SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN)

02 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 313)
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

SÁM KINH ĐỊA MẪU
(SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN)

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 


Huyền Không Thiên Thượng ban Sám Kinh Địa Mẫu (Kinh Sám Hối Mẫu Hoàng Ngọc Phụ Ân) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Canh Tí (02/12/2020), giờ Tí, Thánh Đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

 

V2. 2024

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 
SÁM KINH ĐỊA MẪU
(KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN)

 
Sám

 
Con cầu tu nhẹ phần xác hồn 
ĐẦU CÚI LẠY HOÀNG MẪU THIÊN TÔN
SÁM HỐI MẪU ĐỘ NHƠN SANH CHÚNG.
 
Con cầu tu phủi hết phiền ưu
ĐẦU CÚI LẠY ĐẠI TỪ BI HỈ 
SÁM HỐI MẪU GIÁO PHÁP DIÊU TRÌ.
 
Con cầu tu thọ ký quy y
ĐẦU CÚI LẠY ĐẠI BI NĂNG HỶ  
SÁM HỐI MẪU KỊP KỲ THIỆN TÍN.
  
Con cầu tu kim thuyền nguyện sinh
ĐẦU CÚI LẠY NGỌC KINH CHA MẸ
SÁM HỐI MẪU DI HỘ BỎ MÊ.
 
Con cầu tu kịp về màn hội
ĐẦU CÚI LẠY KỲ BA SẦU KHỎI 
SÁM HỐI MẪU ÂN TỘI XÁ TRẦN.
 
Con cầu tu khỏi đọa mang thân
ĐẦU CÚI LẠY CON TRẦN KÍNH LỄ 
SÁM HỐI MẪU CHÁNH GIÁC QUAY VỀ.
 
Con cầu tu bồ đề giữ cội
ĐẦU CÚI LẠY PHẬT ĐẤT, PHẬT TRỜI
SÁM HỐI MẪU NHỚ LỜI THẦY DẠY.
 
Con cầu tu PHẬT TỔ chứng ngay
ĐẦU CÚI LẠY PHẬT THẦY, PHẬT TỔ
SÁM HỐI MẪU THƯƠNG XÓT CON KHỜ.
 
Con cầu tu thuần độ sáng tâm
ĐẦU CÚI LẠY BỒ TÁT QUAN ÂM
SÁM HỐI MẪU THÀNH TÂM MẸ CHỨNG.
 
Con cầu tu thoát cảnh dập cùng
ĐẦU CÚI LẠY MẸ CHỨNG CON THƠ
SÁM HỐI MẪU NHI RÁN KỊP GIỜ .
 
Con cầu tu màn cơ CHA MẸ
ĐẦU CÚI LẠY NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
SÁM HỐI MẪU DỰA KẾ CUNG VÀNG.
 
Con cầu tu hướng thiện đạo tràng
ĐẦU CÚI LẠY MẪU HOÀNG RỒNG ĐIỆN
SÁM HỐI MẪU CON NGUYỀN HỐI THIỆN.
 
Con cầu tu MẸ ĐIỆN XÉT SOI
ĐẦU CÚI LẠY VÔ BIÊN XÁ TỘI 
SÁM HỐI MẪU PHẬT HỘI LIÊN ĐÀI.
 
Con cầu tu vì ĐẠO DIÊU TÂY
ĐẦU CÚI LẠY PHÁP DẦY MẸ ĐỘ
SÁM HỐI MẪU TƯƠI ĐẸP ẤM NO.
 
Con cầu tu KIM ĐÒ MẸ RƯỚC
MẸ THIÊN SOI SÁNG KỀ ĐƯA SANG
NGƯỜI THIỆN HIỀN LƯƠNG KÍNH MẪU HOÀNG.
 
LONG THẦN HỘ ĐỘ KỊP THOÀN MẪU
KHỎI SẦU KỲ BA MẸ CHỨNG BAN.
 
SÁM HỐI MẪU HOÀNG TÂM THÀNH KÍNH
Kệ thoàn phù trợ chúng sanh linh
Con nhỏ nhơn gian hữu hình
Nhờ trên luật MẸ THIÊN ĐÌNH thứ tha.
 
SÁM HỐI MẪU HOÀNG RA CHỞ CỨU
Chiếu oai linh xác hữu hôm nay
Con tu sửa tánh mỗi ngày
Cầu trên ĐẤT MẪU liên đài cứu yên.
 
SÁM HỐI MẪU HOÀNG THIÊN CỬU PHẨM
MẸ DIÊU TRÌ phúc thẩm huyền cơ
Con tu dứt cảnh Tam Đồ
Cầu tu kiến tánh Nam Mô làm hiền.
 
