thượng sẽ thuyết Đại Pháp Hoa giáo nghĩa cao tột Thượng Thiên.]
 
Năm tháng xuân thu ĐỒNG NHẤT GÁNH
Nặng quằng MÁY ĐẠO Thánh Thần Tiên
PHẬT THIÊN xuống thế miền QUỐC KHÁCH
LẬP HỘI THIÊN TRƯỜNG bát cửu thiên [89 ngàn]


[PHẬT THIÊN XUỐNG THẾ MIỀN QUỐC KHÁCH = Ông Thiên Phật [Di Lạc] hiện thân ở nơi đất khách hải ngoại.]
 
ĐỒNG NHÂN chiếu diệu miền HẢI HỘI
LIÊN KỲ nam QUỐC nối ĐẠO ÔNG
CAO ĐÀI SƠN BỬU đồng HÒA HẢO
Nội sinh mới rõ Giáo Rồng Tiên


[ĐỒNG NHÂN = Ý nói quẻ Thiên Hoả Đồng Nhân = "Đồng Nhân tự quái, vật bất khả chung bĩ, cố thụ chi dĩ Đồng Nhân" = "Đồng Nhân bàn đến tình yêu nhân loại, đến sự đồng tâm, nhất trí, để đem thái hòa, đem tình thân hữu lại cho thiên hạ, đó là Đại Đồng. Muốn thực hiện Đại Đồng, nó đòi hỏi một sự chuẩn bị lâu dài, một trình độ văn minh tiến hóa vượt mức của nhân loại. Dịch kinh cho rằng muốn Đại Đồng cần phải chấp nhận các giá trị tinh thần, các tinh hoa vĩnh cửu của con người, tượng trưng bằng quẻ Kiền và chỉ thực hiện khi mà lòng con người đã trở nên quang minh chính đại. Thời kỳ Đại Đồng là thời kỳ hoàng kim của nhân loại, nhưng rất khó thực hiện." (Trích Thượng Kinh, Dịch Kinh Đại Toàn, GS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ và Huyền Linh Yến Lê.). NAM QUỐC = Người đàn ông tên Quốc. NỘI SINH = Ý nói Đạo Nhà, Đạo của nước ta.]
 
TRUYỀN THỪA PHẬT CHÚA miền THIÊN ĐẠO
Đất Trời cộng hưởng GIÁO KHAI THÔNG
NGUYÊN NHÂN DỌN XÁC ĐỒNG TÂM TRỐNG
ĐẶNG MÀ HOÀN THỂ PHÓNG ĐIỂN QUANG.


NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI hàng linh giác
Trí thức thông minh bác học hàm
Cứu được Cửu Huyền Nam Thiên mở
Nhà Nam [VN] mới được lợi tiền tài

 
Dân giàu an hưởng ĐÀI CAO tột
SƠN BỬU HẢO HÒA cốt PHẬT TA
Nhà Nam LÀM CHỦ RA THẾ GIỚI
Giáo dưỡng giống dòng bởi MẸ CHA [TRỜI].

 
Thời kỳ KHOA HỌC HÓA tâm linh
TRỞ GÓT HÀI XƯA ĐỊNH DÁNG HÌNH
Không có thời gian mình [phải] tu gấp
Kịp kỳ HẢI HỘI nhập THỂ NGUYÊN

 
PHÓNG CHIẾU ĐIỂN QUANG TRUYỀN ĐẠI ĐẠO
Cho nhanh tức tốc giáo ngộ liền
Mới đặng an nhàn miền dương thế
THIÊN TRƯỜNG QUỐC KHÁCH lễ đầu Ngươn [Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5]

 
TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC hườn thế giới
Đất mẫu HUÊ KỲ đợi Rồng Tiên
THIÊN ÂN NGỌC ĐẾ tiền và hậu
BỐ CÁO SÁCH TRỜI THẤU CÀN KHÔN

Năm Rồng [2024] định luật đồng thông khảo

Thế giới năm châu hạo chiếu [chiếu chỉ tối cao] này.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 31 tháng 5 năm 2024 lúc 22:43 tối, giờ California [00:43 giờ Saint Louis, MO.]

ĐĂNG ĐẠO KIM SƠN

ĐĂ
NG thông minh chiếu rõ HUYỀN TRANG
Đ
ẠO PHÁP ngày nay phải NGỌC HOÀN [ngọc phải hoàn lại ngọc]
K
IM cổ vẫn hoà đồng võ trụ
S
ƠN NHÂN hội ngộ địa THIÊN HOÀNG.

[SƠN NHÂN = hiệp lại là chữ TIÊN, ý nói các Chơn Tiên trong thân phàm. ĐỊA THIÊN HOÀNG = Thiên Hoàng dưới thế trong xác phàm. KIM SƠN = Kim Sơn Phật.]


Các hàng
THƯỢNG PHẨM VỀ NGÔI
C
UNG DIÊU TỪ MẪU chiếu đôi [ngồi cùng chiếu với] PHỤ HOÀNG
Con dân đạo đặng thuận an
L
ONG THIÊN HỘ PHÁP chánh đàng LÔI ÂM.

C
ỬU CUNG xét nét hoàn cầu
L
ÔI ÂM CỔ TỰ địa đầu Long Hoa
Nguyên nhân trăm họ đó là
C
ỬU HUYỀN THẤT TỔ gần xa niệm vào.

L
ONG HOA DI LẠC BỬU CAO
H
ÒA đồng tôn giáo HẢO giao THIÊN BÀO
Tận tường cho rõ trước sau
T
HIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO HÙNG CAO HƯNG HÀ.

C
HIẾU BAN SẮC CHỈ KỲ BA
V
Ô VI TAM GIÁO CHÁNH TÀ PHÂN TRANH
Anh tài xuất nhập đan thanh
Thuyền ghe sư sãi HOÀNG thành THĂNG LONG [Rồng bay lên].

B
ỐN ÔNG THẺ LỊNH đạp đồng
Về nơi
Châu Đốc LƯỠNG HỒNG phục sanh
C
HIÊU ANH cảm hoá gốc cành
M
ƯỜI HAI ĐỆ TỬ cộng sanh BỬU TÒA.

T
HIÊN TRƯỜNG chiếu diệu HỒNG HOA
H
UỲNH QUANG toả khắp Ta Bà thế gian
KIM thân
NGỌC NỮ giáng đàng
S
ƠN NHÂN [TIÊN] lộ đó TRƯỜNG AN [Cali] thẳng đường.
 
M
INH VƯƠNG XUẤT THẾ CẦM CƯƠNG
NGỰA HỒNG [Bính Ngọ 2026] TRỞ GÓT VÀO TRƯỜNG LONG HOA
N
AM THIÊN MỞ CỬA SAN HÀ
M
Ở KHAI ĐẠI ĐẠO HẢO HÒA BỬU CAO.

 
Thiện nam tín nữ mời vào
Tập thi công quả hạnh trao đức dầy
N
GŨ CHÂU PHỤC VỊ ĐÔNG TÂY
C
Ơ LOAN HOÀNG MẪU CHUYỂN XOAY NGŨ HÀNH.

BÀY BINH BỐ TRẬN CHIẾN TRANH
L
ỤC LONG PHÒ CHÚA THÁNH DANH CAO ĐÀI
H
UYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ MỞ KHAI
L
ONG HOA ĐẠI HỘI CÓ HAI ĐIỂM ĐỒNG.

Một là châu thổ
Mê ng
Vàm
Nao Ông Chưởng đến [cánh] đồng Hà Tiên
Tây
Nam đất Việt nối liền
Từ sông
Thạch Động đến miền Bảo Giang.
 
[Từ sông Vàm Nao, nối liền sông Tiền và sông Hậu, chảy đến miền Hà Tiên
Thạch Động rồi chảy vào vịnh Thái lan: Bảo Giang.]
 
Hai là điểm đến
Trảng Bàng
Tây
Ninh Gò Kén chợ làng Long Hoa
B
ỬU CHÂU kinh lý THIÊN HÀ
C
ẨM NANG THẦY DẶN MỞ RA [làm] Y BÀI [y lời dặn].

KHI NÀO THẤY ĐƯỢC ĐỔI NGAI
B
ÌNH DƯƠNG DẬY SÓNG THIÊN KHAI ĐẠO HUỲNH
Đ
ẠO LỜI GỞI ĐẾN HIỀN HUYNH [Thiên Minh Chơn]
L
ÀM TRÒN SỨ MẠNG THIÊN MINH SẮP [xếp] [đặt] BÀY.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12997)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.