TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ

29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 260)
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Tây Kỳ Thần Xuất Phật Nâng Phất Cờ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 11 tháng 11 năm Canh Tý (24/12/2020), giờ Tý, đêm Giáng Sinh, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ
 
Thi
 
Loạn thời sống thác giữa cảnh đời
Bệnh tật nạn tai rõ khắp nơi
Biết câu nhân quả đừng phiền trách
Đạo đức tu hành quả mới tươi.
 
LOẠN CUỘC THỜI THAY ĐẠO RÁN TU 
Thời kỳ đời mất cố đem từ [chữ]
Tỉnh mộng tự nhìn trược điền thế
Động sóng thấy trăng án mờ lu.
 
TỪ BI RÁN TẬP CHẲNG MẤT THÂN
BI TÂM TRÊN HẾT ĐẠO NGƯỜI GẦN
Nhân nghĩa từ bi dù đời bạc
Nghĩa trước tiên lòng miễn là an.
 
Trong cõi khổ đừng gieo mê cảnh
Giác hay mê thêm khổ chẳng lành
GIẢI THOÁT PHÀM THÂN MỚI ĐƯỢC AN 
RÁN GỘT HẾT BƯỚC VÀO TIÊN THÁNH.
 
Đừng chịu nữa một đời phải khổ
Tìm an vui bến giác Phật chờ
Chớ lầm bước chơn tu khổ nạn
Cõi Ta Bà hoảng nạn phải lo.

Giảng

Đời thảm nạn kinh hồn lắm chuyện
Một kiếp này ắt thiện quy chung
Rán thiện tâm niệm Phật sánh cùng
Trừ khỏi ác nhơn đừng gieo khổ
 
Đời mạt pháp diệt mê tâm cố
Rán theo hiền vốn ở tâm mình
PHẢI KIÊN GAN BỀN VỮNG ĐỨC TIN 
Ngày tạm đổi đời mình tu được
 
CỬA ĐẠO MỞ BƯỚC VÀO CHUNG CUỘC 
QUY PHẬT ĐƯỜNG TIẾN BƯỚC NHƯ LAI
Rán tu hành trong cảnh đời nay
Đổi ngày khổ vui vầy bình Đạo
 
Tu thân luyện sống lành nên tạo
Nhân thiện sanh châu báu đời này
Khỏi đau sầu hóa hiện hôm nay
DIỆU HUYỀN ĐẠO HẬU MAI SẼ CHỨNG 

THẾ SỰ KHÔN LUÔN SOI ĐẠO DỤNG 
Nghiệp cõi phàm mộng cũng rồi tan
Sanh rồi tử khổ biết giọt trần
Hiểu đời tạm hợp tan tan hợp
 
Cảnh do tâm biển sầu khuấy tốc
Khổ mê si đoái dọc đoái ngang
TAM ĐỒ KHỔ ÁI HÀ CỐ GẮNG 
LẤY THÂN TÂM LÓNG GẠN ĐỪNG QUÊN 
 
Liên hoa trổ mất còn ai đến
Mọi phút thân đời thêm tội lỗi
Một bước gần mọi phút trái đời
Nhiễm mê trần chưa khỏi khổ đau
 
Rán tâm đạo trừ đi nghiệp xấu
KHUYÊN HÃY NHỚ ĐẠO MẦU HIỆN TẠI
SÁNG TƯƠNG LAI THAY ĐỔI HẬU LAI 
Bước từ bi đem lại vui vầy
 
Không chi sánh sự tu Phật thấy
Pháp hiểu rành nắm lấy mỗi ngày
Giải thoát đời đường bước Như Lai
Xa buổi thế gặp ngay Bồ Tát
 
Hạnh phúc nào mình tiến gặp Phật
Điều từ lâu ta được nên theo
Làm Phật Thánh lành thay tu khéo
Hộ rán tu dù vẹo hay cong
 
Vững chí tin lo mối đạo đồng
Ai thức tỉnh ứng không lòng ứng
Với tâm thông phải trì Đạo dụng
Rán lo lường Đạo vững đặng yên
 
Kiếp phù sanh chớ biếu hại phiền
Sớm nhớ niệm tinh chuyên Phật độ
Bẩn trược đời phủi bỏ suy lo
Nhân thiện quả lên đò Phật rước.
 
Thi
 
BIẾT đời khổ sống lành tầm thiện
ĐỜI TIẾN SÂU MỖI BỮA ĐẠO DUYÊN
THIỆN NHÂN CHÁNH ĐẠO SUỐT ĐỜI
KHỔ mượn Đạo đưa thân thiện tiến.
 
TÍNH ra vân cảnh hạng căn TIÊN
TOÁN nan số lập tới cửa THIÊN
THỜI căn phúc hiến tạo hình thể
GIAN cảnh soi khai thấu linh thuyền.
 
LƯỚT THUYỀN CẬP BẾN RƯỚC ĐƯA BỒNG 
QUAN ÂM KHAI MỞ LỘNG CHIỀU ĐÔNG 
MA HA TỊNH ĐỊNH CANH TÍ CỬ 
XUÂN THU [DI] HOA NỞ GIẢI TỎA KHÔNG.
 
[XUÂN THU = Phạm Xuân Thu là thế danh một hóa thân dưới thế vừa rồi của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải. Bà xuống thế ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi và hồi thiên ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân (10/5/2016)]

CAN qua bể ngạn diễn lai coi
CANH XUÂN tọa bổn bốn phía trời
ĐÀN KINH KHAI PHÁP PHẬT ĐÀ CHIẾU
NGỒI ĐỊNH PHÁP CƠ MỤC [NHÃN] THIÊN THỜI .
 
VÔ HÌNH thần chuyển dạy xác trần
LINH QUANG thiên tuệ rõ ánh thân
KIM LỘ sen búp thừa nhàn chuyển
TRỜI ĐẤT mấy ai rõ cảnh ân.
 
LIÊN KHÚC KỲ QUANG BUỔI KHỨ LAI 
HOA NỞ NGÁT HƯƠNG CỬA THIÊN ĐÀI
CỰC CHIẾU HOA NGUYỆT LƯ BỒNG SÁNG
LẠC CỔ VỌNG KHAI THỜI CHUYỂN XOAY.
 
CHUÔNG BON mở cổ khai cơ
NHÂN GIAN vong diệt trận thế cờ
QUANH MÃI trời mây đời đọa kiếp
CẢNH SẦU quy khó bất vô ...
 
ĐÒ đưa khách tiến lướt sóng đời
ĐƯA qua cửa ải bể khổ vơi
GIẢI thoát tâm hồn tu tiến bước
THOÁT khỏi đau sầu hết cuộc rồi.
 
Giảng

Bàn cờ sắp cuộc sửa sang
Bá Nha trông đợi tướng quang mục đề
Màn lộng luận thế lập kê [dậu]
Vòng cầu trái đất ê hề thương đau
 
VÔ HÌNH LỘ BẢNG PHONG THÂU
MAI CHIỀU GIỤC THÚC HOÀN CẦU COI XEM 
Nhiệm kỳ mọi sự yên ngôi
Canh sang điểm hướng rửa rồi mục nêu
 
Khoanh khui cạn lẽ quyết triều
Chưa đường động thủ Canh liều cuối Thu
Ân ân THIÊN ĐỊNH chỉ cù
TRÌ CUNG khảm xám cảnh từ lớp lang
 
SÔNG [HÀ] còn biển rộng ngựa [ngọ] sang
Ngươn Tam mạch vỡ xóm làng tiêu tan
Cột nhà còn chốt khóa hàn
ĐỐ AI PHẾT ĐỤC KỸ NĂNG CƠ HUYỀN 
 
PHONG THẦN CHÉN ĐỨC ĐỊNH DUYÊN
TRUNG ƯƠNG THIÊN GỌI LINH HUYỀN NHÓM NHEN
CỔ KỲ SOI GỐC MỘT NỀN 
GỐC NÀO SUÔN GỐC CANH NIÊN LẬP TUỒNG
 
CỬA THIÊN HUYỀN BÍ LẶNG CHUÔNG
KHI VANG KHI LẶNG CANH TUỒNG CÓ HAY? 
Long Châu năm bể sóng khuây
Đông Tây Nam Bắc chuyển xoay sóng ào
 
HỒNG TRẦN BIỂN LỚN CHỐNG GÀO
CANH NIÊN ĐẠI CUỘC NẠN NÀO LẠC THÂN
Cung đàn chưa diễn hết màn
Độ quay tháo gở bước chân đồng hành
 