SÁM HỐI MẪU HOÀNG THIÊN TAM GIÁO
Phẩm Liên Hoa con thảo cầu tu
Dứt khỏi nghiệp chướng hận thù
THÔNG THIÊN TAM GIÁO hộ phù minh thanh.
 
SÁM HỐI MẪU LÂM PHÀM XUẤT KHẾ 
Đáo huyền cơ độ trẻ phá mê
Tu thông thạo luật kinh về
Phật phương Tam Bảo dựa kề bi năng.
 
SÁM HỐI MẪU BẢO SANH ĐƯỢC KÍP [NHANH]
Trở Bồng Lai cho kịp hội Tiên
Cầu tu xá tội vô biên
Phủi hết ưu phiền tu hiền nhân tâm.
 
SÁM HỐI MẪU ĐỘ TẦM GIÁNG XUỐNG 
Khỏi nạn sầu ngoài trong bình an
VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT TÂY PHANG
NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT thập toàn bảo yên.
 
SÁM HỐI MẪU TRỌN QUYỀN NGHỊ XẢ 
NGŨ PHẬT CÔNG THÁNH hạ cứu nguy
MINH TÀO THÁNH ĐẾ kịp kỳ
Màn cơ giải nạn từ bi tha tình.
 
SÁM HỐI MẪU LẠY XIN CHA MẸ
Trẻ gắng công tu lẹ trau mình
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chứng minh
Con hồi hướng thiện điển đình MẸ CHA.
 
SÁM HỐI MẪU CHƯƠNG TÒA THƯƠNG ĐOÁI 
Cộng Đồng phân tha dạy ban khai
ĐẠO LÀNH ghi mãi miệt mài
Dẹp giận bỏ hờn hội này con theo.
 
SÁM HỐI MẪU THẢ NEO CON TRẺ 
Mở Công Đồng MẸ sẽ hỉ hoan
Thân con bảo táp dương gian
Lạy cầu MẸ cứu thuyền loan rước về.
 
SÁM HỐI MẪU BỒ ĐỀ PHẬT CẢNH
Tam ngươn tàn biết tránh làm sao?!
Lạy nhờ TIẾP ĐIỂN THIÊN TRÀO
Lịnh ÔNG QUAN THÁNH ra vào độ nhanh.
 
SÁM HỐI MẪU, THÁNH THẦN, VƯƠNG PHẬT
Lạy TỔ SƯ THIÊN LUẬT, MẸ CHA
LIÊN HOA CỬU PHẨM, TAM TÒA
THÍCH CA TỪ PHỤ, DI ĐÀ, CHƯ THIÊN.
 
SÁM HỐI MẪU, PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Lạy CHUẨN ĐỀ MẪU PHẬT, QUAN ÂM
THIÊN ÔNG BỒ TÁT thông tầm
Cứu chung nhơn loại cõi phàm vạn gia.
 
SÁM HỐI MẪU MẸ CHA, TAM GIÁO
DI LẠC VƯƠNG phổ đạo mở mang
Nhỏ đường CỰC LẠC TÂY PHANG
Dìu cho tất cả linh căn trở về.
 
Thi

HỘI MÀN MẸ HIỆN THẬP BÁT TRĂNG
LONG HOA VỀ KỊP HỘ PHÁP TOÀN
KỲ DỰ ĐƯA SANG LONG HUÊ HỘI
BA TÒA, CHÍN PHẨM MỘT NHÀ AN.
 
Tu sửa làm hiền khỏi nạn sầu
Đáp nghĩa MẸ CHA dứt khổ đau
Cầu tu dứt tánh mê ly thế
GIỮ ĐẠO LÀM HIỀN SÁM HỐI CẦU.
 
Hồi tâm sám hối thoát sông mê
GẶP THUYỀN PHỔ ĐỘ quyết trở về
SÁM HỐI TRAU MÌNH NHỜ MẸ ĐỘ
Ngươn tàn tơi tả họa tứ bề.
 
Giảng
 
Kịp giờ thức giấc tu thân
Trần nhơ đến buổi tiêu lần họa tai
SỬA MÌNH SÁM HỐI THIÊN NHAI
KỊP THOÀN MẪU RƯỚC TÂY ĐÀI ĐƯA SANG
 
Lời thành kính đến MẪU HOÀNG
Năm Châu khắp cõi rồng màn MẸ CHA
Che qua tai nạn bốn bề
Kỳ Ba sầu khổ ê hề nhiễu nhương
 
Bởi vì ngươn hạ tai ương
Ít noi người thiện hiền lương tìm tòi
CỬU THIÊN THÁNH MẪU GIÁNG RỒI
CHƯ THIÊN HỘ PHÁP ĐẤT TRỜI CHÍNH PHƯƠNG 
 
CHƯ THIÊN THÁNH TỔ PHẬT VƯƠNG
DI ĐÀ GIÁO CHỦ khanh trường pháp tu
U MINH GIÁO CHỦ tiếp trừ
THÁI DƯƠNG QUANG PHẬT nhân từ độ sanh
 
QUAN ÂM vô tỉ tịnh thâm
NGŨ CÔNG PHẬT THÁNH liên thành thần thông
NAM TÀO BẮC ĐẨU truy phong
Gồm thâu tà quái trần hồng thảm thương
 
Lo tu biết lối vào đường
Bồng Lai tiên cảnh cung trường MẪU ban
Thất thất tỉnh tỉnh đời tàn
THÀNH HOÀNG THỔ ĐỊA cảnh bàn rụng tiêu
 
QUAN ÂM thế độ vọng kêu
Lo tu thoát cảnh đìu hiu hội này
Bụi hồng nhằm cảnh nạn tai
Ma tà còn mãi bỉnh lây dương trần
 
Thiên tai khắp chốn khổ thân
Tỉnh mờ cầu MẸ xá ngàn tội xan
Gương trời MẸ xử bằng nay
Thiện lành sám hối dạ hai một lòng
 
Mấy lời MẸ thuyết ngoài trong
Lạy xin HOÀNG MẪU đưa đồng căn linh
HỒI KINH SÁM HỐI TRAU MÌNH
CUNG THỈNH HOA HOÀNG MẪU ĐIỆN ĐÌNH TRỞ NGÔI.
 
Thi
 
DIÊU TRÌ THÁNH MẪU TIẾP LINH QUANG
DIÊU TRÌ KIM MẪU GIẢI SẦU NÀN
DIÊU TRÌ ĐỊA MẪU PHỔ ĐỘ ĐẠO
DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU XUẤT THẾ BAN.
 
CẦU TU TIẾP ĐIỂN THIÊN THANH CỔ 
THIÊN ĐÌNH THỌ KÝ ĐỊNH NHẬP VÔ 
ĐẮC PHÁP TÂM THẠO LUẬT KINH TỰ 
PHẾ BỎ LỢI DANH NIỆM NAM MÔ.
 
THIÊN LUẬT MẸ HIỀN NGỌC PHƯỚC BAN 
KỲ BA PHỔ ĐỘ ĐẠO HỒNG TRẦN 
TÒA CHƯƠNG KÍNH LỄ TRÊN THƯỢNG PHỤ
PHẬT TỔ, PHẬT THẦY CHÁNH ĐẠO MANG.
 
Giảng
 
Đàn kêu cho kịp Ngươn Ba
MẪU thấy số phận trần hà rạn tiêu
Đàn kêu hai mốt [2021] cuộc chiều
MẪU chẳng đành lòng mạng yểu nhân gian
 
Đàn kêu tai biến nhiễm hàn
Trong vòng đại kiếp sảy sàng một khi
Đàn kêu sầu não ai bi
Tai nạn xảy đến bất kỳ chẳng sai
 
Đàn kêu trước mắt thiên tai
Trái mùa trái tiết thật rày còn mê
ĐÀN KÊU NGỘ TỈNH MÀ VỀ 
Một ngàn muôn kiếp nương tề thuyền loan
 
Đàn kêu chuyển tiếp phán phân
GIẢI THOÁT BỆNH TÌNH ĐỨC NHÂN SẼ QUA 
Đàn kêu thời uổng thân ta
Lạ chi tan nghiệp rán mà tu thân
 
Đàn kêu thí của cứu lần
Bữa cơm bát nước nghèo nàn mấy khi
Đàn kêu đầy quả đủ thì
Việc chi người quấy ganh ghì với nhau
 
Đàn kêu giữ vẹn trước sau
Tu hành CHÁNH PHÁP ĐẠO MẦU tròn gương
ĐÀN KÊU VIỆC DỮ ĐỪNG VƯƠNG
ĂN CHAY NIỆM PHẬT TÌNH THƯƠNG ĐẠI ĐỒNG.
 
THUYỀN BÁT NHÃ NGHÊNH NGANG BỐN BIỂN
GƯƠM HUỆ MÀI LINH HIỂN NÓ TRỪ 
VÔ HÌNH MỚI HÃN [TƯỜNG] THỰC HƯ
TIẾNG ĐỜN TAI LÓNG TỪ TỪ CHO THÔNG
 
E họa phúc trần mông tự liệu
CỬA LẦU TÂY [GHTT CALI] CUNG  DIỆU DIÊU THIÊN
THẬM THÂM VÔ THƯỢNG MINH HUYỀN
ĐẠO TRỜI MỞ RỘNG AM THIỀN [HÃY] QUY Y
 
Lấy đức tu bởi vì hòa thuận
Lần đường đi nói luận lời ra
Tu sao bàn tán khẩu xà
SỐNG KHÔNG VÌ ĐẠO MA TÀ CỨ ĐEO 
 
Pháp nào độ khẩu beo hóa chó
Lửa thiêu dao chém gió cũng tiêu
Không tu ưa thích nhạo [báng] nhiều
Làm thân người khổ đủ điều vui sao?!
 
Phút giây cuối máu đào binh lửa
Nạn thiên tai so lửa phải chăng
Mất còn giây phút lìa tan
Thét gào lửa tới sóng lan rã rời
 
ĐẠO CHA MẸ MỞ thời phổ cứu
PHẬT TÂY PHƯƠNG môn tử ngoài trong
Kịp giờ di hộ qua sông
CHA MẸ tìm kiếm đủ đông trở về
 
Khuyên thiên hạ tu bề nhẫn nhịn
KHẨU BỚT LỜI TÂM ĐỊNH LO TU 
Một phân còn lỗi chỉnh chu
Việc chi nói quấy ta tu chẳng thành
 
Lòng ta thiện lời lành giúp đỡ
Đem tình thương tiền có [lần] lựa chi
Ăn chay niệm Phật ích gì
Kể công bố thí dám bì MỘT THIÊN?
 
THÍ TẠI TÂM nói riêng sâu đọa
Chẳng tịnh lòng phóng xạ ta tu
Công chi với MẸ tinh lưu
TÁNH KHÔNG NGAY THẰNG NÓI TU THIỆT LẦM
 
Suy chỗ khó niệm thầm sáu chữ
LÒNG KHÓ CHAY MIỆNG CỨ NÓI TU 
Một đồng mình khó dứt xu
MÃN ĐỜI NIỆM PHẬT CÔNG PHU ĐƯỢC GÌ.

 Thi

MAU VỀ CHO KỊP HỘI LONG HOA 
VỀ nơi cung diễn ĐỨC CHA GIÀ
CHO qua bể ngạn loan thuyền MẸ
KỊP ĐÒ ĐẠI ĐẠO KIẾN [THẤY] MẸ CHA.

CỘNG thương số phận cõi trần ai
ĐỒNG tu kịp trở bước liên đài
BAN KHAI ĐẠI ĐẠO tu hiền thánh
KHAI phổ từ bi MẸ thương rày.
 
MÀN BA CHUYẾN CHÓT thoát nguy cơ
TIÊN tràng hoa nở phút đợi chờ
ĐỢI người tu thiện kim thoàn rước
CHỜ đủ hội duyên đón con khờ.
 
Giảng

LÀM LÀNH LÀ GỐC THIÊN ĐƯỜNG
Công đầy quả đủ chánh phương trở về
Người mê lầm lỗi ê hề
ĂN CHAY NIỆM PHẬT NƯƠNG KỀ MẸ CHA
 
CẢNH NÀO CŨNG VẬY DO TA
SỰ nào mình [cũng] phải XÉT ra SỬA liền
Việc chi người quấy cả thiên
TÌM RA LẼ PHẢI KHÔNG PHIỀN TRÁCH CHI
 
Thảo CHA kính MẸ tu trì
Người lo thiện giúp đồng quy tu hành
Giải hòa thói chuyện lời lành
Tuy nghèo thương chúng chẳng tranh lời người
 
Tạm thời lui điển trở ngôi
Từ bi MẸ rải sáng soi Thiên Đàng
Màn châu DI HỘ đưa sang
LONG ĐÌNH đến hội KIM LOAN trở về
 
Cuộc phù huê nhắm chớ mê
Muôn đời DUY TUỆ tu về trái ngang
Sao rằng không biết tu ngoan
Tai nghe trái mắt thoái vàng khẩu sâu
 
Dốc lòng thì quả đầy bầu
TU TIÊN ĐẠO giữ trước sau tỏ đường
Tham sân mang lối nghịch cương
Hiển cho lặng mới tình thương người đời
 
Biết tu lấy đức trao dồi
Muốn hiền phải hiểu tu bồi đức công
THIÊN GIAO THÁI PHÁP môn đồng
KIM CANG TỨ [NGHĨA][CÂU] cho thông đời này
 
THẬP TAM MA đứng trong ngoài
E không khỏi nạn thế giai tiếng đờn     
Người còn hủy, tử vẫn còn
Máu xương người vật chất chồng lên nhau
 
Phong thiên lôi phục máy thâu
Thử lòng vàng đá biết đâu chơn tà
Trời đâu phụ đạo tâm ta
Không dời không đổi mà qua nương thoàn.
 
Thi
 
SÁM KINH ĐỊA MẪU GIỤC NHƠN SANH
HỐI ĐẠO KHẮP CHÚNG ĐẠT THÔNG HÀNH
TU MAU SÁNG TỎ AN NHÀN TOẠI
HIỀN THIỆN ĐỨC CÔNG MẪU NÊU DANH.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3)

 

HẾT


 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn