QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH

10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 232)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH
(KINH NHÂN THIỆN hoặc THÁNH KINH BẢO ẤN)  

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Quan Thánh Đế Quân Kinh: Minh Thánh (Kinh Nhân Thiện) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 7 năm Canh Tí (06/9/2020), giờ Tí, tại Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

V4. 2024


 

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH
(Kinh Nhân Thiện)


Giảng
 
THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN Thôi Ngũ Đình
THI THẦN hiệp quản thiên cổ linh
QUAN THÁNH hộ lịnh chuông hoàng chỉ
Trinh thống chỉ chương hoàn vũ minh.
 
CHÚNG THÁNH NGŨ NHẠC đều hạ thế
THIÊN HẠ THÀNH HOÀNG một cảnh về
Tam Giới Tứ Hải nghe hồi lịnh
Vất vả thế trần tỉnh giấc mê.
 
THÁI THƯỢNG CHƠN TINH quay gót lại
Phù tiểu tứ nhi lượt giải khai
Xứ xứ khai đàng vận số tử
CHÂN TỂ TỐI HIỂN niên Canh [Tí 2020] bày.
 
Hương tàn vâng mệnh bất ly thân
Giang san tài định cố chuyên cần
Xoay chiều tâm giải rộng soi thoát
THIÊN CAO vô nhĩ LUẬT quay thần.
 
Cáo bỉnh khúc chợt QUAN THÁNH hạ
Tảo văn hoa phúc án thất ma
Ác giả tạo ươn đau buồn tiếc
HỘ TRIỀU HỘ QUỐC uy binh pha.
 
[HỘ TRIỀU HỘ QUỐC = căn cứ theo Châu Tướng Quân Bảo Cáo trong kinh Đào Viên Minh Thánh  thì tôn danh của ngài Châu Xương là Hộ Triều Hộ Quốc Cương Trực Trung Dũng Đại Thiên Tôn.]
 
Khai thiên phổ độ linh trung trí
Kỳ luân vô hộ đức nghĩa khí
Ư Tây Thục vị nguy lược tố
THIÊN TÔN HIỆN HÓA TÁ LẬP KỲ.
 
Khứ Đế khôi khôi nhu thần kính
Nhựt bất vô ổn để rõ nhìn
Linh hầu QUAN THÁNH quay nhi tử
CẢM YÊU HỘ PHÁP ĐẠI ĐẠO HUỲNH.
 
Thiện giả quan tước niên Canh [Tí 2020] ly
Thế nhân lưỡng lập cổ kim chí
Tồn Đạo tồn Nhân túc thiên thu
Nãi thị du vân cứu thế bi.
 
ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI THÁNH TỪ
LINH QUAN xác đại thống bất như
NGŨ HỎA LÔI CÔNG soi đường quyết
Hiệu lịnh Lôi Đình thủ bệnh trừ.

[LINH QUAN + NGŨ HỎA LÔI CÔNG = căn cứ theo Linh Quan Vương Thiên Quân Bảo Cáo trong kinh Đào Viên Minh Thánh thì NGŨ HỎA XA LÔI CÔNG có tôn danh là ĐẠI LINH QUAN VƯƠNG THIÊN QUÂN
.]
 
CỬU THIÊN NGUYÊN PHỤ TỬ VI CUNG
VĂN XƯƠNG VÕ KHÚC sắc lịnh HÙNG
ĐẾ vị tùng thần kiểm sinh cập
 
Nan sản mỵ yêu ĐẨU CHẨN KHUNG.

[CỬU THIÊN NGUYÊN PHỤ + VĂN XƯƠNG = căn cứ theo Văn Xương Ứng Hóa Trương Tiên Bảo Cáo trong kinh Đào Viên Minh Thánh thì Thượng Điện Tả VĂN XƯƠNG của TỬ VI CUNG có tôn danh là ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ, CỬU THIÊN PHỤ NGUYÊN KHAI HÓA, LINH ỨNG TRƯƠNG TIÊN ĐẠI ĐẾ, THẤT KHÚC DỤC THÁNH THIÊN TÔN.  Theo nội dung của khổ thơ kế tiếp thì ngài VĂN XƯƠNG cũng có phong danh là LÔI THANH PHỔ HÓA THIÊN TÔN.]
 
THƯỢNG ĐIỆN TẤT CUNG TẢ VĂN XƯƠNG
Đất phúc lê thứ từ bi lượng
Thụ mệnh NGỌC ĐẾ tích tông huân
LÔI THANH PHỔ HÓA THIÊN TÔN trường.
 