Đông Tây sắp cuộc chạy nhanh
THIÊN THẦN NHẮC NHỞ THỨC RÀNH ĐÀN KÊU 
CƠ THIÊN PHÁP RÕ KỴ NIÊU
KHAI HỒI PHÁP THỊ MỘT ĐIỀU THIÊN MÔN
 
Đàn kêu hò líu cống xan
Trải qua cuộc nạn lọc sàng bao nhiêu
Đàn kêu lạc kẽ [hở] thưa nhiều
Uổng công Tiên Phật mái CHIÊU chống chèo
 
Đàn kêu khi thấy nạn eo
Bao nhiêu họa phước hiểm nghèo tóc tang
Đàn kêu lộn kiếp bò nga
Ưỡn mình như rắn thân ra đất cùng
 
Đàn kêu hết bảy nhào chung
Còn ba đem rọng biết đừng thở than
Đàn kêu chín mức hoạn nàn
MỘT CÒN AN TRỤ NHÂN GIAN PHẬT THẦN
 
Đàn kêu giải thoát phàm thân
Án thất thiệt tồn xin nhắn họa an
Đàn kêu gieo rắc ác tàn
Kiếp này chẳng được Tây Phang bước về
 
Đàn kêu chung cuộc rã tan
Khổ họa kỳ sách lọc sàng rán lo
Đàn kêu lo hối kịp đò
ƠN TRÊN ngó xuống đếm dò thật hư
 
Đàn kêu quỷ lộng ma chư
Đạo không chặt giữ nắm hư bẩn đời
Đàn kêu hai mốt [2021] tả tơi
Tháo nạn mèo bắt thảm vơi cột niềng
 
Đàn kêu bắt chuột Canh niên [2020]
Cung đàn tứ nịch khiếu huyền trần phong
Đàn kêu xoay trở thức lòng
Cột may còn chốt kịp hòng ải qua
 
Đàn kêu THU cuối rừng già
SÔNG [HÀ] chưa cạn hẳn đò qua kịp giờ
ĐÀN KÊU MAY MẮN CHIỀU SƠ
GỘI NHUẦN BƯỚC TỚI VI VÔ KHAI MẦM
 
Đàn kêu nhè nhẹ định tâm
CỬA THIÊN LẬP PHÁP QUAN ÂM CÂN BẰNG 
ĐÀN KÊU ẨN Ý CAO BAN
TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ

[TÂY KỲ = ám chỉ California. THẦN XUẤT = thần tử xuất] 
 
ĐÀN KÊU GIAI PHẬN QUÂN CƠ 
PHÂN ĐỀ ĐÚNG BẢNG CHIẾU CỜ HỒI TÊN 
Đàn kêu cuộc thế xoay gần
Trời cao đất rộng một phen vô hình.
 
Thi

CON đò chạy ngược dọc xuôi nay
ĐƯỜNG về Cực Lạc dạy phá mài
GIẢI xong đời khổ lên thuyền lướt
THOÁT đời mê diệt kiến Như Lai.
 
THIÊN TIÊN bao dưỡng bao kiền khôn
MẪU TRỤ khí hiệp âm dương quờn
CHƠN THẦN tạo hóa đồng tự phối
VI MẪU huyền đồng thành SÔNG chơn.
 
VÔ SANH LÃO MẪU BÀN SƠ CỔ
THƯỢNG PHỤNG CAO CHƠN VÃN VĨNH CƠ
KHAI ĐƯỜNG TIÊN HẠ VÔ TÌNH CẤU
VÔ LƯỢNG TỪ TÔN HÓA SANH VÔ.
 
Cửu niên chánh ngoạt thập bát toàn
Phi loan cửu nhựt QUỐC thới an
Tam thập lục mầu miên miên phước
Vùng MẪU lạc an thái bình xan.
 
[Chánh ngoạt = chính nguyệt = Tháng Giêng âm lịch.]
 
Chim loan hiện xuống giáng điển cơ
Biệt hiệu VÔ CỰC TỔ MẪU chờ
Kíp truyền chọn đủ ba mươi sáu
Ban thưởng phúc lộc cường thạnh hòa.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn