THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM GIÁP THÌN

20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)


Bổ sung Chú Thích mới nhất lúc 12:33 sáng giờ Cali, ngày 21/5/2024


ĐÀN GIỜ TÝ

Ngày 14 Tháng 4 Năm Giáp Thìn
(Ngày  21 tháng 5 năm 2024)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.
  

HỎI: Thế nào là "tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn"?
ĐÁP: Thưa là vị Hiệp Thiên Huyền Nữ/ Huyền Nam khi nhận được lịnh Thiên Thượng chuẩn bị  "tiếp điển" thì phải "làm sạch sẽ xác thân" rồi mặc "đạo phục" vào "ngồi trước Thánh Đàn tĩnh tọa". Khi ĐIỂN Thiên Thượng phủ xuống thì Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam tự động "ứng khẩu lưu xuất" [nói ra] thi, thơ, giảng, kệ... liền miệng và liên tục từ đầu tới cuối [không ngập ngừng hay ngưng lại để suy nghĩ, tức là không có sự can thiệp của ý thức phàm trí]. Toàn bộ thời gian tiếp điển được ghi âm/ghi hình và chuyển về Giáo Hội Thiên Trường để Đức Ngài Giáo Tông hoặc Đức Chưởng Đạo đích thân kiểm chứng/đánh giá mức độ khả tín, rồi cho chép xuống "nguyên văn" thành văn bản, rồi kiểm tra nhiều lần trước khi cho phổ biến. Các vị Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam tuyệt đối không đọc ra từ văn bản "trước tác sẵn, viết sẵn, hay học thuộc lòng sẵn". Hội Thánh của THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA là một nền tôn giáo đang hoằng truyền CHƠN ĐẠO - ĐẠI ĐẠO của HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HÒANG ĐẠI THIÊN TÔN, tiếp nhận THIÊN KINH từ ĐÀI CAO LINH TIÊU ĐIỆN nơi BẠCH NGỌC KINH, tuyệt đối không làm việc hý lộng Thần Phật để tự dối mình, dối người, lừa gạt chúng sanh. Thi Văn, Thánh Giáo, Thiên Kinh, Giảng, Sấm, Kệ, Thiên Cơ..." mà quý hiền đạo đọc được trên các mục, trên các trang của mạng onglaidoky3.com này là kết quả sau cùng được chép xuống "nguyên văn" [không sai một ly, không đổi một chữ] từ công trình "ứng khẩu lưu xuất thành lời" của các Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam. Tuyệt đối không phải là sản phẩm được "đọc lại", được "dịch lại" hoặc được "sáng tác" như nhiều người ngộ nhận. Chúng tôi cũng cho tải lên tiệp âm thanh kèm với bài không phải cho mục đích mời nghe giọng điệu "ngâm nga thi ca" [tất cả Hiệp Thiên Huyền của chúng tôi không có khiếu ngâm ca, đành xin lỗi các hiền vậy.] mà là đưa ra "chứng liệu" để cho tất cả hiền đạo khắp nơi trên thế giới phối kiểm sự chân thực của vị Hiệp Thiên Huyền tiếp điển và sự chuẩn xác của bài được chép xuống thành văn bản.  Nếu lắng nghe từng lời của Hiệp Thiên Huyền ứng khẩu, các hiền đạo sẽ nhận ra là "rất khó hiểu"; Đó là vì Hiệp Thiên Huyền nhận được chữ nào câu nào là nói ra ngay, không suy nghĩ, không cố gắng hiểu, hay sắp xếp câu hay từ, tức là hoàn toàn "không can thiệp".
 

Các Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam không phải là những người đồng bóng ợ ngáp hay ông lên bà xuống mà quý vị thấy khắp các nơi ngoài chợ đời bát nháo và trên Youtube. Phận sự "hiệp thiên" là một vai trò "thầm lặng trong cửa đạo" tiếp nhận "lằn điển siêu quang từ thượng tầng" vô cùng "thanh tịnh và thiêng liêng", nối kết Thiên Thượng với con người dưới thế. Công việc "hiệp thiên' [nói nôm na là tiếp điển Thiên Thượng] là một quy trình nghiêm nhặt thuộc phần thực hành "mật tích" của Đại Đạo Huyền Môn rất "chỉnh chu" và vô cùng "huyền diệu". Phận sự và công việc hiệp thiên không phải mới có vào thời này . Nhiều vị đã từng xuất hiện lâu xa trong quá khứ, chỉ là họ được biết với những danh gọi khác hơn chúng ta đang gọi là "Hiệp Thiên Huyền". Để trở thành một Hiệp Thiên Huyền của HỘI THÁNH GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG - ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI VÔ VI - THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO, người đó phải: (1) là một đại căn [trong 5 cấp Ngũ Đẳng Đại Thần của Thiên Triều] đầu thai xuống thế kỳ ba này để đảm nhận sứ mạng "Ngôn Sứ của Thiên Thượng" được Thiên Thượng xác nhận [không phải do mình tự nhận mà được]; (2) Phải được Thiên Thượng chọn lựa và sắc phong [Thiên Phong]; (3) đã trường chay vài mươi năm; (4) đã tịnh dục một thời gian rất dài; (5) đã tu luyện công phu tịnh pháp một thời gian rất dài; (6) có trình độ học vấn tương đối thấp [để không bị chi phối bởi tri thức thế gian và để cho người đời thấy những điều siêu việt từ miệng người này không đến từ học lực]; (7) khép mình vào đời sống đơn giản phù hợp với chơn tu [không tham gia vào hoạt động "tranh giành vật chất, lợi quyền", "toan tính thành bại, hơn thua", lăng xăng động loạn không ngừng]; (8) hiến thân cho đạo hoàn toàn, vì đạo hoàn toàn; (9) sống cách xa và tách biệt với Giáo Hội để không bị bất cứ chức sắc hay thế lực nào của Giáo Hội chi phối; (10) được Đức Ngài Giáo Tông công nhận. Đây là 10 tiêu chuẩn bắt buộc phải hội đủ để trở thành một Hiệp Thiên Huyền của GHTT, không có ngoại lệ. Các Hiệp Thiên Huyền của Giáo Hội Thiên Trường có trình độ tâm linh rất cao. 

Dầu tổ chức của HỘI THÁNH GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG - ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI VÔ VI - THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO hiện có nhiều chi phái liên thuyền nhưng chỉ có duy nhất một Hiệp Thiên Đài  của Tòa Đình Trung Ương  được phép đảm nhiệm công việc "hiệp thiên". Hiệp Thiên Đài cũng chỉ được phép mở một vài "Thánh Đàn" dưới sự chỉ định và giám sát của Đức Ngài Giáo Tông cùng "sắc chỉ cho phép" của Thiên Thượng.  Các Thánh Đàn cũng "không được phép" giao tiếp với nhau hay trao đổi với nhau bất cứ thông tin nào [hoạt động hoàn toàn độc lập và gián cách]. Mọi "Thiên Lịnh" hoặc "thông tin quan trọng" cũng đều có sự phối kiểm chéo [đều được Thiên Thượng chuyển giao chéo] để bảo đảm không có sự gian dối, hay sự giả mạo [của thế lực tối trong vô hình], hay sự "vô tình tác ý" của đồng tử, hay sự "cố tình tác ý" bởi điển lực mạnh mẽ của ai đó đang tham dự cơ đàn. Tất cả các Thánh Đàn của Giáo Hội đều được Đức Ngài Giáo Tông hoặc Thiên Thượng Tối Cao điểm khí điều động các lực lượng Thiên Binh Thiên Tướng và Long Thần Hộ Pháp bảo vệ cho Hiệp Thiên Huyền ngày đêm và che chắn tà điển không cho xâm nhập khi đang hành sự [ultimately shielded, protected].
Dưới sự bảo chứng và che chở của THIÊN TRIỀU BẠCH NGỌC, không một linh mệnh nào [hữu hình hay vô hình] có thể giả mạo hay quấy rối được các Thánh Đàn của THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO.

Lần này TRÀO TAM XUẤT THẾ là để đem CHƠN ĐẠO CỦA THÁNH CHÚA CHA hoằng truyền nhằm DẪN DẮT LINH CĂN TRỞ VỀ THIÊN QUỐC và LỰA DÒNG TÂN DÂN VÀ
O NGƯƠN THÁNH ĐỨC. Dầu là TRÀO TAM XUẤT THẾ với tất cả HUYỀN DIỆU và OAI LỰC của PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI, nhưng cũng chỉ dám xin nương nhờ vào 7 chữ VÔ VI ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ BI của ĐẤNG THÁNH CHÚA để hòan thành sứ mạng, cũng chỉ dám mong được sự ủng hộ của các hiền đạo xa gần khắp nơi trong và ngoài nước.
Xin cầu nguyện cho tất cả được an bình và cũng xin tri ân tất cả các hiền đạo đã vào website onglaidoky3.com tham khảo.Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_20
 

Thi


VƯƠNG
NGỌC sắc cứu độ trần

PHỤ LÃO ĐẾ THIÊN dẫn dắt nâng

GIA luật nơi thế CHƠN TRUYỀN ĐẠO

GIA hội hiệp ngày CHUYỂN PHÁP TÂN.

Giảng

 
THẦY ban tâm pháp vững tinh thần

Trẻ bền nhẫn nại thân sự thành

Nghe thấu rõ, CHỚ DÙNG NHỮNG DANH
ẨN Ý DẠY PHÁP HÀNH PHẢN CHIẾU

 
[NGHE THẤU RÕ, CHỚ DÙNG NHỮNG DANH ẨN Ý DẠY PHÁP HÀNH PHẢN CHIẾU = Ý nói các con phải tham cứu nghĩa lý để hiểu cho rõ "pháp hành phản chiếu" CHA đang dạy cho các con. Chớ đừng thấy CHA điểm tên THÁI KIM ANH mà tưởng rằng 3 chữ Thái Kim Anh đơn giản chỉ là danh gọi một người [Nói cách khác: THÁI nghĩa chữ là Lớn Nhất, KIM nghĩa chữ là hiện nay, ANH nghĩa chữ là sự thuần khiết ... và còn phải tùy thuộc vào mỗi câu để hiểu ý câu đó muốn nói gì... và toàn khổ giảng/kệ ý muốn nói gì.].] 

 
Con RỬA LÒNG ĐỊNH TÁNH tu nêu

TRONG GIỜ NÀY ĐIỂN CHIẾU VÔ NGẦN

Mong nam nữ lau chùi ánh sáng

ĐẠO VÔ VI THẦY BAN LẰN ĐIỂN

Các trẻ ôi Ngươn Thánh Đức nên

Cần phải thi đi đến tựu thành

Công kết quả mình tu đức hạnh

THẦY LUÔN CHIẾU lưu thanh nào trẻ

CỐ GẮNG THÌ HIỂU CẢ MỌI BỀ

Sự tỉnh luyện khó dễ nơi mình

THẦY chỉ dạy ngươn này CHÁNH MINH

Cơ dìu dắt nhơn sinh CHƠN ĐẠO

Ai sửa đổi tốt đẹp ngoan thảo

Đời trầm luân mòn hao xác thân

Con nam nữ cõi trần cuối tận

Đời còn sống xoay vần CẦN HỌC

Cuối thời kỳ mạc đời sàng lọc

Còn bản thân LO HỌC TU THÂN

Được bản thân thể xác tại trần

Ôi khổ khổ thời gian lần sửa

SỬA CHO KỊP trẻ ôi nương dựa

Có biết chăng sàng lựa tới rồi

BỒI DƯỠNG THỂ LUYỆN MẠNG THỞ HƠI

LUYỆN ĐƯỢC PHÁP KỲ THỜI SÁNG SUỐT

Lấy bản thân lo tu trau lược

Quyết chí tu tiên bước tự mình

Ráng lóng lòng ĐỊNH tánh chơn linh

Sẽ mở khiếu chơn linh trí HUỆ

Dạy tất cả gái trai trần THẾ

Biết căn cơ thực tế đạo CHƠN

THIÊN HUYỀN lộ ứng biến chữ KHÔNG

Chữ TÁNH chính [là] tánh không không TÁNH

Phàm tánh tục trần LẦM MÊ CẢNH

KHÔNG NHẬN RA vì tánh làm phàm

Trở linh căn chữ tánh chữ tâm

Cấp cơ an cuộc phẩm tiến lên

THIÊN ý phát THÁI điền minh hỏa

CAO mộ cảnh KIM đài chơn dạ

TUYỆT lòng nhơn ANH cả sự lành

ĐIỂM linh quang sáng suốt thừa nhanh
 

CON đã bước song hành ráng giữ

CÔNG bồi đức phước lộc đầy đủ

CHỜ đủ duyên những sự biến hay

ĐẠO chui rèn ĐẾ tá thới lai

Khéo tròn giữ kim khai sen trỗ

Trẻ gieo trồng trúng mùa nở rộ

NHỨT KIM lai vượt khổ chuyển vòng

Thương đạo đời rộng lượng Trời mong

Chữ tâm thể giới lòng thương cả
 

ĐEM TÌNH THƯƠNG CỦA ĐẠO LO XA

Nữ ANH tài bước ra khôn tiếng

Đạo KIM giai đường lành cơ hiển

Đường THÁI lai Thiên chuyển gắng ghi

Phục thiện để vẹn toàn thân trí

Chiếc nhã đò huyền bí ớ con

Đường chánh đạo trước sau vừa lòng

Mừng thấy con quả công phước đến

Đất từ lành tiến để đường Thiên

Đạt được câu sắp đến thanh nhàn

Có bồ lúa kề gần hưởng đặng

THẦY TRỜI ban BỔN PHẬN THẾ THIÊN

ĐẠO trẻ thành được lãnh chức quyền

GƯƠNG chánh đại bước lên ngôi vũ

THÁI tấn quang chức sắc cấp thủ

KIM sáng đài Trùng Cửu Đỉnh Khung

ANH lược sử công trình tu dẫn

HỘI HUYỀN ĐẠI xoay vần gội giỏi

ĐƯỢC Thượng Ngươn cao thâm bước tới

ĐẮC QUẢ NHỨT QUY HỒI CĂN NGUYÊN

PHẨM tại thượng vô vi trụ Kiền

LINH phản bổn hiệp liên Tây quả

HUYỀN pháp truyền nhứt nhứt đồng xưa

ĐẮC HỘI CHUYỂN THIÊN THỪA MẠNG SỨ.

Tạo nền tác danh đề lưu sử

Giáp tích nhanh ANH nữ tiến kề

Vô vi NHỨT THÁI lai chẳng nệ

Luyện quả công KIM bệ kết thành

Rồng đắc điểm nội công lực mạnh

Trụ chuyển xoay tụ đảnh phục quy

Thiên đường con chuẩn bước thành trì

Long hổ địa ANH vi thân bản


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_21Kỳ Thượng Lịnh KIM ngai hồi phản

PHỤ chơn truyền THÁI mạng hữu duyên

Công kết quả thành tựu trẻ bền

Trong kiếng sáng dựng nên cơ đạo

Cứu buổi khổ luyện thân rốt ráo

Các con ôi cuộc đảo ngã nghiêng

CON THẤU RÕ MỞ ĐƯỜNG THẦY TRUYỀN

Lễ hành cửu khai yên chuyển hóa

Trên THƯỢNG ĐẾ đáo tân THẦN GIẢ

TƯỚNG MINH THIÊN long hoá trừ gian

Sớm lịnh tuân nam nữ dương trần

Ác phải mang rối loàn địa ngục

Tu đạo đức Thiên Đàng chuyển BỤT

MỐI ĐẠO TRỜI ĐẾN LÚC CỘI QUY

Nẻo đường ngay thiện tỉnh quy y

Thánh Đức đời chuẩn bị tới sang

LONG HOA HỘI há dễ qua ngang

Tài đức chọn kỳ màn điển chiếu

Phán chánh truyền lời để mãi nêu

TỒN TRƯỜNG GIÁO về chiều tu bước

Bồi quả vị công phu bỏ trược

THÁI dịu dàng từng bước tuân hành

KIM sáng soi đức vẹn thiện lành

ANH tài trỗ duyên lành tìm đến

Đạo thành công ngươn này TRẺ LỊNH

HIỂU DIỆU HUYỀN ĐỘNG BIẾN LẬP ĐỜI

Nỗi nạn tai nhiều nỗi thây phơi

Sang Thánh Đức trẻ ôi lo liệu

THIÊN ĐẠO TRỜI LẬP TRƯỜNG KHÂU KHIẾU

Trẻ nữ nam rõ hiểu cho thông

Quyết chí tu về đến Lai Bồng

MỘT: thiện căn LÒNG NHƠN ĐỨC TÁNH

Luyện tánh tâm lo chí đạo hành

Mạng các con ráng tránh gió giông

Tâm phàm diệt con trừ dấy động

HAI: muốn tu GẮNG LÒNG VUI VẼ

Bước thật nhanh hăng hái tiến về

Học tường HUYỀN [THIÊN] bao kệ [giảng] đến nay

ĐIỂN LINH CHUYỂN PHÁP CƠ THIÊN KHAI

BA: đức tánh đạt [THẲNG] NGAY ĐƯỜNG ĐẠO

Nhờ tự giác dồi trao thọ giáo

Đức đạo tâm tồn bảo biến nguy

Họa đổi ra nhờ phước đức trì

BỐN: TẠO ĐỨC những gì tu luyện

Nhờ công tu nguy tai biến chuyển

Đức từ bi đức tiến trở về

Được che thân yên ổn hồi quê

NĂM: ĐỨC LỚN LÃNH VỀ NGÔI VỊ

Cần phải tập nơi thân quyết chí

DỨT CẠNH TRANH KỊP KÝ HỘI HOA

Trong tâm nội lo tu hết dạ

SÁU: TINH TẤN thân ta tỉnh ngộ

Trên đường tu NỀN ĐẠO CHUNG LO

Vui hành đạo KHÔNG CHO AI PHẠM

Đạo chánh chơn đừng rơi điều cấm

BẢY: ngoài trong nữ nam ĐỪNG NHIỄM

NGŨ GIỚI đề khá nhớ cho nghiêm

Bước nhanh tới tầm tìm sáng tỏ

DẠ CHẲNG SAI cố gắng lên đò

TÁM: nhân quả phước do mình tạo

Họa phước gieo hiền dữ ra sao

Mình mời rước thế nào tự biết

Gây quả nhân lao tù khổ miết

CHÍN: BIẾT TU HẠNH thiệt nên người

Bước tiến đường liên kết đến nơi

Nam với nữ mau dồi hành thiện

Lập quả công hành đạo luyện rèn

MƯỜI: TÂM SẠCH thêm lên mãi mãi

Nẻo thành công phụng sự từ nay

Rồi mới được tỏ bày nên bực

Rộng dung tình từ lành hạnh phúc

MƯỜI ĐỀU NÊU ĐẠO ĐỨC NGƯỜI TU

Cảm gần xa phục thiện mì nhu

Muốn cầu tiến THANH LƯU TRƯỢC KHỬ

Trao lấy lời quý báu đức tu

Liên hoa đẹp nhờ tu biến chuyển

Nữ ANH tài THẦY mượn tuồng nên

Thế THÁI đặng hoa liên ngồi tựa

Đức KIM giai giống lành chọn lựa

CAO LÂN nhìn muôn thuở chói lòa

Dẫn các cung CỬA THÁNH TRẺ RA

Kỳ giữa lấy SEN TÒA NỞ RỘ

Trẻ kề dựa BỬU LONG NGUYÊN TRỖ

Cuộc phong trần kỳ bổ hai vai

Phước đại thời nhập bộ Thượng khai

Gót liên phất ANH tài ngọn đuốc

Tu thâm ý THÁI đề tiến bước

Dặn dò con KIM lước tấn hành

Đợi năm non chẳng mất tiếng danh

Chuyển huyền thông thiện thành nhiên tạm

Bóng rạng mây thay thân lịch lãm

Quẻ tám gìn giữ nắm thấu soi
 

Được như vầy mọi việc tường rồi

Có thuyền đến trẻ ngồi ĐỨC HẬU
 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_22


Thay thân kề sẵn nhịp cung lầu

Qua cầu ô đắc đậu vẽ vang

Chuyển huyền thông ANH nữ nhịp nhàng

HUYỀN ngụ ngôn KIM sáng tỏa lan

Mùi đạo gối THÁI vang phong bảng

Phước lành bố bảo toàn thân thể

Lý cơ huyền THẦY chuyển trở về

Sửa sang hồi cung thể con ôi

ĐƯỜNG THẲNG DẶM QUA TÒA LONG HỘI

Dẫu nhọc nhằn chơn soi nung nấu

Ráng nghe con lẽ phải đạo mầu

DẤU BỒNG LAI RÕ THẤU HUYỀN SOI

MẬT NHIỆM VỤ KIM Y DỰ HỘI

TRÊN LƯỢNG CẢ MỘT ĐỜI TRỌN ĐẠO

Lưu danh hiền phúc toại công lao

THẦY chẳng tiếc đưa vào nên chốn.

Đức từ bi chuyển thử coi

Không tu sao đặng về ngôi quê mình

Sống coi Tiên Thánh Phật linh

DI ĐÀ ráng niệm kệ kinh cho rành

Đàng tiên nam nữ bước nhanh

Việc tu thiện đức phước lành ngày sau

Bao lần kinh pháp vạn câu

Người đời chẳng hiểu nạn sầu một bên

Quy y mà chẳng tu nên

Đến thân hiện tại đâu bền hở con

Tỉnh mê mê tỉnh tiêu mòn

Tới ngày sàng lựa mất còn khó đi

Tự mình suy gẫm kịp thì

Gian nguy sẵn có những gì mình tu

Thiện tâm chu đáo công phu

Chơn tâm làm chủ chớ lu là lầm

ĐẬY CHE VỌNG TƯỞNG CÁI TÂM

MÌNH TU [phải] ĐỊNH RÕ việc làm [và sự] nghĩ suy

Tiếc chi tiền đứt tiếc gì

Mình tu ân đức thân thì tịnh thanh

Vì tiền phải ngữa nghiêng tranh

Muốn đặng chánh đạo thiện lành thử coi

DI ĐÀ ráng niệm trẻ ôi

Kệ kinh tinh tấn tầm ngồi thân tu
 

Khó thay tu lọt ngục tù

Cửa thú trở lại mịt mù trầm luân

Xuống lên lên xuống cõi trần

NHỊN ĐỜI NHỊN TIẾNG HUYỀN QUANG TỎ LIỀN

PHẢI TRAU DỒI XÁC [CHO] HẠNH HIỀN

Niệm tu bỏ tánh tà kiêng kịp thì

Ráng tu DIỆT BỎ SÂN SI

Hiền lương tâm tánh tu thì thông minh

Trễ thời khó đặng cho mình

Một phút tan rã thình lình nỗ tung

Luồng giông một phút tiêu tùng

Lầm đàng gai góc chết chung tơi bời

Cuộc đời rối loạn con ơi

Sét soi suy nghĩ cuộc đời sầu đau

Vàng thau lộn lạo nạn eo

Lời THẦY giáo hóa ngặt nghèo réo kêu

Lời dạy làm lành [đã làm được] bao nhiêu?

Lo tu làm phước về chiều mới an

Máy Trời xoay đổi rõ ràng

Đất trời luân chuyển tai nàn hạ sang

Ngọ niên niên Ngọ bàng hoàng

Rắn bò đường một nguy đàng máu tuông

THIÊN ĐÌNH hỏi thế lệ buồn

Đông Tây Nam Bắc tai ương đua tài

Mặt đen mặt trắng còn ai

Mau chơn lẹ bước kỳ này LONG HOA.

Thi

 

NGỌC CHỦ VÔ CỰC THÁI lai tiền

HOÀNG THIÊN hóa pháp KIM căn duyên

THƯỢNG TỌA TRỜI xuân ANH đức đạo

ĐẾ CHẤM Y TRUYỀN TÀI PHẨM SEN.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3809)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5434)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.