Kiết bạn thế nhân chi cực hình
VỤ [TIÊN] MẪU thiết mạc phú tiên linh
Sinh linh xung tắc ư số kiếp
Thiên giả đạo kỳ giục THÁNH KINH.
 
[VỤ TIÊN MẪU = Vụ Tiên là vợ của Đế Minh.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư: Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh (Hồ Nam, Trung Quốc) đóng lại đó rồi cưới VỤ TIÊN nữ (鶩僊女), sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên là Lộc Tục (祿續). Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương (涇陽王). Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì Kinh Dương Vương làm vua và cai trị từ khoảng năm 2879 TCN trở đi. Địa bàn của quốc gia dưới thời vua Kinh Dương Vương rộng lớn, phía Bắc tới Trường Giang (cả vùng hồ Động Đình), phía Nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía Đông là Biển Đông và phía Tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày nay). Sách Lĩnh Nam Chích Quái ghi lại truyền thuyết Vua đánh đuổi thần Xương Cuồng dũng mãnh, trừ hại cho dân. Vua Kinh Dương Vương lấy con gái của Vua hồ Động Đình tên là Thần Long, sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân.]
 
Vận số thiên hạ cơn ngụy diễn
CÔ THẦN QUẢ TÚC diệt luân phiên
NHỨT KHÍ THẦN QUÂN thiên cổ sát
Khai hóa ứng luân diễn đàng thiên.
 
Lãm xưng Tây chinh bách chiến nhi
Thập dư niên Canh [Tí 2020] bất túc kỳ
Duy trì THẾ GIÁO đoan phong khởi
Bất khả cuồng ngôn vô nhĩ khuy.
 
ĐẾ thiện hành sự hữu định tướng
Hưu TAM THIÊN MÔN ứng kỳ phương
Chiêu chương văn họa thần khải tấu
Tốc thời đảo quỵ khiết tịnh tường.
 
[TAM THIÊN MÔN = 
Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, theo kinh Minh Thánh, Ngài được ngọc sắc của Thượng Đế phong làm Đại Nguyên Soái cai quản ba cửa trời phía Đông, Nam, và Tây. Do đó Ngài được phong là Tam Thiên Môn Đại Nguyên Soái]
 
Tu thân vi bổn dạ vô ổn
KHỔNG MẠNH thùy tam nhứt đông đông
Oai nghi nghịch tử bất sân nộ
ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG TỒN VĂN KINH MÔN.
 
Hữu long thiệt hạ qui toàn thụ
Tam xích gian xàm bất kiến ngư
Lựa tố tam phân vãn hồi số
Họa túc diệt hình ít đậu cơ.
 
Chủ tướng thần quân chi pháp thân
Bách thiên chi kiếp minh Thuấn trần
LĂNG TIÊU TAM QUÁN HẠO THÁNH ĐẾ
Nhựt phù chỉ sắc [VÕ] KHÚC TINH nhân.
 
[VÕ KHÚC TINH = Võ Khúc Tinh Quân là Thượng Điện Hữu của TỬ VI CUNG. Căn cứ theo Ngọc Minh Kinh 3 (Đàn cơ ngày 25 tháng 6 Đinh Mùi 1967, Tý thời) của Thiên Khai Huỳnh Đạo thì Võ Khúc Tinh đã có lần hạ phàm trên đất nước Việt Nam vào thời nhà Trần chống quân Nguyên có tên là Trần Quốc Toản. Chép, "Trần Quốc Toản tuổi hồi niên thiếu, Võ Khúc Tinh đã hiểu lược thao,
Cứu dân nâng đở nghiệp trào, Nay cho hạ thế anh hào toàn minh."]
 
[TỬ] VI CUNG hiệp quản VĂN XƯƠNG VÕ [KHÚC]
Tùy ngộ tùy sắc TRƯƠNG TIÊN
Tánh ĐẾ hào khí đang tâm quán
PHỤC MA đàn khấu HOÀNG VŨ ĐÔ.
 
[PHỤC MA ĐẠI ĐẾ = một tôn danh khác của Quân Thánh Đế Quân. Ngoài tên tự là Vân Trường, Thọ Trường, Trường Sinh, ngài còn có tôn hiệu là Sơn Tây Quan Phu Tử (vì quê ngài ở Sơn Tây). Sau khi hiển thánh rồi, ngài lại tiếp tục dụng thần oai trừ tà khử quái, tiêu diệt yêu ma. Do đó, theo kinh Minh thánh, ngài được tôn là Phục Ma Đại Đế hay là Đại Thánh Phục Ma Đãng Khấu Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Thiên Tôn. Kinh Minh thánh chép: "
Phục ma đãng khấu, lũ đại trưng kỳ kỳ huân, Giác thế dũ dân, hoàn vũ bị kỳ minh huấn." Dịch: Trừ ma dẹp cướp, đời đời rành rạnh công nghiệp lớn, Tỉnh thế giáo dân, xứ xứ khắc ghi lời dạy sáng. Cũng theo kinh Minh Thánh, sau khi Ngài lìa trần, vì là bậc anh hùng trung liệt nên Ngài được Thượng Đế sắc phong là Phong Đô Đại Đế, có nhiệm vụ giáo hóa các âm hồn cõi U Minh. Kinh chép: "Thượng Đế lân ngã trung cảnh, Độc sắc tuyên hóa U minh. Lịnh ngã nhật du thiên hạ, Giám biệt trung nịnh phân phân." Dịch: Thượng Đế thương ta lòng trung tỏ rạng, Đọc sắc chỉ cho đi giáo hóa cõi U Minh. Lịnh cho ta ban ngày tuần du các chốn, Xem xét phân biệt người trung kẻ nịnh.]
 
PHỤ NGUYÊN ĐẠI ĐẾ MẠC PHIÊN SÁO
Chuẩn giảm tiêu nang khai hóa trào
Âm khuê đan trúc tùy thân đái
Nan giục giả kỳ bổn cất cao.
 
TINH TRUNG ĐẠI NGHĨA VỆ THÔNG TỬ
QUAN THÁNH văn chương mệnh thập dư
Nhân luân khương chính trào QUÂN THÁNH
Hiếu nghĩa vi tiên vẹn ân sư.
 
Tạo kiến ư Tây minh lai khứ
Thần khải tấu ngã ĐẾ THIÊN từ
Tôn ấn kỳ lục đằng ĐẾ thụ
Túc hạ ấu quang THÁNH MINH như.
 
Tham luyến thế gian sao cho đủ
Chẳng qua ảo ảnh lối đi mù
Tỉ tranh năng Canh hưu vũ đọa
Tam sinh luân hồi thóa mạ ưu.
 
Nhi nữ thiết kế tâm mãnh tỉnh
Tự kỷ duy bả kiêu tịch bình
Khả đao phẩu phúc lương tinh hỉ
Nệ mã lý phùng Thiên giảm tình.
 
Phong hành thọ vĩnh đẳng phục khả
Giục tử giục cầu phụng ĐẾ tha
Bất cải trơ nhĩ tuân phụng ĐẾ
THÁNH ĐẾ giáng lâm bách chiết na.
 
Đao QUAN lôi pháp trường đẩu
Miễn lực chúng thiện phụng hành cấu
Cấp tảo cấp tảo thân nhân thế
Mạc tác hồi đầu dĩ văn thâu.
 
ĐẾ kinh bất khả thị vi khinh
THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN thánh sâu minh
Thiên điển nhĩ truyền trước trần thế
NGŨ NHẠC ĐIỆN THẦN ngũ hồ tinh.
 
VẠN PHƯƠNG THỔ ĐỊA tuân hành lệnh
PHÚC TÁO minh chương thế trần lên
VẠN THÁNH vung tấu sự khai lý
NGUYỆT ĐẨU ĐẠI TIÊN củng cố nên.
 
PHỔ THIÊN chi hạ giữ kỷ cương
THÁI THƯỢNG CHƠN QUÂN quyết soi đường
KIM TINH THÁI BẠCH chờ môn cửa
Củng cố vạn dân lập Trung Ương.
 
ĐẾ CUNG QUAN THÁNH linh hiển Thánh
Lâm phàm cứu vạn tử lương danh
NGỌC HOÀNG TƯ ĐẾ tìm đăng tác
TIÊN TRÌ CUNG giám xuất thần sanh.
 
Chiêu QUAN THÁNH thưởng nạn cừu lãnh
Cải tính hạ phàm kỳ hội Canh
QUAN vị THÁNH ĐẾ trung thần sắc
Trượng phu lương thầm xưng thần danh.
 
Đại trượng tứ hải tay long hổ
TRƯƠNG PHI, LƯU BỊ cổ pháp hộ
Kim phùng tu đãi đố ai truy
Lưỡng nhân thịnh tuấn ra oai vô.
 
Hồ ĐẾ huynh đệ lai đao thủy
Phá Hoàng ĐỔNG TRÁC LỮ BỐ qui
VÂN TRƯỜNG thần bất thiễm nhập thụy
LỮ táng vô tồn ứng vô nhi.
 
[ĐỔNG TRÁC (董卓; [132 - 192]) tự Trọng Dĩnh là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo. LÃ BỐ (呂布; 160 - 199), hay còn được gọi là Lữ Bố tự Phụng Tiên, là một viên mãnh tướng nổi tiếng và lãnh chúa quân phiệt vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.  Do có công diệt trừ gian thần Đổng Trác, ông được Hán Hiến Đế phong tước hiệu Ôn Hầu, nên được gọi là Lữ Ôn Hầu, ban giả tiết, nghi trượng ngang hàng bậc Tam công. Sau này, Lã Bố đã tham gia cuộc chiến quân phiệt, tranh chấp với các thế lực chư hầu lân cận như Lý Thôi-Quách Dĩ, Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật, nhưng cuối cùng bị thất bại.]
 
THÁNH ĐẾ lai trào hoa viên ý
Khướt ấn uy phong cơ thần quy
Ngũ quan hữu tướng tri năng cả
Thống binh quy kế khả thụ ly.
 
Chí thượng vô thắng hậu giả kiến
Thảo đường thùy túc KHỔNG MINH nguyên
GIA CÁT tướng tái mai còn chốt
Tam phân song ngoại ẩn cờ Thiên.
 
QUẢNG TUỆ [TINH] mao lư năng kỷ chuyển
Văn công nguyên thị mở toang biến
Mông thùy tiên giác điển sang Canh [Tí 2020]
Tướng đường song ngoại tủa định quyền.
 
[KHỔNG MINH GIA CÁT + QUẢNG TUỆ = Võ Hầu Gia Cát Khổng Minh nguyên là sao Quảng Tuệ giáng phàm. Trong kinh Đào Viên Minh Thánh Kinh có viết: Quảng Tuệ Tinh hạ phàm trước là Nghiêm Tử Lăng đời Hán, tái sinh thời Tam Quốc là Gia Cát Lượng, tới đời Tống tái giáng phàm là Chu Văn Công, trải qua ba đời luân hồi đều là quan văn, nay vĩnh viễn không hạ phàm. 
Chu Văn Công là Chu Hy, Lý học gia đời Tống, đỗ Tiến Sĩ đời Tống Cao Tông. Làm quan trải bốn đời vua: Cao Tông, Hiếu Tông, Quang Tông và Ninh Tông. Ông trước tác rất nhiều sách, trong đó có Châu Dịch Bản Nghĩa, Thái-Cực Đồ Thuyết, Luận Mạnh Tập Nghĩa, Tứ-Thư Tập Chú….(Ông trích Trung-Dung, Đại-Học từ sách Lễ-Ký ra hợp với Luận-Ngữ và Mạnh-Tử mà thành bộ Tứ-Thư lưu truyền đến nay.)]
 
Cố thất tam yết đường cải húy
THIÊN MÔN TAM đệ tứ xuyên vi
Vĩnh bất hạ phàm chờ không cảnh
TRUNG LƯƠNG HỘ QUỐC dĩ tại KỲ.
 
Đỉnh túc tam phân xoay đầu đỉnh
Dĩ tại THÁNH ĐẾ vô mục KINH
Kim hoán Tiên Chúa PHẬT linh hiển
Đại nạn tái trần sai nhữ binh.
 
[TIÊN CHÚA = chỉ LƯU HUYỀN ĐỨC thời Tam Quốc, là đại ca "đào viên kết nghĩa" của nhóm TRƯƠNG PHI, QUAN VÂN TRƯỜNG, LƯU BỊ. Chữ PHẬT trong câu là nói nguyên linh của Lưu Huyền Đức.]
 
Vi thần tướng tướng GIÀ LAM thống
THƯỢNG ĐẾ phong vi khó đoán rành
Ngũ Tướng thân lịnh giai nhứt thiết
Cung bổ hoạt MỆNH TRỜI bao quanh.
 
[PHẬT GIÀ LAM = theo tư liệu Cao Đài, bài Quan Thánh Xưa và Nay, Quan Vân Trường
giữ trọn Tam cang, Trung, Nghĩa, chánh trực, công bình, đến buổi qui vị thì đặng hiển Thánh, nhờ Phổ Tịnh Thiền Sư đến khai linh, nên đặng phi thăng yết kiến Thượng Đế, mới đắc hàng phẩm Phật Già Lam.]
 
Bất xâm thiện tiểu nhi bất tố
Đông linh năng nhĩ THIÊN MÔN cố
Vân tướng túc hạ ĐẾ thụ TAM
Chi chăng nhĩ thính mạch huyết cơ.
 
Khôi khôi khúc trực chiêu chương tảo
Nhữ mục khuy tâm trời rộng cao
Tu thành bất khả tâm ám thất
Cuồng ngôn tiết thánh minh trí rào.
 
TẠNG KINH LƯỢC SỬ THÁNH ĐẾ QUÂN
Mở khai diệu ý khiết tịnh lần
Tam canh phong khởi ĐẾ tố lãm
Khể thủ đốn thủ nhân nam tuân.
 
KINH TRUYỀN HẠ GIỚI cư thiên tải
THƯỢNG ĐẾ SẮC LỆNH nguyệt kết đài
Khai hồi đao nguyệt ngọa phàm mị
Thán thán kỷ sang bao bước vây.
 
Tâm điền bất loạn nguy bất vạy
Đương tư bổ báo thiện cổ lai
Thông tác quân sử môn ngọ vặt
Tam công tức chí công năng khai.
 
Vũ mục tứ soái tương ly sử
Cung vĩ thế vi sáng tỏa từ
Vô thần bất diệt tâm như xích
Võ tướng xử hoan noãn bách thư.
 
Bất cung phụng tử nhị năng hiếu
Trọng trách quan hình quyền chi chiếu
Tốc cải chi vi Thánh chuyển minh
Thiên mệnh vô hóa tương triền điều.
 
Hy HIỀN hy THÁNH Canh [Tí 2020] niên thủ
NGUYÊN SOÁI chứng liêm mộc bích thư
Lai thần dạ bất cần lai đáo
Thụ ta lai thật giả bất thù.
 
Vô dung Tào lý điền địa dữ
Thế bại vận suy phen khổ nư
Hồi tạo tương phản bạc chủng cáo
Lưu thùy bất hạ muội tâm dư.
 
Khuyến khuyến lưỡng gót kham cung lễ
Canh [Tí 2020] điểm mãn tương THÁNH ĐẾ phê
Đằng vân giá vũ nguyệt phổ chiếu
Trở trở THIÊN ĐÌNH di hoán về.
 
THÁNH KINH BẢO ẤN di phục ký
Cẩn cáo nhi minh nhập dĩ vi
Ân chi phụng hành hỏa túc diệc
Cung Tả VĂN XƯƠNG Thượng Điện nghi.
 
Thiết tu đặt lập KINH NHÂN THIỆN
Du tuần trừ ác tính trung viên
Xứ xứ minh hiển thần ảnh tướng
Cao tiết thanh liêm ĐẠO GIÁO THIÊN.
 
QUẢNG THIÊN DIỄN CHÍNH VĂN HÙNG VÕ [LƯỢC]
PHỤC MA ĐẠI ĐẾ CHIÊU MINH nồ
ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH tái hiệp bổn
Hiện ứng THÁNH NHÂN nang kinh vô.
 
Lộng thủ phiêu đổ tam sinh hối
Thâu khư đáo xứ phản vãn hồi
Chúng thiện phụng hành hồi đầu ác
Vọng tưởng ngu manh trái ý TRỜI.
 
VI CUNG ĐẾ nãi xuân thùy tướng
TÔ VŨ liệt kỳ thần tịnh lương
THÁNH duyệt thành mỗ ô kỳ lý
THIÊN QUÂN khâm phụng sắc lệnh quờn.
 
[TÔ VŨ (蘇武) là một nhà ngoại giao đời vua Hán Vũ Đế (140 TCN-87 TCN), nổi tiếng qua điển tích Tô Vũ chăn dê.]
 
Kệ

Khẩu vương nhân năng ứng
Thần giai phân hiện thân
Bất mật phân vô hình
MINH THÁNH KINH bản hệ

Nhân tụng lễ thật tùng
Nghĩa tự trung cổ kim
Xác nhiên liêm định kế
Giả thống hệ bảo chi

Phùng đãi thùy thỉnh vấn
Như hữu phần nhân linh
QUẢNG TUỆ TINH NGUYÊN THÁNH
Tốc tốc lãnh diên kỳ.
 
Thi

ÂN ĐẾ VÂN NHƯ HỮU ĐỘ DÂN
GIAI ĐƯƠNG KÍNH THỂ TẤT THỊ PHẦN 
KỲ NHÂN GIẢ HIẾU PHI CUỐN ĐỐI 
TẠM TẠM LUI GIAI GIẢ TỪ NHÂN.

4. HỒI HƯỚNG

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. 3)

 

HẾT

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn